Sunteți pe pagina 1din 7

DEPOZITAREA MARFURILOR

Depozitarea marfurilor, respectiv stocarea acestora, este strans legata de procesele de


transport.Activitatile de extractie si prelucrare a materiilor prime, a semifabricatelor se
desfasoara, de regula, inlocalitati diferite, situate la anumite distante unele de altele. In plus,
exista de regula un anumit interval detimp intre terminarea unui proces de productie si inceputul
altuia. O parte din acest timp este afectatatransportului, iar cealalta este consumata cu operatiuni
pregatitoare: expediere, intocmire a documentelor de transport, incarcare –
descarcare, depozitare etc.Depozitarea marfurilor este echivalenta cu un transport in timp al
acestora si nu in spatiu. Ea constituie ocomponenta importanta a distributiei marfurilor, iar
necesitatea depozitarii si durata acesteia suntdeterminate de conditii naturale, considerate
economice si alte considerente.
Depozitarea a fost initial considerate o activitate necesara dar generatoare decosturi,
conceptual modificandu-se substantial pe parcursul secolului XX, ajungandca pentru secolul XXl sa
se considere ca obiectiv ideal in privinta depozitarii,reducerea neincetata a stocurilor de marfuri
care nu se afla in miscare , pana candse va realiza o miscare cvasi-continua.Scopul final va fi
inlaturarea necesitatii de adepozita, in orice punct al retelei , iclusiv intre unitatile de productie ,
intre acesteasi clienti.Depozitarea marfurilor se va modifica in viitor, sub influenta mutatiilor din
domeniulrelatiilor cu furnizorii, al productiei si al distributiei. Amploarea schimbarilor
dindomeniul depozitarii va depinde in secolul XXl , de capacitatea de inovare amanagerilor
logistici, pentru cresterea eficientei activitatii si a nivelului de servire aclientilor.
ROLUL DEPOZITELOR
Rolul si dezvoltarea depozitelor de marfuri trebuiesc aprofundate tinand
cont denecesitatile actuale si de viitor ale economiei nationale, pornind de la concluziileunei
ample si exigente analize a retelei de depozite existente, concomitent cuaplicarea rezultatelor
pozitive, rod al tendintelor moderne care se manifesta pe planmondial in acest domeniu. Acest
aspect a fost insa constientizat destul de tarziu.Abia in anii ’80, atentia s-a indreptat spre
imbunatatirea configuratiei depozitului sia tehnicilor de manipulare a marfurilor. Depozitele
de distributie suntspatii,respective puncte de stocare,care sunt implantate in drumul fizic
al unuiprodus de la producator la utilizatorul final(beneficiar).
In functie de forma de proprietate,depozitele pot fi: aleproducatorului,comertului
en gros,comertului cu amanuntul sau ale unormandatari.Intr-un sens restrains,spatiile de vanzare
ale comertului cu amanuntul nuapartin depozitelor de distributie,deoarece structural
or,de regula,nu este legataintrinsic de logistica.Rolul important al depozitelor de distributie
rezulta din urmatoarele considerente:- Intreprinderile dotate cu depozite au o mai mare capacitate
de disponibilitate aproduselor la locul si timpul solicitate de catre client;- Depozitele de
distributie,amplasate corespunzator,diminueaza timpul de livrare;

 
- Transporturile in cantitati de masa sunt mai ieftine decat transporturilemici;expedierea in
cantitati mari se face pe distante mari:producator-depozit dedistributie;expedierea de
cantitati mici poate sa limiteze pe distante mici.
FUNCTIILE DEPOZITELOR
Functiile depozitului de distributie:Functii de miscare:- Primirea
produselor(descarcare)- Depozitare/pastrare(manipulare)- Comisionare(formarea comenzilor)-
ExpeditieFunctii de alimentare:- Depozitare pe termen scurt;- Depozitare pe termen
lung,determinate de:-solicitari sezoniere-varfuri de cerere-maturizare produse(vin,fructe)-actiuni
de marketingAlaturi de cele doua categorii de functii depozitele de distributie pot exercita si
altefunctii suplimentare,cum sunt:- Marcare,etichetare;- Controlul produselor care intra si ies din
deposit;- Derularea comenzilot;- Ambalare;
La alegerea amplasamentului
unui deposit de distributie trebuie urmarite,inprealabil,patru alternative care se pun in
fata producatorului:- Daca in depozitul de distributie produsele vor fi supuse unor tratamente-
Daca produsele sezoniere sunt depozitate pe o perioada mai indelungata de timp;- Daca
produsele sunt fabricate in mai multe locuri de productie;- Daca reducerea costurilor de
livrare,concomitant cu asigurarea corespunzatoare aservice-ului de livrare,este
obiectivul principal dorit;Pentru primele trei alternative este mai avantajoasa organizarea unui
deposit dedistributie orientat pe productie,in timp ce pentru ultima alternative se recomandaun
deposit de distributie orientat spre piata.In concluzie,problematica zonei de amplasare a unui
deposit de distributie trebuieanalizata in stransa corelatie cu cel putin urmatorii factori
de influenta:- Nivelul service-ului de livrare solicitat;- Caracterul cererii pentru fiecare produs;-
Evolutia viitoare a cererii;- Particularitati geografice,gradul de dezvoltare al infrastructurii;-
Costurile de transport si de depozitare;Actiunea conjugate a acestor factori de influenta
conditioneaza alegerea unui canal de distributie sau altul si,in cadrul acestuia,gasirea
amplasamentului optim alviitorului depozit,tinand seama de necesitatea minimizarii costurilor
dedepozitare,alaturi de asigurarea urmatoarelor cerinte principale:- Stabilirea celor mai scurte si
mai rapide cai de vehicular a marfurilor;- Respectarea principiului territorial,prin stabilirea
judicioasa a zonei deaprovizionare;- Localizarea depozitului in zona special amenajata in
perimetrul fiecarui oras;
Sarcinile esentiale ale unui depozit de distributie sunt:
•Receptia marfurilor 
•Controlul si stocajul lor;
•Pregatirea comenzilor,ambalarea marfurilor si livrarea acestora catre beneficiar;Primele
doua,receptia si stocajul,corespund circuitului primar sau circuitului de stocaj.A
treias a r c i n a , l i v r a r e a   m a r f u r i l o r , c o r e s p u n d e   c i r c u i t u l u i   s e c u n d a r   s a u   c i r c u i t
u l u i   d e   s e r v i c e . o r g a n i z a r e a depozitului trebuie astfel facuta incat cele doua circuite sa nu
se suprapuna.
PRINCIPALELE TIPURI DE DEPOZITE
Factorii care determina varietatea mare de feluri si tipuri de depozite de materialesi
produse sunt multiplii, iar o clasificare a lor este necesara pentru a orientaalegerea tipului de
depozit cel mai adecvat scopului urmarit si cel maicorespunzator conditiilor concrete din
intreprinderea sau unitatea respectivaDeciziile referitoare la alegerea tipurilor de depozitare
presupun analizarea de catrelogisticieni a variantelor posibile Selectia anumitor tipuri si
modul lor de combinaresunt direct influentate de caracteristicile cererii clientilor, politica firmei,
avantajelesi limitele fiecarui tip de depozit si existenta pe piata a unor operatori
de incredere,specializati in oferirea de servicii de depozitare.Depozitarea se poate realiza pe
o perioada mai mare de timp sau produsele se potafla in tranzit Exista, de asemenea, o mare
varietate de aspecte legale si de naturafinanciara, toate presupunand culegerea de informatii si
gasirea de alternative caresa permita integrarea eficienta a depozitarii in lantul
logistic.Deciziile referitoare la alegerea tipurilor de depozite presupun
analizarea decatre logisticieni a variantelor posibile. Selectia anumitor tipuri
si modul lor decombinare sunt direct influentate de caracteristicile cererii clientilor, politica
firmei,avantajele si limitele fiecarui tip de depozit si existenta pe piata a unor operatori
deincredere, specializati in oferirea de servicii de depozitare.

 
Dupa felul marfurilor depozitate si conditiilor de depozitare asigurate:
•depozitele de marfuri generale
– capabile sa pastreze o gama larga de produse
•depozitele specializate
– un anumit produs sau grupa de produse, care ofera conditii adecvate caracteristicilor
specifice ale marfurilorDupa rolul indeplinit:
•depozite de pastrare pe termen lung(de stocare)
–specific viziunii
t r a d i t i o n a l e   a s u p r a   r o l u l u i   d e p o z i t e l o r .   P r o d u s e l e   s u n t   m e n t i n u t e   i n   s t o c pe
ntru a asigura, in special, coordonarea cererii cu oferta si obtinerea de economii de
costuri

•centru(depozit) de distributie
–   t i p   d e   d e p o z i t   c a r e   p u n e   a c c e n t u l   p e circulatia rapida a bunurilor.

R o l u l s a u c o n s t a i n a c c e l e r a r e a   m i s c a r i i marfurilor si reducerea la minim a duratei de


depozitare. Pastrarea are doarcaracter temporar.Principalele caracteristici ale centrelor de
distributie:

•servirea unei piete regionale


•regruparea produselor pe comenzi, conform cerintelor clientilor
•mentinerea unei linii complete de produse pentru distributia la clienti
•consolidarea livrarilor de la diferite puncte de productie
utilizarea calculatoarelor si echipamentelor de manipulare
•apelarea la sisteme automatizate, mai degraba decat la munca manuala
•constructia cu un singur nivel, in majoritatea cazurilorDupa forma de proprietate:
•depozitul privat
– aflat in proprietatea si managementul aceleiasi firmecare detine proprietatea asupra
bunurilor pastrate si manipulate in depozit

•depozitul public
–   c e   a p a r t i n e   u n e i   f i r m e   s p e c i a l i z a t e   i n   o p e r a t i u n i   d e depozitare sau logistice,
care ofera servicii clientilor interesati, in schimbul unei taxe
•depozitul contractual
– bazat pe un aranjament pe termen lung si destinatin exclusivitate unui anumit client

Alte criterii: tipul constructiv, gradul de automatizare si mecaniza
r e , amenajarea interioara a depozitelor etc. Acceptiunea conceptului de
depozits e   p o a t e   e x t i n d e .   I n   a f a r a
4
d e   s p a t i i l e   d e   d e p o z i t a r e   f i x e ,   f i r m e l e   p o t considera si depozitele mobile,
respectiv stocarea in tranzit.
Depozitele private, publice si contractuale

Numeroase firme dispun de
depozite private
, decizia de a detine uns p a t i u d e d e p o z i t a r e p r i v a t i n s e a m n a o i n v e s t i t i e d e
c a p i t a l i n s p a t i u l d e pastrare a marfurilor si echipamentele de manipulare necesare.
Construireaunui depozit privat se justifica in conditiile in care frma satisface o
cereresubstantiala si constanta.
•Depozitele private pot fi proprietatea firmei care le utilizeaza sau pot fiobtinute prin
leasing
. Optinea pentru un depozit propriu sau unul in leasing este determinata atat de costurile pe care
le implica fiecare alternativa, cat side gradul de conformitate cu cerintele firmei.Utilizarea
depozitelor publice
a r e   c a   s c o p   s a t i s f a c e r e a   n e c e s i t a t i l o r   d e depozitare temporare, din perioadele de varf,
cand firmele se confrunta cu cresteresezoniera sau neasteptata a cererii. Acesta serveste simultan
mai multi clienti careau nevoie de spatii de pastrare a marfurilor si de servicii conexe. In anii ’80
si ’90 aisecolului XX, s-au dezvoltat distributia contractuala si
depozitele contractuale
.C a r a c t e r i s t i c a   s p e c i f i c a   d e p o z i t a r i i   c o n t r a c t u a l e   e s t e   f a p t u l   c a   o   t e r t a  
parteopereaza si controleaza spatiile de depozitare, pe termen lung, in con
d i t i i l e impartirii riscurilor. Exista doua variante de distributie contractuala –
dedicata sipartajata.

In timp ce distributia dedicata presupune servirea unei singure firme, varianta partajata
consta in utilizarea in comun a retelei de distributie, de mai multiclienti.Gama serviciilor
oferite de operatorii depozitelor contractuale s-a dezvoltatpentru a include servicii
logistice de transport, control al stocurilor, prelucrare
ac o m e n z i l o r ,   s e r v i c i i   p e n t r u   c l i e n t i   e t c .   U n e l e   d e p o z i t e   c o n t r a c t u a l e   i s i   a s
u m a responsabilitati logistice complete pentru firmele are doresc doar sa produca si savanda.
AMPLASAREA DEPOZITELOR
Fiecare companie trebuie sa isi depoziteze produsele finite p
a n a   s u n t vandute, deoarece rareori se intampla ca procesul de consum sa aiba loc
aproapei m e d i a t   d u p a   c e l   d e   p r o d u c t i e .   F u n c t i a   d e   d e p o z i t a r e   a j
u t a   l a   e l i m i n a r e a discrepantelor existente intre productie si cantitatile de produs cerute
pe piata . Pede o parte, mai multe locatii de depozitare inseamna ca produsele ajung mult
mairepede la consumatori, dar reprezinta de asemenea si cheltuieli mult
mai mariCateva companii pastreaza o parte din stocul de produse in interiorul
locurilor deproductie sau in apropierea acestora, iar restul de produse sunt situate in
depozitedin intreaga tara. Intreprinderea poate detine depozite private sau poate
inchiriaspatiu in depozitele publice. Companiile au mai mult control in cele private,
insacosturile sunt ridicate si de asemenea trebuie sa faca fata si unei inflexibilitati
inceea ce priveste schimbarea locatiilor in functie de cerintele pietei. De
cealalatap a r t e ,   d e p o z i t e l e   p u b l i c e   i n c h i r i a z a   s p a t i i   l a   u n   a n u m i t   p r e t   s i   o f e r
a   p e   l a n g a acestea si servicii aditionale, contra cost, cum ar fi inspectia produselor,
ambalareasi transportul acestora.Amplasarea si numarul depozitelor depinde de locatia publicului
tinta catre care seadreseaza produsele companiei, sursele care produc aceste bunuri, precum si
ruteleexistente pentru transport. Trebuie luate in considerare volumele de produse carepleaca
spre toate directiile si realizat un echilibru intre costurile totale si beneficiileaduse de amplasarea
unui depozit intr-un anumit loc. Un tip de depozit care are oamplasare foarte bine gandita este un
centru de distributie

. Acesta este strategiclocalizat pentru accesul transporturilor, de obicei langa autostrazile


interstatale.
Una s t f e l   d e   c e n t r u   p o a t e   s e r v i   d r e p t   p u n c t   d e   c o n s o l i d a r e   p e n t r u   a l t e   d e p o z
i t e existente in sistem. Sucesul foarte mare avut de lantul de magazine Wal-Mart
siDuckwell-Alco, este datorat centrelor sofisticate de distributie care
aprovizioneazam a g a z i n e l e   l o r .   D e   f a p t ,   d u p a   c u m s-
a   n o t a t   i n   M a r k e t i n g   A c t i o n   M e m o ,   c h e i a preturilor joase de comercializare a
produselor celor de la Wal-Mart, este reteaua eficienta de centre de distributie, depozite,
care servesc magazinele lor aflate pe oraza de 250 km. Un depozit va fi stabilit pe un anumit
amplasament, numai daca genereaza efectefavorabile in domeniul marketingului si vanzarilor si
reduce costurile totale. In modtraditional, variantele au fost clasificate

Astfel:
a)amplasarea in functie de piata.
Aceasta varianta presupune
localizaread e p o z i t u l u i   i n   a p r o p i e r e a   c l i e n t i l o r   c h e i e .   A r i a   g e o g r a f i c a   s e r v i t a  
d e d e p o z i t   d e p i n d e   d e   o   s e r i e   d e   f a c t o r i ,   d e   e x e m p l u   d e   v i t e z a   l i v r a r i l o r , ma
rimea comenzii medii si costul unitar al livrarii totale. Amplasarea unuidepozit in functie de piata
se justifica atunci cand constituie modalitateade a oferi clientilor un sprijin logistic rapid,
cu cel mai mic cost total. Un depozit amplasat in proximitatea clientilor indeplineste functia
de creare
au n e i   s t r u c t u r i   s o r t i m e n t a l e ,   p e   b a z a   m a r f u r i l o r   p r o v e n i t e   d i n   s u r s
e multiple. Produsele sunt primite de la furnizori in transporturi consolidate,efectuate pe distante
mari
b)amplasarea in functie de productie.
Depozitul este plasat in apropiereaunitatilor de fabricatie ale unei firme producatoare. Functiile
principale pecare le indeplineste sunt combinarea produselor si consolidarea livrarilor.Apelarea
la un astfel de depozit este necesara in cazul in care fiecare unitate de fabricatie este
specializata in realizarea unui anumit produs, iarclientii solicita un sortiment complet.
Printre avantajele specifice se
inscriuu r m a t o a r e l e :   ( i )   f a c i l i t a r e a   o b t i n e r i i   d e   c a t r e   c l i e n t   a   u n u i   s o r t i m e n t c
onstituit din produse fabricate de diferite unitati; (ii) reducerea
costurilorde transport prin consolidarea livrarilor catre clienti; (iii) posibilitateac l i e
ntilor de a comanda o cantitate mica din fiecare produs; (iv)
s i m p l i f i c a r e a   p e n t r u c l i e n t , a   o p e r a t i u n i l o r   d e u r m a r i r e   a   l i v r a r i l o r efectuate
de furnizor, datorita primirii mai multor produse, cu o singura factura.
c)amplasarea intermediara.
Spre deosebire de celelalte doua variante, nupune accentual pe proximitatea fata de
clienti sau fata de unitatile
defabricatie ale producatorului. Depozitele sunt pozitionate intre clienti siunitatile
de productie. Functiile indeplinite sunt consolidarea si crearea sortimentului. Aceasta
varianta se aseamana cu amplasarea in functie deproductie. La un cost logistic scazut, se
livreaza fiecarui client structura sortimentala dorita. Cercetarile pentru
stabilirea amplasamentului unorfacilitati ( unitati de productie, depozite, magazine) au
fost deosebit denumeroase. Primele preocupari in acest domeniu dateaza de la
inceputulsecolului XX. Metodele de amplasare a depozitelor, dezvoltate prin acestecercetari, pot
fi clasificate in functie de urmatoarele criterii:
a)numarul depozitelor.
Localizarea unui singur depozit este o problema cutotul diferita de amplasarea mai multor
depozite in acelasi timp. Metodele
d e   a m p l a s a r e   a   u n u i   d e p o z i t   u n i c   c o n s i d e r a   o   p r o b l e m a   s i m p l i f i c a t a , deoarec
e nu iau in considerare distribuirea cererii pe mai multe depozite,efectele de consolidare
a stocurilor si costul depozitului.b)
caracterul discret al alegerii.
Unele metode exploreaza fiecare locatiep o s i b i l a e x i s t e n t a i n s p a t i u l c o n t i n u u ,
s i o v a a l e g e p e c e a m a i b u n a . Aceste metode poarta denumirea de metode
continue
de amplasare. Spred e o s e b i r e   d e   a c e s t e a ,   m e t o d e l e
discrete
p e r m i t   s e l e c t a r e a amplasamentului dintr-o lista de alegeri posibile. In practica, 
metodelediscrete sunt mai frecvent utilizate, in special pentru amplasarea maimultor
depozite.c)
gradul de agregare al datelor.
Metodele care utilizeaza date cu grad marede agregare limiteaza amplasamentul la o arie
geografica larga, de pilda olocalitate. In schimb, metodele bazate pe date cu grad mic
de agregarep e r m i t   d i f e r e n t i e r e a   i n t r e   d o u a   a m p l a s a m e n t e   f o a r t e
a p r o p i a t e ,   d e exemplu separate doar de o strada.d)
orizontul de timp.
Apelarea la date referitoare  la o singura perioada detimp( de pilda, un an)
este specifica metodelor
statice
. Amplasarea infunctie de evolutiile estimate pentru mai multi ani se poat
e   s t a b i l i   c u ajutorul metodelor
dinamice.
 
SISTEMELE DE MANAGEMENT AL DEPOZITULUI
Depozitarea este activ implicata in lantul de aprovizionare livrare. Depozitele suntparti integrale
sin lantul de aprovizinare-livrare/infrastructura tip teava. Termenullant de aprovizionare livrare
este procesul care integreaza, coordoneaza sicontroleaza miscarea bunurilor si materialelor de la
distribuitro la cumparator si apoi la consumatorul final..Aditional managementul lantului
de aprovizionare livrareare legatura cu fluxul de bunuri si infomartice, pentru ca apoi sa devina
ca o teavasi sa puna mai bine accentul pe curgere. Este de asemenea important sa realizezica
fiecare companie nu are numai un lant de aprovizionare livrare ci mai multe,findca interactioneaza cu diferiti
distribuitori si are diferiti clienti. Pentru fiecareprodus final, in timp ce unele procese
de cumparare, fabricare, mutare, vanzaresunt identice sau similare, lantul total de aprovizionare
penru fiecare produs va fidiferit. Managementul multiplelor lanturi de aprovizionare este o mai
buna descrierea ceea ce se intampla intr-o companie.
angajarea la investitii cu eficienta certa.
Modalitatile de depozitare sunt foarte largi,cu
particularitati de la un produs la altul.Dintre diversele posibilitati mentionam:
•Depozitarea pe rafturi(produse metalo-chimice,alimentare,medicamente);
•Depozitarea prin stivuirea directa a unitatilor de incarcatura aflate pe paleta,intalnita la
pastrareaunor produse livrate in saci.

Bibliografie
Logistica si distributia marfurilor (Alexandru Burda,Orheian Oana Mihaela)

Logistica-factor de competitivitate(Mihaela Gabriela Belu)

Logistica(Carmen Balan)