Sunteți pe pagina 1din 7

JOCURI DIDACTICE

PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR

1) Călătoria lui Scooby-Doo (Grupa mare)


Scopul didactic: utilizarea unor cunoștințe și deprinderi elementare matematice
pentru rezolvarea de probleme și cunoașterea mediului apropiat.
Sarcina didactică: recunoaşterea şi precizarea locului fiecărui număr în şirul
numeric prin utilizarea corectă a numeralului ordinal;
Conținutul jocului:
Copiii se aşează pe scăunele în semicerc, închizând ochii, iar la sunetul clopoţelului
îi deschid şi descoperă o cărare misterioasă care îl duce pe Scooby-Doo spre
Shagghy şi multe alte surprize pe care le descriu (tablă magnetică ) .Pe cărare se
află indicatoare cu săgeţi, iar sub fiecare indicator sunt cerințele. Dacă cerinţele
sunt rezolvate, atunci Scooby-Doo va putea să ajungă la Shagghy și împreuna vor
putea sa rezolve mistrerele din urmatoarele călătoriile .
Regulile jocului:
1.Copiii sunt împărţiţi în două echipe : echipa avioanelor şi echipa mașinuțelor .
2.Fiecare echipă are un lider care are voie să ajute copilul care trebuie să răspundă ,
pentru a fi un răspuns corect.
3.Fiecare echipă trebuie să răspundă corect, pentru a aduna cat mai multe buline pe
panou.
4. Pentru fiecare răspuns corect al echipelor, Scooby-Doo trece la următorul
indicator pe cărarea misterioasa, apropiindu-se de Shaggy.
Elementele de joc : aplauze,recompense , intrecere pe echipe,
Material didactic: fise de lucru, probleme ilustrative, scrisoare de la Shaggy,
clopoţei, jetoane cu mijloace de transport.
Probele jocului:
Proba 1 ,,Numără corect“
Echipa masinutelor: ,, Câte avioane sunt pe tabla magnetică?“
Echipa avioanelor: ,, Câte masinute sunt pe tabla magnetică?“
Proba 2 ,,Grupează după mărime“
Echipa masinutelor: ,,Aşează pe tabla magnetică mulţimea autobuzelor mari“
Echipa avioanelor: ,,Aşează pe tabla magnetică mulţimea autobuzelor mici“
Proba 3 ,, Mai multe, mai puţine“
Echipa masinutelor: ,,Numără şi spune în care mulţime sunt mai multe elemente?“
Echipa avioanelor: ,,Numără şi spune în care mulţime sunt mai puţine elemente?“
Proba 4 ,,Aşează cifra la cantitate“
Echipa masinutelor:,,Aşează pe tabla magnetică cifra care arată câte vaporaşe sunt“
Echipa avioanelor: ,,Aşează pe tablă cifra care arată câte biciclete sunt “
Proba 5 ,,Poziţii spaţiale“
Echipa masinutelor: ,,Aşează o masina in dreptul lalelei de langa căsuța de pe tabla
magnetică“
Echipa avioanelor: ,,Aşează bicicleta lângă copacul din spatele căsuţei de pe tabla
magnetică“
Proba 6 ,,Adevărat sau fals?“
-la această probă fiecare copil care trebuie să răspundă prin ridicarea uni cartonaş
verde (aserţiune adevărată)sau unul roşu (aserţiune falsă)
-copiii închid ochii, iar educatoarea pune pe tabla magnetică o fata cu flori , iar la
sunetul clopoţelului copiii trebuie să deschidă ochii şi să răspundă la aserţiunea
formulată de educatoare :
Echipa masinutelor: ,,Pe tablă a apărut o fetiță cu un buchet de flori “- copilul ridică
cartonaşul verde .
Echipa avioanelor: ,,De pe tablă a disparut o căsuță“ - copilul ridică cartonaşul roşu
–de pe tabla nu a dispărut nici o căsuță.
„Baloane colorate”
2) Zumzet și culoare (Grupa mare)
Scopul didactic:
- Exersarea ascultării active a unui mesaj pentru înțelegerea și receptarea lui
(comunicare receptivă)
- Susținerea exprimării verbale a unui mesaj, emoții, povestiri etc. (comunicare
expresivă)
Sarcina didactică: Consolidarea și verificarea cunoștințelor despre anotimpul
primăvara și dezvoltarea și consolidarea deprinderii de a recunoaște sunetul
inițial/final al unui cuvânt, de a despărți cuvintele în silabe și de a forma propoziții
cu cuvinte date.
Conținutul jocului: Unuia dintre copii i se va pune pe cap o coroniță prevăzută în
partea din față cu un spațiu în care se așează un jeton . Copilul , asezat în fața
celorlalți, nu va ști ce imagine conține jetonul său. Un copil numit de mine va da
indicii cu privire la imaginea respectivă, iar purtătorul coroniței va trebui să
ghicească ce infățișează jetonul său. Când ghicește, el va schimba locul cu cel care
i-a oferit indiciile. Acesta va primi un nou jeton si un alt copil ii va oferi indicii.
Regulile jocului:
• Pentru fiecare sarcină, fluturașul trimis de Zâna Primăvară, va alege
câte un copil
• Copiii trebuie să ofere doar indicii pentru ghicirea imaginii de pe jeton,
nu să denumească imaginea
• Fiecare sarcină rezolvată corect va fi recompensată cu o față zâmbitoare

Elemente de joc: surpriza, ghicirea, aplauze, recompense, mânuirea materialului


didactic
Material didactic : tablă magnetică, Flipchart, scrisoare de la Zâna Primăvară ,
jetoane cu buburuze, fluturași, pasări, flori, pălăriuţe, cub, coroniţă, diferite
elemente de primăvară.
Variante de joc :
A) Fluturașul , trimis de Zâna Primăvara, va alege pe rând cate un copil să rezolve
sarcina.Copiii se vor roti, schimbând locul cu cel care poartă coronița și ghicind
imaginile de pe jetoane în urma indiciilor primite.
B) Le voi prezenta copiilor un cub pe ale cărei fețe se află imagini de primăvară (
flori, gâze, păsări, soare). Copilul, pe care fluturașul îl va numi să rostogolească
cubul, va trebui să recunoască imaginea , să alcătuiască propoziții, să despartă în
silabe și să recunoască sunetul inițial sau final al cuvântului respectiv.
C) Se va orienta atenția copiilor către panou. Pe o foaie flipchart va fi , intr-un cerc,
imaginea Zânei Primăvara. Zburând ca albinuțele, copiii se vor așeza la măsuțe și
vor găsi aici câte două imagini lipite pe câte o petală mare , galbenă. Împărțiți în opt
echipe, copiii vor colora imaginile de pe cele opt petale. După terminarea sarcinii
de lucru, fiecare echipă va aduce petala sa în față, la panou, unde o voi lipi, obținând
astfel floarea de lotus.
D) Pe panou copiii vor putea observa diamantul, obtinut din pătrate aranjate atât
crescător, cât și descrescător. Voi pune deasemenea, în fața lor, mai multe jetoane
mari cu imagini. Le voi adresa copiilor ghicitori cu referire la aspecte de primăvară.
Copilul care va da răspunsul corect si va reusi să dezlege ghicitoarea, va trebui să
aleagă dintre imaginile din fața lui pe aceea care infățișează răspunsul lui. Cu aceste
imagini vom completa împreună diamantul.
3)Ce este şi ce faci cu el ? (Grupa mare)
Scopul: fixarea cunoştinţelor despre obiectele necesare întreţinerii igienei personale;
precizarea denumirii, utilităţii şi a locului lor de păstrare ; consolidarea deprinderii
de a construi propoziţii simple ; precizarea regulilor referitoare la utilizarea şi
păstrarea obiectelor de igienă personală.
Sarcina didactică: raportarea obiectelor de igienă personală la acţiunile care se
efectuează cu ele.
Regulile jocului: copilul chemat de educatoare scoate un obiect de sub pânza cu care
au fost acoperite, îl arată grupei, spune ce este apoi îl înmânează unui alt copil
întrebându-l : „Ce faci cu el ?”. După ce dă răspunsul, copilul se duce şi aşează
obiectul la locul potrivit.
Elemente de joc: surpriza, ghicirea, aplauze, recompense, mânuirea materialului
didactic.
Material didactic : obiecte de igienă personală : săpun, săpunieră, pieptene, perie,
pahar, burete, prosop, batistă, şerveţel; o pânză care vor fi acoperite ; o machetă
reprezentând un spălător.
În loc de obiecte de igienă personală se pot folosi jetoane cu imaginea
corespunzătoare şi un tablou reprezentând spălătorul.
Conținutul jocului
Copiii pot să fie aşezaţi pe scăunele sau pe covor în semicerc. Masa cu obiectele de
igienă personală acoperite cu o pânză trebuie fie în imediata apropiere a copiilor.
Educatoarea numeşte pe rând câte un copil care vine la masă, scoate de sub pânză
un obiect, îl arată grupei şi îl denumeşte. Dacă răspunsul este corect, educatoarea
cheamă alt copil. După aprobarea răspunsului de către grupă, copilul respectiv oferă
obiectul unui coleg punându-i întrebarea : ,,Ce faci cu el ?”. Cel care a primit
obiectul răspunde la întrebare şi-l aşează la locul potrivit pe tablou sau pe machetă
(de exemplu: săpunul în săpunieră, săpuniera pe chiuvetă, prosopul în cuier etc.).
Grupa de copii imită acţiunea de folosire a obiectului : pieptănat, spălat, periat,
ştersul mâinilor etc.
Pentru a intensifica atmosfera de joc, acţiunile pot fi realizate cu ajutorul jucăriilor
din sala de grupă pe care copiii şi le pot alege după ce au denumit obiectul şi acţiunea
lui. De exemplu — pot să pieptene păpuşa, să şteargă cu şerveţelul gura bebeluşului,
să spele ursuleţul din plastic etc.
În cursul jocului, educatoarea poate pune întrebări de genul : De ce se spală păpuşa
? De ce se piaptănă păpuşa ? De ce se şterge la nas cu batista ? pentru a conştientiza
motivaţia respectării regulilor igienice.
Variante de joc :
Varianta 1 Copiii primesc câte l — 2 jetoane reprezentând obiecte de igienă
personală. Educatoarea denumeşte acţiunea iar copiii care au jetonul potrivit îl ridică
şi îl denumesc. Grupa imită acţiunea la care s-a referit educatoarea.
Varianta 2 Un copil imită o acţiune de îngrijire a corpului sau îmbrăcămintei, iar
grupa de copii selectează din jetoanele primite pe cel ce reprezintă obiectul potrivit,
denumindu-l în cor sau individual.
Varianta 3 Câte un copil scoate din săculeţ un obiect de uz personal, îl denumeşte.
Grupa de copii imită acţiunile corespunzătoare.
Varianta 4 Se prezintă pe rând imagini ale unui copil, fie nepieptănat, (ciufulit),
fie murdar pe mâini sau pe faţă sau pe îmbrăcăminte, fie cu ghetele pline de noroi
etc. Copiii care au obiectele sau jetoane cu imaginea acestora cu care poate să fie
remediată neglijenţa respectivă (pieptene pentru copilul ciufulit, foarfece pentru
unghii lungi şi murdare, săpun pentru copilul murdar, perie pentru îmbrăcăminte), le
aduc la masa educatoarei şi motivează aducerea obiectului respectiv. Jocul poate fi
legat de personajul unei poezii cunoscute de cei mici „Murdărel”.
Varianta 5 La solicitarea păpuşii, făcută prin intermediul educatoarei : „m-am sculat
şi vreau să mă spăl, daţi-mi, vă rog, ce-mi trebuie”, „m-am spălat, daţi-mi, vă rog,
ce-mi trebuie ca să mă şterg”, copiii care au obiectele (sau jetoanele cu imaginile)
necesare acţiunilor ce ar urma să fie executate, le aduc la masa educatoarei.

4)Găseşte (spune) ce se potriveşte ! (Grupa mare)


Scopul: stabilirea corectă a raporturilor între unele noţiuni specie şi noţiunile gen
din care fac parte cu ajutorul operaţiei de clasificare ; operarea corectă cu noţiunile
gen şi noţiunile specie respective ; verificarea cunoştinţelor copiilor despre fructe,
legume, flori.
Sarcina didactică: să includă corect imaginile unor fructe, legume, flori în
categoriile respective.
Regulile jocului: copiii trebuie să aleagă din mulţimea de imagini din plic (de pe
masă) pe acelea care corespund criteriului enunţat (tot ce este fruct, tot ce este
legumă, tot ce este floare) şi să afişeze pe panoul repartizat pentru exemplare
aparţinând categoriei date.
Conținutul jocului
Copiii vor sta la măsuţe câte 2—4, cu faţa spre educatoare.
Fiecare copil va primi într-un plic cel puţin 4—5 imagini. Se poate lucra cu un
coşuleţ comun pentru fiecare masă având numărul de imagini corespunzător
numărului de copii ce iau loc la masa respectivă.
Elemente de joc: aplauze, recompense, mânuirea materialului didactic.
Material didactic: ilustraţii (jetoane) reprezentând fructe, legume şi flori cunoscute
de copii, precum şi alte imagini de obiecte din ambianţa grădiniţei ; trei panouri sau
suport cu buzunăraşe ; fişe de muncă independentă — conform modelului
Variante de joc :
Varianta I- jetoanele vor fi aşezate în coloană (verticală) sau în rânduri pe orizontală
astfel încât perceperea imaginilor să se facă cu rapiditate. Se stabilesc categoriile de
noţiuni cu care se va opera, indicându-se panoul fructelor, panoul legumelor şi
panoul florilor, fie printr-o imagine din categoria respectivă, fie printr-un simbol
(culoare, figură geometrică). La semnalul educatoarei copiii de la fiecare masă vor
alege din plic sau de pe masă jetoanele corespunzătoare şi le vor duce la panou prin
intermediul unui reprezentant. După ce se grupează toate imaginile conform
criteriilor stabilite, jocul se reia reîmpărţindu-se jetoanele. După fiecare tură a
jocului, se face un control al imaginilor de pe panouri şi de pe mese pentru a sesiza
eventualele greşeli sau omisiuni.
Varianta II - se utiliza fişe de muncă independentă pe care sunt desenate contururile
florilor, fructelor şi legumelor, cerând copiilor să marcheze cu o anumită linie de
culoare florile (albastru), cu o altă linie de culoare legumele (verde) şi cu o a treia
culoare (roşu) fructele. În loc de utilizarea culorilor se poate cere să traseze sub
imagini o liniuţă (un punct) pentru fructe, două liniuţe pentru legume, trei liniuţe
pentru flori. Se face apoi analiza rezultatelor sugerând eventual copiilor ca pe baza
celor discutate să-şi corecteze greşelile făcute.
5) Cine a venit la noi ? (Grupa mare)
Scopul: verificarea şi sistematizarea cunoştinţelor despre animalele cunoscute
privind înfăţişarea, hrana şi foloasele pe care le aduc; formarea deprinderii de a
descrie pe scurt înfăţişarea unui animal folosind material intuitiv ; dezvoltarea
capacităţii de a efectua legături simple între cunoştinţe.
Sarcina didactică: recunoaşterea animalului după onomatopee. Denumirea şi
descrierea înfăţişării acestuia ; indicarea hranei necesare animalului corespunzător
şi a unor foloase pe care le aduce omului.
Regulile jocului: copilul va recunoaşte animalul după onomatopee. Cel indicat de
educatoare îl selectează din mulţimea de animale – jucării (sau a imaginilor lor) şi
spune ce ştie despre el.
La întrebările educatoarei : „Ce mănâncă ?” şi „Ce foloase aduce ?” răspunde alt
copil numit de ea. El alege jetonul care reprezintă hrana necesară animalului
respectiv şi jetonul din care se pot deduce unele foloase aduse de acel animal. Dă
verbal precizările necesare şi aşează jetoanele în faţa animalului respectiv (sau a
imaginii acestuia).
Elemente de joc: aplauze, recompense, mânuirea materialului didactic.
Material didactic : animale – jucării sau mulaje (câine, pisică, vacă, iepure, găină,
cocoş etc.), jetoane reprezentând hrana fiecărui animal, jetoane reprezentând foloase
aduse de ele.
Conținutul jocului
Copiii ascultă onomatopeele fie imitate de educatoare, fie înregistrate pe disc sau
bandă de magnetofon, recunosc animalul, iar cel numit alege jucăria (sau imaginea)
corespunzătoare de pe masa educatoarei şi o descrie.
După descrierea acesteia un alt copil alege jetoanele reprezentând. hrana specifică
animalului respectiv şi foloasele aduse de el, exprimă verbal ce conţin acestea şi le
aşează în dreptul animalului-jucărie (sau a imaginii lui).
Copiii vor imita în încheiere sunetele scoase de animalul descris, eventual unele
mişcări specifice (săritura iepuraşului, ciugulitul găinii etc.).
Variantele jocului
Varianta 1- Educatoarea denumeşte animalul, copilul chemat alege jucăria ce-l
reprezintă şi o descrie. La întrebarea educatoarei : „Ce mănâncă ?”, alt copil
denumeşte hrana potrivită şi apoi alege jetonul pe care e desenată imaginea ei
aşezându-l în faţa jucăriei respective. Se va proceda asemănător şi pentru precizarea
foloaselor aduse de acel animal.
Varianta 2- Copiii primesc medalioane reprezentând unele imaginea a câte unui
animal cunoscut, altele hrana ce o consumă şi câteva imagini referitoare la foloasele
pe care le aduc.
Cel care are imaginea unui animal va căuta copilul care poartă medalionul cu
imaginea alimentelor care constituie hrana sa şi pe cel ce poartă medalionul
reprezentând foloasele ce le aduce.