Sunteți pe pagina 1din 1

Tema 2.

2 b
Accentele demersului didactic
Proiectarea demersului didactic cuprinde: planificare calendaristică ,proiectarea unității
de învățare, proiectarea lecției.

În mod tradiţional programele şcolare erau concepute ca un ansamblu de informaţii şi de


tehnici de stăpânit şi acordau mai puţină importanţă, în cadrul fiecărei discipline, achiziţiei de
aptitudini care să fie utilizate în viaţa adultă. Învăţământul tradiţional acordă încă o
importanţă scăzută achiziţiei de competenţe de ordin mai general, care să permită individului
să rezolve probleme şi să aplice ideile şi cunoştinţele în diverse situaţii întâlnite în viaţă.
Concepţiile moderne aruncă o nouă interpretare şi viziune asupra educației, care trebuie să
pună în evidenţă cunoştinţele şi competenţele elevilor din perspectiva achiziţiei noţiunilor şi a
aptitudinilor cu caracter mai general care le vor folosi în viaţă.
Un loc central îl ocupă proiectarea, organizarea, pregătirea şi desfăşurarea lecţiei.
Schimbarea modului de proiectare curriculară are în vedere trecerea de la centrarea pe
conținut la centrarea pe elev, care presupune deplasarea accentului în activitatea didactică:
- de la aspectele teoretice ( să știe că ) la aspectele practice ( să știe să );
- de la cantitate ( cât ) la calitate ( cum ): trecerea de la un volum mare de informații
nestructurate la informații structurate care să permită legături de sens între acestea;
- de la predare la invatare : profesorul nu ține un discurs, ci intermediază cu învățarea;
- de la evaluarea internă la evaluarea externă : apariția unor descriptori de performanță care
permit o evaluare unitară și individualizată, care să asigure depistarea dificultăților concrete
pe care le întâmpină elevii în învățare, pentru a-i putea ajuta în mod adecvat în depășirea
acestora;

Învăţământul centrat pe competenţe este o alternativă la învăţământul tradiţional


centrat exclusiv pe cunoştinţe, pe asimilare de informaţii. Din această perspectivă, este însă
foarte importantă selecţia acelor conţinuturi care au relevanţă maximă pentru formarea
competenţelor dorite si deopotrivă, punerea lor în aplicare.