Sunteți pe pagina 1din 1

ŞCOALA GIMNAZIALĂ

NIMIGEA DE JOS
COMUNA NIMIGEA
JUD. BISTRIŢA-NĂSĂUD
C.U.I. 29457486, Nr. 450, cod 427190, tel./fax 0263-38100
www.scoalanimigea.roe-mail scoala.nimigea@yahoo.com

COMITETUL DE PĂRINŢI AL CLASEI A III-A A

Nr. Numele şi Funcţia în


Adresa Telefon
crt. prenumele comitet
1