Sunteți pe pagina 1din 5

31.01.

2016 – MODERNIZAREA SISTEMULUI MEDICAL

Conventie colectivă pentru personalul medical – 2016

Convenție colectivă pentru personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar in cadrul spitalelor
clinice judetene de urgente, spitale judetene de urgenta, spitale regionale, spitale clinice de specialitate de
urgenta, spitale clinice, spitale de urgenta, spitale de specialitate, institute si centre medicale, institute si
centre de sanatate publica, institute de medicina legala, servicii de ambulanta, in colaborare cu patronatele
municipale,

din 17 august 2006

cum a fost modificată prin acordul colectiv de modificare nr. __________ din 5 februarie 2015

asocierea patronatelor locale, reprezentate de comitetul de conducere, pe de o parte și Marburger Bund pe de


alta parte (Este organizatia din domeniul sanatatii si a politicilor profesionale) care reprezinta interesele
tuturor angajatilor si functionarilor medici din Germania) – (În 1947, s-au decis, în Marburg tinerii medici si
studenti medicinisti, sa ceara condiții mai bune de muncă și de salarizare în funcție de performanță. Au
fondat Marburger Bund (asociatia). În cei aproape 70 de ani ai nostri de istorie privind aceasta asociere, am
realizat foarte mult. Cele mai mari succese noastre arată că merită aceasta asociație profesională sa fie o voce
puternică. Orele de garda sunt timp de lucru: In anul 2003 Marburger Bund (asociatia) a ajuns în fața Curții
Europene pentru a spune că orele de garda trebuie să fie considerate timp de lucru. Acest lucru este deosebit
de important atunci când vine vorba de calcularea duratei maxime de lucru, pentru a reglementa perioadele
de repaus și plata serviciilor.)

reprezentată de 1 sau 2 președinti,

pe de altă parte, au convenit prin prezenta că:

1
31.01.2016 – MODERNIZAREA SISTEMULUI MEDICAL

CONŢINUT

Sectiunea I

Dispozitii generale
§ 1 Domeniul de aplicare
§ 2 Contractul de munca, acorduri subsidiare, perioada de proba
§ 3 Conditiile generale de munca
§ 4 Obligatii generale
§ 5 Transfer, detasare si repartizarea personalului
§ 6 Calificare

Sectiunea II

Orele de lucru
§ 7 Ore de lucru regulate
§ 8 Munca in zilele de duminica si sarbatori legale
§ 9 Forme speciale de munca
§ 10 Ore de garda si la apel
§ 11 Compensare pentru forme speciale de munca
§ 12 Plata garzilor
§ 13 Activitatea cu jumatate de norma
§ 14 Timpul de lucru – documentatie

2
31.01.2016 – MODERNIZAREA SISTEMULUI MEDICAL

Sectiunea III

Clasificarea si remunerarea

§ 15 Scheme generale de clasificare


§ 16 Clasificarea
§ 17 Transferul temporar pentru o activitate superioara
§ 18 Tabel cu remuneratii
§ 19 Treptele de remuneratie
§ 20 Reguli generale cu privire la trepte
§ 21 Remuneratia legata de succes si performante pentru medici
§ 22 Baza determinarii – platii in continuare a salariilor
§ 23 Remunerarea in caz de boala
§ 24 Plati speciale
§ 25 Calculul si plata remuneratiei
§ 26 Schema pensiilor ocupationale

Sectiunea IV

Concediul si zilele libere

§ 27 Concediul de odihna
§ 28 Concediul suplimentar
§ 29 Concediul special
§ 30 Zile libere

3
31.01.2016 – MODERNIZAREA SISTEMULUI MEDICAL

Sectiunea V

Limitarea si incetarea raporturilor de munca


§ 31 Contracte pe durata determinata
§ 32 Gestionarea perioadei de proba
§ 33 Gestionarea timpului de lucru
§ 34 Incetarea raporturilor de munca fara preaviz
§ 35 Incetarea raporturilor de munca
§ 36 Raport – evidenta – adeverinta

Sectiunea VI

Dispozitii tranzitorii si finale


§ 37 Termen limită
§ 38 Notiuni
§ 39 Mijloace de trai si siguranta locului de munca
§ 40 In vigoare, durata

In anexă – tabelul cu remuneratia

4
31.01.2016 – MODERNIZAREA SISTEMULUI MEDICAL

Sectiunea I
Dispozitii generale

§ 1
Domeniul de aplicare

(1) Acest tarif se aplica medicilor si de asemenea medicilor dentisti, care se afla intr-un
raport de munca cu un angajator care este membru al unei asociatii VKA ( VKA
reglementeaza conditiile de munca pentru angajatii din municipii, comune si incheie
contracte colective de munca cu sindicate din serviciul public. Acordurile colective de
munca se aplica la mai mult de 2 milioane de angajati din sectorul public la peste
10.000 de angajatori. VKA are 16 asociatii membre: Asociatia Patronala Municipala
(KAV) in landuri. Acestea sunt interconectate cu angajatorii din orase. Acestea includ:
Orase, municipii si judete; spitale si unitati de ingrjire medicala; case de economii;
companii de inlaturare si depozitare a deseurilor; intreprinderi de transport;
aeroporturi.)
(2) Prezentul acord nu se aplică medicilor șefi dacă condițiile lor de lucru au fost
convenite în contracte individuale sau urmează să fie convenite.