Sunteți pe pagina 1din 14

Mirena

Rol terapeutic
“ Mirena, în opinia mea, cel mai semnificativ
progres în contracepţia reversibilă de la pilulă până astăzi,
poate fi o alternativă, logică, la administrarea sistemică de
progestative pentru protecţia endometrială, în timpul terapiei de
substituţie hormonală.”

John Guillebaud
Professor of Family Planning and Reproductive Medicine
Acestei afirmaţii, care întrezărea posibilităţile
oferite de dispozitivul intrauterin Mirena în terapeutica
ginecologică, putem să-i adăugăm astăzi afirmaţia că într-
adevăr Mirena a devenit un important mijloc terapeutic, care
se adresează unor aspecte de patologie endometrială.
Mirena
Farmacocinetica
Mirena eliberează în cavitatea uterină 20 μg/zi
LNG – care este absorbit prin reţeaua capilară bazală a
endometrului şi trece în circulaţia sistemică.
LNG este cuplat cu SHBG, care împiedică
degradarea lui metabolică.
În primul an de administrare nivelurile plasmatice
sunt de 150-200 pg/ml la femeia în activitate sexuală şi ceva
mai mari după menopauză de 200 - 300pg/ ml.
Nivelurile plasmatice scad în timp, datorită atrofiei
endometriale care se instalează.

Nilsson, 1996
Mirena
Farmacocinetica

Eliberarea locală a LNG în primele săptămâni de


la inserţie este foarte mare, determinând concentraţii
endometriale foarte mari, între 470 – 1200 pg/ gramul de
ţesut.
Concentraţia locală tisulară endometrială scade în
timp, dar se menţine la 6 ani de la inserţie mult peste
capacitatea receptorilor progesteronici locali.
Efectele endometriale ale LNG

Există două tipuri de efecte ale LNG prin acţiune


directă asupra endometrului:

- efect antiproliferativ

- efect antiangiogenetic
Mirena
Protecţie endometrială

Mirena produce:
- un efect endometrial progestativ pronunţat cu
decidualizare stromală;
- menţinerea endometrului la o grosime de 2-3
mm, măsurată ecografic după un an de terapie
Suvanto – Luukkonen, 1998

- atrofia endometrială – este mai


marcată comparativ cu alte progestative administrate pe
alte căi şi chiar cu LNG, în doze sistemice similare,
administrate ca implant
Indicaţii terapeutice

Perioada premenopauzală:
- contracepţie
- sângerări disfuncţionale
- utere fibromatoase însoţite de sângerări
- adenomioză
- endometrioză
Perioada postmenopauzală:
- protecţia progestativă endometrială în terapia
de substituţie hormonală.
Indicaţii terapeutice

Atunci când se utilizează în terapia metroragiilor


în perioada premenopauzală, inserţia se face numai
după evaluarea diagnostică completă:
- ecografie transvaginală,
- histeroscopie,
- biopsie de endometru.
Mirena poate fi o alternativă a tratamentului
chirurgical la pacientele cu metroragii disfuncţionale,
utere fibromatoase sau adenomioză.
Cameron, 2002
Efecte clinice benefice

- reducerea substanţială a fluxului menstrual,


20 % dintre utilizatoare devin amenoreice, după 6 luni de
tratament;
- creşterea concentraţiilor de hemoglobină şi a
rezervelor de fier, semnificative în primii doi ani de
utilizare la femeile cu metroragii pre şi peri- menopauzale
- reducerea marcată a episoadelor dureroase în
adenomioză şi endometrioza pelviană
Timmermann 2006
Indicaţii terapeutice

Utilizarea în terapia hormonală a menopauzei


este deosebit de avantajoasă din mai multe motive:
- terapia se poate începe în perioada
perimenopauzală, pentru controlul metroragiilor
disfuncţionale ale acestei perioade
- odată instalată simptomatologia de menopauză,
sau diagnosticarea menopauzei prin dozare de FSH, se
poate începe administrarea de preferinţă percutană a
estradiolului
Terapia hormonală a menopauzei

Mirena reprezintă soluţia ideală pentru protecţia


endometrială pentru că:
- se administrează local, obţinându-se efectul maxim
la nivel endometrial
- reprezintă o terapie de tip continuu, cea mai
sigură pentru pacientă
- efectele sistemice sunt foarte reduse şi scad pe
măsura reducerii absorbţiei, consecinţă a atrofiei
endometriale
Terapia hormonală a menopauzei

Există o serie de avantaje terapeutice ale utilizării


Mirena şi anume:
- nu contracarează efectele favorabile ale
estrogenilor asupra lipidelor serice şi ale lipoproteinelor
-reduce colesterolul total, trigliceridele şi LDL –
colesterolul
Raudaskoski, 2001
- creşte HDL – colesterolul şi fracţiunile sale
Boon, 1998
- efectele androgenice sunt minime şi dispar după
primele 6 luni de terapie
Concluzii
Dispozitivul intrauterin Mirena este şi un
important mijloc terapeutic al patologiei disfuncţionale
endometriale pre şi perimenopauzale.
Este de asemenea un mijloc terapeutic preţios în
adenomioză şi endometrioză, acţionând prin atrofia
progresivă a endometrului.
Se poate utiliza pentru protecţie eficientă,
endometrială în terapia hormonală a menopauzei.
Avantajul său major şi care-l particularizează este
acţiunea predominent locală, cu efecte sistemice
neglijabile.