Sunteți pe pagina 1din 11

Profilaxia cancerului de col

uterin
„Înainte de a fi urcată, fiecare
treaptă e un obstacol”
(D. Dumitraşcu, 1986)
2007 – evenimente istorice pentru
Ginecologia Oncologică
• 80 de ani – ideea genială a depistării citologice a
cancerului colului uterin. Aurel Babeş şi
Constantin Daniel. Bucureşti, 1927 – Societatea
de Obstetrică şi Ginecologie.

• 10 ani – HPV – agent etiologic al cancerului


cervical recunoscut în consens internaţional.

• Anul introducerii în Europa a vaccinului anti HPV


– SILGARD ( Merck –Sanofi-Pasteur)
Screening cervical
• Organizat – PROGRAME NAŢIONALE –
începand din 1950
 Europa – Ţările Nordice – Olanda –
Anglia
 America – SUA şi Canada
 Australia

• Acţiuni individualizate
Profilaxia Cancerului Cervical
I.PRIMARĂ – vaccinarea anti HPV
 2006 – SUA – CERVARIX (GLAXO)si GARDASIL(MERCK)
 2007 – EUROPA – SILGARD (MERCK-SANOFI-PASTEUR)

II.SECUNDARĂ
• CITOLOGICĂ – PAP-TEST  Convenţional
 Thin PREP

• NON-CITOLOGICĂ
1. Tehnici de vizualizare a colului uterin
- Vizualizare directă (DIA,VIA, VILI)
- Tehnologie înaltă (cervicografie, aviscopie,
ginecoscopie, colposcopie)
2. Testare virală
3. Metode electronooptice (Polar probe)
Analiza noilor tehnologii în
citopatologia ginecologică
Noi tehnologii în Citopatologia Noi tehnologii în screeningul
Ginecologică cervical

1. Citologia în lichid (LBC) 1. Vaccinul anti HPV


2. Automatizarea citologiei 2. Evaluarea mutaţiilor ADN
3. HPV DNA 3. ADN-metilări
4. Markeri moleculari 4. Spectroscopie în infraroşu
5. Evaluarea activităţii
telomerazei

Bonfilio, 2005
Definiţia screening-ului oncologic
cervical
„Multitudinea de servicii medicale în scop
diagnostic şi terapeutic, oferite activ şi gratis
unei populaţii aparent sănătoase şi susţinută
de MINISTERUL SĂNĂTĂŢII în scopul
obţinerii unui diagnostic precoce al bolii,
înaintea apariţiei simptomelor.”

Comisia Oncologică a Consiliului Europei - 2000


Debutul sec. XXI – dublă dificultate
1. Progresele ştiinţifice recente:

- demonstrarea eficienţei activităţilor de prevenţie asupra mortalităţii


prin cancer în general
- cancerul de col pe primul loc prin:
* existenţa HPV – factor determinant
* reuşita obţinerii vaccinului anti HPV

În contrast cu

2. Autoritatea decizională şi practicienii din


sănătate:
- preocupaţi în continuare de terapia cancerului
- neglijarea şi sacrificarea, condamnabile, ale prevenţiei cancerului
colului uterin
NOUA POLITICĂ SANITARĂ DE
PREVENŢIE = DIRIJATĂ=
I. Schimbarea obiceiurilor de viaţă (alimentaţie, activitate fizică)

II. Informarea populaţiei


1. Cadre medicale – Doctorii
* carcinogeneza cancerului de col uterin
* măsurile de prevenţie – concrete
– eficiente
2. Metodologia recomandată
3. Controlul calităţii aplicării acestei metodologii

III. Schimbarea generală socială


1. Eliminarea modului de acţiune din trecut (ineficientă datorită
caracterului limitat ca număr de beneficiare ,fără un control al
calităţii aplicării)
2. Responsabilizarea factorilor de decizie pe plan naţional (politic,
financiar-economic, sanitar)
Angajare în proces de acţiune în masă
cu buget asigurat pe baza:
1. Program naţional de screening – de care să răspundă
direct aceşti factori decizionali
2. Condiţiile epidemiologice naţionale – bine cunoscute
3. Parteneriate cu ONG – nevoie legitimă permisivă de
imagine pozitivă în public a acestora
4. Schimbarea comportamentului coordonator –beneficiar
- dificilă, complexă, ajustabilă
- evaluare sistematică (rezultate – eficienţă imediată)
5. Sistem de supraveghere competent, permanent
 informare continuă, publică
 îmbunătăţirea costurilor
6. Colaborarea internaţională – importantă
– orientativă
Concluzii
1. Codul European contra Cancerului –pct. 8 – obligativitate programe
de screening naţionale pentru col uterin la toate femeile
peste 25 ani
2. Reconsiderarea programului naţional de screening cervical adaptat:
- prevenţie primară = Vaccinare (parţial compensată)
- prevenţie secundară = actualizată
* citologică
* tipare virală

3. Introducerea Registrului Naţional pentru leziunile precanceroase


cervicale (indice de calitate al activităţii de screening)

4. Controlul calităţii în centrele de screening – nivel de instruire,


metodologie folosită - „ standard european”

5. Comutarea priorităţii de depistare asupra:


a) leziunilor precanceroase
b) grupelor de risc
c) femeilor defavorizate social