Sunteți pe pagina 1din 2

Muzeele ca parteneri în educația vizuală

Prof. Andor Veronica Graţiela


Şcoala Gimnazială ‚‚Nicolae Bălcescu’’Bacău

Rețeaua de muzee de diferite profile (istorie, artă, științe ale naturii, tehnică, meșteșuguri și tradiții
populare, etnografie, antropologie etc.) care tezaurizează bunuri culturale de o inestimabilă valoare
pentru ființa umană, este și poate deveni, o sursă și un mediu cu mari potențe educaționale, pentru
toate vârstele dar în special pentru copii, elevi și studenți.

Muzeele conservă și valorifică valorile de patrimoniu care, virtual ne aparțin fiecăruia dintre noi2,
și cu care ne identificăm spiritual, internalizând, de-a lungul vieții, un muzeu imaginar. Puterea
modelatoare și forța arhetipală a acestui muzeu imaginar în structurarea spiritului uman o bănuim
a fi considerabilă. Amintim în acest sens, impactul spiritual pe care la avut asupra viitorului poet
și filozof, Lucian Blaga, contactul cu muzeele Italiei, în special muzeul în situ de la Pompei1.

Deschiderea celor două instituții - școală și muzeu – spre acțiuni comune cultural-educative este
posibilă sub diferite forme :

- vizită generală la muzeu;


- vizită tematică la muzeu;
- prezentarea virtuală a muzeului;
- prezentarea virtuală a diferitelor expoziții, trasee muzeale;
- organizarea unor ateliere de creație pentru elevi în incinta muzeului, unde aceștia vin în contact
direct cu forme ale artei moderne și contemporane;
- evenimente culturale organizate în muzeu (serate culturale, concerte, lansări de carte, întâlniri
cu artiști plastici, scriitori, meșteri populari etc.);
- expoziții, concursuri pe teme diferite organizate de cele două instituții pentru copii și elevi de
diferite vârste;
- întâlniri cu artiști contemporani în cadrul expozițiilor personale;
- tabere de creație pentru elevi și studenți în incinta unor muzee (muzee în aer liber);
- conceperea și realizarea unor proiecte educaționale în parteneriat de către cele două instituții.
Efectele programelor de educație artistică – plastică dezvoltate în cadrul parteneriatelor școală –
muzeu din Franța , Statele Unite , Anglia sau mai aproape de noi, în Ungaria, sunt evidente. La noi
printre primele acțiuni concrete în acest sens, au avut loc la Galați, în anii 70, la Muzeul de artă
contemporană, datorită inițiativei regretatului muzeograf și critic de artă, Maria Magdalena Crișan
(organizarea unui atelier de creație artistică pentru copii și elevi, a unor întâlniri duminicale cu arta
contemporană de pretutindeni prin intermediul unor filme de artă și prezentări teoretice).
Muzeul satisface necesitatea elevului de a observa, a vedea prin contactul direct cu operele
originale și lucrul cel mai important pentru educația vizual - artistică , oferă posibilitatea
cunoașterii și inițierii în tehnica respectivă3.

Bibliografie:

1. Blaga L. Hronicul și cântecul vârstelor,1965, Editura Tineretului, București, p. 117 – 118


2. Toma I. D. Muzeul contemporan. Programe educaționale, 2007, Ed. Institutul European, Iași
3. Vasile Cioacă Didactica disciplinei Educaţie Plastică/Educaţie Vizuală, POSDRU/87/S/63709
p. 178 - 179