Sunteți pe pagina 1din 2

16.

DOCUMENT CARE ATESTĂ PREGĂTIREA PROFESIONALĂ


Demonstrarea pregătirii profesionale se poate face prin:
 Copie după Diploma de studii/ Certificat care să dovedească pregătirea
profesională în domeniul pentru care solicită finanţarea pentru responsabilul legal/
beneficiar
 Adeverință care să ateste vechimea în muncă și în specialitate, însoțită de
Extras din Registrul General de Evidenta a Salariaților care să ateste înregistrarea
contractului individual de muncă
 Declaraţie pe propria răspundere în care să se menţioneze că responsabilul
legal de proiect/ beneficiarul va urma un curs de pregătire profesională, până la
finalizarea proiectului, înaintea ultimei plăţi a ajutorului.

COPIE DUPĂ DIPLOMA DE STUDII/ CERTIFICAT CARE SĂ DOVEDEASCĂ


PREGĂTIREA PROFESIONALĂ
Emitent: Instituție autorizată/acreditată de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului şi
Sportului
Termen de valabilitate: -

Cerințe:
 Documentul este completat, semnat şi ştampilat de emitent;
 Documentul este eliberat pe numele responsabilului legal/ beneficiarului;
 Documentul atestă pregătirea profesională în domeniul pentru care se solicită
finanţarea;
 Diplomele de studii/ Certificatele vor fi emise de catre o instituție
autorizata/acreditata de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului şi Sportului
 Persoana pentru care se face dovada pregătirii profesionale poate fi o persoana din
cadrul societatii pentru care va prezenta document care sa certifice pozitia in
societate – ex. actionar.

ADEVERINȚĂ CARE SĂ ATESTE VECHIMEA ÎN MUNCĂ ȘI ÎN SPECIALITATE


Emitent: Angajator / Inspectoratul Teritorial de Muncă
Termen de valabilitate: -

Cerințe:
 Documentul este completat, semnat şi ştampilat de emitent;
 Documentul este eliberat pe numele responsabilului legal/ beneficiarului;
 Documentul poate fi eliberat de Angajator sau Inspectoratul Teritorial de Muncă și
trebuie însoțit de Extras din Registrul General de Evidenta a Salariaților care sa
ateste înregistrarea contractului individual de muncă.
DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
Emitent: Solicitant
Termen de valabilitate: -

Cerințe:
 Documentul este completat, semnat de solicitant;
 Documentul specifică faptul că responsabilul legal de proiect/beneficiarul (poate fi și
o persoană din cadrul societății pentru care va prezenta document care să certifice
poziția în societate – acționar sau Adeverința care să ateste vechimea în muncă și în
specialitate eliberată de angajator sau Inspectoratul Teritorial de Muncă și Extras
din Registrul General de Evidență a Salariaților care să ateste înregistrarea
contractului individual de muncă) va/vor urma un curs de pregătire profesională,
până la finalizarea proiectului, înaintea ultimei plăţi a ajutorului.
Atenție
În conformitate cu legislația în vigoare, cartea de munca s‐a înlocuit cu următoarele
documente: “Adeverința care să ateste vechimea în muncă și în specialitate eliberată de
angajator sau Inspectoratul Teritorial de Muncă și, Extras din Registrul General de
Evidență a Salariaților care să ateste înregistrarea contractului individual de muncă”.