Sunteți pe pagina 1din 1

Emisiuni locale Cetatea Albă (Asprokastron)

Aceste monede sunt emisiuni locale ale Cetăţii Albe (Asprokastron), bătute în timpul domniei lui Alexăndrel (1449, 1452-1454, 1455) sau în perioada domniei lui Petru Aron (1451-1452, 1454-1455
şi 1455-1457).

These coins are local coinage of Cetatea Albă (Asprokastron, Moncastro), struck during the reign of Alexandru II (1449, 1452-1454, 1455) or during the reign of Petru III Aron (1451-1452, 1454-
1455 and 1455-1457).

Tip I
MBR, pag. 75, nr. 573-574
Av. anepigraf
Rv. [...]KACTPOY
ref: ML1c0001
AE, 16 mm, 1,84 g

Tip I
Av. anepigraf MBR, pag. 75, nr. 573-574
Rv. ACПPKACTPOY
ref: ML1c0002
AE, ?mm, ?g

Tip II
Av. anepigraf MBR, pag. 75, nr. 575
Rv. ACПPKACTPOY (retrograd)
ref: ML1c0003
AE, ?mm, ?g

Tip I
Av. anepigraf MBR, pag. 75, nr. 573-574
Rv. AC[П]PK[...]
ref: ML1c0004
AE, 14x16 mm, 1,52 g

Tip I
Av. anepigraf MBR, pag. 75, nr. 573-574
Rv. [ACПP]KACTP[OY]
ref: ML1c0005
AE, 15x16 mm, 1,75 g

Tip I
Av. anepigraf MBR, pag. 75, nr. 575
Rv. ACПPK[ACTP]OY
ref: ML1c0006
AE, 14 mm, ? g

Tip II
Av. anepigraf MBR, pag. 75, nr. 575b
Rv. ACПPKACTPOY
ref: ML1c0007
AE, 17 mm, 1,28 g

Tip II
Av. anepigraf MBR, pag. 75, nr. 575b
Rv. ACПPKACTPOY
ref: ML1c0008
AE, ? mm, ? g

Tip II
Av. anepigraf MBR, pag. 75, nr. 575b
Rv. AC[П]P[K]AC[TPOY]
ref: ML1c0009
AE, 13 mm, 1,29 g

MONEDE TĂTĂRĂŞTI CONTRAMARCATE CU STEMA CETĂŢII ALBE

MBR -
Publicate de Lunardi şi Iliescu:
OCTAVIAN ILIESCU, Les armoiries de la ville
d'Asprokastron et leur origine byzantine.EBPB, 2,
AR, 15x18 mm, 0,63 g 1991, p. 151-164; OCT. ILIESCU şi M. DINU,
Tezaurul monetar din secolul al XV-lea de la Cîrpiţi
(raionul Iaşi) in SCS-Iaşi, 8, 1957, p.342-345.

ref: ML2b0001

MBR -
AR, ? mm, ? g
ref: ML2b0002

AR, ? mm, ? g
MBR -

ref: ML2b0003
Loc de descoperire:
satul Cîrpiţi - Iaşi

AR, ? mm, ? g
MBR -

ref: ML2b0004

Loc de descoperire:
satul Cîrpiţi - Iaşi

AR, ? mm, ? g
MBR -

ref: ML2b0005

Loc de descoperire:
satul Cîrpiţi - Iaşi

AR, ? mm, ? g
MBR -

ref: ML2b0006

Loc de descoperire:
satul Cîrpiţi - Iaşi

AR, ? mm, ? g
MBR -

ref: ML2b0007

Loc de descoperire:
satul Cîrpiţi - Iaşi

MBR -
AR, ? mm, ? g
ref: ML2b0008

Monede Asprokastron care au apărut in diverse licitatii pe net începând cu 01 ianuarie 2004
Asprokastron coins on the net since January the 1st 2004

Monede moldovenesti pe www.coinarchives.com


Moldavian coins on www.coinarchives.com