Sunteți pe pagina 1din 9

Studiu de marketing la societatea agricolă

II Aiftincăi George-Ștefan din localitatea


Budești, județul Neamț

Student: Aiftincăi George-Ștefan


Facultatea: Agricultură
Specializarea: Montanologie
Anul: IV
Grupa: 519

2019
CUPRINS

Cap. 1. Prezentarea unității

Cap. 2. Obiectivele societății pe termen lung, mediu și scurt

Cap. 3. Analiza mediului extern al firmei

Cap. 4. Relațiile de concurență ale firmei

Cap. 5. Strategia de marketing a firmei

Concluzii

Bibliografie
Cap. 1 Prezentarea unității

Întreprinderea individuală, Aiftincăi George-Ștefan, este o societate cu răspundere


limitată, aceasta a fost fondată în anul 2016. Această firmă este reprezentată de persoană fizică în
proporție de 100%.
Societatea are sediul profesional în: Sat Budești, Comuna Făurei, Judeţul Neamț
și este înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub numărul F27/69/2016 având cod unic de
înregistrare RO 35569751.
Firma își desfășoară activitatea la punctul de lucru de pe DN 15 D la 25 km de
oraşul Roman. Principala activitate a societății este cultivarea cerealelor, plantelor leguminoase și
a plantelor producătoare de semințe oleaginoase.
Domeniul de activitate a societății are ca scop cultivarea cerealelor, plantelor
leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase, aceasta oferind consumatorilor
produse de calitate.
Firma are ca obiectiv creșterea calității produselor, cultivarea soiurilor românești
si producere de culturi bio.
Societatea deține 80 ha, teren arabil, unde predomina culturile de porumb, grâu,
floarea soarelui, rapiță și soia. Această unitate deține o gamă largă de utilaje agricole, plug
reversibil, grapă cu discuri, cultivator, semănătoare pentru culturile de păioase și prășitoare,
sisteme de erbicidat.
Cap 2. Obiectivele societății pe termen lung, mediu si scurt

Lucrarea prezentată are un caracter de inițiere și formare, propunându-și realizarea mai


multor obiective:
 Însușirea metodelor, tehnicilor și procedeelor de adaptare a structurii
activității firmei agricole la nevoile consumatorilor;
 Formarea deprinderilor necesare pentru asigurarea nevoilor de consum ale
populației, prin promovarea unor strategii de marketing;
 Realizarea deprinderilor privind promovarea, previziunea și analiza
principalelor fenomene de piață;
 Formarea unor specialiști capabili să îmbine pregătirea tehnică cu cea
economico-financiară, astfel încât activitatea firmei agricole să contribuie la satisfacerea
cât mai deplină a nevoilor de consum ale populației;
Cap 3. Analiza mediului extern al firmei

Activitatea de producție și economico-financiară a cărui firme agricole este influențată,


direct sau indirect de multi factori din mai multe domenii care alcătuiesc mediul extern al firmei
agricole.
Mediul extern al firmei agricole cuprinde componente cu care firma intră în relații
directe, formând micromediul și macromediul firmei.
Macromediul- reprezintă totalitatea factorilor pe care firma agricolă nu-i poate influența
 mediul demografic;
 mediul economic;
 mediul tehnologic;
 mediul cultural;
 mediul politic;
 mediul instituțional;
 mediul natural;

Micromediul- este alcătuit din mai multe elemente:


 furnizorii de mărfurii;
 prestatorii de servicii;
 furnizorii forței de muncă;
 clienții;
 concurenții;
 organismele publice;
Cap 4. Relațiile de concurență ale firmei

In cadrul micromediului, relațiile firmei agricole pot fi directe, în timp ce, în cadrul
macromediului, sistemul de relații va fi de natură indirectă.

După conținut, relațiile firmei agricole pot avea drept obiect piață (relații de piață) sau sursele
de aprovizionare și piețele de desfacere (relații de concurență).

Diferența relațiilor firmei agricole cu mediul extern se poate realiza după mai multe criterii:

 obiectul relațiilor de piață;


 profilul agenților de piață;
 frecvența relațiilor de piață;
 gradul de concentrare a relațiilor de piață;
După obiectul relațiilor de piață, acestea se grupează în două categorii:
 relații de vânzare-cumpărare;
 relații de transmitere de informații și mesaje;

După profilul agenților de piață, relațiile de piață apar sub următoarele forme:
 relații de cumpărare (cu furnizorii și prestatorii de servicii);
 relații de vânzare ( cu beneficiarii);
 relații financiare ( cu instituții și organisme de stat);

După frecvența relațiilor de piață, acestea sunt:

 permanente;
 periodice;
 ocazionale;

Cap 5. Strategia de marketing firmei


Strategia de piață a firmei agricole, reprezintă o rezultantă a unui proces decizional pe
baza unei multitudini de variante. Strategia de piață trebuie să țină seama de principalele
dimensiuni și trăsături ale pieței, cum ar fi:
 Poziția firmei agricole față de dinamica pieței;
 Poziția firmei agricole față de structura pieței ( pe segmente);
 Poziția firmei agricole față de schimbările pieței;
 Poziția firmei agricole față de exigențele pieței privind calitatea produselor
 Poziția firmei agricole față de nivelul concurenței;
Firma agricolă care realizează mai multe produse poate adopta o strategie globală (
unică) sau strategii distincte, adecvate fiecărui produs.
Pentru situații conjuncturale se recomandă elaborarea atât a unei strategii de bază,
cât și a uneia sau chiar a mai multor strategii de rezervă.
Strategia de conversiune se va aplica în cazul unei cereri negative, situație în care
cumpărătorul refuză un produs din anumite motive.
Strategia de dezvoltare se va impune în cazul unei cereri latente manifestate pe
piață, firma urmând să acționeze în direcția îmbunătățirii calității produselor și serviciilor.
Strategia de remarketing se realizează în cazul unei cereri în declin.
Strategia de sincromarketing se recomandă în cazul în care pe piață întâlnim o
cerere fluctuantă, între ofertă și cererea de consum.
Strategia de întreținere are ca scop menținerea cererii de consum, în cazul în care
aceasta este completă, atât sub aspect cantitativ, dar și a nivelului calității atinse.
Strategia de demarketing se poate adopta de către firmă în situația în care cererea
este în exces, comparativ cu capacitatea sa de ofertare.
Strategia antimarketing poate fi aplicată în cazul unei cereri indezirabile firma
promovând o serie de acțiuni menite să descurajeze consumatorul efectiv sau potențial.

Cap. V Concluzii și propuneri

În concluzie, societatea II Aiftincăi George-Ștefan s-a hotărât să își mărească aria de


activitate, în anul 2019 prin folosirea la maxim a capacității din dotare.
Rezultatele prognozate în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și care ia în
considerare și creditul solicitat pentru utilizarea întregii capacități de producție, conduce la
creșterea veniturilor totale, a cifrei de afaceri și în final a profitului net obținut, fiind indicatorul
care exprimă cel mai clar desfășurarea unei activități eficiente.
Bibliografie

Elena Gîndu, Aurel Chiran, Andy-Felix Jităreanu, 2014 – Marketing agrar, PIM, Iaşi.

http://www.institutiilestatului.ro/showprimarie.cfm?id=937&hid=B7892FB3C2F009C65F686F6
355C895B5&aid=7

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Ripiceni,_Boto%C8%99ani

https://romanialibera.ro/social/botosani-populatia-comunei-ripiceni-a-crescut-cu-75-731842

S-ar putea să vă placă și