Sunteți pe pagina 1din 1

Capitolul 1.

Obiectivul principal este marirea fluxului de productie auto.

Pentru realizarea acestui obiectiv este nevoie de modificarea urmatoarelor linii:

A.Leagăne de u
   și:

 Extragerea tuturor balansărilor ușilor din transportorul P&F

  Modificări pe cărucioare cu axe și inele de înlocuire, cabluri anti­cădere

 Reintroducerea tuturor balansoarelor ușii în noul transportor P&F la

rezultatul instalării de noi transportoare P&F)

B. Transportor rapid P&F C1

 Demontarea   transportorului   vechi   existent,   incluzând   elementele   de   cârlig   la  structură,

întrerupătoare  și   opriri,   coșuri   de   siguranță   atașate   la   transportor  (după   identificarea   lor   pentru

reasamblare) și lanțul.

 Reasamblarea noului transportor în loc și includerea elementelor

atașarea la structură, comutatoare și opriri, noi transferuri (între

transportor rapid și transportor lent, coșurile de siguranță atașate la transportor

și lanțul.