Sunteți pe pagina 1din 1

Gimnaziul Cîșla, raionul Telenești

APROBAT
_________________________

prin Ordinul nr. 27

din 31 octombrie 2019

FIŞĂ
de evidenţă a zonelor cu risc profesional grav şi specific

Nr. Localizarea zonei Măsuri de prevenție


d/o
1. Cazangeria Instruirea personalului privind
interzicerea accesului în zonele
care necesită autorizarea
personalului
Semnalizarea zonelor deservite de
instalațiile termice
2. Cantina Instruirea personalului privind
interzicerea accesului în zonele de
preparare a alimentelor și
distribuirea lor, care necesită
autorizarea personalului

Notă: Clădiri avariate pe teritoriul instituției nu există, acces pe acoperișul


blocului de instruire și a blocului cantinei nu este.

Elaborat: Bologan Eugenia


Responsabil pentru realizarea măsurilor SSM