Sunteți pe pagina 1din 2

Nume şi prenume: ...........................................................

Data: ...................

Fişă de evaluare

1. Despărţiţi în silabe următoarele cuvinte: operetă, îmblânzire, înlocui,


dezgheţat, împovărat, îmbrobodită.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

2. a) Precizaţi numărul de sunete din fiecare cuvânt: echer, copil, dichisit.


b) Încercuiţi vocalele în cuvintele date.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
3. Formează cuvinte cu vocala dată, adăugând:

o vocală
o consoană

a__ o__ o__ a__ a__ o__

4. Taie forma incorectă:

poet – poiet ziua – zioa exerciţiu – ecserciţiu


epure - iepure eftin – ieftin ştinţă – ştiinţă
este – ieste noembrie – noiembrie gheară – ghiară
caet - caiet coborâ – coborî greşeală – greşală
frumoasă – frumuasă înbrăca – îmbrăca fermoar – fermuar.

5. Completează spaţiile libere cu m sau n:

co__puter aco__paniat co__pas


co__punere co__trazicere si__patici
bo__bonieră a__plu ro__b
6.Alcătuieşte 3 propoziţii în care toate cuvintele să înceapă cu aceeaşi
vocală.
Exemplu: Elena este eleva ei.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

SUCCES !

TEMĂ
1. Transcrieți cuvintele (forma lor corectă) de la ex. 4 și 5
și stabiliți:
-tipurile de sunete
-numărul de litere și sunete
2. Analizați sintactic și morfologic cuvintele de
la exercițiul 6.