Sunteți pe pagina 1din 1

Nume și prenume ............................................ Data ..................................

Clasa ..................................
Test de evaluare

1. Analizează subiectele din enunțurile următoare (5 x 0,50p):


 Unde pleacă Eliza și Dan?
 Bunicii lor stau la țară.
 În gospodăria lor, trăiesc găini și gâște.
 Verii și verișoarele mele merg în vacanță la bunici.
 Tata face frecvent vizite în satul natal.
2. Realizează acordul dintre predicat și subiect în propozițiile de mai jos, scriind în spațiile libere verbele
dintre paranteze la indicativ, timpul perfect compus (4 x 0,50p):
 Băieții (a participa)………………………………………………….. la un concurs de schi.
 Sorin (a câștiga)………………………………………………………………….. locul al doilea.
 Antrenorul și tatăl său (a fi)………………………………………….. lângă el, pe pârtie.
 Prietenii și părinții lui (a crede) ………………………………………… mereu în talentul său.
3. Articulează hotărât, la singular și plural, precizând ambele forme, substantivul oraș (1p).
4. Articulează nehotărât, la singular și plural, precizând ambele forme, substantivul albină (1p).
5. Menționează ce sunt sunetele de la sfârșitul substantivelor de mai jos (3 x 0,50p):
 bulgării
 fiii
 cutiile
Timp de rezolvare a cerințelor: 50 min.
Se acordă 2p din oficiu. Total: 10p