Sunteți pe pagina 1din 32

Subiectul II

Dumi
VLAD A. NEACȘU

Olimpiada Națională de Lingvistică „Solomon Marcus” – București, 10-12 mai 2019


Dumi

Olimpiada Națională de Lingvistică „Solomon Marcus” – București, 10-12 mai 2019


Dumi – Impresii generale (5-6)
5 6 6

5 4 4

Cea mai ușoară Cea mai grea Cea mai interesantă

Olimpiada Națională de Lingvistică „Solomon Marcus” – București, 10-12 mai 2019


Dumi – Impresii generale (7-8)
7 7 7

7 7 7

Cea mai ușoară Cea mai grea Cea mai interesantă

Olimpiada Națională de Lingvistică „Solomon Marcus” – București, 10-12 mai 2019


Dumi – Distribuția rezultatelor
0-10 10-20 40-45 0-10 10-20
4% 6% 4% 2% 10%
40-45
17% 20-30
20-30
28% 21%

30-40 30-40
45% 63%

5-6 7-8
Olimpiada Națională de Lingvistică „Solomon Marcus” – București, 10-12 mai 2019
5-6 7-8
Olimpiada Națională de Lingvistică „Solomon Marcus” – București, 10-12 mai 2019
„Verbele a veni și a mușca se traduc
la fel în limba Dumi”

5-6 7-8
Olimpiada Națională de Lingvistică „Solomon Marcus” – București, 10-12 mai 2019
Primii pași

Olimpiada Națională de Lingvistică „Solomon Marcus” – București, 10-12 mai 2019


Verbul
- Stă la finalul propoziției
Dumi Română
aka:d- -i a mușca
adu:khuts- -i a vedea
adzɨ- -i a mânca
adim- -i a întâlni

Olimpiada Națională de Lingvistică „Solomon Marcus” – București, 10-12 mai 2019


Verbul

Olimpiada Națională de Lingvistică „Solomon Marcus” – București, 10-12 mai 2019


Verbul -t- = Trecut

Olimpiada Națională de Lingvistică „Solomon Marcus” – București, 10-12 mai 2019


Verbul

Olimpiada Națională de Lingvistică „Solomon Marcus” – București, 10-12 mai 2019


Verbul -nә = Negație

Olimpiada Națională de Lingvistică „Solomon Marcus” – București, 10-12 mai 2019


Verbul
- Stă la finalul propoziției
Dumi Română
aka:d- -i a mușca
adu:khuts- -i a vedea
adzɨ- -i a mânca
adim- -i a întâlni

- Marca de trecut: t (se pune înainte de i)


- Marca de negativ: nә (se pune la final)

Olimpiada Națională de Lingvistică „Solomon Marcus” – București, 10-12 mai 2019


Substantivul și pronumele

Olimpiada Națională de Lingvistică „Solomon Marcus” – București, 10-12 mai 2019


Substantivul și pronumele

Dumi Română
momri albină
bɨsimbɨ frate
pipi bunică
intsi noi doi
antsi voi doi
ani voi

Olimpiada Națională de Lingvistică „Solomon Marcus” – București, 10-12 mai 2019


Substantivul și pronumele
- Marca de posesie: -po-
- Marca de dual (două albine): -nɨ-
- Marca de plural (albine): -mɨl-

- Marca -Ɂa-

Olimpiada Națională de Lingvistică „Solomon Marcus” – București, 10-12 mai 2019


Marca -Ɂa-

Olimpiada Națională de Lingvistică „Solomon Marcus” – București, 10-12 mai 2019


Marca -Ɂa-
- Apare tot timpul la subiect.

- Apare doar când în propoziție există un complement.

Olimpiada Națională de Lingvistică „Solomon Marcus” – București, 10-12 mai 2019


Cerința 1.
a) Antsi adzɨti.

b) PipimɨlɁa antsi adimtinə.

c) Pipipo bɨsimbɨnɨɁa antsi aka:di.

d) AntsiɁa pipimɨl adu:khutstinə

Olimpiada Națională de Lingvistică „Solomon Marcus” – București, 10-12 mai 2019


Cerința 2.
a) Albinele fraților v-au mușcat pe voi doi.

b) Două bunici ale voastre.

c) Albina voastră nu vă mușcă pe voi doi.

Olimpiada Națională de Lingvistică „Solomon Marcus” – București, 10-12 mai 2019


Cerința 4.

Particula a- apare la începutul verbului doar dacă


în propoziție există persoana a II-a (voi SAU voi
doi).

Olimpiada Națională de Lingvistică „Solomon Marcus” – București, 10-12 mai 2019


Dumi – cea mai bună rezolvare (5-6)

Olimpiada Națională de Lingvistică „Solomon Marcus” – București, 10-12 mai 2019


Dumi – cea mai bună rezolvare (5-6)

Victor ARDELEANU, București


Maria COSTEA, București
Lucia POP, București
Olimpiada Națională de Lingvistică „Solomon Marcus” – București, 10-12 mai 2019
Cerința 5.

Olimpiada Națională de Lingvistică „Solomon Marcus” – București, 10-12 mai 2019


Cerința 5.

Marca de persoană a verbului nu are legătură cu subiectul sau obiectul.


Olimpiada Națională de Lingvistică „Solomon Marcus” – București, 10-12 mai 2019
Cerința 5.

Olimpiada Națională de Lingvistică „Solomon Marcus” – București, 10-12 mai 2019


Cerința 5.

Dacă există noi => verbul se acordă cu noi


Dacă nu => verbul se acordă cu voi.

Olimpiada Națională de Lingvistică „Solomon Marcus” – București, 10-12 mai 2019


Cerința 5.
Persoană Marcă
Noi -ki-
Noi doi -i-
Voi -ini-
Voi doi -i-

Olimpiada Națională de Lingvistică „Solomon Marcus” – București, 10-12 mai 2019


Cerința 5.
Persoană Marcă
Noi -ki-
Noi doi -i-
Voi -ini-
Voi doi -i-

Ierarhie:
I > II > III
Olimpiada Națională de Lingvistică „Solomon Marcus” – București, 10-12 mai 2019
Dumi – cea mai bună rezolvare (7-8)

Olimpiada Națională de Lingvistică „Solomon Marcus” – București, 10-12 mai 2019


Dumi – cea mai bună rezolvare (7-8)

Daria PĂLEACU, Dr. Tr. Severin

Olimpiada Națională de Lingvistică „Solomon Marcus” – București, 10-12 mai 2019