Sunteți pe pagina 1din 2

Institutul de Lingvistică Facultatea de Litere

„Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti” Universitatea din București

OLIMPIADA DE LINGVISTICĂ „SOLOMON MARCUS”


ETAPA NAȚIONALĂ, VASLUI, 11-13 MAI 2018
CLASELE a IX-a – a XII-a

BAREM

SUBIECTUL 1: JӘLABAT, SEJTET, VURUOGOD


1. Se acordă câte 0,25 p. pentru fiecare cuvânt din sejtet/vuruogod asociat corect (0,25 p. x 30 = 7,5 p.)
2. Se acordă câte 0,25 p. pentru fiecare cuvânt identificat ce nu face parte din limbă (0,25 p. x 10 = 2,5 p.)
3. Se acordă câte 0,5 p. pentru fiecare cuvânt scris corect (0,5 p. x 6 = 3 p.)
4. Se acordă câte 1 p. pentru fiecare cuvânt scris corect (1 p. x 3 = 3 p.)
5. Cele 14 p. se acordă astfel:
- 1,5 p. pentru observarea structurii fonetice a cuvintelor din cele trei limbi;
- 4,5 p. pentru observațiile în legătură cu comportamentul vocalelor din cele trei limbi;
- 8 p. pentru observațiile cu privire la inventarul și comportamentul consoanelor, precum și pentru
identificarea schimbărilor fonetice din cele trei limbi.

SUBIECTUL 2: CULORI
1. Se acordă câte 0,4 p. pentru fiecare spațiu din tabel corect completat (0,4 p x 25 = 10 p.). Pentru fiecare
cuvânt ce conține greșeli de ortografie se scad câte 0,1 p.
2. Se acordă câte 1 p. pentru fiecare limbă corect identificată (1 p. x 3 = 3 p.).
3. Se acordă câte 1 p. pentru fiecare situație argumentată corect și succint (1 p. x 2 = 2 p.).
4. Cele 15 p. se acordă în felul următor:
- 1 p. pentru observarea faptului că există o evoluție în percepția culorilor și în denumirea lor;
- câte 2 p. pentru fiecare etapă identificată corect și pentru menționarea culorilor corespunzătoare fiecărei
etape (2 p. x 6 = 12 p.);
- 1 p. pentru observarea celor două situații potrivit cărora limbile cu patru termeni cromatici percep culorile
diferit;
- 1 p. pentru o organizarea clară, schematică și concisă a rezolvării.

SUBIECTUL 3: YAGUA
1. Se acordă câte 2 p. pentru fiecare propoziție tradusă corect (2 p. x 4 = 8 p.).
2. Se acordă câte 1,5 p. pentru fiecare propoziție tradusă corect (1,5 p. x 8 = 12 p.)
3. Cele 10 p. pentru explicații se acordă astfel:
- 0,5 p. pentru topica propoziției;
- 0,5 p. pentru segmentarea corectă a verbului;
- câte 0,4 p. pentru identificarea mărcilor de subiect (0,4 p. x 6 = 2,4 p.);
- câte 0,2 p. pentru identificarea corectă a rădăcinilor verbale (0,2 p. x 6 = 1,2 p.);
- câte 0,4 p. pentru observarea și menționarea mărcilor de trecut (0,4 p. x 5 = 2 p.);
- 0,4 p. pentru observarea faptului că timpul prezent nu se marchează;
- 1 p. pentru identificarea mărcii de obiect și pentru menționarea poziției sale;
- 1 p. pentru menționarea faptului că persoana a III-a obiect nonuman este marcată distinct;
- 1 p. pentru organizarea clară și coerentă a regulilor.

Nu se (de)punctează folosirea termenilor lingvistici.