Sunteți pe pagina 1din 11

OLIMPIADA DE LINGVISTICĂ „SOLOMON MARCUS”

ETAPA NAȚIONALĂ, VASLUI, 11-13 MAI 2018

SUBIECTUL I
JƏLABAT, SEJTET, VURUOGOD

REZOLVARE
OLIMPIADA DE LINGVISTICĂ „SOLOMON MARCUS”
ETAPA NAȚIONALĂ, VASLUI, 11-13 MAI 2018

A. Structura fonetică a cuvântului

- jəlabat: 5 sunete, CVCVC


- sejtet: 4 sunete, CVVC/CCVC/CVCC/VCVC/CVCV
*VV = vocală lungă
- vuruogod: 6 sunete, CVCVVC/CVCVCV/VCVCVC
*VV = vocală lungă SAU diftong
OLIMPIADA DE LINGVISTICĂ „SOLOMON MARCUS”
ETAPA NAȚIONALĂ, VASLUI, 11-13 MAI 2018

B. Vocalele
- armonie vocalică
Vocale „tari” Vocale „slabe”
a ə
i e
u o

- în Jəlabat cuvântul conține vocale din aceeași


grupă (a-ə, i-e, u-o);
- în Sejtet/Vuruogod – doar vocale tari / slabe
OLIMPIADA DE LINGVISTICĂ „SOLOMON MARCUS”
ETAPA NAȚIONALĂ, VASLUI, 11-13 MAI 2018

B. Vocalele – din Jəlabat în Sejtet


- CVCC/CCVC => se păstrează vocala slabă
*pizeb => psep
- CVVC => se păstrează vocala tare și se alungește
*ketep => kīp
- VCVC/CVCV => ambele vocale sunt slabe
*juxom => oxow
OLIMPIADA DE LINGVISTICĂ „SOLOMON MARCUS”
ETAPA NAȚIONALĂ, VASLUI, 11-13 MAI 2018

B. Vocalele – din Jəlabat în Vuruogod


De bază este prima vocală din Jəlabat
- CVCVCV/VCVCVC => toate vocalele sunt identice
*mewil => mevere
- CVCVVC => prima vocală se păstrează
~dacă vocala de bază din Jəlabat e tare
=> VV = diftong vocală tare-vocală slabă
*pizeb => bidiem
~dacă vocala de bază din Jəlabat e slabă
=> VV = vocală slabă, lungă
*tosud => dozōn
OLIMPIADA DE LINGVISTICĂ „SOLOMON MARCUS”
ETAPA NAȚIONALĂ, VASLUI, 11-13 MAI 2018

C. Consoanele
Tipul consoanei Jəlabat Sejtet Vuruogod

Semi-vocale (S) w, j w, j -
Lichide (L) l - r
Nazale (N) m, n - m, n, ng
Ocluzive (O) b/p, d/t, g/k p, t, k b, d, g
Fricative (F) v/f, z/s, γ/x f, s, x v, z, γ
OLIMPIADA DE LINGVISTICĂ „SOLOMON MARCUS”
ETAPA NAȚIONALĂ, VASLUI, 11-13 MAI 2018

D. Schimbări la nivelul consoanelor


- Locul de articulare nu se schimbă
Jəlabat Sejtet Vuruogod
S: w, j S: w, j F: v, z
L: l S: j L: r
N: m, n S: w, j N: m, n
Osonore: b, d, g Osurde: p, t, k N: m, n, ng
Osurde: p, t, k Osurde: p, t, k Osonore: b, d, g
Fsonore: v, z, γ Fsurde: f, s, x Osonore: b, d, g
Fsurde: f, s, x Fsurde: f, s, x Fsonore: v, z, γ
OLIMPIADA DE LINGVISTICĂ „SOLOMON MARCUS”
ETAPA NAȚIONALĂ, VASLUI, 11-13 MAI 2018

CERINȚA 2
Lista 1:

rūpd – în sejtet nu există


– D și R
zojt – în sejtet nu există Z
jəp – în sejtet trebuie să fie 4 sunete
wēl – în sejtet nu există L
xfat – A ar trebui să fie lung (Ā)
OLIMPIADA DE LINGVISTICĂ „SOLOMON MARCUS”
ETAPA NAȚIONALĂ, VASLUI, 11-13 MAI 2018

CERINȚA 2
Lista 2:

truozo – nu există T
gedaəv – vocală de bază slabă => gedəəv
rudūm – vocală de bază tare => ruduom
nawaəb – nu există W
bolog – are doar 5 sunete
nərəə – are doar 5 sunete
OLIMPIADA DE LINGVISTICĂ „SOLOMON MARCUS”
ETAPA NAȚIONALĂ, VASLUI, 11-13 MAI 2018

Cerința 3
Jəlabat Sejtet Vuruogod

*γəfad xfət gəvəən

*wolom ojow ovorom

*bipek pīk mibieg


OLIMPIADA DE LINGVISTICĂ „SOLOMON MARCUS”
ETAPA NAȚIONALĂ, VASLUI, 11-13 MAI 2018

Cerința 4
Sejtet Vuruogod Jəlabat

tfox nuvuγu *dufux


*dufox
sīf izivib *sifiv
*sifev
tfək dabaəg *tavak
*tavək