Sunteți pe pagina 1din 9

Atmosfera şi calitatea aerului

CURS X
Poluarea industrială a aerului şi monitorizarea
calităţii aerului în România
Poluarea industrială

Industria este un consumator major al resurselor natural și contribuie major la încărcarea cu


poluanţi a atmosferei. Se estimează că industria este responsabilă de aproximativ 1/3 din
consumul energetic global şi 1/10 din necesarul global de H2O. Principalele surse de
poluare a aerului sunt în general procesele de combustie în instalații fixe, transporturile şi
procesele industriale diverse.
Poluanţii industriali pot clasificaţi astfel:
1) poluanti gazoşi
2) poluanţi solizi – deșeuri, reziduuri şi cenuşă ce
contaminează solul și se pot constituii ca surse de aerosoli;
3) poluanţi ai apelor
4) zgomot
5) miros (poate fi inclus în categoria poluaţilor gazoşi)

În funcţie de acţiunea lor asupra organismului poluanţii atmosferici pot fi clasificaţi în:
- iritanţi
- fibrozanţi
- toxici sistemici Calitatea aerului este afectată în mod direct de poluantii
- asfixianţi gazoşi şi de miros, şi indirect de poluanţii solizi şi de cei
- alergizanţi ai apelor. Poluantii industriali majori ai aerului sunt
-cancerigeni. emisiile de gaze (SO2, NOx) şi emisiile de particule.
Poluarea industrială
Funcţie de sectorul de activitate, tipurile de poluanti ai aerului emisi diferă:

1. Industria producătoare de energie – cantități mari de CO, CO2, SO2 și PM

2. Industria fierului şi oţelului – SOx, H2S, NOx, HC, CO, alţi compuşi toxici

3. Industria textilelor și pielăriei – SOx, HC, PM (suspensii ce conțin crom), miros

4. Industria celulozei și hârtiei – SOx, NOx , PM, miros

5. Industria petrochimică (inclusiv rafinăriile) - SOx, H2S, NOx, HC, CO, alţi compuşi toxici,
PM, miros

6. Industria producătoare de ciment – CO2 și PM

Fes, Maroc
Benxi, China
Emisiile industriale de SO2
Funcţie de tipul de combustibil şi de conţinul de S al acestuia, gazele de
ardere pot conţine 1 - 4 g SO2/m3.
Principalul poluant cu SO2este industria producătoare de energie – o centrală medie
de 700Mw producând 2,5 milioane m3 gaze de ardere/ oră și deci 2,5 tone S/oră
Alte procese industriale producătoare de SO2:
- încălzirea vaselor de reacţie sau a creuzetelor în industria oţelului
- cocsificarea – obţinerea cocsului din cărbune sau reziduuri petroliere
- prelucrarea minereului pentru obţinerea de metale neferoase (Cu, Zn)

Odată eliberat în atmosferă, SO2 se transformă în SO3 și H2SO4.


Acestea pot afecta sănătatea umană astfel:
Emisiile industriale de SO2 - Romania

Plafonul naţionale de emisie pentru SO2, este cel prevăzut în Protocolul Convenţiei din
1979 asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, referitor la reducerea
acidifierii, eutrofizării şi nivelului de ozon troposferic, adoptat la Gothenburg la 1 decembrie
1999, si ratificat prin Legea nr. 271/2003 - 918 mii tone/an
Emisiile industriale de NOx
Principele gazele poluante sunt NO si NO2, fiind notate în mod curent
cu NOx. Concentratia de NOX într-un gaz ars se exprimă ca NO2 în
mg/m3.

NOx sunt emisi din orice proces industrial ce are la bază procese de combustie.
Cantităti importante sunt emise din industria transportului și industria producătoare de
îngrăşăminte pe bază de P.
NOx actioneză in special prin generalea de O3 în procesul de forma a smog-ului fotochimic

Plafonul naţionale
de emisie pentru
NOx- 437 mii
tone/an
Legislaţia în vigoare si monitorizarea calităţii aerului
Domeniul „calitatea aerului” este reglementat în România în principal
prin:
Legea nr. 104/15.06.2011 privind calitatea aerului înconjurător publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.452 din 28 iunie 2011 ce transpune Directivele
2008/50/CE şi 2004/107/CE adoptată de Parlamentul şi Consiliul European.
Lista completă a legislaţiei în vigoare:
site-ul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor http://www.mmediu.ro/categorie/atmosfera-poluare/18
Sistemul Naţional de Evaluare şi Gestionare Integrată a
Calităţii Aerului (SNEGICA)
Autoritatea naţională responsabilă de aplicarea legii calităţii aerului
înconjurător este – SNEGICA - Sistemul Naţional de Evaluare şi
Gestionare Integrată a Calităţii Aerului alcătuită din 2 structuri distincte:
● SNMCA - Sistemul Naţional de Monitorizare a Calităţii Aerului;
● SNIEPA - Sistemul Naţional de Inventariere a Emisiilor de Poluanţi Atmosferici.

Calitatea aerului în Romania este urmărită în timp real prin intermediul Retelei Nationale de
Monitorizare a Calitatii Aerului (RNMCA) alcătuită din 142 de staţii automate de monitorizare:
- 24 statii de tip trafic – monitorizează poluarea datorată traficului, datele furnizate au o
arie de reprezentativitate (AR) de 10-100 m;
- 57 statii de tip industrial – amplasate în zonele industriale ale oraşelor, AR 100m-1km;
- 37 statii de tip fond urban - AR 1-5km;
- 15 statii de tip fond suburban - AR 1-5km;
- 6 statii de tip fond regional - AR 200-500km;
- 3 statii de tip EMEP – în zone transfrontaliere.
http://www.calitateaer.ro/