Sunteți pe pagina 1din 108

REPORTOFON PCM LINIAR

LS-20M

Reportofon PCM liniar

INSTRUCŢIUNI
DETALIATE RO

Vă mulţumim că aţi ales reportofonul digital Olympus. Vă rugăm să citiţi aceste instrucţiuni şi informaţii
despre utilizarea corectă şi în siguranţă a acestui produs.
Păstraţi instrucţiunile la îndemână pentru consultare ulterioară. Pentru a obţine înregistrări reuşite,
vă recomandăm să testaţi funcţia de înregistrare şi volumul înainte de utilizare.

Înregistrați-vă produsul pe www.olympus.eu/register-product și beneficiați


de avantaje suplimentare de la Olympus!
Introducere
• Conţinutul acestui document poate fi modificat în viitor fără notificare prealabilă. Pentru cele mai noi informaţii
despre denumirile produselor şi numerele modelelor, contactaţi centrul nostru de asistenţă pentru clienţi.
• Imaginile din acest manual care ilustrează reportofonul și ecranul acestuia pot fi diferite de produsul real.
La alcătuirea acestui document s-a acordat cea mai mare atenție integrității acestuia, dar, în cazul în care
identificați un aspect problematic, o eroare sau o omisiune, vă rugăm să contactați Centrul nostru de
asistență pentru clienți.
• Olympus nu îşi asumă nicio responsabilitate în privinţa daunelor pasive sau a daunelor de orice fel
provocate de un eventual defect al aparatului, reparaţii executate de terţe părţi altele decât Olympus
sau de către un centru de service autorizat de Olympus sau din orice alt motiv.
Mărci comerciale şi mărci înregistrate

• IBM şi PC/AT sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale International Business Machines Corporation.
• Microsoft, Windows şi Windows Media sunt mărci înregistrate ale Microsoft Corporation.
• Macintosh, Mac OS și Quick Time sunt mărci comerciale ale Apple Inc.
• SD şi SDHC sunt mărci înregistrate ale SD Card Association.
• HDMI, sigla HDMI și High-Definition Multimedia Interface sunt mărci comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale HDMI Licensing LLC.
• Tehnologia de codare audio MPEG Layer-3 este licenţiată de către Fraunhofer IIS şi Thomson.
• This product is licensed under the AVC patent portfolio license for the personal and noncommercial use of
a consumer to.
• Encode video in compliance with the AVC standard (AVC VIDEO) and/or.
• Decode AVC video that was encoded by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and/or was
obtained from a video provider licensed to provide AVC video.
No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information may be obtained from MPEG LA, L.L.C. see
http://www.mpegla.com
• Înregistrarea sau filmarea unui concert, a unei reprezentații sau a oricărui alt eveniment fără permisiunea
deținătorului drepturilor de autor este interzisă prin lege.
Alte denumiri de produse şi mărci menţionate aici pot fi mărci comerciale sau mărci înregistrate ale
deţinătorilor respectivi.

RO


INDEX

Cuprins pag. 4

Măsuri de precauție pag.5

Noţiuni introductive pag. 10 1


Despre înregistrare/filmare pag. 34 2
Despre redare pag. 48 3
Configurarea meniului pag. 63 4
Utilizarea reportofonului
cu computerul
pag. 88 5
Alte informaţii pag. 96 6

RO


Cuprins
Introducere 3 Despre redare
INDEX..............................................................................3 Redarea A.....................................................................48
Cuprins............................................................................4 Introducerea unui reper index A...................................52
Măsuri de precauţie.........................................................5 Redarea videoclipurilor n...........................................53
1 Noţiuni introductive Redarea videoclipurilor la televizor....................................... 56
Redarea repetată a unui segment A n........................57
Caracteristici principale................................................10 Ștergerea A n............................................................58
Verificarea conținutului cutiei.......................................11 Ștergerea fișierelor................................................................. 58
Părţile componente......................................................12 Ştergerea tuturor fişierelor dintr-un director........................ 59
Ecranul (LCD).......................................................................... 13 Ştergerea parţială a unui fişier............................................... 61
Alimentarea..................................................................17
Introducerea bateriei............................................................. 17 4 Configurarea meniului
Încărcarea prin conectarea la un calculator Metoda de configurare a meniului.................................63
prin intermediul USB........................................................ 19 C Meniul Rec.................................................................... 65
Pentru încărcare, conectați reportofonul J Setările pentru înregistrare.................................... 68
la adaptorul USB-AC......................................................... 20 # Meniul Play.................................................................. 71
Pornirea şi oprirea aparatului................................................ 23 ! Meniul File.................................................................... 72
HOLD.............................................................................24 D Meniul LCD/Sound....................................................... 73
Fixarea orei şi a datei [Time & Date]...............................25 E Meniul Device.............................................................. 74
Modificarea orei şi a datei...................................................... 26 Înregistrarea cu sincronizare vocală [V-Sync. Rec] A........... 76
Introducerea și scoaterea unui card SD..........................27 Reorganizarea fișierelor [Replace] A n............................. 78
Introducerea unui card SD...................................................... 27 Mutarea/copierea fişierelor [File Move/Copy] A n........... 79
Scoaterea unui card SD........................................................... 27 Segmentarea fișierelor [File Divide] A n.......................... 81
Despre directoare..........................................................29 Configurarea Fn [Fn. setting] A n..................................... 83
Despre directoarele pentru înregistrări vocale..................... 29 Schimbarea clasei USB [USB Settings] A n....................... 84
Despre directoarele pentru înregistrări video....................... 30 Formatarea memoriei reportofonului [Format] A n........ 86
Despre directoarele pentru redarea de melodii.................... 31 5 Utilizarea reportofonului
Selectarea directoarelor şi a fişierelor...........................32
Comutare între modurile voce și video...........................33 cu computerul
Mediul de utilizare........................................................88
2 Despre înregistrare/filmare Conectarea la computer.................................................90
Înainte de înregistrare A..............................................34 Deconectarea de la computer................................................ 91
Îndreptaţi microfonul către sursa de sunet........................... 34 Transferarea fişierelor vocale pe computer....................92
Înregistrarea A.............................................................35 Utilizarea aplicației Quick Time.....................................93
Setări recomandate în funcţie de condiţiile Utilizarea ca și cameră pentru computer........................95
de înregistrare.................................................................. 39
Înregistrarea cu microfon extern sau prin alte 6 Alte informaţii
dispozitive........................................................................ 40 Lista de mesaje de alertă...............................................96
Înainte de filmare n...................................................42 Remedierea problemelor..............................................98
Îndreptați obiectivul spre subiect......................................... 42 Accesorii (opţionale).................................................... 101
Filmarea n.................................................................43 Specificaţii..................................................................102
Asistenţă tehnică........................................................107

RO


Măsuri de precauţie
Înainte de punerea în funcţiune a reportofonului,
citiţi cu atenţie acest manual pentru a învăţa să-l
Atenţie la mediul de utilizare
utilizaţi corect şi în condiţii de siguranţă. Păstraţi • Pentru a proteja tehnologia de înaltă
manualul într-un loc uşor accesibil pentru precizie a acestui produs, nu lăsaţi
consultări ulterioare. niciodată reportofonul în locurile
• Simbolurile de avertizare indică informaţii enumerate mai jos, indiferent dacă este
importante privind siguranţa. Pentru a evita în funcţiune sau doriţi să îl depozitaţi:
rănirea personală sau eventuale daune asupra • Locuri în care temperaturile şi/sau umiditatea
bunurilor dumneavoastră sau ale altor persoane, sunt ridicate sau trec prin schimbări extreme.
este esenţial să citiţi mesajele de avertizare Locuri în care este expus direct la razele
şi informaţiile furnizate. solare, plaje, maşini închise sau în apropierea
altor surse de căldură (cuptor, radiator etc.)
sau umidificatoare.
• În locuri cu nisip sau cu praf.
f Pericol • În apropierea obiectelor inflamabile sau
Dacă produsul nu este folosit explozive.
conform informaţiilor marcate cu • În locuri umede precum băile sau în ploaie.
Când folosiţi produse cu design impermeabil,
acest simbol, aceasta poate duce citiţi de asemenea manualele de utilizare.
la răni grave sau chiar la moarte. • În locuri cu vibraţii puternice.
• Nu scăpaţi reportofonul şi nu îl supuneţi
f Atenţie şocurilor sau vibraţiilor puternice.
• Este posibil ca reportofonul să nu
Dacă produsul nu este folosit funcţioneze corespunzător dacă este
conform informaţiilor marcate folosit în locuri unde este expus unui
prin acest simbol, aceasta poate câmp magnetic/electromagnetic, undelor
duce la răni sau chiar la moarte. radio, la înaltă tensiune, precum în
apropierea televizorului, a cuptorului cu
microunde, jocuri video, boxe puternice,
f Atenţie monitoare mari sau turnuri de transmisie
Dacă produsul nu este folosit sau turnuri radio/tv. În astfel de cazuri,
conform informaţiilor marcate opriţi şi reporniţi reportofonul înainte
cu acest simbol, aceasta poate de a efectua orice altă operaţiune.
duce la răni minore, deteriorarea • Evitaţi înregistrarea în preajma
echipamentului sau pierderea telefoanelor celulare sau a altor
unor date importante. echipamente de comunicare fără
fir întrucât acestea pot provoca
interferenţe şi zgomote. Dacă apar
zgomote la înregistrare, îndepărtaţi-vă
de acel loc sau îndepărtaţi reportofonul
de astfel de echipamente.
• Nu utilizaţi solvenţi organici, precum spirt
sau diluant, pentru a curăţa reportofonul.
• Când montați reportofonul pe un
trepied, rotiți numai șurubul trepiedului RO
în soclul reportofonului destinat
trepiedului. Nu rotiți reportofonul.

Măsuri de precauţie

Avertisment privind pierderea datelor: f Atenţie:


• Datele înregistrate în memorie pot fi distruse sau • Încetaţi imediat folosirea reportofonului
şterse datorită utilizării incorecte, defecţiunilor dacă observaţi orice mirosuri, zgomote
sau în timpul lucrărilor de reparaţie. Este neobişnuite sau fum emanate din acesta.
recomandat să faceţi copii de siguranţă şi să Nu scoateţi niciodată bateriile cu mâinile goale;
salvaţi datele importante pe alte suporturi acest lucru poate cauza un incendiu sau arsuri
precum unitatea de disc a unui computer. la mâini.
• Olympus nu îşi asumă nici o responsabilitate
în privinţa daunelor pasive sau a daunelor de
• Fiţi atenţi la cureaua de mână.
Fiţi atenţi la cureaua de mână atunci când
orice fel provocate de un eventual defect al
transportaţi reportofonul. Se poate agăţa uşor
aparatului, reparaţii executate de terţe părţi
de diferite obiecte şi poate cauza daune grave.
altele decât Olympus sau un centru de service
autorizat de Olympus sau din orice alt motiv. • Nu lăsaţi reportofonul în locuri în care
ar putea fi expus la temperaturi foarte
Manevrarea reportofonului ridicate.
În caz contrar unele părţi componente
f Atenţie: s-ar putea deteriora şi, în anumite cazuri,
reportofonul ar putea lua foc. Nu folosiţi
• Nu folosiţi reportofonul în apropierea încărcătorul sau adaptorul c.a. dacă acestea sunt
gazelor inflamabile sau explozive. acoperite (de exemplu cu o pătură). S-ar putea
• Nu îl lăsaţi la îndemâna copiilor mici supraîncălzi şi ar putea cauza un incendiu.
sau a sugarilor. • Manevraţi reportofonul cu grijă pentru
Întotdeauna folosiţi şi depozitaţi reportofonul în a evita arsurile superficiale.
locuri la care copiii mici sau sugarii să nu aibă acces, • Dacă reportofonul conţine părţi metalice,
pentru a preveni următoarele situaţii periculoase supraîncălzirea acestora ar putea duce la
care ar putea duce la leziuni grave: arsuri superficiale. Fiţi atenţi la următoarele:
1 Încurcarea în cureaua de mână, ceea ce ar • Dacă este folosit timp îndelungat,
putea duce la strangulare. reportofonul se va încălzi. Dacă veţi continua
2 Înghiţirea accidentală a bateriei, a cardurilor să îl folosiţi după ce s-a încălzit, acesta ar
sau a altor componente de mici dimensiuni. putea cauza arsuri superficiale.
3 Rănirea accidentală în componentele mobile • În locuri cu temperaturi extrem de joase,
ale reportofonului. temperatura reportofonului poate fi mai
• Nu folosiţi sau depozitaţi reportofonul joasă decât cea a mediului ambiant. Dacă
în locurile umede sau cu praf. este posibil, folosiţi mănuşi atunci când
• Nu încercaţi să dezasamblaţi, să reparaţi manevraţi reportofonul la temperaturi joase.
sau să modificaţi singur aparatul.
• Folosiţi numai carduri SD/SDHC. Nu
folosiţi niciodată alte tipuri de carduri.
Dacă introduceţi din greșeală alt tip de card în
reportofon, contactaţi un distribuitor autorizat
sau un centru de service autorizat. Nu încercaţi
să forţaţi cardul pentru a-l scoate.
• Nu utilizaţi aparatul în timp ce conduceţi
vehicule (precum biciclete, motociclete,
RO autoturisme).


Măsuri de precauţie

Măsuri de precauţie în manevrarea f Atenţie:


bateriei • Păstraţi întotdeauna bateriile uscate.
• Dacă bateriile reîncărcabile nu se încarcă
Respectaţi aceste reguli importante pentru complet în timpul prevăzut, nu le mai
a preveni scurgerea bateriilor, supraîncălzirea, încărcaţi şi nu le folosiţi.
arderea, explodarea, cauzarea de şocuri
electrice sau de arsuri.
• Nu folosiţi o baterie dacă este crăpată
sau spartă.
f Pericol: • Nu supuneţi niciodată bateriile la şocuri
puternice sau la vibraţie continuă.
• Reportofonul funcţionează pe baza unei • Dacă bateria se scurge, se decolorează
baterii cu ioni de litiu recomandate de sau se deformează sau prezintă alte
Olympus. Încărcaţi bateria cu ajutorul caracteristici anormale în timpul
adaptorului c.a. sau al încărcătorului funcţionării, întrerupeți utilizarea
recomandat. Nu folosiţi alte adaptoare reportofonului.
c.a. sau încărcătoare. • Dacă lichidul din baterie vi se scurge
• Nu expuneţi niciodată bateriile la flacără pe îmbrăcăminte sau pe piele, scoateţi
deschisă, nu le încălziţi, nu le scurt îmbrăcămintea şi spălați imediat zona
circuitaţi sau dezasamblaţi. afectată cu apă rece şi curată. Dacă
• Nu încălziţi şi nu ardeţi niciodată bateriile. lichidul vă arde pielea consultaţi de
• Transportaţi şi depozitaţi bateriile cu urgenţă un medic.
grijă pentru a preveni contactul acestora • Nu lăsaţi bateria la îndemâna copiilor.
cu orice obiecte metalice precum • Dacă observaţi ceva neobişnuit în
bijuterii, ace, şuruburi etc. timpul utilizării acestui produs precum
• Nu depozitaţi bateriile în locuri expuse zgomote anormale, încălzire, fum sau
acţiunii razelor solare sau temperaturilor miros de ars:
ridicate, precum într-un autovehicul 1 scoateţi imediat bateria având grijă să nu vă
la soare, lângă o sursă de căldură etc. provocaţi arsuri, după care
• Pentru a preveni scurgerea bateriilor 2 sunaţi la magazinul de achiziţie sau
sau deteriorarea capetelor acestora, reprezentanţa locală Olympus pentru service.
respectaţi cu atenţie toate instrucţiunile
de utilizare a bateriilor. Nu încercaţi f Atenţie:
niciodată să dezasamblaţi o baterie sau • Reciclaţi bateriile pentru a contribui
să o modificaţi în vreun fel, să o lipiţi etc. la economisirea resurselor planetei
• Nu conectaţi bateria direct la o priză de noastre. Când aruncaţi baterii
tensiune sau la soclurile de alimentare consumate, acoperiţi-le întotdeauna
pentru brichete aflate pe autovehicule. bornele şi respectaţi întotdeauna
• Dacă lichidul din baterie ajunge în contact legile şi reglementările locale.
cu ochii, spălaţi imediat cu apă rece şi • Încărcaţi întotdeauna o baterie
curată şi consultaţi de urgenţă un medic. reîncărcabilă atunci când o folosiţi
pentru prima dată sau dacă nu a fost
folosită de mult timp.

RO


Măsuri de precauţie

• Bateriile reîncărcabile au o durată Dacă


de viaţă limitată. Când durata de • ... părţile interne ale adaptorului c.a.
funcţionare se reduce chiar dacă sunt expuse deoarece acesta a fost
acumulatorul este complet încărcat scăpat sau deteriorat în vreun fel:
în condiţiile specificate, înlocuiţi • ... adaptorul c.a. este scăpat în apă
acumulatorul cu unul nou. sau dacă apă, metale, substanţe
• Bateria se poate încălzi dacă este inflamabile sau alte obiecte străine
folosită timp îndelungat. Pentru au ajuns în interiorul acestuia.
a evita arsurile superficiale, nu o scoateţi
• ... observaţi ceva neobişnuit în timpul
imediat după folosirea reportofonului.
utilizării adaptorului c.a. precum zgomote
Adaptor c.a. anormale, încălzire, fum sau miros de ars:
1 nu atingeţi niciuna din părţile expuse;
f Pericol: 2 scoateţi imediat ştecărul sursei de alimentare
externă din priză, şi;
• Folosiţi adaptorul c.a. cu tensiunea 3 sunaţi la magazinul de achiziţie sau la
corespunzătoare (c.a. 100 - 240 V). reprezentanţa locală Olympus pentru
Dacă folosiţi adaptorul la alte nivele service. Folosirea adaptorului c.a. în aceste
de tensiune, acesta se poate aprinde, condiţii ar putea duce la electrocutare,
poate exploda sau se poate supraîncălzi, incendiu sau rănire.
existând riscul de electrocutare sau f Atenţie:
de rănire. • Nu folosiţi adaptorul c.a. dacă ştecărul
• Pentru siguranţă, scoateţi adaptorul este deteriorat sau dacă nu este
c.a. din priză înainte de a efectua complet conectat la priză. Aceasta ar
operaţiunile de întreţinere sau de putea duce la incendiu, supraîncălzire,
curăţare. De asemenea, nu introduceţi electrocutare, scurt-circuit sau daune.
sau nu scoateţi niciodată adaptorul din • Scoateţi adaptorul c.a. din priză atunci
priză cu mâna umedă. Aceasta ar putea când nu îl folosiţi. În caz contrar, există
duce la electrocutare sau la rănire. pericol de incendiu, supraîncălzire sau
f Atenţie: electrocutare.
• Nu încercaţi să dezasamblaţi, să • Ţineţi de ştecăr atunci când îl scoateţi
reparaţi sau să modificaţi adaptorul din priză. Nu îndoiţi excesiv cablul şi nu
c.a. în vreun fel. puneţi obiecte grele pe acesta. Aceasta
• Aveţi grijă ca obiectele străine inclusiv ar putea duce la incendiu, supraîncălzire,
apă, metale sau substanţe inflamabile electrocutare sau alte daune.
să nu ajungă în interiorul produsului. • Dacă observaţi ceva neobişnuit în
• Nu udaţi adaptorul c.a. sau nu îl legătură cu adaptorul c.a., scoateţi-l
atingeţi cu mâna umedă. din priză şi adresaţi-vă celui mai
• Nu folosiţi adaptorul c.a. în apropierea apropiat centru de service. Folosirea
gazelor inflamabile (inclusiv benzină adaptorului c.a. poate duce la incendiu,
sau diluant). supraîncălzire, electrocutare sau rănire.
RO


Măsuri de precauţie

• Nu folosiţi şi nu ţineţi adaptorul c.a. în


locuri cu temperaturi foarte ridicate –
direct expus la razele solare, într-o
maşină închisă într-o zi însorită, în
apropierea unui dispozitiv de încălzire
sau a unui covor electric etc. Nu folosiţi
adaptorul c.a. dacă este acoperit de
vreun obiect (de ex., de o pătură).
Acest lucru poate duce la incendiu,
scurgere sau supraîncălzire.
Ecran LCD
• Ecranul LCD este fabricat cu ajutorul
unei tehnologii de înaltă precizie.
Totuşi, pe ecranul LCD pot apărea pete
mai închise sau mai deschise la culoare.
În funcţie de caracteristicile ecranului
sau de unghiul din care îl priviţi, pata
poate să nu fie uniformă din punctul
de vedere al culorii şi al luminozităţii.
Acestea nu indică o defecţiune.

RO


Noţiuni introductive
Caracteristici principale
s Înregistrează materiale video de înaltă s Cu ajutorul vizualizatorului, pot fi afișate
definiție la o rezoluție de 1920 x 1080 pixeli. 5 tipuri de șabloane video pe ecranul LCD
Puteți modifica rezoluția filmării în funcție în timp ce sunt redate fișierele vocale
de necesități (☞ pag. 68). înregistrate cu reportofonul (☞ pag. 71).
s Utilizează formatul MPEG-4 AVC și formatul s Este compatibil cu suporturile de
1 H.264 pentru înregistrare video. Acest înregistrare de mare capacitate.
lucru vă permite să vă bucurați de imagini Înregistrează pe carduri SD disponibile
Caracteristici principale

de înaltă rezoluție pe computer sau pe în comerț (☞ pag. 27).


ecranul televizorului. s Echipat cu diverse funcţii pentru
s Vă permite să încărcați fișiere video pe înregistrarea audio.
site-urile de profil pentru a le împărtăși La acest reportofon puteţi configura diverse
întregii lumi prin intermediul Internetului. funcţii de înregistrare precum nivelul de
Este compatibil cu formatul video 640x480 înregistrare şi sensibilitatea microfonului pentru
(30 cps/mp3), adecvat pentru încărcarea a corespunde condiţiilor de înregistrare şi
fișierelor video pe Internet (☞ pag. 68). preferinţelor personale (☞ pag. 65 – pag. 66).
s Include o funcție zoom digital. Aceasta s Echipat cu diverse funcţii pentru
vă permite să înregistrați cu claritate un îmbunătățirea înregistrărilor video. Când
subiect aflat la depărtare (☞ pag. 45). utilizați funcția de cameră a reportofonului,
s Utilizează un microfon stereo de înaltă puteți configura diverse funcții de filmare în
sensibilitate şi cu nivel de zgomot redus, funcția de scena filmată (☞ pag. 68 – pag. 70).
capabil să captureze sunetul la înaltă s Permite mutarea sau copierea fișierelor în
fidelitate. cadrul directoarelor unui card SD (☞ pag. 79).
Fixarea microfonului la un unghi de 45° permite s Puteţi segmenta fişierele (☞ pag. 81) sau
înregistrarea unui sunet stereo natural și amplu. şterge o parte a unui fişier (☞ pag. 61)
s Permite înregistrarea fără comprimarea înregistrat în format PCM cu acest
sunetului original în format „Linear PCM” reportofon.
sau în formatul eficient „MP3”. Puteți s Reperele index permit găsirea rapidă
efectua înregistrarea dorită la diverse a poziţiilor dorite (☞ pag. 52).
niveluri de calitate (☞ pag. 65). s Compatibil cu USB 2.0. Hi-Speed,
Capabil să înregistreze realist diferite surse care permite transferarea de date
de sunet. Se poate efectua o înregistrare de la mare viteză ca dispozitiv de stocare
înaltă calitate la o frecvenţă de eşantionare şi extern pentru computer.
un debit binar echivalente sau superioare unui s Reportofonul dispune de funcţia de
CD audio (frecvenţă de eşantionare 44,1 KHz, reîncărcare prin USB (☞ pag. 19).
debit binar 16 biţi). s Dispune de un ecran LCD color de tip QVGA,
Capabil să înregistreze sunetul în mod natural de 2,0 inch.
pentru diverse scopuri, precum exersarea unui s Reportofonul poate fi conectat la computer
instrument muzical. și utilizat pe post de cameră web (☞ pag. 95).
s Reportofonul poate reda, pe lângă fişierele
înregistrate direct cu acesta, fişiere în format
WAV şi MP3 transferate de pe computer.
Acest lucru vă permite să utilizați reportofonul
RO ca un dispozitiv de redare audio.

10
Verificarea conținutului cutiei
Următoarele produse sunt incluse în pachetul reportofonului.
Dacă lipsește vreun produs sau dacă este defect, contactați distribuitorul de la care ați achiziționat reportofonul.

LOCK

Verificarea conținutului cutiei


Card SD

Reportofon

Cablu USB

• Certificat de garanție
Adaptor USB-AC (F-3AC) • Conținutul poate diferi în funcție de zona de
comercializare.
• Garanția diferă în funcție de zona de
comercializare. Este posibil ca certificatul
de garanție să nu fie inclus.

Observaţie
• Utilizați numai cablul USB special ș adaptorul
de c.a. incluse în pachet. Dacă se utilizează alte
cabluri, acest lucru poate provoca defecțiuni
ale reportofonului. De asemenea, nu utilizați
Instrucțiuni niciodată pentru alte produse cablul special inclus.

Baterie cu ioni de litiu (LI-42B) RO

11
Părţile componente
1
2
3
p
4
o
-
1 5
u
i
( =
Părţile componente

6 q
7 ) w
* 8 r e
&
^ 9
% 0
$ ! y t
# @

1 Microfon stereo încorporat (D) * Butonul STOP (4)


2 Microfon stereo încorporat (S) ( Capac compartiment card
3 Indicator luminos PEAK/LED (LED) ) Comutator de moduri (A/n)
4 Obiectiv - Orificiu șnur
5 Ecranul LCD principal (panou LCD) = Mufă MIC (Microfon)
6 Ecranul LCD secundar (panou LCD) (MIC/LINE-IN)
7 Buton + q Mufă EAR (Căşti)
8 Buton `OK w Comutator POWER/HOLD
9 Buton REC (s) (Înregistrare) e Mufă REMOTE
Indicator luminos înregistrare/ Pentru conectarea receptorului din pachetul
filmare (LED) exclusiv cu telecomandă RS30W (opţional).
Aceasta permite utilizarea funcțiilor de pornire
0 Butonul 9 și oprire a înregistrării/filmării cu ajutorul
! Butonul LIST telecomenzii.
@ Butonul MENU r Capac conector
# Butonul A-B REPEAT t Microconector HDMI
$ Buton – y Conector USB
% Butonul Fn u Buton blocare capac baterie
^ Butonul ERASE i Capac baterie
RO & Butonul 0 o Soclu trepied
12 p Difuzor încorporat
Părţile componente

Ecran (LCD)
4 Ecranul în mod A [Recorder]:
Afişare listă directoare Afişare fişier

1
1

Părţile componente
2

1 2 3

4 6
5
1 Indicator director rădăcină
2 Nume director 1 Indicator baterie
2 Număr fişier curent/
Afişare listă fişiere Numărul total de fişiere înregistrate
în director
1 3 Timpul disponibil pentru înregistrare/
Durată fişier
4 Indicator stare reportofon
[K]: Indicator înregistrare
2
[≠]: Indicator pauză
[L]: Indicator stop
[•]: Indicator redare
3 [ß]: Indicator derulare înainte
[™]: Indicator derulare înapoi
5 Volumetru
6 Timpul de înregistrare scurs/
Timpul de redare scurs

1 Directorul curent RO
2 Numele fişierului
3 Indicator ghid 13
Părţile componente

4 Ecranul în mod A [Music]:

Afişare listă 1 1 Directorul curent


2 Numele fişierului
3 Indicator ghid
1
Afişare fişier
1
2
Părţile componente

1 2 3
Când există directoare și fișiere în director

1 Directorul curent 4 6
2 Nume director/Nume fişier 5
3 Indicator ghid
1 Indicator baterie
Afişare listă 2 2 Număr fişier curent/
Numărul total de fişiere înregistrate
în director
1 3 Durată fişier
4 Indicator stare reportofon
[L]: Indicator stop
2 [•]: Indicator redare
[ß]: Indicator derulare înainte
[™]: Indicator derulare înapoi
3 5 Volumetru
6 Timpul de redare scurs

RO
Când există numai fişiere în director
14
Părţile componente

4 Ecranul în mod n [Movie]:


Afişare listă directoare Afişare fişier

1 1

1
2

Părţile componente
2

3 4 5

6 8
7
1 Indicator director rădăcină
2 Nume director 1 Indicator mod filmare
2 Afişare pictogramă
Afişare listă fişiere
3 Indicator baterie
4 Număr fişier curent/
Numărul total de fişiere înregistrate
1
în director
5 Timpul disponibil pentru filmare/
Durată fişier
2 6 Indicator stare reportofon
[K]: Indicator filmare
[≠]: Indicator pauză
3 [L]: Indicator stop
[•]: Indicator redare
[ß]: Indicator derulare înainte
[™]: Indicator derulare înapoi
7 Volumetru
8 Timpul de filmare scurs/
Timpul de redare scurs
1 Directorul curent
2 Numele fişierului
3 Indicator ghid RO

15
Părţile componente

4 Afișarea pictogramelor:
Despre cele două ecrane LCD
1 ^
Reportofonul are două ecrane, ecranul LCD
principal și ecranul LCD secundar, cu utilizări
diferite, în funcție de mod sau funcție.

1
2 Modul A
Părţile componente

3 % În timpul înregistrării sau redării:


• În timpul înregistrării sau redării,
4 $ ecranul LCD principal este inactiv, iar
ecranul LCD secundar este activ.
5 678 90!@ # Când întrerupeți utilizarea:
• Când întrerupeți utilizarea, atât
ecranul LCD principal, cât și cel
1 Mod filmare (s)(n) secundar sunt active.
2 Nivel înregistrare (i)
Configurarea meniului:
3 Zoom (h)/Volum (g) • Când accesați configurarea meniului,
4 Sensibilitate microfon (q)(r) atât ecranul LCD principal, cât și cel
5 Filtru de frecvenţe joase (c) secundar sunt active.
6 Limitator ([)
7 Sincronizare vocală (Z)
8 Egalizator (]) (^) (_) (‘)
Modul n
9 Mod redare (Y) (X) (W)
0 Temporizator (j)(k) În timpul filmării sau redării:
! Balans de alb ({)(;)(<)(:)(=)(|) • În timpul filmării sau redării, atât ecranul
LCD principal, cât și cel secundar sunt
@ Măsurarea luminii (u)(v )
active. Totuși, dacă pentru setarea
# Ajustarea expunerii (y) [Main LCD Display] din [Recording
$ Stabilizarea imaginii (I) Settings] s-a selectat opțiunea [Off],
% Funcția butonului Fn (H) ambele ecrane LCD sunt dezactivate
^ Înregistrarea cu inversarea axei (o) în timpul filmării (☞ pag. 68).
Când întrerupeți utilizarea:
• Când întrerupeți utilizarea, atât
ecranul LCD principal, cât și cel
secundar sunt active.
Configurarea meniului:
• Când accesați configurarea meniului,
atât ecranul LCD principal, cât și cel
secundar sunt active.
RO

16
Alimentare
Introducerea bateriei 3 Închideţi complet capacul
compartimentului bateriei apăsând
Acest reportofon funcţionează pe baza unei baterii în direcţia A iar apoi glisând
cu ioni de litiu indicate de Olympus (LI-42B). Nu capacul în direcţia B.
folosiţi alt tip de baterie.

Bateria reîncărcabilă furnizată nu


este încărcată complet. Înainte de
a utiliza reportofonul pentru prima
1
dată sau după perioade îndelungate

Alimentare
de neutilizare, este recomandat să
încărcaţi complet bateria (☞ pag. 19).

1 Glisați butonul de blocare a capacului


bateriei în direcția indicată de săgeată. 4 Închideți complet capacul bateriei
glisând butonul de blocare în direcția
indicată de săgeată.

2 Introducând bateria cu eticheta de pe


spate în sus, aliniaţi bornele bateriei
cu bornele reportofonului. Introduceţi
bateria în direcţia A în timp ce apăsaţi
în direcţiaB.
• Fiţi atenţi la poziţia bateriei atunci când
o introduceţi în reportofon. • Asigurați-vă că butonul capacului bateriei
este blocat.

RO

17
Alimentare

Observaţii
• Înainte de a înlocui bateriile, opriţi reportofonul.
Scoaterea bateriei în timpul funcţionării
reportofonului poate provoca o defecţiune,
precum deteriorarea datelor etc. Dacă scoateți
bateria în timpul funcționării, fişierul curent se
va pierde deoarece antetul acestuia nu va putea
fi încheiat corect.
1 • Dacă înlocuirea bateriei durează mai mult de
15 minute sau dacă scoateţi şi reintroduceţi
Alimentare

bateria repetat la intervale scurte, este posibil


să fiţi nevoit să fixaţi din nou ora la introducerea
noii baterii.
• Dacă reportofonul nu va fi utilizat o perioadă
mai lungă de timp, scoateţi bateria.
• Când înlocuiţi o baterie reîncărcabilă, folosiţi
bateria litiu-ion (LI-42B) recomandată de Olympus.
Utilizarea produselor de altă marcă poate duce la
defectarea reportofonului şi trebuie evitată.
• Bateria litiu-ion se descarcă automat. După
despachetarea produsului, încărcaţi bateria
litiu-ion furnizată înainte de a utiliza
reportofonul pentru prima dată.

RO

18
Alimentare

Încărcarea prin conectarea la un 4 Va începe procesul de încărcare.


calculator prin intermediul USB
Puteţi încărca bateria conectând reportofonul
la mufa USB a unui calculator. La încărcare,
asiguraţi-vă că aţi introdus corect bateria
(furnizată) în reportofon (☞ pag. 17).

Înainte de a conecta cablul USB,


1
dezactivați modul HOLD (☞ pag. 24). . 5 Încărcarea s-a încheiat când pe ecran

Alimentare
apare [Battery Full].
Durata de încărcare: aproximativ 2 ore *
1 Porniţi computerul. * Indică durata aproximativă pentru
încărcarea acumulatorilor de la nivelul de
2 Conectaţi cablul USB la mufa USB descărcare completă la încărcare completă,
a computerului. la temperatura camerei. Durata de încărcare
diferă în funcţie de nivelul de energia
rămasă şi de starea bateriei.

3 În timp ce reportofonul este în modul


stop sau oprit, conectaţi cablul USB
la mufa de conectare din partea
inferioară a reportofonului. Indicator baterie

Pe măsură ce bateria se descarcă, aspectul


ecranului LCD secundar se modifică.

• Când [æ] apare pe ecranul LCD secundar,


încărcați bateria cât mai curând. Când bateria
este prea slabă, pe ecran apare [s] și
[Battery Low] iar reportofonul se opreşte.
• În timpul încărcării, indicatorul de baterie se
modifică în continuu şi nu arată cantitatea
exactă de energie rămasă. RO

19
Alimentare

Pentru încărcare, conectați reportofonul 3 În timp ce reportofonul este în modul


la adaptorul USB-AC stop sau oprit, conectaţi cablul USB
la mufa de conectare din partea
Încărcarea se poate efectua prin conectarea inferioară a reportofonului.
la adaptorul USB-AC (F-3AC).

La conectorul
• Înainte de a conecta adaptorul de c.a., USB
1 comutați setarea pentru conectare
USB la [AC Adapter] (☞ pag. 84).
Alimentare

• Înainte de a conecta cablul USB,


dezactivați modul HOLD (☞ pag. 24).

1 Conectaţi cablul USB al reportofonului


la adaptorul c.a. 4 Apăsaţi butonul `OK pentru a începe
încărcarea.

La conectorul USB
al adaptorului
USB-AC (F-3AC)

• În timp ce mesajul [Press OK to start charging]


apare intermitent, apăsați butonul `OK.
2 Conectați cablul de alimentare la
adaptorul de c.a. iar apoi la o priză de c.a.
5 Încărcarea s-a încheiat când pe ecran
apare [Battery Full].
La priza
de curent

RO

20
Alimentare

Observaţii • Dacă doriți să efectuați încărcarea folosind


• Încărcarea nu poate fi efectuată în timpul setarea [PC Camera], selectați [Optional] în
înregistrării, filmării sau redării. cadrul setărilor pentru conectare USB, apoi
conectați cablul USB la reportofon. Selectați
• La redarea unui fişier vocal sau muzical, este
[AC Adapter] în meniul [USB Connect] pentru
posibil ca reportofonul să se reseteze datorită
a începe încărcarea (☞ pag. 84).
reducerii tensiunii bateriei, în funcţie de nivelul
volumului, chiar dacă pe ecran este afişat
indicatorul [ º ]. În astfel de situaţii, reduceţi
volumul reportofonului.
Măsuri de precauţie referitoare la acumulatori 1
• Nu introduceţi şi nu scoateţi bateria sau adaptorul Citiţi cu atenţie următoarele precizări referitoare

Alimentare
c.a.atunci când reportofonul este pornit sau când la utilizarea bateriei litiu-ion (LI-42B).
este conectat la alt aparat. Ar putea afecta valorile
şi funcţiile setate în reportofon. Descărcarea:
• Încărcătorul poate fi folosit la tensiuni cuprinse Bateria reîncărcabilă se descarcă dacă nu este
între 100 V și 240 V c.a. (50/60 Hz). Când utilizați utilizată. Încărcaţi-le periodic înainte de utilizare.
încărcătorul în străinătate, este posibil să aveți
nevoie de un adaptor pentru ștecher, adecvat Temperatura de funcţionare:
prizei de c.a. Pentru mai multe detalii, contactaţi Acumulatorii sunt produse chimice. Randamentul
magazinul de electronice sau agenţia de turism. acumulatorilor poate varia, chiar dacă aceștia
• Nu folosiţi convertoare de tensiune de transport sunt folosiţi în intervalul recomandat pentru
deoarece ar putea deteriora încărcătorul. temperatură. Acesta reprezintă un aspect
• Reportofonul nu poate fi încărcat când inerent specific acestui tip de produse.
computerul este oprit. De asemenea, încărcarea Intervalul de temperatură recomandat:
nu se poate realiza când computerul este în mod
stand-by, hibernare sau repaus. Pentru utilizarea aparatului:
• Nu încărcaţi reportofonul prin intermediul unui 0° C – 42° C
hub USB conectat la computer. Încărcare:
• Încărcarea nu se poate efectua când [ ø ]*1 5° C – 35° C
sau [ √ ]*2 se aprind intermitent. Efectuaţi Depozitare pe termen îndelungat:
încărcarea la temperaturi cuprinse între -20° C – 30° C
5°C şi 35°C. Utilizarea bateriei reîncărcabile în afara
*1 [ ø]: C ânt temperatura ambientală este scăzută. intervalelor de temperatură de mai sus poate
*2 [ √]: Cânt temperatura ambientală este ridicată. reduce randamentul şi durata de viaţă a acesteia.
• Când durata de funcţionare asigurată de baterie Pentru a preveni scurgerile sau ruginirea, scoateţi
devine considerabil mai scurtă chiar şi după bateria din aparat, dacă nu îi veţi mai folosi
încărcare completă, înlocuiţi-o cu o baterie nouă. o durată mai mare de timp, şi păstraţi-o separat.
• Asiguraţi-vă că aţi introdus complet fişa USB. În
caz contrar, este posibil ca reportofonul să nu
funcţioneze corect.
• Dacă selectați [PC Camera] în cadrul setărilor
privind conectarea USB, reportofonul nu
va putea fi încărcat prin USB. Dacă doriți
să efectuați încărcarea prin USB, selectați
[Storage class] în cadrul setărilor pentru
conectare USB (☞ pag. 84).
RO

21
Alimentare

Observaţii
• Reportofonul este astfel proiectat încât
acumulatorul să poată fi complet încărcat,
indiferent de nivelul de încărcare. Cu toate
acestea, pentru rezultate optime la încărcarea
acumulatorilor noi sau a celor care nu au fost
utilizaţi o perioadă mai lungă de timp (mai mult
de o lună), se recomandă 2-3 cicluri de încărcare/
1 descărcare completă.
• Trecerea la deşeuri a acumulatorilor se va
Alimentare

face cu respectarea legilor şi regulamentelor


locale în vigoare. Contactaţi centrul local de
reciclare pentru a vă familiariza cu metodele
corespunzătoare de eliminare.
• Dacă bateriile litiu-ion nu sunt complet
descărcate, protejaţi-le de scurtcircuit (de ex.,
prin acoperirea cu bandă adezivă a contactelor)
înainte de a le arunca.
Pentru utilizatorii din Germania:
Compania Olympus are un contract cu GRS
(Asociaţia de eliminare a acumulatorilor) din
Germania pentru a asigura o eliminare ecologică
a acumulatorilor.

RO

22
Alimentare

Pornirea şi oprirea aparatului


Opriţi reportofonul când nu este utilizat pentru a reduce la minim consumul de energie al bateriilor. Chiar dacă
aparatul este oprit, datele existente, parametrii configuraţi şi ora fixată se păstrează.

Pornirea aparatului Oprirea aparatului

Când reportofonul este oprit, glisaţi Glisaţi comutatorul POWER/HOLD în


comutatorul POWER/HOLD în direcţia direcţia indicată de săgeată și țineți-l în 1
indicată de săgeată. această poziție timp de minim 0,5 secunde.

Alimentare
• Ecranul se va aprinde iar aparatul va fi pornit. • Ecranul se stinge iar aparatul este oprit.
• Funcţia de reluare memorează poziţia la care s-a
oprit înregistrarea înainte de oprirea aparatului.

Mod Oprire automată

Dacă reportofonul nu este utilizat timp de


10 minute sau mai mult (setarea standard) în timp ce
este pornit, acesta se va opri automat (☞ pag. 74).
• Pentru a ieşi din modul Oprire automată,
porniţi din nou reportofonul.

RO

23
HOLD
Dacă aduceţi reportofonul în mod HOLD, condiţiile de funcţionare vor fi memorate și toate butoanele vor fi
dezactivate. Această funcţie este utilă atunci când reportofonul trebuie transportat în geantă sau în buzunar.
Acest mod poate preveni și oprirea accidentală a înregistrării sau filmării.

Setaţi reportofonul în mod HOLD Anularea modului HOLD

Glisaţi comutatorul POWER/HOLD Glisaţi comutatorul POWER/HOLD în


pe poziţia [HOLD]. poziția A.
1
HOLD

• Când [Hold] apare pe ecranul LCD secundar,


reportofonul este în mod HOLD.

Observaţii
• Dacă apăsaţi oricare din butoane în mod HOLD, ora va apărea pe ecran timp de 2 secunde dar reportofonul
nu va opera.
• Dacă activați modul HOLD în timpul funcționării reportofonului, comenzile sunt dezactivate iar modul de
funcționare va fi memorat (dacă redarea se încheie sau dacă înregistrarea sau filmarea se încheie datorită
epuizării memoriei disponibile, reportofonul va intra în mod stop).
RO • Reportofonul poate fi controlat în mod eficient cu ajutorul telecomenzii exclusive RS30W (opţională), chiar
şi atunci când este în mod HOLD.
24
Fixarea orei şi a datei [Time & Date]
Fixarea prealabilă a orei şi datei permite 2 Apăsaţi butonul + sau − pentru
gestionarea mai uşoară a fişierelor. modificarea valorilor.
Reportofonul memorează automat și datele
temporale împreună cu înregistrarea.

La prima utilizare a reportofonului după


achiziţionare sau la introducerea bateriei
după o perioadă mai îndelungată de
1
nefolosire, pe ecran va apărea [Set Time &

Fixarea orei şi a datei


Date]. Când „Hour” apare intermitent pe • Urmaţi aceiaşi paşi apăsând butonul 9 sau
ecran, efectuaţi configurarea de la Pasul 1. 0 pentru a selecta elementul următor, iar
apoi apăsaţi butonul + sau − pentru ajustare.
• Puteţi comuta între modul de afişare cu 12
sau 24 de ore apăsând butonul LIST în timp
ce fixaţi ora şi minutele.
Exemplu: 10:38 P.M
10:38 PM
22:38
(Setare iniţială)
• Puteţi selecta ordinea pentru „Month”,
„Day” și „Year” apăsând butonul LIST
în timpul configurării acestora.
Exemplu: 24 martie, 2011
3M 24D 2011Y
(Setare iniţială)

24D 3M 2011Y
Butonul +−
Butonul 9 0
Butonul `OK 2011Y 3M 24D

3 Apăsaţi butonul `OK pentru a încheia


1 Apăsaţi butonul 9 sau 0 pentru configurarea.
a selecta elementul de configurat.
• Selectaţi unul din elementele „Hour”,
„Minute”, „Year”, „Month” sau „Day”
cu punctul intermitent.

• Ceasul va indica ora şi data începând cu cele


fixate. Apăsaţi butonul `OK în funcţie de
semnalul de reglare a orei. RO

25
Fixarea orei şi a datei [Time & Date]

Observaţie
• Dacă apăsaţi butonul `OK în timpul
configurării, reportofonul va memora parametrii
setaţi până în acel moment.

Modificarea orei şi a datei


3 Apăsaţi butonul `OK pentru a muta
1 cursorul la elementul pe care doriţi
Când reportofonul este în mod stop, ţineţi să-l configuraţi.
Fixarea orei şi a datei

apăsat butonul STOP (4) pentru a afişa ora şi • [Device Menu] va apărea pe ecran.


data, spaţiul disponibil în memorie şi formatul
fişierului. Dacă ora şi data sunt incorecte,
fixaţi-le urmând procedura de mai jos. 4 Apăsaţi butonul + sau − pentru
a selecta [Time & Date].

5 Apăsaţi butonul `OK.


• [Pe ecran va apărea [Time & Date].
• „Hour” va apărea intermitent pe ecran,
indicând începutul operaţiunii de fixare
a orei şi datei.
Butonul +−
Butonul `OK
Butonul MENU

1 Cu reportofonul în mod stop, apăsaţi


butonul MENU. Paşii următori sunt identici cu Paşii 1-3 din
• Pe ecran va fi afişat meniul (☞ pag. 63). „Fixarea orei și a datei [Time & Date]”
(☞ pag. 25).
2 Apăsaţi butonul + sau − pentru
a selecta fila de meniu [Device Menu]. 6 Apăsaţi butonul MENU pentru
• Puteţi modifica afişarea meniului deplasând a părăsi meniul.
cursorul în filele de setări.
RO

26
Introducerea şi scoaterea cardului SD
Indicaţia „SD” din manualul de utilizare se referă 3 Închideţi complet capacul
atât la SD, cât şi la SDHC. Pentru acest reportofon, compartimentului pentru card.
puteți utiliza orice card SD disponibil în comerț.

Introducerea unui card SD


1 Cu reportofonul în mod stop, deschideţi
capacul compartimentului pentru card.
1

Introducerea şi scoaterea cardului SD


Observaţie
• În anumite cazuri, cardurile SD care au fost
formatate (iniţializate) folosind alt dispozitiv,
precum un computer, nu vor fi recunoscute
de reportofon. Înainte de utilizare, formataţi
2 Orientaţi cardul SD corect şi cardurile SD folosind reportofonul (☞ pag. 86).
introduceţi-l în compartimentul
cardului aşa cum este arătat în imagine.
• Introduceţi cardul SD în poziţie dreaptă. Scoaterea unui card SD
1 Cu reportofonul în mod stop, deschideţi
capacul compartimentului pentru card.
L
O
C
K

• Introducerea cardului SD incorect orientat


sau înclinat poate afecta zona cu contacte
sau poate provoca blocarea cardului.
• Dacă nu introduceţi cardul SD până la capăt,
este posibil ca datele să nu fie înregistrate
pe acesta.
RO

27
Introducerea şi scoaterea cardului SD

2 Apăsaţi cardul SD pentru a-l debloca, • Calitatea procesării datelor unui card SD se
apoi permiteţi ieşirea parţială a acestuia. reduce după înregistrări şi ştergeri repetate.
În acest caz, formataţi cardul SD (☞ pag. 86).
• Nu garantăm funcționarea tuturor cardurilor SD
cu acest reportofon.

1 Despre cardul SD

Dacă este activată protecţia la scriere a cardului


Introducerea şi scoaterea cardului SD

SD, pe ecran va apărea [SD card is locked].


L
O
C
K

Înainte de introducerea cardului, dezactivaţi


funcţia de protecţie la scriere.
În cazul în care
comutatorul de protecţie
• Cardul SD este vizibil eliberat şi se poate se află în direcţia [LOCK],
scoate în siguranţă. înregistrarea şi alte funcţii
nu sunt disponibile. LOCK

3 Închideţi complet capacul


compartimentului pentru card.

Consultați pagina de asistență online Olympus


pentru a vedea lista cardurilor SD confirmate
pentru utilizarea cu acest reportofon în
conformitate cu standardele Olympus.
http://olympus-europa.com/
Chiar dacă anumiți producători ai cardurilor
SD verificate apar în pagina web Olympus,
Olympus nu garantează compatibilitatea în
toate cazurile.
De asemenea, în funcție de modificările aduse
Observaţii specificațiilor cardurilor, compatibilitatea poate
• Dacă ridicaţi rapid degetul după împingerea să nu mai fie valabilă.
cardului SD în compartimentul său, acesta poate
fi aruncat în afară forţat.
• În funcție de marca sau tipul cardului SD,
este posibil ca unele carduri SD să nu fie
recunoscute corect datorită problemelor de
incompatibilitate cu reportofonul.
• Citiți cu atenție manualul de instrucțiuni furnizat
împreună cu cardul SD înainte de utilizarea acestuia.
• În cazul în care cardul SD nu este recunoscut,
RO scoateţi şi reintroduceţi cardul pentru a vedea
dacă reportofonul recunoaşte cardul SD.
28
Despre directoare
Cardurile SD pot fi utilizate ca suport de înregistrare. Fișierele vocale, video și muzicale sunt sortate și salvate
în directoarele corespunzătoare, organizate într-o structură ierarhică.

Despre directoarele pentru înregistrări vocale


[Directoarele Folder A] – [Folder E] din cadrul [Root] sunt directoarele pentru înregistrări vocale. Când
înregistraţi cu reportofonul, selectaţi oricare dintre cele cinci directoare şi apoi începeţi înregistrarea.

Despre directoare
001 Fiecare director
Root Folder A poate stoca până
la 999 de fişiere.
002
Folder B
001
Folder C
003
Folder D
Director
Folder E

Fişier 999

Observaţie
• Fişierele sau directoarele care se găsesc în directorul [Root] nu vor apărea pe reportofon.

RO

29
Despre directoare

Despre directoarele pentru înregistrări video


Fișierele video înregistrate cu LS-20M sunt stocate în directoarele create sub directorul [DCIM] în funcție de
data înregistrării.

Fiecare director poate stoca


1 până la 9999 de fişiere.
Despre directoare

Prima ramificaţie A doua ramificaţie

001
Root DCIM Movie100
002

Movie101 003
Director Fişier
Movie102

Folder A

999OLYMP
Folder A
9999
Movie999

Edit

Când segmentați un fișier, acestuia îi


este atribuit un nou număr și este salvat
în directorul [Edit].

RO

30
Despre directoare

Despre directorul pentru redarea de melodii


Când transferaţi fişiere muzicale pe aparat folosind Windows Media Player, este creat automat un director în
cadrul directorului pentru redare de fişiere muzicale care are o structură ramificată, la fel ca în imaginea de mai jos.
Fişierele muzicale din acelaşi director pot fi reorganizate în ordine preferenţială şi redate din nou (☞ pag. 78).

Fiecare director poate stoca până 1


la 999 de fişiere.

Despre directoare
Prima ramificaţie A doua ramificaţie A treia ramificaţie

Root Music 001


Artist 01 Album 01

002
Artist 02 Album 02
003
Pot fi create până la 128 de
subdirectoare în directorul [Music],
incluzând directorul [Music]. Artist 03 Album 03
004

005
Director Fişier

999

RO

31
Selectarea directoarelor şi a fişierelor
Schimbați directorul numai când reportofonul este în mod stop. Pentru informații despre structura
ramificată a directoarelor, consultaţi secţiunea intitulată „Despre directoare” (☞ pag. 29 – pag. 31).

Modul A [Operation of the folders for Modul n mode [Operation of the


voice recordings] folders for movie shootings]

1
Selectarea directoarelor şi a fişierelor

Afişare listă Afişare listă Afişare listă Afişare listă


directoare fişiere directoare fişiere

Modul A [Operation of the folders for music playbacks]

Afişare listă Afişare listă Afişare listă Afişare listă


directoare directoare directoare fişiere
(Prima ramificaţie) (A doua ramificaţie)

Accesarea diferitelor nivele

Revenire: butonul LIST


} Butonul + sau –
La fiecare apăsare a acestui buton, reveniţi la Selectaţi un director sau un fişier.
nivelul anterior. Butonul 0 poate fi folosit Afişarea List:
și ca buton LIST când este afișată o listă. Sunt afişate directoarele şi fişierele stocate
Continuare: butonul `OK
{ în reportofon.
La fiecare apăsare a butonului, directorul sau
fişierul selectat în listă este accesat şi se trece
la nivelul imediat următor.
• Butonul 9 poate fi folosit și ca buton `OK
RO când este afișată o listă.

32
Comutare între modurile voce și video
Reportofonul poate funcționa în două moduri: Despre funcțiile celor două moduri
înregistrare audio și înregistrare video. Selectați
modul dorit în funcție de scopul înregistrării. Când comutatorul este în poziția A:

Puteți efectua înregistrări


1 Aduceți comutatorul de moduri în vocale și puteți salva
poziția A sau n. datele în directoarele de la
[Folder A] la [Folder E] și
Comutatorul de moduri nu funcționează
puteți reda cu reportofonul 1
fișierele vocale pe care le-ați
atunci când reportofonul execută
înregistrat. Fișierele muzicale

Comutare între modurile voce și video


operații precum înregistrarea, filmarea
transferate în directorul
sau redarea. Pentru a schimba modul de
[Music] al reportofonului
lucru, aduceți reportofonul în mod stop
pot fi, de asemenea, redate
sau opriți reportofonul complet.
(☞ pag. 29, pag. 31).

Când comutatorul este în poziția n:

Puteți efectua înregistrări


video și puteți salva datele
în directorul [DCIM]
rezervat înregistrărilor
video și puteți reda
videoclipurile înregistrate
(☞ pag. 30).

Despre pictogramele utilizate în acest manual

Indică o acțiune sau setare


posibilă atunci când comutatorul
A de moduri este în poziția
mod voce.
Indică o acțiune sau setare
Observaţie
• Dacă schimbați poziția comutatorului în timpul n posibilă atunci când comutatorul
de moduri este în poziția
mod video.
funcționării reportofonului, acesta va continua
funcționarea în modul curent, dar, în momentul Indică o acțiune sau setare

An
opririi, modul va fi schimbat automat. posibilă atunci când comutatorul
de moduri este fie în poziția mod
voce, fie în poziția mod video.

RO

33
Despre înregistrare/filmare
Înainte de înregistrare A
Pregătirea pentru înregistrare

Schimbarea modului de lucru: Selectaţi formatul pentru înregistrare:


Aduceți comutatorul de moduri în poziția A Înregistrarea poate fi realizată în formatul liniar
(☞ pag. 33). PCM, precum și în formatul MP3 (☞ pag. 65).

2
Înainte de înregistrare A

Îndreptaţi microfonul către sursa de sunet


Îndreptaţi microfonul incorporat în direcţia sursei de sunet pe care doriţi să-l înregistraţi. Plasarea
microfonului stereo incorporat deasupra ecranului reprezintă poziţia corectă pentru înregistrare stereo.
Dacă acesta este poziţionat sub ecran în timpul înregistrării, nu se poate realiza o înregistrare stereo corectă
deoarece poziţia sunetului original va fi înregistrată inversat.

Despre microfonul stereo încorporat:


Nivelul sensibilității microfonului poate fi ajustat
selectând pentru [Mic Sense] opțiunile [High]
Sursa sau [Low] (☞ pag. 65).
de sunet

MIC SENSE HIGH

MIC SENSE
LOW

S D
Legendă

Despre montarea pe trepied:


La înregistrarea cu microfonul încorporat: Fixarea aparatului pe un trepied pentru camere
RO Îndreptaţi microfonul înspre sursa de sunet pe care foto disponibil în comerţ permite reglarea precisă
doriţi să o înregistraţi. a microfonului şi alte reglaje de precizie.
34
Înregistrarea A
Înainte de a începe înregistrarea, selectaţi un • Indicatorul luminos pentru înregistrare
director de la [Folder A] la [Folder E]. Aceste cinci se aprinde intermitent iar pe ecranul LCD
directoare pot fi utilizate pentru a grupa selectiv secundar apare [≠].
tipurile de înregistrare; spre exemplu, [Folder A] • Ecranul LCD principal se stinge.
poate fi utilizat pentru a stoca informaţii personale, a Timpul disponibil pentru înregistrare
în timp ce [Folder B] poate fi destinat stocării de b Numărul fişierului
informaţii profesionale. c Volumetru (se modifică în funcţie de volumul de
înregistrare şi setările funcţiilor de înregistrare)
• Nivelul de sincronizare vocală poate fi setat
când este activată funcţia de înregistrare cu
Butonul STOP (4) sincronizarea vocii (☞ pag. 76).
• [Rec Mode] nu poate fi modificat în mod
stand-by înregistrare sau în timpul înregistrării.
2
Butonul REC (s)
Configurarea acestuia poate fi efectuată când

Înregistrarea A
reportofonul este în mod stop (☞ pag. 65).
• Acest reportofon este proiectat în aşa fel
Butonul 9 0 încât este capabil să înregistreze clar şi
uniform, chiar şi în situaţia în care volumul
sunetului sursă se modifică semnificativ.
Mai mult, se pot obţine înregistrări de
1 Selectați directorul pentru înregistrare calitate şi mai înaltă prin reglarea manuală
(☞ pag. 32). a volumului de înregistrare (☞ pag. 65).

3 Apăsaţi butonul 9 sau 0 pentru


a selecta volumul de detectare a vocii
pentru sincronizare vocală.

• Scala de valori pentru nivel este de la [01]


la [12]. Cu cât este mai mare valoarea, cu
atât este mai mare nivelul şi mai deplasată
poziţia indicatorului de nivel.
2 Apăsaţi butonul REC (s) pentru • Dacă sunetul recepţionat este prea puternic,
a pregăti înregistrarea. poate apărea zgomot, chiar dacă [Rec Level]
este setat la [Auto] sau [Limiter ON]
(☞ pag. 65). De asemenea, în anumite
situaţii, indicatorul luminos PEAK/LED, care
indică un nivel ridicat la intrare, poate să
nu se aprindă. Pentru a obţine înregistrări
corecte, vă sfătuim să testaţi funcţiile de
înregistrare şi volumul înainte de utilizare.
• Când [Rec Level] este setat la [Auto],
a volumul înregistrării va fi reglat automat.
b Setaţi [Rec Level] la [Manual] când RO
utilizaţi funcţia de reglare a volumului de
c înregistrare şi funcţia limitator (☞ pag. 65).
35
Înregistrarea A

Producerea efectivă a sunetului pe care 5 Apăsaţi butonul STOP (4) pentru


doriţi să-l înregistraţi: a opri înregistrarea.
• În cazul unui sunet foarte puternic, volumetrul
se aprinde complet până în partea dreaptă în
timpul înregistrării şi lampa indicatoare PEAK/
LED se va aprinde. Când se întâmplă acest lucru,
sunetul va fi înregistrat distorsionat deoarece
volumul de înregistrare este prea mare.

e
2
Înregistrarea A

Volumetrul la limita superioară


(sunetul înregistrat va fi distorsionat). • [L] va apărea pe ecranul LCD secundar.
e Durata fişierului
• Când apare un sunet puternic, ajustați
nivelul pentru înregistrare astfel încât
volumetrul să nu depășească [6dB]. Observaţii
• Pentru a vă asigura că nu pierdeți începutul
înregistrării, verificați faptul că înregistrarea
este activată urmărind indicatorul înregistrare/
filmare sau indicatorul modului curent de
pe ecranul LCD secundar.
Exemplu de situaţie când volumul • Când timpul disponibil pentru înregistrare este sub
înregistrării a fost redus şi excesul 60 de secunde, indicatorul luminos PEAK/LED se
de semnal de intrare a fost ajustat. aprinde intermitent. Când timpul disponibil scade
la 30 sau 10 secunde, indicatorul clipeşte mai rapid.
4 Apăsaţi butonul REC (s) pentru • [Folder Full] va apărea pe ecran când nu se
a începe înregistrarea. mai poate înregistra. Selectați alt director sau
ștergeți fișierele inutile pentru a putea continua
înregistrarea (☞ pag. 58).
• [Memory Full] apare pe ecran când memoria este
plină. Pentru a înregistra în continuare, ştergeţi
fişierele de care nu aveţi nevoie (☞ pag. 58).
• Dacă apăsați butonul REC (s) când este
specificată altă funcție decât cea de înregistrare,
pe ecran apare mesajul [Cannot record in this
folder]. Selectaţi un director de la [Folder A]
d la [Folder E] şi reluaţi înregistrarea.
• În funcţie de modul de înregistrare a sunetului
şi starea suportului de înregistrare, este posibil
• Indicatorul luminos pentru înregistrare ca transferarea datelor pe suport să nu se
se aprinde intermitent iar pe ecranul LCD efectueze corect şi să apară întreruperi în
secundar apare [K]. sunetul înregistrat. În astfel de cazuri, pe ecran va
RO d Timpul de înregistrare scurs apărea [Data Write Error] în timpul înregistrării
sau după încheierea înregistrării. După ce
36 transferaţi datele pe computer, formataţi cardul.
Înregistrarea A

• Înainte de înregistrare, recomandăm formatarea


suportului de înregistrare folosind reportofonul Denumirile fişierelor înregistrate cu acest
(☞ pag. 86). reportofon vor fi create automat.
• Când se apasă o singură dată butonul
de înregistrare de la telecomanda RS30W
(☞ pag. 101), înregistrarea va începe imediat.
LS20 0001 .WAV

1 2 3
Despre înregistrările în format liniar PCM
care depășesc 2 GB: 1 Cod utilizator:
Când se înregistrează în formatul liniar PCM, Codul de utilizator este numele care 2
înregistrarea va continua chiar dacă a fost setat pentru utilizatorul

Înregistrarea A
depăşeşte 2 GB. reportofonului digital.
• La fiecare 2 GB, se salvează câte un fişier 2 Număr fişier:
separat. Înregistrarea va avea forma unor
Fișierele sunt numerotate în ordine
fişiere multiple.
consecutivă.
• Atunci când înregistrarea depăşeşte 2 GB,
numărul de fişiere din director poate fi 3 Extensia:
mai mare de 999. Fişierul cu numărul 1000 Acestea sunt extensiile numelor de fişiere
şi următoarele nu vor fi recunoscute de pentru formatul înregistrării efectuate
reportofon; verificaţi fişierele conectând cu acest aparat.
reportofonul la computer. • Format PCM liniar  .WAV
• Puteți efectua o înregistrare continuă de • Format MP3  .MP3
maximum 24 de ore.

Pauză

Cu reportofonul în mod înregistrare,


apăsaţi butonul REC (s).

• [≠] va apărea pe ecranul LCD secundar.


• Reportofonul se va opri automat după 60 de
minute dacă este lăsat în modul [Rec Pause].
Reluarea înregistrării:
Apăsaţi din nou butonul REC (s).
RO
• Înregistrarea va fi reluată din punctul în care
a fost întreruptă.
37
Înregistrarea A

Ascultarea sunetului în cursul înregistrării (REC Monitor) Setări pentru înregistrare

Dacă începeţi înregistrarea după conectarea


căştilor la mufa EAR a reportofonului, puteţi [Mic Sense] Pentru reglarea sensibilității
asculta sunetul în curs de înregistrare. Volumul (☞ pag. 65) la înregistrare.
sistemului de monitorizare a înregistrării poate Reglează frecvenţa
fi ajustat apăsând butonul + sau −. [Rec Mode]
de înregistrare pentru
(☞ pag. 65)
Conectaţi căştile la mufa EAR fiecare format.
a reportofonului. Puteţi opta pentru reglarea
[Rec Level]
• După începerea înregistrării, sunetul în curs automată sau manuală
(☞ pag. 65)
2 de înregistrare se va auzi prin căşti. a volumului de înregistrare.
Această funcţie poate reduce
Înregistrarea A

zgomotele provenite de
[Low Cut Filter]
la aparate de condiţionat,
(☞ pag. 66)
aparate de proiecţie şi alte
zgomote similare.
[Self Timer] Pentru setarea funcției
(☞ pag. 66) temporizator.
Mufă EAR
Optaţi pentru emiterea sau nu
[Rec Monitor] a sunetului de monitorizare
(☞ pag. 67) a înregistrării prin mufa
pentru căşti EAR.
Optaţi pentru activarea sau
dezactivarea funcţiei de
[Plug-inPower]
alimentare prin conectare
(☞ pag. 67)
Observaţii a microfonului extern
conectat la mufa MIC.
• Volumul înregistrării nu poate fi controlat
folosind butonul pentru volum. Selectați dacă se conectează un
• Pentru a evita deranjarea auzului, introduceţi dispozitiv extern la mufa MIC
căştile numai după reducerea volumului. [Input Jack] pentru utilizare ca mufă LINE IN
• Nu aduceţi căştile în apropierea unui microfon (☞ pag. 67) pentru înregistrare sau dacă se
întrucât acest lucru creează microfonie. conectează un microfon extern
pentru înregistrare.
• Când este conectat un difuzor extern în
timpul înregistrării, există posibilitatea creării Pentru selectarea nivelului
[V-Sync. Rec]
de microfonie. Este recomandat să folosiţi de declanșare a înregistrării
(☞ pag. 76)
căştile pentru monitorizarea înregistrării cu sincronizare vocală.
sau să setaţi [Rec Monitor] la [Off] în timpul
înregistrării (☞ pag. 67).

RO

38
Înregistrarea A

Setări recomandate în funcţie de condiţiile de înregistrare


Reportofonul este setat iniţial la modul [PCM 44.1kHz] astfel că puteţi efectua înregistrări de înaltă
calitate stereo imediat după achiziţionare. Diferite funcţii de înregistrare pot fi configurate în detaliu
pentru a corespunde condiţiilor de înregistrare. Următorul tabel indică setările recomandate pentru câteva
exemple de condiții de înregistrare. Configurați funcțiile conform condițiilor de înregistrare actuale.

Mediul de înregistrare
Sunete în aer
Spectacol
Setări
înregistrare
Spectacol
Execuţie
orchestrală
într-o sală
liber, precum
cântecul
Conferinţe
cu public
Conferinţe în 2
muzical în de mari spaţii închise,
într-un studio păsărilor, numeros în

Înregistrarea A
interior dimensiuni cu public redus
de repetiţii zgomotul spaţii vaste
etc.
trenurilor etc.
Volumul
Când [Rec Level] este setat la [Manual], puteţi regla volumul înregistrării.
înregistrării*
Efectuaţi reglarea urmărind volumetrul.
(☞ pag. 65)

[Mic Sense]
[Low] [High]
(☞ pag. 65)

[Low Cut
Filter] [Off] sau [100Hz] [300Hz]
(☞ pag. 66)

[Rec Mode]
Volumul înregistrării poate fi reglat pentru a corespunde volumului sunetului sursă.
(☞ pag. 65)

[Rec Level]* Puteţi opta pentru reglarea automată sau manuală a volumului de înregistrare.
(☞ pag. 65) Când [Rec Level] este setat la [Manual], puteţi configura funcţia limitator.

[Rec
Optaţi pentru emiterea sau nu a sunetului de monitorizare a înregistrării prin mufa pentru
Monitor]
căşti EAR.
(☞ pag. 67)
[Plug-
Optaţi pentru activarea sau dezactivarea funcţiei de alimentare prin conectare a microfonului
inPower]
extern conectat la mufa MIC.
(☞ pag. 67)
* Când [Rec Level] este setat la [Auto], volumul înregistrării va fi reglat automat. În acest caz, funcţia de reglare
a volumului înregistrării şi funcţia limitator nu vor fi disponibile (☞ pag. 65).

RO

39
Înregistrarea A

Înregistrarea cu microfon extern sau prin Microfon compact cu funcție zoom


alte dispozitive (unidirecţional): ME32
Microfonul are încorporat un trepied, ceea ce
Sunetul poate fi înregistrat şi prin conectarea unui permite plasarea acestuia pe o masă pentru
microfon extern sau a altor dispozitive. Efectuaţi înregistrarea de conferințe sau discursuri
conectarea după cum urmează, în funcţie de de la distanță.
dispozitivul utilizat.
Microfon mono de înaltă sensibilitate
• Nu conectaţi sau deconectaţi fişa dispozitivului şi cu funcţie de eliminare a zgomotului
de la mufa reportofonului în timpul înregistrării. (unidirecţional): ME52W
Acest microfon este utilizat pentru
2 Înainte de a conecta un microfon înregistrarea sunetului la distanţă, în acelaşi
timp reducând zgomotele de fond.
extern la mufa MIC, schimbați setarea
[Input Jack] selectând [Microphone]
Înregistrarea A

Microfon lavalieră (omnidirecţional): ME15


(☞ pag. 67).
Microfon discret, de mici dimensiuni, cu clemă.
Microfon pentru telefon: TP7
Înregistrarea cu microfon extern: Microfon tip cască ce poate fi introdus în ureche
Conectaţi microfonul extern la mufa MIC în timpul convorbirilor telefonice. Conversaţia
a reportofonului. telefonică poate fi înregistrată cu claritate.

Observaţii
Mufa MIC • Microfonul incorporat va fi dezactivat cât timp
este conectat un microfon extern la mufa MIC
a reportofonului.
• Se pot folosi microfoane cu funcţie de
alimentare prin conectare la reportofon.
Când funcţia de alimentare prin conectare
este setată la [On], microfonul va fi alimentat
de la reportofon (☞ pag. 67).
• Setaţi funcţia de alimentare prin conectare
la [Off] dacă microfonul extern conectat nu
Microfoane externe compatibile este compatibil cu această funcţie deoarece
(opţional) (☞ pag. 101) există riscul generării de zgomot la înregistrare
(☞ pag. 67).
Microfon pe 2 canale (omnidirecţional): ME30W
Acestea sunt microfoane de înaltă sensibilitate,
omnidirecţionale, compatibile cu funcţia de
alimentare prin conectare, adecvate pentru
înregistrarea spectacolelor muzicale.
Microfon extern compact (unidirecţional): ME31
Microfonul direcţional este util, spre exemplu,
pentru înregistrări în exterior, cum ar fi
RO înregistrarea cântecului păsărilor.

40
Înregistrarea A

Înregistrarea sunetului de la alte dispozitive: Înregistrarea sunetului reportofonului cu


Sunetul poate fi înregistrat prin conectarea alte dispozitive:
la terminalul de ieşire audio (mufa pentru căşti) • Sunetul de pe acest reportofon poate fi înregistrat
a celuilalt aparat şi la mufa MIC a reportofonului pe alt dispozitiv. Pentru aceasta, conectați cablul
folosind cablul KA333 (opţional) pentru KA334 (opțional) de la mufa EAR a reportofonului
montaj sonor. la mufa de intrare a celuilalt dispozitiv (mufa MIC).
• Când conectați reportofonul la alt dispozitiv
care nu dispune de mufă LINE IN, ci numai
Înainte de a conecta un microfon MIC IN, utilizați cablul de conectare KA333
extern la mufa MIC, schimbați setarea (opțional) echipat cu un atenuator cu rezistență
[Input Jack] selectând [Line] (☞ pag. 67). pentru copiere.
2

Înregistrarea A
La terminalul
de ieşire audio al
altor dispozitive La terminalul Mufă EAR
Mufa MIC de intrare audio al
altor dispozitive

Observaţie Observaţie
• Dacă nu reuşiţi să obţineţi o înregistrare clară cu • Când ajustaţi diferiţi parametri de calitate
reportofonul chiar şi după ajustarea volumului a sunetului privind redarea pe reportofon,
de înregistrare (☞ pag. 65), acest lucru se poate semnalul audio de ieşire de la mufa EAR
datora volumului prea ridicat sau prea redus se modifică în consecinţă (☞ pag. 71).
al semnalului sonor de ieşire de la dispozitivul
conectat. Când conectaţi dispozitive externe,
efectuaţi un test de înregistrare iar apoi reglaţi
volumul sunetului emis de dispozitivul extern.

RO

41
Înainte de filmare n
Pregătirea pentru înregistrare

Schimbarea modului de lucru: Selectați calitatea imaginii:


Aduceți comutatorul de moduri în poziția n Selectați rezoluția video și formatul înregistrării
(☞ pag. 33). în funcție de conținutul materialului filmat și de
durata acestuia (☞ pag. 68).

2
Înainte de filmare n

Îndreptați obiectivul spre subiect


Îndreptați obiectivul spre subiectul pe care doriți să-l filmați. Puteți urmări imaginea pe care o filmați pe ecranul
LCD principal. În timpul filmării, puteți înregistra sunet de înaltă calitate folosind microfonul stereo încorporat.

Subject

Despre montarea pe trepied:


Fixarea aparatului pe un trepied pentru camere
RO foto disponibil în comerţ permite reglarea precisă
a microfonului şi alte reglaje de precizie.
42
Filmarea n
2 Apăsaţi butonul 9 sau 0 pentru
Butonul STOP (4) a selecta volumul de înregistrare
a sunetului (☞ pag. 35).
Butonul REC (s)

Butonul 9 0
e

1 Apăsaţi butonul REC (s) pentru 2


a pregăti filmarea.

Filmarea n
a e Indicator nivel volum înregistrare

3 Apăsaţi butonul REC (s) pentru


a începe filmarea.

f
b
c
d

• Indicatorul luminos pentru înregistrare


se aprinde intermitent iar pe ecranul LCD
secundar apare [≠].
• [Image Quality] nu poate fi modificat în
mod stand-by filmare sau în timpul filmării.
Configurarea acestuia poate fi efectuată
când reportofonul este în mod stop • Indicatorul luminos pentru înregistrare
(☞ pag. 68). se aprinde intermitent iar pe ecranul LCD
a Mod filmare (mod pauză filmare) secundar apare [K].
b Timpul disponibil pentru filmare • Și sunetul va fi înregistrat.
c Număr fișier f Mod filmare (în curs de filmare)
d Volumetru (se modifică în funcţie de
volumul de înregistrare şi setările funcţiilor
de înregistrare)

RO

43
Filmarea n

4 Apăsaţi butonul STOP (4) pentru • Înainte de filmare, recomandăm formatarea


a opri înregistrarea. suportului de înregistrare folosind reportofonul
(☞ pag. 86).
• Când se apasă o singură dată butonul de
înregistrare de la telecomanda RS30W
(☞ pag. 101), filmarea va începe imediat.

2
g Despre înregistrările video care depășesc 4 GB:
Dacă dimensiunea unui singur fișier depășește
4 GB, filmarea se va opri.
Filmarea n

• [L] va apărea pe ecranul LCD secundar.


g Durata fişierului

Observaţii
• Pentru a vă asigura că nu pierdeți începutul
înregistrării, verificați faptul că filmarea este
activată urmărind indicatorul înregistrare/
filmare sau indicatorul modului curent de
pe ecranul LCD secundar.
• Când timpul disponibil pentru înregistrare
este sub 60 de secunde, indicatorul luminos
PEAK/LED se aprinde intermitent. Când
timpul disponibil scade la 30 sau 10 secunde,
indicatorul clipeşte mai rapid.
• [Folder Full] va apărea pe ecran când nu se
mai poate înregistra. Selectați alt director sau
ștergeți fișierele inutile pentru a putea continua
înregistrarea (☞ pag. 58).
• [Memory Full] apare pe ecran când memoria este
plină. Pentru a înregistra în continuare, ştergeţi
fişierele de care nu aveţi nevoie (☞ pag. 58).
• În funcție de calitatea imaginii și de starea
suportului de înregistrare, este posibil ca datele
să nu poată fi transferate suficient de rapid pe
suportul de înregistrare în timpul filmării. Acest
lucru poate duce la omiterea unor fragmente
de sunet. În astfel de cazuri, pe ecran va apărea
[Data Write Error] în timpul filmării sau la
finalul acesteia. După ce transferaţi datele pe
RO computer, formataţi suportul de înregistrare.

44
Filmarea n

Reglarea volumului Utilizarea funcției zoom

1 Apăsați butonul `OK în timpul 1 Apăsați butonul `OK în timpul


filmării pentru a modifica funcția filmării pentru a modifica funcția
butoanelor + și −. butoanelor + și −.

a a 2

Filmarea n
a Indicator de control volum a Indicator zoom

2 Apăsaţi butonul + sau – pentru a regla 2 Apăsați butonul + sau − în timpul filmării
volumul. pentru a ajusta distanța de filmare.
• Volumul poate fi ajustat într-un interval [+]: Apropie imaginea.
de la [00] la [30]. [−]: Depărtează imaginea.

Scala zoom

• Când utilizați funcția zoom, pe ecranul LCD


principal apare scala zoom.

RO

45
Filmarea n

Filmarea cu reportofonul întors cu capul în jos

Această funcție este utilă când filmați într-un


mediu cu multe persoane în jur sau când este dificil
de încadrat subiectul în vizor în timpul filmării.

Selectați pentru [Reverse Angle În timpul filmării cu capul în jos, pe ecranul LCD
Recording] opțiunea [On] înainte de principal apare o.
a filma cu reportofonul întors (☞ pag. 68).
2
Filmarea cu reportofonul întors cu capul în jos: Setări pentru filmare
Filmarea n

Când utilizați reportofonul cu capul în jos, la fel


ca în imaginea alăturată, canalele stânga și dreapta Selectați setările dorite în funcție de mediul de
ale microfonului stereo încorporat sunt inversate filmare și scopul acesteia (☞ pag. 68 – pag. 70).
automat pentru a putea înregistra la fel ca în Selectați rezoluția și calitatea
condiții normale. [Image Quality]
sunetului pentru filmarea
(☞ pag. 68)
pe care o veți realiza.
[Main LCD Selectați dacă ecranul LCD
L Display] principal va fi activ sau inactiv
(☞ pag. 68) în timpul filmării.
[Reverse Angle Optați pentru filmare cu
Recording] reportofonul întors cu
(☞ pag. 68) capul în jos.
R [Magic Movie] Utilizați efecte speciale pentru
(☞ pag. 69) a obține filmări expresive.
Filmare normală
Reduce neclaritatea cauzată
[Image
de mișcările reportofonului
Stabilizer]
Filmare cu capul R sau de mișcare subiectului
(☞ pag. 69)
în jos în timpul filmării.

[Metering] Selectați intervalul de


(☞ pag. 69) măsurare a luminozității.
L
Selectați nivelul balansului
[White Balance]
de alb în funcție de condițiile
(☞ pag. 69)
de filmare.
[Exposure
Comp.] Selectați expunerea corectă.
(☞ pag. 70)
[High ISO Mode] Pentru selectarea sensibilității
RO (☞ pag. 70) la filmare.

46
Filmarea n

Setări privind sunetul înregistrat al filmării


Denumirile fişierelor filmate cu acest
Puteți configura setările pentru sunetul înregistrat reportofon vor fi create automat.
împreună cu filmarea (☞ pag. 65 – pag. 67). Este
utilă folosirea acestor setări în combinație cu
[Recording Settings]. PB03 0001 .MOV
[Mic Sense] Pentru reglarea sensibilității
(☞ pag. 65) la înregistrare. 12 3 4
Puteţi opta pentru reglarea
[Rec Level] 1 Luna:
automată sau manuală
(☞ pag. 65)
a volumului de înregistrare. De la 1 la C (A=octombrie,
B=noiembrie, C=decembrie).
2
Această funcţie poate reduce

Filmarea n
2 Ziua:
zgomotele provenite de
[Low Cut Filter] De la 01 la 31.
la aparate de condiţionat,
(☞ pag. 66) 3 Număr fişier:
aparate de proiecţie şi alte
zgomote similare. Fișierele sunt numerotate în ordine
consecutivă.
[Self Timer] Pentru setarea funcției 4 Extensia:
(☞ pag. 66) temporizator. Extensiile numelor de fișiere video
Optaţi pentru emiterea înregistrate cu reportofonul.
[Rec Monitor] sau nu a sunetului de • Format MOV  .MOV
(☞ pag. 67) monitorizare a înregistrării
prin mufa pentru căşti EAR.
Optaţi pentru activarea sau
dezactivarea funcţiei de
[Plug-inPower]
alimentare prin conectare
(☞ pag. 67)
a microfonului extern
conectat la mufa MIC.
Selectați dacă se conectează un
dispozitiv extern la mufa MIC
[Input Jack] pentru utilizare ca mufă LINE IN
(☞ pag. 67) pentru înregistrare sau dacă
se conectează un microfon
extern pentru înregistrare.

Înregistrarea cu microfon extern

Pentru înregistrarea sunetului, puteți conecta un


microfon extern. Nu conectați sau deconectați un
dispozitiv la/de la mufa reportofonului în timpul
filmării. Pentru detalii privind conectarea unui
microfon extern și despre microfoanele externe ce
pot fi folosite cu reportofonul, consultați ☞ pag. 40. RO

47
Despre redare
Redare A
Reportofonul poate reda fişiere în formatul WAV și • [•] va apărea pe ecranul LCD secundar.
MP3. Pentru a reda fişiere înregistrate cu alte aparate, • Când începe redarea, ecranul LCD principal
trebuie să le transferaţi (copiaţi) de pe un computer. se stinge.
a Durata fişierului
b Numărul fişierului
c Volumetru
d Timpul de redare scurs
Butonul STOP (4)

3 Apăsaţi butonul + sau − pentru a regla


volumul la un nivel confortabil.
Butonul +−
3 Butonul `OK
• Volumul poate fi ajustat într-un interval
de la [00] la [30].
Redare A

1 Selectaţi fișierul pentru redare


din directorul în care se află
acesta (☞ pag. 32). 4 Apăsaţi butonul STOP (4) în orice
moment pentru a opri redarea.

2 Apăsaţi butonul `OK pentru a porni


redarea.
• [L] va apărea pe ecranul LCD secundar.
• Redarea fişierului curent va fi suspendată.
Când este activată funcţia de reluare, poziţia
de oprire este memorată şi reţinută chiar
dacă aparatul va fi oprit. Când aparatul este
pornit din nou, redarea poate fi reluată
de la poziţia de oprire memorată.
a
b
RO
c
48 d
Redare A

Setări pentru redare Derularea spre sfârşit

[Play Mode] Puteţi selecta modul de redare


(☞ pag. 71) după preferinţe.

Puteţi modifica setările


[Equalizer]
egalizatorului pentru a asculta
(☞ pag. 71)
muzică la calitatea audio dorită.

[Visualizer] Puteți urmări imagini în timpul


(☞ pag. 71) redării fișierelor vocale.

Observaţie Când reportofonul este în mod stop


• Când opțiunea [Visualizer] din meniul
şi este afişat un singur fişier, ţineţi
apăsat butonul 9.
3
[Play Menu] este setată la [On], efectual grafic

Redare A
selectat va fi afișat pe ecranul principal în timpul • [ß] va apărea pe ecranul LCD secundar.
redării fișierelor vocale (☞ pag. 71). • Când eliberaţi butonul 9, derularea se va
opri. Pentru a relua redarea de la poziţia în care
a fost oprită, apăsaţi butonul `OK.
Redarea prin cască Când reportofonul este în mod redare,
ţineţi apăsat butonul 9.
Căştile pot fi conectate la mufa EAR a reportofonului. • Când eliberaţi butonul 9, reportofonul
• Când sunt utilizate căştile, difuzorul va continua redarea obişnuită.
reportofonului va fi dezactivat. • Dacă în cadrul fişierului există un reper index,
reportofonul se va opri la acea poziţie (☞ pag. 52).
• Reportofonul se opreşte când se ajunge
la sfârşitul fişierului. Continuaţi să apăsaţi
butonul 9 pentru a continua de la începutul
fişierului următor.
Mufă EAR

Observaţii
• Pentru a evita deranjarea auzului, introduceţi
căştile numai după reducerea volumului.
• Nu măriţi excesiv volumul pentru redare atunci
când ascultaţi sunetul prin intermediul căştilor.
Acest lucru poate afecta auzul şi poate reduce RO
capacitatea acustică.
49
Redare A

Derularea spre început Găsirea începutului unui fişier

Când reportofonul este în mod stop şi Când reportofonul este în mod redare,
3 este afişat un singur fişier, ţineţi apăsat
butonul 0.
apăsaţi butonul 9.
• Reportofonul va derula automat la începutul
Redare A

• [™] va apărea pe ecranul LCD secundar. fişierului următor.


• Când eliberaţi butonul 0, derularea se va Când reportofonul este în mod redare,
opri. Pentru a relua redarea de la poziţia în care apăsaţi butonul 0.
a fost oprită, apăsaţi butonul `OK.
• Reportofonul va derula automat la începutul
Când reportofonul este în mod redare, fişierului curent.
ţineţi apăsat butonul 0. Când reportofonul este în mod redare,
• Când eliberaţi butonul 0, reportofonul va apăsaţi butonul 0 de două ori.
continua redarea obişnuită.
• Reportofonul va derula automat la începutul
• Dacă în cadrul fişierului există un reper fişierului anterior.
index, reportofonul se va opri la acea poziţie
(☞ pag. 52).
• Reportofonul se opreşte când se ajunge la Observaţie
începutul fişierului. Continuaţi să apăsaţi
butonul 0 pentru a continua de la sfârşitul • Când treceţi direct la începutul fişierului
fişierului anterior. în timpul redării, reportofonul se va opri la
poziţia reperului index. Reperele index vor fi
ignorate când executaţi operaţiunea în mod
stop (☞ pag. 52).

RO

50
Redare A

Despre fişierele muzicale

Dacă reportofonul nu redă fişierele muzicale


transferate în memoria acestuia, verificaţi frecvenţa
de eşantionare şi debitul binar pentru a vă asigura
că acestea se încadrează în limitele capacităţii de
redare a reportofonului. Mai jos găsiţi combinaţiile
de frecvenţă de eşantionare şi debit binar pentru
fişierele muzicale pe care le poate reda reportofonul.
Format Frecvenţa de
Debit binar
fişier eşantionare
44,1 kHz, 48 kHz, 16 biți sau
Format WAV
88,2 kHz, 96 kHz 24 biţi
MPEG1 Layer3:
32 kHz, 44,1 kHz,
3
48 kHz De la 8 kbps până

Redare A
Format MP3
MPEG2 Layer3: la 320 kbps
16 kHz, 22,05 kHz,
24 kHz

• Este posibil ca fişierele MP3 cu debit binar


variabil (la care debitul binar de conversie
variază) să nu fie redate corect.
• În cazul fișierelor WAV, reportofonul poate
reda numai fișierele în format liniar PCM. Alte
tipuri de fişiere WAV nu pot fi redate.
• Chiar dacă formatul fișierului este compatibil
pentru redarea pe acest reportofon, reportofonul
nu este compatibil cu toate tipurile de
codificatoare.

RO

51
Introducerea unui reper index A
Setarea unui reper index Ştergerea unui reper index

Dacă introduceți un reper index, veți putea găsi cu 1 Selectați fișierul care conține reperele
ușurință poziția la care doriți să ajungeți când derulați index pe care doriți să le ștergeți.
înainte sau înapoi sau când doriți să accesați o anumită
poziție din fișier. Reperele index pot fi adăugate numai
în timpul înregistrării PCM cu acest reportofon sau la 2 Apăsaţi butonul 9 sau 0 pentru
fişiere PCM înregistrate cu acest reportofon. a selecta reperul index pe care doriţi
să îl ştergeţi.
• Pentru a adăuga repere index,
funcţia index trebuie atribuită
butonului Fn (☞ pag. 74).

3 1 Apăsați butonul Fn la poziția la care


doriți să introduceți un reper index.
Introducerea unui reper index A

• Pe ecranul secundar va apărea un număr 3 Apăsaţi butonul ERASE atunci când


și va fi introdus un reper index. numărul index apare circa 2 secunde
pe ecranul LCD secundar.
• Reperul index este şters.

• Chiar şi după ce a fost plasat un reper index,


filmarea sau redarea continuă cu posibilitatea
plasării de noi repere index în alte poziţii. • După ştergerea unui reper index, numerele
alocate reperelor index vor fi reduse
automat cu 1.

Observaţii
• În timpul înregistrării sau redării, ecranul LCD
principal este stins.
• Pot fi aplicate până la 16 repere index în cadrul
unui fişier. Dacă încercaţi să aplicaţi mai mult de
16 repere index, mesajul [Index Full] va apărea
pentru reperele index.
• În cadrul unui fişier protejat, nu pot fi aplicate
sau şterse repere index (☞ pag. 72).
• Nu se poate adăuga un reper index unui fișier video
înregistrat cu reportofonul sau unui fișier MP3.
RO

52
Redarea videoclipurilor n
Puteți reda videoclipurile filmate cu reportofonul. • [•] va apărea pe ecranul LCD secundar.
De asemenea, reportofonul poate fi conectat la un a Durata fişierului
televizor pentru a vă putea bucura de imagini de b Numărul fişierului
înaltă definiție pe un ecran mare. c Volumetru
d Timpul de redare scurs

3 Apăsaţi butonul + sau − pentru a regla


Butonul STOP (4) volumul la un nivel confortabil.
• Volumul poate fi ajustat într-un interval
de la [00] la [30].
Butonul +−
Butonul `OK

3
4 Apăsaţi butonul STOP (4) în orice

Redarea videoclipurilor n
1 Selectați fișierul video pe care doriți moment pentru a opri redarea.
să-l redați (☞ pag. 32). • [L] va apărea pe ecranul LCD secundar.

2 Apăsaţi butonul `OK pentru a porni


redarea. Observaţie
• Este posibil ca videoclipurile filmate cu alte
dispozitive sau importate de pe computer
să nu fie redate corect.

a
b

c
d
RO

53
Redarea videoclipurilor n

Derularea spre sfârşit Derularea spre început

Când reportofonul este în mod stop Când reportofonul este în mod stop şi
3 şi este afişat un singur fişier, ţineţi
apăsat butonul 9.
este afişat un singur fişier, ţineţi apăsat
butonul 0.
Redarea videoclipurilor n

• [ß] va apărea pe ecranul LCD secundar. • [™] va apărea pe ecranul LCD secundar.
• Când eliberaţi butonul 9, derularea se va • Când eliberaţi butonul 0, derularea se va
opri. Pentru a relua redarea de la poziţia în care opri. Pentru a relua redarea de la poziţia în care
a fost oprită, apăsaţi butonul `OK. a fost oprită, apăsaţi butonul `OK.
Când reportofonul este în mod redare, Când reportofonul este în mod redare,
ţineţi apăsat butonul 9. ţineţi apăsat butonul 0.
• Când eliberaţi butonul 9, reportofonul • Când eliberaţi butonul 0, reportofonul
va continua redarea obişnuită. va continua redarea obişnuită.
• Reportofonul se opreşte când se ajunge • Reportofonul se opreşte când se ajunge
la sfârşitul fişierului. Continuaţi să apăsaţi la începutul fişierului. Continuaţi să apăsaţi
butonul 9 pentru a continua de la începutul butonul 0 pentru a continua de la sfârşitul
fişierului următor. fişierului anterior.

RO

54
Redarea videoclipurilor n

Găsirea începutului unui fişier

Când reportofonul este în mod redare,


apăsaţi butonul 9. 3
• Reportofonul va derula automat la începutul

Redarea videoclipurilor n
fişierului următor.
Când reportofonul este în mod redare,
apăsaţi butonul 0.
• Reportofonul va derula automat la începutul
fişierului curent.
Când reportofonul este în mod redare,
apăsaţi butonul 0 de două ori.
• Reportofonul va derula automat la începutul
fişierului anterior.

RO

55
Redarea videoclipurilor n

Redarea videoclipurilor la televizor Observaţii


• Semnalul video al televizorului diferă în funcție
Puteți utiliza orice cablu mini HDMI disponibil de țară sau regiune. În cadrul meniului [HDMI]
în comerț (tip D) pentru a conecta reportofonul al reportofonului, selectați tipul de semnal
la un televizor HD. corespunzător televizorului (☞ pag. 74).
• Pentru detalii privind setările televizorului
pentru semnalul de intrare, consultați manualul
Înainte de conectare, opriți atât de instrucțiuni al televizorului.
reportofonul, cât și televizorul.
• Utilizați un cablul HDMI care corespunde
conectorului micro HDMI al reportofonului
și conectorului HDMI al televizorului.
Conectarea cu cablul mini HDMI
• În funcție de setările televizorului, imaginile
afișate și informațiile pot fi trunchiate.
• Atâta timp cât reportofonul este conectat
3 Microconector HDMI cu cablul HDMI, nu puteți efectua înregistrări
audio sau video.
Redarea videoclipurilor n

• Nu conectați reportofonul la ieșirea HDMI


a unui alt dispozitiv. Acest lucru poate provoca
defecțiuni.
• Când reportofonul este conectat la computer
prin cablul USB, nu conectați cablul HDMI
Cablu HDMI la reportofon.
• Ecranul LCD principal nu se aprinde atunci când
reportofonul este conectat prin cablul HDMI.
• Când conectați reportofonul la un televizor
ce permite rate de eșantionare de 96 KHz
și 88,2 KHz, sunetul va fi emis numai prin
1 Conectați cablul mini HDMI la difuzorul televizorului și prin difuzorul sau
căștile reportofonului.
conectorul HDMI al televizorului.
• Când conectați reportofonul la un televizor
2 Conectați cablul mini HDMI la care nu permite rate de eșantionare de 96 KHz și
conectorul HDMI al reportofonului. 88,2 KHz, sunetul va fi emis numai prin difuzorul
sau căștile reportofonului și nu prin difuzorul
3 Porniți televizorul și selectați pentru televizorului.
[Input] opțiunea [HDMI].
4 Porniți reportofonul.
5 Selectați fișierul video pe care doriți
să-l redați (☞ pag. 32).
6 Apăsaţi butonul `OK pentru a porni
redarea.

RO

56
Redarea repetată a unui segment A n
Această funcţie permite repetarea redării a unui Observaţie
segment al fişierului în curs de redare. • Dacă este inserat sau şters un reper index în timpul
redării repetate a unui segment, redarea repetată
a segmentului va fi întreruptă şi reportofonul va
reveni la modul de redare obişnuită (☞ pag. 52).

Dezactivarea funcţiei de redare repetată a unui segment

Butonul
A-B REPEAT

1 Selectaţi un fişier care conţine un


3
segment pe care doriţi să-l redaţi

Redarea repetată a unui segment A n


repetat și lansați redarea acestuia.

2 Apăsaţi butonul A-B REPEAT la poziţia Redarea repetată a segmentului


de la care doriţi să înceapă redarea va fi întreruptă prin apăsarea unuia
repetată a segmentului. din butoanele următoare.
• [w] va apărea intermitent pe ecranul secundar.
a Apăsaţi butonul `OK sau STOP (4)
Prin apăsarea butonului `OK sau STOP (4)
redarea repetată a segmentului va fi întreruptă
şi redarea se va opri.
b Apăsaţi butonul 9
• Derularea spre sfârşit sau început poate fi Prin apăsarea butonului 9 redarea repetată
efectuată când [w] se aprinde intermitent a segmentului va fi întreruptă şi se va trece la
la fel ca în cazul redării normale şi puteţi începutul fişierului următor.
avansa rapid până la poziţia finală c Apăsaţi butonul 0.
a fişierului (☞ pag. 49). Prin apăsarea butonului 0 redarea repetată
• Când se ajunge la sfârşitul fişierului, în timp a segmentului va fi întreruptă şi se va trece la
ce [w] se aprinde intermitent, punctul [x] începutul fişierului actual.
va deveni poziţia finală şi va începe redarea d Apăsaţi butonul A-B REPEAT
repetată. Prin apăsarea butonului A-B REPEAT redarea
3 Apăsaţi din nou butonul A-B REPEAT la repetată a segmentului va fi întreruptă şi
poziţia de la care doriţi să să se încheie reportofonul va reveni la modul normal
redarea repetată a segmentului. de redare.
• Reportofonul va reda continuu segmentul
până la anularea manuală a acestei funcţii.

RO

57
Ștergerea A n
Ștergerea fișierelor 3 Apăsaţi butonul + sau − pentru
a selecta [File Erase].
Fişierul selectat poate fi şters din director.

Butonul +−
Butonul `OK

Butonul ERASE

3 4 Apăsaţi butonul `OK.


1 Selectaţi fişierul pe care doriţi
Ștergerea A n

să îl ştergeţi (☞ pag. 32).

5 Apăsaţi butonul + pentru a selecta [Start].


2 Cu reportofonul în mod stop și afișare
listă de fișiere, apăsaţi butonul ERASE.

• Dacă nu se selectează nicio acţiune timp de


RO 8 secunde, reportofonul revine în modul stop.

58
Ștergerea A n

6 Apăsaţi butonul `OK. Ştergerea tuturor fişierelor dintr-un director


Toate fişierele dintr-un director pot fi şterse simultan.

Butonul +−
Butonul `OK

Butonul ERASE

3
1 Selectaţi directorul pe care doriţi să îl

Ștergerea A n
ştergeţi (☞ pag. 32).

• Pe ecran apare mesajul [Erase!] şi se va


efectua ştergerea.
• [Erase Done] apare pe ecran după ce fişierul
a fost şters. Numerotarea fişierelor va fi
reorganizată automat.
2 Cu reportofonul în mod stop
și afișare listă de directoare,
apăsaţi butonul ERASE.

• Dacă nu se selectează nicio acţiune timp de RO


8 secunde, reportofonul revine în modul stop.
59
Ștergerea A n

3 Apăsaţi butonul + sau − pentru 6 Apăsaţi butonul `OK.


a selecta [Erase in Folder].

3 4 Apăsaţi butonul `OK.


Ștergerea A n

• Pe ecran apare mesajul [Erase!] şi se va


efectua ştergerea.
5 Apăsaţi butonul + pentru a selecta [Start]. • [Erase Done] apare pe ecran după ce
directorul a fost şters.

RO

60
Ștergerea A n

Ştergerea parţială a unui fişier 3 La poziţia la care doriţi să se încheie


segmentul de şters, apăsaţi din nou
Puteți șterge o parte nedorită a unui fișier. butonul ERASE.

Este recomandat să faceți o copie


a fișierului original înainte de a șterge
o parte din acesta (☞ pag. 79, pag. 92).

3
• [Start point] şi [End point] apar intermitent
Butonul ERASE

Ștergerea A n
şi alternativ pe ecranul secundar.

4 Apăsaţi butonul ERASE.


1 Redaţi fişierul pe care doriţi să îl
ştergeţi parţial.
• Avansaţi la poziţia care va fi ştearsă.
Dacă fişierul este de lungă durată, avansaţi
la poziţia dorită folosind butonul 9.

2 La poziţia de la care doriţi să începeţi


ştergerea, apăsaţi butonul ERASE.

• Pe ecran va apărea [Partial erasing !] şi


va începe ştergerea parţială. Procesul de
• [Erase start] va apărea intermitent pe ştergere este încheiat când pe ecran apare
ecranul secundar. [Partial erase completed.].
• Când apare [Erase start] intermitent, • Redarea se va opri la poziţia finală a ştergerii
redarea continuă și puteți derula înainte parţiale.
sau înapoi ca de obicei pentru a localiza • Dacă nu apăsați butonul ERASE în maximum
rapid poziția finală. Dacă se ajunge la finalul 8 secunde, operațiune de ștergere parțială
fișierului în timp ce această indicație apare va fi anulată iar reportofonul va reveni la
intermitent, acea poziție va deveni poziția modul redare.
finală pentru ștergere.

RO

61
Ștergerea A n

Observaţii
• Odată ce ați șters un fișier, acesta nu poate fi
recuperat. Asigurați-vă că ștergeți fișierul dorit.
• Data creării fişierului nu se va modifica chiar
dacă fişierul este şters parţial.
• Când ștergeți o parte a unui fișier video, poziția
inițială și finală selectate pot fi decalate cu circa
1 secundă.
• Fişierele protejate sau cele marcate „read-only”
(numai citire) nu pot fi şterse (☞ pag. 72).
• Dacă există un fișier care nu este recunoscut
de reportofon, fișierul și directorul care conține
acel fișier nu vor fi șterse. Pentru a șterge aceste
fișiere, conectați reportofonul la computer.
3 • Procesul poate dura peste 10 secunde.
Nu efectuaţi niciodată următoarele operaţiuni
Ștergerea A n

în timpul procesării datelor întrucât integritatea


acestora poate fi afectată.
1 Deconectați adaptorul de c.a. în timpul
procesării.
2 Scoateți bateria în timpul procesării.
3 Scoateți cardul SD în timpul procesării.
De asemenea, verificaţi cu atenţie nivelul
bateriei, pentru a vă asigura că aceasta nu
se va epuiza în timpul procesării datelor.

RO

62
Configurarea meniului
Modul de configurare a meniului
Elementele din meniu sunt grupate în categorii sau 3 Apăsaţi butonul `OK pentru a muta
file de meniu; selectaţi mai întâi o filă de meniu pentru cursorul la elementul pe care doriţi
a accesa şi configura rapid elementul dorit. Puteţi să-l configuraţi.
configura fiecare element din meniu în felul următor.

Butonul +−
Butonul `OK
4 Apăsaţi butonul + sau − pentru
Butonul MENU
a selecta elementul pe care doriţ
să îl configuraţi. 4

Modul de configurare a meniului


1 Cu reportofonul în mod stop, apăsaţi
butonul MENU.

5 Apăsaţi butonul `OK sau 9.


• Accesează meniul de configurare
a elementului selectat.
• Pe ecran va fi afişat meniul.

2 Apăsaţi butonul + sau − pentru a selecta


fila de meniu ce conţine elementul pe
care doriţi să-l configuraţi.
• Puteţi modifica afişarea meniului deplasând
cursorul în filele de setări.
6 Apăsaţi butonul + sau − pentru
a modifica setarea.

RO

63
Modul de configurare a meniului

7 Apăsaţi butonul `OK pentru a încheia


configurarea.
• Prin intermediul unui mesaj pe ecran, veţi fi
anunţat că setările au fost efectuate.

• Dacă apăsaţi butonul 0 fără să apăsaţi


butonul `OK, configuraţia va fi anulată
şi veţi reveni la meniul anterior.

4 8 Apăsaţi butonul MENU pentru a părăsi


meniul.
Modul de configurare a meniului

Observaţie
• Dacă nu se efectuează nicio operaţie
de configurare timp de 3 minute în timp ce
vă aflaţi în meniu, reportofonul se va opri.

RO

64
Modul de configurare a meniului

CMeniul „Rec Menu” Observaţii


• Dacă se selectează ca format de înregistrare
Mic Sense A n MP3, frecvenţa de eşantionare va fi codată
şi procesată la 44,1 KHz.
Sensibilitatea microfonului este reglabilă pentru • Când se utilizează o frecvenţă de înregistrare
a corespunde necesităţilor de înregistrare. ridicată, capacitatea fişierului creşte. Asiguraţi-vă
[High]: că există suficient spaţiu în memorie înainte de
Acesta este un mod cu sensibilitate foarte înregistrare.
ridicată care poate înregistra zgomotele • Când reportofonul este în mod video, setarea
înconjurătoare. [Rec Mode] nu va fi afectată. Pentru a configura
[Low]: modul de înregistrare, configurați setarea
Acesta este nivelul standard pentru [Image Quality] din meniul [Recording
sensibilitatea microfonului. Selectaţi acest Settings] în mod video (☞ pag. 68).
mod în cazul în care sunetul sursă este puternic,
precum cel al unei formaţii muzicale.
Rec Level A n
Observaţie
Reportofonul poate fi setat pentru o reglare 4
• Când doriţi să înregistraţi clar vocea unui vorbitor, automată sau manuală a nivelului de înregistrare.

Modul de configurare a meniului


setaţi modul [Mic Sense] la opţiunea [Low] şi
ţineţi microfonul stereo incorporat aproape de 1 Selectaţi [Manual] sau [Auto].
gura vorbitorului (5-10 cm) în timpul înregistrării. [Manual]:
Reglarea volumului pentru înregistrare se va
face manual.
Rec Mode A [Auto]:
Reglarea volumului pentru înregistrare se
Reportofonul este compatibil cu formatul de va face automat. Această opţiune este utilă
înregistrare liniar PCM, lucru care permite înregistrarea pentru situaţiile în care doriţi să porniţi
la o calitate egală cu cea a unui CD sau superioară și înregistrarea instantaneu.
cu formatul MP3 care permite salvarea fișierelor la un • Dacă selectați [Manual], continuați cu pasul 2.
grad mai mare de comprimare. Acest lucru vă permite 2 Selectați funcția de limitare.
să optați fie pentru o calitate superioară a sunetului, [Limiter ON]:
fie pentru o durată de înregistrare mai mare. Această funcție va ajusta nivelul de intrare în
1 Selectaţi formatul pentru înregistrare. cazul în care apare brusc un sunet la volum
[PCM]: ridicat. Aceasta previne distorsiunile.
Acesta este un format necomprimat, [Limiter OFF]:
utilizat pentru discuri CD audio şi altele Dezactivează această funcţie.
asemănătoare. Reglează nivelul de înregistrare:
[MP3]:
MPEG este un standard internaţional creat 1 Apăsaţi butonul 9 sau 0 pentru
de un grup ISO (International Organization a regla nivelul de înregistrare atunci
for Standardization). când reportofonul este în mod
2 Selectaţi frecvenţa pentru înregistrare. înregistrare, filmare sau pauză.
Când este selectat [PCM]:
[96 kHz/24 bit] – [44.1 kHz/16 bit]
Când este selectat [MP3]: RO
[320 kbps] – [128 kbps]
65
Modul de configurare a meniului

Observaţii Self Timer A n


• Volumul de înregistrare se va regla automat
dacă opţiunea selectată pentru acesta este Funcția temporizator permite ca înregistrarea sau
[Auto]. Pentru a utiliza opţiunea de reglare filmarea să înceapă la un anumit interval de timp
a volumului de înregistrare, setaţi volumul supă apăsarea butonului REC (s). Utilizați această
de înregistrare pe [Manual]. funcție conform scopului înregistrării sau filmării.
• Dacă reportofonul este în mod [Auto], funcţia [Off]:
limitator va fi dezactivată. În cazul unui sunet Dezactivează această funcţie.
foarte puternic, volumetrul se aprinde complet [beep 5sec]:
până în partea dreaptă în timpul înregistrării Reportofonul emite un semnal sonor timp de
şi lampa indicatoare PEAK/LED se va aprinde. 5 secunde iar indicatorul luminos PEAK/LED se
Când se întâmplă acest lucru, sunetul va fi aprinde intermitent timp de 3 secunde înainte
înregistrat distorsionat deoarece volumul de de a începe înregistrarea sau filmarea.
înregistrare este prea mare. Dacă distorsiunile [beep 12sec]:
nu dispar nici după ajustarea volumului Reportofonul emite un semnal sonor timp de
de înregistrare, modificaţi setarea pentru 12 secunde iar indicatorul luminos PEAK/LED se
sensibilitatea microfonului (☞ pag. 65) aprinde intermitent timp de 3 secunde înainte
4 şi ajustaţi din nou volumul de înregistrare. de a începe înregistrarea sau filmarea.
[metalic5sec]:
• Dacă sunetul recepţionat este prea puternic,
Reportofonul emite un semnal sonor ritmat timp
Modul de configurare a meniului

poate apărea zgomot, chiar dacă [Rec Level]


este setat la [Auto] sau [Limiter ON]. de 5 secunde iar indicatorul luminos PEAK/LED
• Scala de valori pentru nivel este de la [01] la [12]. se aprinde intermitent timp de 3 secunde înainte
Cu cât este mai mare valoarea, cu atât este mai mare de a începe înregistrarea sau filmarea.
nivelul şi mai deplasată poziţia indicatorului de nivel. [metalic12sec]:
Reportofonul emite un semnal sonor ritmat timp
de 12 secunde iar indicatorul luminos PEAK/LED
se aprinde intermitent timp de 3 secunde înainte
Low Cut Filter A n de a începe înregistrarea sau filmarea.
Reportofonul este dotat cu un filtru de sunete Observaţii
joase pentru a reduce sunetele la frecvenţe joase şi
pentru a înregistra vocea mai clar. Această funcţie • Pentru a anula temporizatorul după activare,
poate reduce zgomotele provenite de la aparate de apăsați butonul STOP (4).
condiţionat, aparate de proiecţie şi alte zgomote • Filmarea cu temporizator este anulată după
similare. prima declanșare.
[Off]: • Dacă pentru opțiunea [LED] ați selectat [Off],
Dezactivează această funcţie. indicatorul luminos cu LED nu se aprinde
[100Hz]: intermitent în timpul acțiunii temporizatorului.
Această setare va reduce zgomotul generat După intervalul de timp selectat pentru
de aparate de aer condiționat sau proiectoare. temporizator, înregistrarea sau filmarea
Este eficientă pentru înregistrarea în interior. pornește automat (☞ pag. 73).
[300Hz]: • Dacă pentru opțiunea [Beep] ați selectat [Off],
Utilizați această setare dacă nu obțineți efecte semnalul sonor nu este emis în timpul acțiunii
satisfăcătoare cu setarea [100 Hz]. temporizatorului. După intervalul de timp
selectat pentru temporizator, înregistrarea
Observaţie sau filmarea pornește automat (☞ pag. 73).
RO
• Când opțiunea [Input Jack] este setată la [Line],
66 funcția Low Cut Filter este dezactivată (☞ pag. 67).
Modul de configurare a meniului

Rec Monitor A n Input Jack A n

Optaţi pentru emiterea sau nu a sunetului când Optați pentru utilizarea mufei MIC a reportofonului
înregistraţi prin mufa pentru căşti. pentru conectare la un microfon extern sau ca
[On]: mufă de intrare LINE IN pentru conectare la un
Activează funcţia de monitorizare a înregistrării. dispozitiv extern.
Sunetul va fi emis prin mufa EAR. [Microphone]:
[Off]: Selectați această opțiune când conectați un
Dezactivează această funcţie. Sunetul nu va fi microfon extern.
emis prin mufa EAR. [Line]:
Selectați această opțiune când conectați un
Observaţie dispozitiv extern utilizând mufa ca LINE IN.
• Când este conectat un difuzor extern în timpul
înregistrării, există posibilitatea creării de Observaţie
microfonie. Este recomandat să folosiţi căştile • Când opțiunea [Input Jack] este setată la [Line],
pentru monitorizarea înregistrării sau să setaţi funcția Low Cut Filter este dezactivată (☞ pag. 66).
[Rec Monitor] la [Off] în timpul înregistrării.
4

Modul de configurare a meniului


V-Sync. Rec A
Plug-inPower A n
Consultați „Înregistrarea cu sincronizare vocală
Se pot folosi microfoane externe cu funcţie [V-Sync. Rec] A” (☞ pag. 76).
de alimentare prin conectare la reportofon.
Se poate opta pentru alimentarea sau nu
a microfonului extern.
[On]:
Când funcţia de alimentare prin conectare este
activată, microfonul extern va fi alimentat de
la reportofon. Selectaţi această opţiune când
este conectat un microfon extern compatibil
cu această funcţie (☞ pag. 40).
[Off]:
Dezactivează această funcţie. Selectaţi această
opţiune când este conectat un microfon extern
incompatibil cu această funcţie.

Observaţii
• Când opțiunea [Input Jack] este setată la [Line],
funcția de alimentare prin conectare este
dezactivată.
• Setaţi funcţia de alimentare prin conectare la
[Off] dacă microfonul extern conectat nu este
compatibil cu această funcţie deoarece există
riscul generării de zgomot la înregistrare.
• Alimentarea fantomă nu este posibilă, chiar RO
dacă funcţia de alimentare prin conectare
este setată la [On]. 67
Modul de configurare a meniului

J Setările pentru înregistrare Main LCD Display n

Optați pentru activarea ecranului LCD principal


Image Quality n în timpul înregistrării în funcție de locul și mediul
în care înregistrați. Bateria va dura mai mult dacă
Puteți selecta calitatea imaginii (rezoluția) ecranul LCD este stins în timpul filmării.
videoclipului pe care îl veți filma. Selectați modul
imagine dorit în funcție de scopul înregistrării. [On]:
Împreună cu calitatea imaginii, puteți selecta Ecranul LCD principal este activ și în timpul
și calitatea sunetului înregistrării video. filmării.
[Off]:
1 Selectați calitatea imaginii. Ecranul LCD principal este inactiv în timpul
[1920 ×1080 30fps] [1280 × 720 30fps] filmării.
[640 × 480 30fps]:
• O valoare mai mare a rezoluției (număr de Observaţie
pixeli) asigură o imagine mai detaliată, dar
fișierul rezultat va fi mai mare. Selectați • Când filmați cu ecranul LCD dezactivat,
calitatea imaginii în funcție de scopul utilizați un trepied sau plasați reportofonul pe
4 înregistrării. o suprafață stabilă.
2 Selectaţi frecvenţa pentru înregistrare.
Modul de configurare a meniului

Când este selectată opțiunea Reverse Angle Recording n


[1920 x 1080 30fps]:
[PCM 96 kHz/24 bit] – [PCM 44.1 kHz/16 bit] Selectați această opțiune dacă doriți să filmați cu
Când este selectată opțiunea reportofonul întors cu capul în jos (☞ pag. 46).
[1280 x 720 30fps]: [On]:
[PCM 96 kHz/24 bit] – [PCM 44.1 kHz/16 bit] Activează funcția de filmare cu capul în jos.
Când este selectată opțiunea [Off]:
[640 x 480 30fps]: Dezactivează această funcţie.
[MP3 320 kbps] – [MP3 128 kbps]
Observaţie
Observaţii
• Această setare revine automat la [Off] după
• Când se utilizează o frecvenţă de înregistrare încheierea filmării. Pentru a continua să filmați
ridicată, capacitatea fişierului creşte. Asiguraţi- folosind funcția de filmare cu capul în jos,
vă că există suficient spaţiu în memorie înainte configurați din nou această setare.
de înregistrare.
• Dacă doriți să încărcați videoclipul pe Internet,
este recomandat să selectați rezoluția
[640×480 30fps] și formatul MP3.
• În modul video (n), sunetul va fi înregistrat
conform setărilor selectate în meniul
[Image Quality]. Setarea configurată în
[Rec Mode] din meniul [Rec Menu] nu va
fi schimbată (☞ pag. 65).

RO

68
Modul de configurare a meniului

Magic Movie n Metering n

Patru tipuri de filtre vă permit să aplicați cu Reportofonul dispune de posibilitatea de


ușurință diverse efecte pentru înregistrările video, măsurare în mai multe zone, precum și de
pentru a captura scene dinamice și momente măsurare punctuală. Selectați modul de măsurare
speciale într-un mod original. corespunzător scenei filmate.
[On]: [Multi-zone Metering]:
Activează funcția Magic Movie. Puteți La filmare se obține o luminozitate echilibrată
selecta tipul de efect video dorit. la nivelul întregii scene (măsoară separat
• Selectați tipul de efect video dorit dintre luminozitatea la centru și în celelalte zone
[Rock], [Pop], [Pinhole] și [Sketch]. ale ecranului).
• Dacă selectați [Rock], pot fi aplicate efectele [Spot Metering]:
de la [1] la [3]. Adecvat pentru filmarea unui subiect aflat în
[Off]: centrul imaginii iluminat din spate (măsoară
Dezactivează această funcţie. luminozitatea în centrul ecranului).

Observaţii Observaţie
• Dacă funcția Magic Movie este setată la [On], • Când este selectată opțiunea [Multi-zone 4
va fi înregistrat numai fișierul video cu efecte Metering], centrul imaginii poate apărea

Modul de configurare a meniului


speciale. Versiunea originală a videoclipului întunecat când filmați în contralumină puternică.
nu va fi înregistrată.
• Efectele speciale nu pot fi adăugate sau
înlăturate ulterior. White Balance n
• Dacă doriți să înregistrați un videoclip normal,
fără să aplicați efecte speciale, alegeți pentru Pentru a obține culori mai naturale, selectați
setarea [Magic Movie] opțiunea [Off] înainte de balansul de alb adecvat scenei filmate.
filmare. [{] Auto:
Reportofonul reglează automat balansul de alb
în funcție de scena filmată.
Image Stabilizer n [;] Sunny:
Pentru filmări în exterior, sub un cer senin.
Puteți reduce efectele mișcării reportofonului ce [<] Cloudy:
pot apărea atunci când filmați în condiții de slabă Pentru filmări în exterior, sub un cer înnorat.
iluminare sau la un grad ridicat de mărire zoom. [:] Fluorescent:
[On]: Pentru filmări la lumină fluorescentă diurnă
Stabilizatorul de imagine este activat. (iluminare casnică etc.)
[Off]: [=] Incandescent:
Stabilizatorul de imagine este dezactivat. Pentru filmări la lumină incandescentă (birou
Această opțiune este recomandată atunci când etc.)
reportofonul este plasat pe un trepied sau pe [|] Quick Operation:
o suprafață stabilă. Puteți selecta balansul de alb optim pentru
condițiile de filmare îndreptând obiectivul spre
Observaţie un obiect alb precum o coală de hârtie albă.
• În cazul mișcării excesive, este posibil ca
stabilizarea să nu aibă efect.
RO

69
Modul de configurare a meniului

Când este selectată opțiunea [Quick Operation]: High ISO Mode n


1 Îndreptați obiectivul spre o coală de hârtie albă.
• Plasați coala în așa fel încât aceasta să acopere Pentru selectarea sensibilității la filmare.
toată suprafața ecranului și evitați umbrele. [Normal]:
2 Apăsaţi butonul `OK. Reportofonul reglează automat sensibilitatea
• Balansul de alb este setat. în funcție de scena filmată.
[High ISO]:
Observaţie Reportofonul utilizează o sensibilitate mai mare
decât [Normal] pentru a reduce neclaritatea
• Balansul de alb selectat este memorat în cauzată de un subiect în mișcare sau de
reportofon. Acesta nu se va șterge chiar dacă mișcarea reportofonului.
opriți reportofonul.
Observaţie
• Dacă selectați opțiunea [High ISO] pentru
Exposure Comp. n
sensibilitate, zgomotul de imagine poate
Luminozitatea standard (expunerea corectă) fi accentuat în funcție de mediul de filmare.
4 selectată de reportofon pe baza modului de
filmare poate fi ajustată selectând un nivel mai
Modul de configurare a meniului

ridicat sau mai redus de luminozitate pentru


a obține imaginea dorită.
Pentru a ajusta expunerea, apăsaţi
butonul + sau –.
• Puteți regla expunerea de la [-2.0] până
la [+2.0], în intervale de 1/3.

Observaţie
• Valoarea pe care o selectați rămâne memorată
în reportofon, chiar dacă opriți reportofonul.
Verificați setarea înainte de a începe să filmați.

RO

70
Modul de configurare a meniului

#Meniul Play Equalizer A n

Puteţi modifica setările egalizatorului pentru


Play Mode A n a asculta muzică la calitatea audio dorită.
Puteţi selecta modul de redare după preferinţe. 1 Selectaţi caracteristicile dorite pentru
Selectaţi modul de redare dorit: egalizator.
[File]: [Off]:
Se opreşte după redarea fişierului curent. Dezactivează funcţia egalizator.
[File Repeat]: [Rock] [Pop] [Jazz]:
Redă repetat fişierul curent. Activează funcţia egalizator.
[Folder]: [User]:
Redă succesiv fişierele din directorul curent Selectaţi [User] pentru a salva propriile
şi se opreşte după ultimul fişier. setări personalizate pentru egalizator. Dacă
[Folder Repeat]: este selectat [User], continuaţi cu pasul 2.
Redă continuu toate fişierele din directorul 2 Selectaţi banda de frecvenţă.
curent. [60 Hz] [250 Hz] [1 kHz] [4 kHz] [12 kHz]:
[All]:
Redă toate fişierele din memoria selectată
Selectaţi opţiunea pentru banda de frecvenţă. 4
după care se opreşte.
3 Selectaţi nivelul de amplificare pentru

Modul de configurare a meniului


[All Repeat]: egalizator.
Redă continuu şi repetat toate fişierele din • Puteţi selecta un nivel de amplificare pentru
memoria selectată. egalizator de la [–6] la [+6] în intervale de 1dB.
• Cu cât este mai mare valoarea în decibeli,
Observaţii cu atât este sunetul mai puternic.
• Pentru a modifica din nou setările, apăsaţi
• În modul [File], când reportofonul ajunge la butonul 9 or 0 şi repetaţi procedura
sfârşitul ultimului fişier din director, [End] apare începând cu pasul 2.
intermitent pe ecranul secundar timp de două
secunde iar reportofonul se opreşte la începutul
ultimului fişier.
Visualizer A
• În modul [Folder], când reportofonul ajunge la
sfârşitul ultimului fişier din director, [End] apare Pe ecran pot fi afișate 5 tipuri de efecte vizuale
intermitent pe ecranul secundar timp de două (vizualizator) în timpul redării fișierelor. Acest lucru
secunde iar reportofonul se opreşte la începutul vă permite să vă bucurați simultan de sunet și
primului fişier din director. imagini video.
• În modul [All], după redarea ultimului fişier [Off]:
din director, reportofonul începe redarea Dezactivează această funcţie.
primului fişier din directorul următor. Când
[Equalizer] [Run!] [Pink Line]
ajunge la sfârşitul ultimului fişier din memoria
[Mysterious Tree] [Rainy Blue]:
reportofonului, [End] apare pe ecranul
secundar pentru două secunde iar reportofonul Selectați tipul de efect vizual dorit.
se opreşte la începutul primului fişier din
reportofon. Observaţie
• Efectele vizuale sunt activate în timpul redării
fișierelor în mod voce (A).
RO

71
Modul de configurare a meniului

!Meniul File Property A n

Informaţiile despre fişiere şi directoare pot fi


File Lock A n confirmate la ecranul meniu.
Protejarea unui fişier previne ştergerea accidentală Când este selectat un fişier:
a datelor. Fişierele protejate nu vor fi şterse dacă [Name] [Date] [Size] [File Length] și [File Format]
selectaţi opţiunea de ştergere a tuturor fişierelor vor apărea pe ecran.
dintr-un director (☞ pag. 59). Când este selectat un director:
[On]: [Name] și [Date] vor apărea pe ecran.
Protejează fişierul împotriva ştergerii.
[Off]: Observaţie
Elimină protecţia fişierului împotriva ştergerii. • Selectaţi un fișier pentru care doriţi să confirmaţi
informaţiile înainte de a utiliza meniul.

Replace A n

4 Consultați „Reorganizarea fișierelor


[Replace] A n” (☞ pag. 78).
Modul de configurare a meniului

File Move/Copy A n

Consultați „Mutarea/Copierea fișierelor


[File Move/Copy] A n” (☞ pag. 79).

File Divide A n

Consultați „Segmentarea fișierelor


[File Divide] A n” (☞ pag. 81).

RO

72
Modul de configurare a meniului

DMeniul LCD/Sound Beep A n


Reportofonul va emite un semnal sonor care va
Main LCD A n indica apăsarea unui buton sau apariţia unei erori.
Semnalele sonore pot fi dezactivate.
Pot fi selectate 5 niveluri de contrast pentru [On]:
ecranul LCD principal. Activează funcţia Beep.
• Puteţi regla contrastul ecranului LCD principal [Off]:
de la nivelul [1] la [5]. Dezactivează această funcţie.

Observaţie
Sub LCD A n • Dacă pentru opțiunea [Beep] ați selectat [Off],
semnalul sonor pentru [Self Timer] va fi
Puteți selecta intervalul de timp pentru iluminarea dezactivat.
ecranului și contrastul ecranului LCD.
1 Selectați [Contrast] sau [Backlight].
Language (Lang) A n
2 Selectați setarea.
Când este selectat [Contrast]: Pentru acest reportofon puteţi selecta limba
4
Puteţi regla contrastul ecranului LCD de afişare.

Modul de configurare a meniului


secundar de la nivelul [01] la [12]. [English] [Français] [Deutsch] [Italiano] [Español]
Când este selectat [Backlight]: [Русский]:
[Off]: • Limba pe care o puteţi selecta diferă de la
Dezactivează această funcţie. o regiune la alta.
[5 seconds] [10 seconds] [30 seconds] 
[60 seconds] [Always ON]:
Activează funcţia Backlight.

LED A n

Puteți opta ca indicatorul luminos PEAK/LED și


indicatorul de înregistrare/filmare să nu se aprindă.
[On]: Indicatorul LED va fi activat.
[Off]: Indicatorul LED va fi dezactivat.

Observaţie
• Dacă pentru opțiunea [LED] ați selectat [Off],
indicatorul luminos cu LED pentru [Self Timer]
nu se aprinde.

RO

73
Modul de configurare a meniului

EMeniul Device HDMI A n

Selectați această opțiune când conectați


Auto Power Off A n reportofonul la televizor pentru a reda fișiere video.
Puteţi preveni consumarea bateriilor în cazul în [480p/576p] [720p] [1080i]:
care uitaţi să opriţi reportofonul. Dacă reportofonul • Pentru detalii privind conectarea reportofonului
nu este utilizat timp de 10 minute sau mai mult la televizor, consultați ☞ pag. 56.
(setarea iniţială) în timp ce este pornit, acesta
se va opri automat. Observaţii
[5min.] [10min.] [30min.] [1hour]: • Când este selectată opțiunea [1080i], formatul
Selectaţi intervalul de timp după care aparatul 1080i are prioritate la redarea HDMI. Însă, dacă
se va opri automat. această opțiune nu corespunde setării televizorului
[Off]: privind semnalul de intrare, va fi selectat automat
Dezactivează această funcţie. semnalul în format [720p] iar apoi [480p/576p].
• Dacă se apasă oricare din butoane, contorizarea Pentru detalii privind setările televizorului pentru
timpului de oprire automată se va relua de la zero. semnalul de intrare, consultați manualul de
4 instrucțiuni al televizorului.
• Când reportofonul este conectat la computer prin
Time & Date A n cablul USB, nu conectați cablul HDMI la reportofon.
Modul de configurare a meniului

• Când la reportofon este conectat un cablu


Consultați „Fixarea orei și a datei [Time & Date] A n” HDMI, ecranul LCD principal va fi dezactivat.
(☞ pag. 25).

Reset Settings A n
Fn setting A n
Readuce toate funcţiile la configuraţia iniţială
Consultați „Configurarea Fn [Fn. setting] A n” (din fabrică).
(☞ pag. 83). [Start]:
Readuce setările la valorile iniţiale.
[Cancel]:
Revine la meniul [Device Menu].
USB Settings A n
• După resetarea parametrilor, setările privind
Consultați „Schimbarea clasei USB ora, numerotarea fişierelor și directoarelor se
[USB Settings] A n” (☞ pag. 84). vor păstra şi nu vor fi readuse la valorile iniţiale.
Setările meniului după resetare
(setările iniţiale):
Meniul Rec:
[Mic Sense] [High]
[Rec Mode] [PCM]
[44.1kHz/16bit]
[Rec Level] [Manual]
[Low Cut Filter] [Off]
[Self Timer] [Off]
[Rec Monitor] [On]
RO [Plug-inPower] [On]
[Input Jack] [Microphone]
74 [V-Sync. Rec] [Off]
Modul de configurare a meniului

Setări înregistrare: Format A n


[Image Quality] [640×480 30fps]
[MP3 320kbps] Consultați „Formatarea memoriei
[Main LCD Display] [On] reportofonului [Format] A n” (☞ pag. 86).
[Reverse Angle
Recording] [Off]
[Magic Movie ] [Off]
[Image Stabilizer] [On] Memory Info. A n
[Metering] [Multi-zone Metering]
[White Balance] [{] (Auto) Capacitatea de înregistrare disponibilă
[Exposure Comp.] [±0.0EV] şi capacitatea totală a suportului de înregistrare
[High ISO Mode] [Normal]
sunt afişate în meniu.
Meniul Play: • Reportofonul va utiliza o parte din memorie
[Play Mode] [File] pentru păstrarea fișierului de gestionare. În
[Equalizer] [Off] cazul cardurilor SD, capacitatea disponibilă va fi
[Visualizer] [Off] afișată ca fiind mai mică decât capacitatea totală
Meniul LCD/Sound: a cardului datorită caracteristicilor cardurilor SD,
dar acest lucru nu reprezintă o defecțiune.
[Main LCD]
[Sub LCD]
[3]
4
  [Contrast] [Level 06]

Modul de configurare a meniului


  [Backlight] [10Seconds] System Info. A n
[LED] [On]
[Beep] [On]
[Language(Lang)] [English] Puteţi consulta pe ecran informaţiile despre
reportofon. [Model] (numele modelului), [Version]
Meniul Device: (versiunea sistemului) şi [Serial No.] (numărul
[Auto Power Off] [10min.] de serie) apar pe ecran.
[Fn. setting] [Off]
[USB Settings]
  [USB Connect] [PC]
  [USB Class] [Storage class]
[HDMI] [1080i]

RO

75
Modul de configurare a meniului

Înregistrarea cu sincronizare vocală Ajustarea nivelului de sincronizare vocală


[V-Sync. Rec] A pentru înregistrare:
Înregistrarea cu sincronizare vocală începe când 1 Apăsaţi butonul REC (s) şi pregătiţi-vă
este depistată o voce la un volum mai ridicat decât pentru înregistrare.
volumul setat pentru sincronizare vocală (volum de • [Check rec level?] va apărea intermitent
detectare). Când vocea se întrerupe, înregistrarea pe ecranul secundar.
se opreşte automat. Când setați înregistrarea cu
sincronizare vocală, dacă sunetul scade sub nivelul
de sincronizare (nivelul de detectare a vocii) sau
dacă trece intervalul de timp selectat, reportofonul
va întrerupe operațiunea curentă, va crea un nou
fișier și va trece în modul stand-by. 2 Apăsaţi butonul 9 sau 0 pentru
a regla nivelul de înregistrare.
• Scala de valori pentru nivel este de la [01]
la [12]. Cu cât este mai mare valoarea, cu
atât este mai mare nivelul şi mai deplasată
poziţia indicatorului de nivel.
4
Butonul +−
Modul de configurare a meniului

Butonul 9 0
Butonul `OK
3 Apăsaţi butonul `OK.
• Pe ecran va apărea meniul de setare
1 Selectați [V-Sync. Rec] din meniul a nivelului de sincronizare vocală.
[Rec Menu]. • La fiecare apăsare a butonului `OK,
• Pentru mai multe detalii despre accesarea reportofonul va comuta între setarea
setărilor din meniu, consultaţi „Modul de nivelului de înregistrare și setarea nivelului
configurare a meniului” (☞ pag. 63). pentru sincronizare vocală.

4 Apăsaţi butonul 9 sau 0 pentru


a selecta volumul de detectare a vocii
2 Selectaţi intervalul de timp pentru pentru sincronizare vocală.
detectarea vocii. • Puteţi seta 15 valori diferite pentru volumul
[Off]: sincronizării vocale.
Dezactivează această funcţie. • Cu cât valoarea este mai mare, cu atât este mai
[1 second] [2 seconds] [3 seconds] mare sensibilitatea la sunet a reportofonului.
[4 seconds] [5 seconds] [10 seconds]: La valoarea cea mai mare, până şi cel mai mic
Selectaţi intervalul de timp pentru sunet va activa înregistrarea.
detectarea vocii. • Pentru a reveni la setarea nivelului pentru
Dacă sunetul este egal cu sau inferior înregistrare, apăsați butonul `OK.
nivelului specificat (nivelul de înregistrare)
RO în intervalul de timp selectat, reportofonul
va întrerupe operațiunea curentă, va crea
76 un nou fișier și va trece în modul stand-by. a
Modul de configurare a meniului

a Nivel sincronizare vocală (se deplasează spre


dreapta/stânga, în funcţie de nivelul setat)
5 Apăsaţi din nou butonul REC (s).

• Va fi activat modul stand-by al


reportofonului. [Standby] se aprinde
intermitent pe ecranul secundar iar
indicatorul luminos de înregistrare/
filmare este, de asemenea, intermitent.
• Când sunetul este la nivelul setat pentru
sincronizare vocală sau mai puternic,
înregistrarea va începe automat.
6 Înregistrarea cu sincronizare vocală 4
se oprește automat.

Modul de configurare a meniului


• Dacă sunetul este sub nivelul setat pentru
sincronizare vocală continuu în intervalul de
timp specificat, înregistrarea cu sincronizare
vocală se va opri automat iar reportofonul
va reveni la modul stand-by de la pasul 5.
De fiecare dată când reportofonul intră
în mod stand-by, fișierul va fi încheiat iar
înregistrarea va continua cu un nou fișier.
• Pentru a opri reportofonul în timpul
înregistrării cu sincronizare vocală,
apăsați butonul STOP (4).

RO

77
Modul de configurare a meniului

Reorganizarea fișierelor [Replace] A n 5 Apăsaţi butonul + sau − pentru


a selecta poziţia de destinaţie.
Puteţi schimba poziţia unui fişier în cadrul
directorului pentru a modifica ordinea de redare.
Mai întâi selectaţi directorul (fişierul) pentru
care doriţi să modificaţi ordinea de redare.

6 Apăsaţi butonul `OK pentru a încheia


Butonul +− configurarea.
Butonul `OK • Dacă doriţi să mutaţi mai multe fişiere,
Butonul MENU repetaţi paşii 3 și 6.
• Dacă apăsaţi butonul 0 fără să apăsaţi
butonul `OK, configuraţia va fi anulată şi
4 veţi reveni la meniul anterior.
1 Selectaţi directorul pentru care doriţi să 7 Apăsaţi butonul MENU pentru
Modul de configurare a meniului

modificaţi ordinea fişierelor (☞ pag. 32). a părăsi meniul.


2 Selectaţi [Replace] din meniul
[File Menu].
• Pentru mai multe detalii despre accesarea
setărilor din meniu, consultaţi „Modul de
configurare a meniului” (☞ pag. 63).
3 Apăsaţi butonul + sau − pentru a selecta
fişierul pe care doriţi să-l mutaţi.

4 Apăsaţi butonul `OK.


• Cursorul va apărea intermitent confirmând
că fişierul poate fi mutat.

RO

78
Modul de configurare a meniului

Mutarea/copierea fişierelor 4 Apăsaţi butonul `OK.


[File Move/Copy] A n 5 Apăsaţi butonul + sau − pentru
a selecta directorul în care doriţi
Fișierele salvate pe un card SD pot fi mutate sau copiate să mutaţi sau să copiaţi fişierul.
în cadrul memoriei. Fişierele pot fi de asemenea mutate
sau copiate de pe o memorie pe alta.

Butonul +−
Butonul `OK
6 Apăsaţi butonul `OK.
Butonul MENU

4
1 Afișați lista de fişiere și apăsaţi butonul +

Modul de configurare a meniului


sau − pentru a selecta fişierul pe care
doriți să-l mutați sau copiați (☞ pag. 32).
2 Selectaţi [File Move/Copy] din meniul
[File Menu].
• Pentru mai multe detalii despre accesarea
setărilor din meniu, consultaţi „Modul de
configurare a meniului” (☞ pag. 63).
3 Apăsaţi butonul + sau − pentru a alege
locul în care doriţi să mutaţi sau să
copiaţi fişierul.
• Mutarea sau copierea fișierelor va începe dacă
pe ecranul secundar apare [Moving!] sau
[Copying!]. Pe parcursul procesului, evoluţia
va fi indicată procentual. Procesul este
încheiat atunci când se afişează [File move
completed] sau [File copy completed].

[Move]:
Mutați un fișier de pe cardul SD în alt director
de pe același card SD.
[Copy]:
Copiați un fișier de pe cardul SD în alt director
de pe același card SD.
RO

79
Modul de configurare a meniului

Observaţii
• Reportofonul nu poate efectua copierea dacă
nu există suficientă memorie disponibilă.
• Reportofonul nu poate efectua mutarea sau
copierea atunci când numărul de fişiere este
mai mare de 999.
• Nu scoateţi bateria în cursul mutării sau al copierii.
Acest lucru poate duce la deteriorarea datelor.
• Un fişier nu poate fi mutat sau copiat în acelaşi
director.
• Atunci când operaţia este anulată în cursul
mutării sau al copierii, numai fişierul aflat în curs
de mutare sau copiere va fi mutat sau copiat;
nici un alt fișier nu va fi mutat sau copiat.
• Fişierele protejate vor rămâne protejate chiar
şi după ce sunt mutate sau copiate (☞ pag. 72).
4 • Fişierele nu pot fi mutate sau copiate direct în
directorul [Root].
• În mod video (n), fișierele pot fi mutate sau
Modul de configurare a meniului

copiate în directoarele [Movie ***] sau [Edit]


aflate sub directorul [DCIM].
• În mod voce (A), fișierele pot fi mutate sau
copiate în directoarele [Folder A] – [Folder E]
sau [Music].

RO

80
Modul de configurare a meniului

Segmentarea fișierelor [File Divide] A n 3 Apăsaţi butonul + pentru a selecta [Start].


Fişierele cu dimensiune mare şi durată mare
de înregistrate pot fi divizate pentru a putea
fi gestionate şi editate mai uşor.

4 Apăsaţi butonul `OK.


Butonul +− • [Dividing!] se va afişa pe ecran, iar divizarea
Butonul `OK fişierului va începe.
• Segmentarea fișierului se încheie când pe
Butonul MENU
ecran apare mesajul [File divide completed].

Este recomandat să faceți o copie


4

Modul de configurare a meniului


a fișierului original înainte de a-l
segmenta (☞ pag. 79, pag. 92).

1 Opriți redarea la poziția de segmentare.


• Cu reportofonul în mod redare, țineți apăsat
butonul 9 sau 0 pentru a derula
înainte sau înapoi.
• Este util să aplicaţi repere index pentru a marca
în avans poziţia de divizare (☞ pag. 52).
2 Selectaţi [File Divide] din meniul
[File Menu].
• Pentru mai multe detalii despre accesarea
setărilor din meniu, consultaţi „Modul 5 Apăsaţi butonul MENU pentru
de configurare a meniului” (☞ pag. 63).
a încheia configurarea.

RO

81
Modul de configurare a meniului

Observaţii
• Reportofonul nu poate diviza fişiere atunci
când numărul fişierelor din director este mai
mare de 999.
• Fişierele protejate nu pot fi divizate (☞ pag. 72).
• Când segmentați un fișier video, poziția de
segmentare poate fi decalată cu aproximativ
1 secundă.
• După segmentarea fișierului vocal, prima
parte a fișierului va fi redenumită drept
[File name_1.MP3] iar a doua parte a fișierului
va fi denumită [File name_2.MP3].
• După segmentarea unui fișier, un nou număr
de fișier este atribuit fiecărui fișier video iar
apoi fișierele sunt salvate în directorul [Edit]
din directorul [DCIM]. Fișierul original este
șters automat.
4 • Dacă un fişier are o durată extrem de scurtă,
acesta nu poate fi divizat, chiar dacă este un
Modul de configurare a meniului

fişier PCM.
• Nu scoateţi bateria sau cardul SD în timpul
divizării unui fişier. Acest lucru poate duce la
deteriorarea datelor.

RO

82
Modul de configurare a meniului

Configurarea Fn [Fn. setting] A n [Light]:


[On] [Off]: Puteți activa sau dezactiva iluminarea
Dacă atribuiţi o funcţie butonului Fn, puteţi seta ecranului secundar apăsând butonul Fn.
sau modifica meniul funcţiei atribuite apăsând [Image Quality]:
butonul Fn. Puteți configura calitatea imaginii (rezoluția)
și frecvența de înregistrare.
[Magic Movie]:
Setare
[On]:
 [Rock1] [Rock2] [Rock3][Pop] [Pinhole]
[Off]: Nici o funcţie nu va fi alocată butonului. [Sketch]
[Off]
[INDEX]: (☞ pag. 52).
[White Balance]:
[Rec Mode]: (☞ pag. 65). [Auto] [Sunny] [Cloudy] [Fluorescent]
[Rec Level]: (☞ pag. 65). [Incandescent] [Quick Operation]
[Play Mode]: (☞ pag. 71). [Exposure Comp.]:
[Equalizer]: (☞ pag. 71). Puteți regla expunerea de la [-2.0] până la [+2.0],
[Property]: (☞ pag. 72). în intervale de 1/3.
[Light]: (☞ pag. 73).
[Image Quality]: (☞ pag. 68). La fiecare apăsare a butonului Fn, setarea funcţiei 4
[Reverse Angle Recording]: (☞ pag. 68). alocate butonului se modifică:

Modul de configurare a meniului


[Magic Movie ]: (☞ pag. 69). [Reverse Angle Recording]:
[White Balance]: (☞ pag. 69). [On] [Off]: Selectaţi activarea sau dezactivarea
[Exposure Comp.]: (☞ pag. 70). [Reverse Angle Recording] apăsând butonul Fn.
Apelarea funcţiei atribuite:
Dacă se apasă butonul Fn în timpul funcționării,
Când se apasă butonul Fn, pe ecran apare meniul se va executa funcţia atribuită acestuia:
pentru setarea acestei funcţii: [INDEX]: 
[Rec Mode]: La fiecare apăsare a butonului Fn, este adăugat
[PCM] [MP3]: Frecvenţa de înregistrare poate un reper index.
fi configurată pentru fiecare format de fişier.
[Rec Level]:
[Manual] [Auto]: Puteţi opta pentru reglarea Observaţii
automată sau manuală a volumului de • Dacă funcţia alocată butonului este [Rec Mode]
înregistrare. Când [Rec Level] este setat la sau [Property], acestea nu vor funcţia dacă
[Manual], puteţi configura funcţia limitator. butonul Fn se apasă în timpul funcționării.
[Play Mode]: Când reportofonul este în mod stop, apăsaţi
[File] [File Repeat] [Folder] butonul Fn.
[Folder Repeat] [All][All Repeat] • Următoarele funcții pot fi utilizate și în cursul
[Equalizer]: funcționării reportofonului.
[Off] [Rock] [Pop] [Jazz] [User] [Equalizer], [Light], [INDEX]
Selectați [User] pentru a salva propriile setări
pentru egalizator.
[Property]: 
Informaţiile despre fişiere şi directoare pot fi
confirmate la ecranul meniu.
RO

83
Modul de configurare a meniului

Schimbarea clasei USB Când este selectat [USB Connect]:


[USB Settings] A n
4 Apăsaţi butonul + sau − pentru
Pe lângă setarea [PC] (conectare la computer pentru a modifica setarea.
transferarea fișierelor) sau [AC Adapter] (conectare
la adaptorul c.a. pentru încărcarea bateriei),
puteți schimba și clasa USB, după necesitate. Este
disponibilă și setarea [PC Camera] care vă permite să
utilizați reportofonul ca și cameră web (☞ pag. 95).

[PC]:
Setare pentru situația în care reportofonul
este conectat la computer și utilizat ca
Butonul +− dispozitiv de stocare sau compozit. Conectat
4 Butonul `OK ca dispozitiv de stocare sau compozit.
[AC Adapter]:
Butonul MENU
Setare pentru situația în care reportofonul
Modul de configurare a meniului

este conectat la computer pentru încărcare


sau la adaptorul de c.a. (F-3AC).
[Optional]:
1 Selectaţi [USB Settings] din meniul Setare pentru confirmarea metodei de
[Device Menu]. conectare de fiecare dată când se realizează
• Pentru mai multe detalii despre accesarea o conectare prin USB.
setărilor din meniu, consultaţi „Modul de
configurare a meniului” (☞ pag. 63).
5 Apăsaţi butonul `OK pentru a încheia
configurarea.
2 Apăsaţi butonul + sau − pentru a selecta • Dacă selectați [USB Connect], continuați
[USB Connect] sau [USB Class]. cu pasul 8.

[USB Connect]: Setare pentru conectarea


la computer.
[USB Class]: Setare pentru clasa USB.
3 Apăsaţi butonul `OK.
• Dacă selectați [USB Class], continuați
cu pasul 6.

RO

84
Modul de configurare a meniului

Când este selectat [USB Class]:

6 Apăsaţi butonul + sau − pentru


a modifica setarea.

[Storage class]:
Recunoscut ca dispozitiv de stocare extern
de pe computer.
[PC Camera]:
Recunoscut ca și cameră pentru computer.
7 Apăsaţi butonul `OK pentru a încheia
4
configurarea.

Modul de configurare a meniului


8 Apăsaţi butonul MENU pentru
a părăsi meniul.

Observaţii
• Când conectați pentru prima dată reportofonul
la computer ca dispozitiv extern de stocare,
programul driver pentru reportofon va fi instalat
automat pe computer.
• Atunci când setarea pentru [USB Connect] este
[AC Adapter], computerul nu poate determina
dacă reportofonul este conectat la computer .
• Dacă reportofonul nu este recunoscut de
computer ca dispozitiv de stocare extern,
modificați setarea [USB Class] selectând
[Storage class].
• Când este selectată opțiunea [PC Camera],
reportofonul nu este recunoscut de computer
ca dispozitiv extern detașabil.

RO

85
Modul de configurare a meniului

Formatarea memoriei reportofonului


[Format] A n

Butonul +−
Butonul `OK

4 Apăsaţi butonul + pentru a selecta


Dacă formataţi memoria reportofonului,
4 toate fişierele vor fi şterse şi toate
[Start].
setările funcţiilor vor reveni la valorile
Modul de configurare a meniului

standard, cu excepţia datei şi a orei.


Înainte de formatare, transferaţi toate
fişierele importante pe un computer.

1 Selectaţi [Format] din meniul


[Device Menu].
• Pentru mai multe detalii despre accesarea 5 Apăsaţi butonul `OK.
setărilor din meniu, consultaţi „Modul • Începe formatarea iar pe ecranul principal
de configurare a meniului” (☞ pag. 63). apare intermitent [Format !].
2 Apăsaţi butonul + pentru a selecta [Start].

3 Apăsaţi butonul `OK.


• După ce apare mesajul [Data will be cleared]
timp de două secunde, se vor activa
opțiunile, [Start] și [Cancel].

RO
• [Format Done] apare pe ecran la încheierea
86 operaţiei de formatare.
Modul de configurare a meniului

Observaţii
• Nu formataţi niciodată memoria reportofonului
folosind un computer.
• Când se formatează reportofonul, toate datele
salvate, inclusiv fişierele protejate şi cele
„read-only” vor fi şterse.
• După formatare, denumirile fişierelor audio
înregistrate vor începe de la [0001].
• Pentru a readuce setările la valorile iniţiale,
utilizaţi [Reset Settings] (☞ pag. 74).
• Procesul poate dura peste 10 secunde.
Nu efectuaţi niciodată următoarele operaţiuni
în timpul procesării datelor întrucât integritatea
acestora poate fi afectată.
1 Deconectați adaptorul de c.a. în timpul
procesării.
2 Scoaterea bateriei în timpul procesării.
3 Scoateți cardul SD în timpul procesării. 4
De asemenea, verificaţi cu atenţie nivelul

Modul de configurare a meniului


bateriei, pentru a vă asigura că aceasta nu
se va epuiza în timpul procesării datelor.
• Formatarea reportofonului va fi de tipul Quick
Format. Dacă formataţi cardul SD, informaţiile
de gestionare a fişierelor sunt actualizate, iar
datele de pe cardul SD nu sunt şterse complet.
Atunci când predaţi sau eliminaţi cardul SD,
aveţi grijă la posibilele sustrageri de date de pe
acesta. Recomandăm distrugerea cardului SD
atunci când se doreşte eliminarea acestuia.

RO

87
Utilizarea reportofonului cu computerul
Prin conectarea reportofonului la un computer, puteţi efectua următoarele operaţii:
• Fişierele vocale înregistrate pe reportofon pot fi redate şi gestionate pe computer cu ajutorul aplicaţiei
software „Olympus Sonority” (opțională).
• Pe lângă utilizarea ca dispozitiv de înregistrare în mod PCM liniar, de înregistrare video și de redare audio,
îl puteți utiliza și ca o cameră pentru computer (☞ pag. 95).
• Puteți utiliza Quick Time pentru a reda fișiere .MOV, .WAV și .MP3 transferate pe computer (☞ pag. 93).

Mediul de operare
Windows

Sistem de operare: Unitate de disc:


Microsoft® Windows® XP Service Pack 2, 3 Unitate CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM
Microsoft® Windows® XP Professional x64 Browser:
Edition Service Pack 2 Microsoft Internet Explorer 6.0 sau o versiune
Microsoft® Windows Vista® Service, Service Pack 1, 2 ulterioară
(32 biţi/64 biţi) Ecran:
5 Microsoft® Windows® 7 (32 biți/64 biți)
Procesor:
Minimum 1024 x 768 pixeli, minimum 65.536
de culori (recomandat: 16.770.000 de culori
procesor pe 32 biţi (x86) de minimum 1 Ghz sau sau mai mult)
Mediul de operare

procesor pe 64 biţi (x64) Port USB:


RAM: Minimum un port liber
512 MB sau mai mult Altele:
Spaţiu hard disk: • Dispozitiv audio
300 MB sau mai mult • Un mediu în care poate fi utilizat internetul
(recomandat: Quick Time 7.2 sau o versiune
ulterioară).

Observaţii
• Serviciul de asistenţă nu acoperă sistemele PC cu actualizare de la Windows 95/98/Me/2000
la Windows XP/Vista/7.
• Garanţia în vigoare nu va acoperi defecţiunile datorate sistemelor PC modificate de utilizator.
• În funcție de sistemul PC utilizat, este posibil ca reportofonul să nu funcționeze corespunzător.
• Aplicația „Olympus Sonority” (opțională) nu este compatibilă cu fișierele video.

RO

88
Mediul de operare

Macintosh

Sistem de operare: Ecran:


Mac OS X 10.4.11 – 10.6 Minimum 1024 x 768 pixeli, minimum 32.000
Procesor: de culori (recomandat: 16.770.000 de culori
PowerPC® G5 sau procesor cu nuclee multiple sau mai mult)
de minimum 1,5 GHz Port USB:
RAM: Minimum un port liber
512 MB sau mai mult Altele:
Spaţiu hard disk: • Dispozitiv audio
300 MB sau mai mult • Un mediu în care poate fi utilizat internetul
Unitate de disc: (recomandat: Quick Time 7.2 sau o versiune
Unitate CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM ulterioară).
Browser:
Macintosh Safari 2.0 sau o versiune ulterioară

Măsuri de precauţie la utilizarea reportofonului conectat la computer

• În timpul copierii unui fişier pe sau de pe reportofon, nu deconectaţi cablul USB chiar dacă pe ecran vi
5

Mediul de operare
se indică faptul că se poate efectua deconectarea. Datele sunt încă în curs de transferare atâta timp cât
indicatorul luminos PEAK/LED se aprinde intermitent. Când deconectaţi cablul USB, urmaţi instrucţiunile
de la ☞ pag. 91. Dacă deconectaţi cablul USB înainte de încheierea transferului, este posibil ca datele să
nu fie integral transferate.
• Nu formataţi memoria reportofonului folosind computerul. Iniţializarea nu se efectuează corect folosind
computerul. Pentru formatare, urmaţi instrucţiunile din meniul [Format] al reportofonului (☞ pag. 86).
• Denumirile directoarelor afişate în aplicaţii precum Explorer din Microsoft Windows şi Finder din Macintosh
sunt diferite de denumirile de directoare ce pot fi setate pe reportofon sau cu ajutorul aplicaţiei „Olympus
Sonority”.
• Dacă directoarele sau fişierele de pe reportofon sunt transferate sau redenumite utilizând o aplicaţie de
gestionare a fişierelor din Windows sau Macintosh, este posibil ca ordinea fişierelor să se modifice sau să nu
poată fi recunoscute.
• În memoria reportofonul se pot crea sau copia date chiar dacă pe computer atributul memoriei
reportofonului apare ca „read-only” (numai citire).
• Deoarece zgomotul poate avea efecte nedorite asupra echipamentelor electronice din apropierea
reportofonului, deconectaţi microfonul extern şi căştile în timpul conectării la un calculator.

RO

89
Conectarea la computer
1 Porniţi computerul. Windows:
Atunci când conectaţi reportofonul la un
2 Conectaţi cablul USB la mufa USB calculator cu sistem de operare Windows
a computerului. şi deschideţi [My Computer], acesta va
fi recunoscut ca dispozitiv după numele
produsului. Dacă introduceți un card SD,
veți putea să-l utilizați ca [Removable Disk].
Macintosh:
Atunci când conectaţi reportofonul la un
calculator cu sistem de operare Mac OS,
acesta va fi identificat pe desktop cu numele
produsului. Dacă este introdus un card SD,
va apărea [LS20M].

Observaţii
3 În timp ce reportofonul este în modul • Înainte de a conecta cablul USB, dezactivați
modul HOLD.
stop sau oprit, conectaţi cablul USB • Pentru detalii despre mufa USB a computerului,
la mufa de conectare din partea
5 inferioară a reportofonului.
consultaţi manualul de utilizare al computerului.
• Asiguraţi-vă că aţi introdus complet fişa cablului
de conectare. În caz contrar, este posibil ca
Conectarea la computer

reportofonul să nu funcţioneze corect.


• Dacă efectuaţi conectarea prin intermediul
unei console USB, funcţionarea poate deveni
instabilă. În astfel de cazuri, evitaţi utilizarea
unui hub USB.
• Utilizați numai cablul US special inclus în pachet.
Dacă se utilizează alte cabluri, acest lucru
poate provoca defecțiuni ale reportofonului.
De asemenea, nu utilizați niciodată pentru alte
produse cablul special inclus.

• [Remote (Storage)] apare pe ecranul


reportofonului când cablul USB este
conectat.
• Atunci când reportofonul utilizează setarea de
conectare prin USB, acesta nu se va conecta la
computer atunci când este selectată opţiunea
[AC Adapter]. Selectaţi [PC] în setarea de
conectare prin USB (☞ pag. 84).

RO

90
Conectarea la computer

Deconectarea de la computer

Windows Macintosh

1 Faceţi clic pe [ ] din bara de 1 Transferați cu ajutorul mouse-ului


activităţi aflată în colţul din dreapta, pictograma corespunzătoare acestei
jos, al ecranului. Faceţi clic pe [Safely unități la pictograma „Coș de reciclare”.
remove USB Mass Storage Device].

• În funcţie de computerul utilizat, litera


corespunzătoare unităţii de disc poate
fi diferită.
• Când apare fereastra care indică faptul
că echipamentul hardware poate fi scos
în siguranţă, închideţi fereastra.
5
2 Asiguraţi-vă că indicatorul 2 Asiguraţi-vă că indicatorul

Conectarea la computer
luminos PEAK/LED s-a stins înainte luminos PEAK/LED s-a stins înainte
de a deconecta cablul USB. de a deconecta cablul USB.

Observaţie
• NICIODATĂ nu deconectaţi cablul USB atâta timp cât indicatorul luminos PEAK/LED se aprinde intermitent.
În caz contrar, datele vor fi distruse.

RO

91
Transferarea fişierelor vocale pe computer
Cele 5 directoare pentru înregistrări vocale sunt denumite [Folder A], [Folder B], [Folder C], [Folder D] și
[Folder E], iar fișierele vocale înregistrate sunt stocate în aceste directoare. Iar directorul pentru fișiere video
este denumit [DCIM]. Copiați un director în orice director de pe computer.

Windows 4 Numele unităților și numele directoarele


când este conectat la computer:
1 Conectaţi reportofonul la computer
(☞  pag. 90). Card SD
2 Deschideţi aplicaţia Explorer. Nume dispozitiv Nume director
• Atunci când conectaţi reportofonul la un Recorder Folder A
Disc mobil
calculator cu sistem de operare Windows
şi deschideţi [My Computer], acesta va Folder B
fi recunoscut ca dispozitiv după numele Windows Music
Folder C
produsului. Dacă introduceți un card SD,
veți putea să-l utilizați ca [Removable Disk]. LS20M
DCIM Folder D

3 Deschideţi directorul corespunzător Macintosh


Folder E
produsului.
4 Copiaţi datele.
5 5 Deconectaţi reportofonul de la Observaţii
computer (☞ pag. 91). • În timpul transferării datelor, pe ecran apare
Transferarea fişierelor vocale pe computer

[Busy] iar indicatorul PEAK/LED se aprinde


intermitent. NICIODATĂ nu deconectaţi
Macintosh cablul USB atâta timp cât indicatorul luminos
PEAK/LED se aprinde intermitent. În caz contrar,
1 Conectaţi reportofonul la computer datele vor fi distruse.
(☞ pag. 90). • Într-un mediu de operare Windows standard,
• Când conectați reportofonul la un sistem fişierele WAV pe 24 de biţi nu pot fi redate. Pentru
Mac OS. reportofonul va fi identificat pe redarea acestor fișiere, utilizați „Quick Time” sau
desktop cu numele produsului. Dacă este „Olympus Sonority” (aplicații opționale).
introdus un card SD, va apărea [LS20M]. • Aplicația „Olympus Sonority” (opțională) vă
2 Faceţi dublu clic pe pictograma permite să editați fișierele vocale, dar nu este
corespunzătoare produsului compatibilă cu fișierele video.
de pe desktop.
3 Copiaţi datele.
4 Deconectaţi reportofonul de la
computer (☞ pag. 91).

RO

92
Utilizarea aplicației Quick Time
Puteți transfera pe computer fișierele vocale înregistrate și fișierele video filmate cu reportofonul, iar apoi le
puteți reda folosind Quick Time.

Redarea unui fişier vocal

1 Conectaţi reportofonul la computer


(☞ pag. 90).
2 Lansați „Quick Time”.
• Apare fereastra principală a aplicației
Quick Time Player.
3 Selectați [Open File] din meniul [File].
• Va apărea caseta de dialog [Open A File].
4 În caseta de dialog, selectați [File
3
location], [File type] și [File name]
pentru fișierul pe care doriți să-l redați.
• Dacă selectați un fișier vocal înregistrat cu
reportofonul, selectați pentru [File type]
opțiunea [Audio Files].
• Selectați un fișier, apoi faceți clic pe [Open].
5
5 Redați fişierul vocal.

Utilizarea aplicației Quick Time


• Pentru a lansa redarea, faceți clic pe
butonul  din cadrul comenzilor
4
aplicației Quick Time Player.

5
RO

93
Utilizarea aplicației Quick Time

Redarea unui fişier video

1 Conectaţi reportofonul la computer


(☞ pag. 90).
2 Lansați „Quick Time”.
• Apare fereastra principală a aplicației
Quick Time Player.
3 Selectați [Open File] din meniul [File].
• Va apărea caseta de dialog [Open A File]. 3
4 În caseta de dialog, selectați [File
location], [File type] și [File name]
pentru fișierul pe care doriți să-l redați.
• Dacă selectați un fișier video înregistrat cu
reportofonul, selectați pentru [File type]
opțiunea [Movies].
• Selectați un fișier, apoi faceți clic pe [Open].
5 Redați fişierul video.
4
5 • Pentru a lansa redarea, faceți clic pe
butonul din cadrul comenzilor
aplicației Quick Time Player.
Utilizarea aplicației Quick Time

RO

94 5
Utilizarea ca și cameră pentru computer
Puteți utiliza reportofonul ca și cameră web
împreună cu un computer care rulează
Windows XP, Windows Vista sau Windows 7.

Pentru a utiliza reportofonul ca și cameră pentru


computer

1 În meniul [USB Settings]


al reportofonului, selectați pentru
[USB Class] opțiunea [PC Camera]
(☞ pag. 84).
2 Conectaţi reportofonul la computer
(☞ pag. 90).
• Imaginea este afișată în direct pe ecranul
LCD principal al reportofonului în timpul
funcționării ca și cameră PC.
• Cu ajutorul butoanelor + și – ale
reportofonului puteți apropia sau depărta
imaginea în timpul utilizării pe post de
cameră PC. 5

Utilizarea ca și cameră pentru computer


Mediul de operare
Windows:
Windows XP Service Pack 3 sau ulterior
Windows Vista
Windows 7
Compatibil cu următoarele aplicații:
Windows Live Messenger
Macintosh:
Mac OS X 10.6 sau ulterior

Observaţii
• Puteți încărca pe Internet numai fișiere video.
Fișierele vocale nu pot fi încărcate pe Internet.
• Când utilizați reportofonul ca și cameră web,
camera este capabilă să înregistreze 30 de cadre
pe secundă, dar numărul efectiv de cadre poate
fi mai mic, în funcție de tipul de conectare și de
viteza de procesare a computerului.

RO

95
Alte informaţii
Lista mesajelor de alertă
Mesaj Semnificaţie Explicaţie Soluţie
Încărcaţi bateria (☞ pag. 19,
pag. 20). Dacă bateria se
Energia bateriei se diminuează. încărcare,laînseamnă
descarcă scurt timp după
[Battery Low] Energie redusă baterie. că durata
de viață a acesteia s-a terminat.
Înlocuiţi cu o baterie nouă.
Aţi încercat să ştergeţi un fişier Anulaţi protecţia fişierului
[File Protected] Protecţie la ştergere. protejat. (☞ pag. 72).
Alegeţi unul din directoarele
S-a încercat înregistrarea
[Cannot record in this Director incorect [Folder A] – [Folder E] şi
într-un director [Music]
folder] pentru înregistrare audio. încercaţi să înregistraţi
sau [DCIM]. din nou (☞ pag. 32).
Fişierul conţine numărul Ştergeţi reperele index de
A fost atins numărul maxim
[Index Full] maxim de repere index care nu mai aveţi nevoie
de repere index. (valoarea maximă este de 16). (☞ pag. 52).

[Folder Full] Director plin. Directorul nu mai poate stoca Ştergeţi fişierele de care nu
alte fişiere (maxim 999 de fişiere). aveţi nevoie (☞ pag. 58).

6 [Card Error] Eroare de memorie. Cardul SD nu este recunoscut


corect.
Scoateţi şi reintroduceţi
cardul SD (☞ pag. 27).
Lista mesajelor de alertă

Indică fişiere muzicale


[Licence Mismatch] Fişier copiat ilegal. Ştergeţi fişierul (☞ pag. 58).
copiate ilegal.

Spaţiu în memorie Ştergeţi fişierele de care nu


[Memory Full] Memoria este plină.
indisponibil. aveţi nevoie (☞ pag. 58).
Nu a fost găsit nici un fişier Selectați un alt director
[No File] Nu există fişiere. în director. (☞ pag. 32).
A apărut o eroare la Formataţi din nou memoria
[Format Error] Eroare de formatare. formatarea memoriei (☞ pag. 86).
reportofonului.
[Can’t make Fişierul de gestionare nu Conectaţi reportofonul la
the system file. Nu poate fi creat fişierul de poate fi creat datorită spaţiului computer şi ştergeţi fişierele
Connect to PC and delete gestionare. insuficient în memorie. de care nu aveţi nevoie.
unnecessary file]
Confirmaţi fişierul care poate
[Cannot play this file] Fişierul nu poate fi redat. Format incompatibil. fi redat pe acest reportofon.
(☞ pag. 48)
Selectaţi un fişier, apoi
[Please Select The File] Fişier neselectat Fişierul nu a fost selectat. executaţi operaţia (☞ pag. 32).
RO [Same folder. Can't be Fişierul nu poate fi mutat Se încearcă mutarea (copierea) Selectaţi alt director.
moved(copied).] (copiat). în acelaşi director.
96
Lista mesajelor de alertă

Mesaj Semnificaţie Explicaţie Soluţie


Există deja un fișier cu
[Some files can't be Fişierul nu poate fi mutat același nume în directorul de
Selectaţi alt fişier.
moved (copied).] (copiat). destinație pentru operațiunea
de mutare (copiere).

Se încearcă divizarea unul


[This file can’t be alt fişier decât fişierele
Fişierul nu poate fi divizat. Selectaţi alt fişier.
divided.] PCM înregistrate pe acest
reportofon.

Înregistrarea și filmarea
[Cooling circuit. Înregistrarea și filmarea nu nu sunt posibile deoarece Așteptați până când
Please Wait] sunt posibile. a crescut temperatura temperatura circuitului scade.
circuitului.

Înregistrarea a fost întreruptă


Nu se poate efectua Așteptați până când
[Sound rec. stopped] deoarece a crescut
înregistrarea. temperatura circuitului scade.
temperatura circuitului.

Filmarea a fost întreruptă


Așteptați până când
[Movie rec. stopped] Nu se poate efectua filmarea. deoarece a crescut
temperatura circuitului scade.
temperatura circuitului.

Lista mesajelor de alertă

RO

97
Remedierea problemelor
Simptom Cauza probabilă Soluţie
Bateria nu este introdusă corect. Verificaţi poziţia bateriei (☞ pag. 17).

Nu apare nimic pe afişaj Energia bateriei se diminuează. Încărcaţi bateria (☞ pag. 19, pag. 20).

Reportofonul este oprit. Porniţi reportofonul (☞ pag. 23).

Energia bateriei se diminuează. Încărcaţi bateria (☞ pag. 19, pag. 20).

Nu porneşte Reportofonul este oprit. Porniţi reportofonul (☞ pag. 23).

Scoateţi reportofonul din modul HOLD


Reportofonul este în mod HOLD.
(☞ pag. 24).
Ştergeţi fişierele de care nu aveţi nevoie
Spaţiu prea puţin în memorie.
(☞ pag. 58).
Nu se poate înregistra
A fost atins numărul maxim de fişiere. Selectați orice alt director (☞ pag. 32).

Ştergeţi fişierele de care nu aveţi nevoie


Spaţiu prea puţin în memorie.
(☞ pag. 58).
Ştergeţi fişierele de care nu aveţi nevoie
6 Nu se poate filma
A fost atins numărul maxim de fişiere.
(☞ pag. 58).
Aduceți comutatorul de moduri al
Remedierea problemelor

Ați încercat să efectuați o înregistrare


reportofonului în poziția video (n)
video în mod voce (A).
(☞ pag. 33).
Deconectați microfonul extern sau
Microfonul încorporat nu Este conectat un microfon extern sau
orice alt dispozitiv extern conectat
înregistrează sunetul alt dispozitiv extern.
la mufa MIC (☞ pag. 40).
Este conectat un microfon extern Setaţi [Plug-inPower] la [On] când
compatibil cu alimentarea prin conectare conectaţi un microfon compatibil cu funcţia
Nu se poate înregistra folosind dar [Plug-in Power] este setat la [Off]. de alimentare prin conectare (☞ pag. 67).
un microfon extern
Selectați pentru [Input Jack] opțiunea
[Input Jack] este setat la [Line].
[Microphone] (☞ pag. 67).
Deconectaţi căştile pentru a putea utiliza
Căştile sunt conectate.
difuzorul încorporat.
Nu se aude sunetul la redare
Volumul este la nivelul [00]. Ajustaţi nivelul volumului (☞ pag. 48).

Nu puteți efectua înregistrări video care


Filmarea a fost întreruptă Dimensiunea fișierului a depășit 4 GB.
depășesc 4 GB pentru un singur fișier.

RO

98
Remedierea problemelor

Simptom Cauza probabilă Soluţie


Reglaţi volumul pentru înregistrare şi
Nu a fost reglat volumul pentru înregistrare.
încercaţi din nou (☞ pag. 35, pag. 65).
Volumul înregistrării Sensibilitatea microfonului este prea Selectați pentru [Mic Sense] opțiunea
este prea scăzut redusă. [High] (☞ pag. 65).
Este posibil ca volumul de ieşire al Ajustaţi volumul de ieşire al
dispozitivului extern conectat să fie prea redus. dispozitivelor conectate.
Reglaţi volumul pentru înregistrare şi
Nu a fost reglat volumul pentru înregistrare.
încercaţi din nou (☞ pag. 35, pag. 65).
Volumul înregistrării este Dacă nu reuşiţi să înregistraţi corect nici
prea mare Este posibil ca volumul de înregistrare şi după reglarea volumului de înregistrare,
volumul de ieşire al dispozitivului extern reglaţi volumul de ieşire al dispozitivului
conectat să fie prea ridicate. conectat (☞ pag. 35, pag. 65).
Nu găseşte fişierul vocal
Director greşit. Selectați directorul corect (☞ pag. 32).
înregistrat
Reportofonul a fost mişcat excesiv în timpul
———
înregistrării.
Reportofonul a fost plasat lângă un telefon
mobil sau o lampă fluorescentă în timpul Schimbaţi locul reportofonului.
Zgomot la redare înregistrării sau redării.

Setările microfonului extern conectat nu


Dacă este conectat un microfon extern
incompatibil cu funcţia de alimentare prin 6
corespund setărilor reportofonului. conectare, setaţi [Plug-inPower] la [Off]

Remedierea problemelor
(☞ pag. 67).
Nu se aude sunetul în căşti la
[Rec Monitor] este setat la [Off]. Setați [Rec Monitor] la [On] (☞ pag. 67).
monitorizarea înregistrării

Fişierul este protejat. Anulaţi protecţia fişierului (☞ pag. 72).


Fişierul nu poate fi şters Anulaţi protecţia fişierului sau anulaţi
Fişierul are atributul „read-only” (numai
atributul „read-only” al fişierului din
citire).
computer.
Când sunt conectate amplificatoare
pentru difuzorul intern sau alte dispozitive
asemănătoare, există riscul apariţiei
microfoniei la înregistrare. Este recomandat
să folosiţi căştile pentru monitorizarea
Se aude zgomot la înregistrării sau să setaţi [Rec Monitor]
Se produce microfonie. la [Off] în timpul înregistrării (☞ pag. 67).
monitorizarea înregistrării
Efectuați ajustări, precum depărtarea și
mai mult a căștilor de microfon, evitarea
orientării microfonului spre căști sau
reducerea volumului pentru monitorizarea
înregistrării.

RO

99
Remedierea problemelor

Simptom Cauza probabilă Soluţie


Ştergeţi reperele de care nu aveţi nevoie
A fost atins numărul maxim de repere.
(☞ pag. 52).

Fişierul este protejat. Anulaţi protecţia fişierului (☞ pag. 72).


Nu se pot aplica repere index Anulaţi protecţia fişierului sau anulaţi
Fişierul are atributul „read-only”
atributul „read-only” al fişierului din
(numai citire).
computer.
Nu puteți introduce repere index pentru
Fișierul este în format MP3.
fișierele în format MP3.

Ați încercat să utilizați o altă baterie


Nu se poate reîncărca bateria Introduceţi bateria reîncărcabilă furnizată.
decât cea specificată.

Partea posterioară a reportofonului se Dacă reportofonul devine prea fierbinte,


Reportofonul se
poate încălzi excesiv în timpul filmării. vă rugăm să contactați Centrul de asistență
supraîncălzește
Aceasta nu indică o defecţiune. pentru clienți Olympus.

6
Remedierea problemelor

RO

100
Accesorii (opţionale)
Accesoriile exclusive ale reportofonului Olympus pot fi achiziţionate direct de la magazinul online de pe
pagina de internet a companiei noastre. Accesoriile vândute pot diferi de la ţară la ţară.

s Microfon cu 2 canale s Baterie litiu-ion: LI-42B


(omnidirecţional): ME30W Această baterie litiu-ion reîncărcabilă este
Setul de două microfoane mono ME30 include produsă de Olympus. Acesteia i se potriveşte
şi un minitrepied şi un adaptor de conectare. încărcătorul pentru baterii LI-41C.
Acestea sunt microfoane de înaltă sensibilitate, s Cablu de conectare: KA333
omnidirecţionale, compatibile cu funcţia de Cablu de conectare cu mini-fişe stereo (ø3,5)
alimentare prin conectare, adecvate pentru cu rezistenţă la ambele capete. Se conectează
înregistrarea spectacolelor muzicale. de la mufa pentru căşti a reportofonului la mufa
s Microfon extern compact de intrare pentru microfon, pentru înregistrare.
(unidirecţional): ME31 Sunt incluse adaptoare (PA331/PA231) pentru
Microfonul direcţional este util, spre exemplu, conversia la mini-fişa mono (ø3,5) sau mini-fişa
pentru înregistrări în exterior, cum ar fi mono (ø2,5).
înregistrarea cântecului păsărilor. Corpul s Telecomandă opțională: RS30W
microfonului construit din metal oferă Dacă se conectează receptorul la mufa REMOTE
rezistenţă şi rigiditate ridicată. a reportofonului, funcţiile de înregistrare,
s Microfon compact cu funcție zoom filmare şi oprire pot fi controlate de la
(unidirecţional): ME32 telecomandă. Poziţia receptorului poate
fi reglată permiţând, astfel, acţionarea
5
Microfonul include un trepied care permite
reportofonului la diferite unghiuri.

Accesorii (opţionale)
înregistrarea de la distanță precum
înregistrarea unei întâlniri sau conferințe s Cablu HDMI de mare viteză: CB-HD1
plasând microfonul pe masă. Acest cablu este destinat conectării
s Microfon mono de înaltă sensibilitate reportofonului la un televizor de înaltă definiție
şi cu funcţie de eliminare a zgomotului prin intermediul unei conexiuni HDMI. Tipul de
conector pentru partea care se conectează la
(unidirecţional): ME52W reportofon este un conector mini HDMI (tip D).
Acest microfon este utilizat pentru înregistrarea
sunetului la distanţă, în acelaşi timp reducând
zgomotele de fond.
s Microfon lavalieră
(omnidirecţional): ME15
Microfon discret, de mici dimensiuni, cu clemă.
s Microfon pentru telefon: TP7
Microfon tip cască ce poate fi introdus în ureche
în timpul convorbirilor telefonice. Conversaţia
telefonică poate fi înregistrată cu claritate.

RO

101
Specificaţii
Caracteristici generale Format MP3
[320 kbps 44.1 kHz] 44,1 kHz
4 Format de înregistrare:
[256 kbps 44.1 kHz] 44,1 kHz
Voce: PCM liniar (modulaţie prin impulsuri
şi codare) [128 kbps 44.1 kHz] 44,1 kHz
MP3 (MPEG-1 Audio Layer3)
Video: MOV (MPEG-4AVC/H.264) 4 Putere maximă căşti:
â 150 mV (conform EN 50332-2)
4 Suport înregistrare:
Card SD: 1 GB – 32 GB 4 Difuzor:
Difuzor dinamic rotund încorporat cu diametrul
4 Nr. efectiv de pixeli: de ø 16 mm
2.930.000 pixeli (16:9)
2.190.000 pixeli (4:3) 4 Mufă MIC:
Input Jack [Microphone]:
4 Senzor de imagine: mufă mini-jack ø 3,5 mm, impedanţă 2,2 kΩ
Senzor CMOS de 1/4 inch, 5 megapixeli
Mufă de intrare [Line]:
4 Obiectiv: ø mufă mini-jack ø 3,5 mm, impedanţă 39 kΩ
Distanță focală f4.1 mm.
4 Mufă EAR:
16:9 la 49 mm
Mufă mini-jack ø 3,5 mm, impedanţă 16 Ω sau
4:3 la 59 mm mai mult
4 Distanță de filmare: 4 Conector
de la 30 cm la ∞ Conector USB/Microconector HDMI (tip D)
4 Rezoluție video: 4 Putere maximă efectivă:
6 HD1080p 30 cps, HD720p 30 cps, HD480p 30 cps 270 mW (difuzor de 8 Ω)
4 Sistem fotometric: 4 Putere de alimentare:
Specificaţii

Măsurare ESP digitală, măsurare punctuală. Baterie:


4 Timp de expunere:   Baterie cu ioni de litiu (LI-42B)
De la 1/30 la 1/4000 sec. Alimentare la sursă externă:
4 Zoom digital:   Adaptor USB-AC (F-3AC) 5 V
Maximum 4x 4 Dimensiuni externe:
4 Ecran: 135 mm × 63 mm × 18,1 mm
Ecran LCD color de 5 cm (fără proeminenţe)
4 Nivel de intrare: 4 Greutate:
Sensibilitate Mic [High]: — 59 dBv 154 g (cu baterie și card SD)
Sensibilitate Mic [Low]: — 39 dBv 4 Temperatura de funcţionare:
LINE-IN : — 6 dBv 0° C – 42° C
4 Frecvenţa de eşantionare: Răspuns de frecvenţă:
Format PCM liniar
[96 kHz/24 bit] 96 kHz 4 În mod înregistrare (Mufă microfon):
[88.2 kHz/24 bit] 88,2 kHz Format PCM liniar
[48 kHz/24 bit] 48 kHz [96 kHz/24 bit] 20 Hz – 44 kHz
[44.1 kHz/16 bit] 44,1 kHz [88.2 kHz/24 bit] 20 Hz – 42 kHz
RO [48 kHz/24 bit] 20 Hz – 23 kHz

102 [44.1 kHz/16 bit] 20 Hz – 21 kHz


Specificaţii

Format MP3 4 În mod înregistrare


[320 kbps 44.1 kHz] 50 Hz – 20 kHz (Microfon încorporat):
60 Hz – 20 kHz
[256 kbps 44.1 kHz] 50 Hz – 20 kHz
(Când se înregistrează în format MP3, limita
[128 kbps 44.1 kHz] 50 Hz – 17 kHz superioară a răspunsului de frecvenţă depinde
de fiecare mod de înregistrare)
4 În mod redare:
20 Hz – 20 kHz

Ghid privind durata bateriei

Valorile următoare reprezintă repere strict orientative.


4 Baterie cu ioni de litiu:
Microfon stereo încorporat Difuzoare încorporate
Mod voce Redarea prin cască
(În mod înregistrare) (În mod redare)
[96 kHz/24 bit] 3 h. 45 min. 4 h. 15 min. 4 h. 25 min.
[88.2 kHz/24 bit] 3 h. 45 min. 4 h. 15 min. 4 h. 25 min.
Format PCM liniar
[48 kHz/16 bit] 3 h. 45 min. 4 h. 15 min. 4 h. 25 min.
[44.1 kHz/16 bit] 3 h. 45 min. 4 h. 15 min. 4 h. 25 min.
[320 kbps 44.1 kHz] 4 h. 4 h. 30 min. 4 h. 35 min. 6
Format MP3 [256 kbps 44.1 kHz] 4 h. 4 h. 30 min. 4 h. 35 min.

Specificaţii
[128 kbps 44.1 kHz] 4 h. 4 h. 30 min. 4 h. 35 min.

Microfon stereo încorporat Difuzoare încorporate


Mod video Redarea prin cască
(În mod filmare) (În mod redare)
[96 kHz/24 bit] 1 h. 5 min. 2 h. 2 h.

1920×1080 30 cps [88.2 kHz/24 bit] 1 h. 5 min. 2 h. 2 h.


(Format PCM liniar) [48 kHz/16 bit] 1 h. 5 min. 2 h. 2 h.
[44.1 kHz/16 bit] 1 h. 5 min. 2 h. 2 h.
[96 kHz/24 bit] 1 h. 10 min. 2 h. 15 min. 2 h. 15 min.

1280×720 30 cps [88.2 kHz/24 bit] 1 h. 10 min. 2 h. 15 min. 2 h. 15 min.


(Format PCM liniar) [48 kHz/16 bit] 1 h. 10 min. 2 h. 15 min. 2 h. 15 min.
[44.1 kHz/16 bit] 1 h. 10 min. 2 h. 15 min. 2 h. 15 min.
[320 kbps 44.1 kHz] 1 h. 20 min. 2 h. 25 min. 2 h. 25 min.
640×480 30 cps
[256 kbps 44.1 kHz] 1 h. 20 min. 2 h. 25 min. 2 h. 25 min.
(Format MP3)
[128 kbps 44.1 kHz] 1 h. 20 min. 2 h. 25 min. 2 h. 25 min.
RO

103
Specificaţii

Observaţie
• Aceste valori ale duratei bateriilor sunt măsurate de Olympus. Acestea pot varia semnificativ în funcţie de
tipul de baterii utilizate şi condiţiile de utilizare.
Ghid privind durata de înregistrare

Valorile următoare reprezintă repere strict orientative.


4 Format PCM liniar:
Mod de Card SD
înregistrare 1 GB 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB
[96 kHz/24 bit] 25 min. 55 min. 1 h. 50 min. 3 h. 45 min. 7 h. 25 min. 15 h. 20 min.
[88.2 kHz/24 bit] 30 min. 1 h. 2 h. 4 h. 8 h. 5 min. 16 h. 40 min.
[48 kHz/16 bit] 1 h. 20 min. 2 h. 45 min. 5 h. 30 min. 11 h. 20 min. 22 h. 20 min. 45 h. 55 min.
[44.1 kHz/16 bit] 1 h. 30 min. 3 h. 6 h. 12 h. 20 min. 24 h. 15 min. 49 h. 55 min.

4 Format MP3:
Mod de Card SD
înregistrare 1 GB 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB
[320 kbps 44.1 kHz] 6 h. 45 min. 12 h. 45 min. 26 h. 53 h. 30 min. 105 h 216 h.
[256 kbps 44.1 kHz] 8 h. 30 min. 16 h. 32 h. 67 h. 131 h. 270 h.
6 [128 kbps 44.1 kHz] 17 h. 31 h. 62 h. 30 min. 134 h. 263 h. 540 h.
Specificaţii

Observaţii
• Dacă se efectuează multe înregistrări de scurtă durată, timpul disponibil pentru înregistrare poate fi mai scurt
(Valorile afişate pentru timpul disponibil şi timpul consumat pentru înregistrare sunt indicaţii
aproximative.)
• În funcţie de cardul SD, timpul disponibil pentru înregistrare poate fi diferit datorită diferitelor capacităţi de
memorie disponibile.

Ghid privind durata de filmare

Valorile următoare reprezintă repere strict orientative.


4 1920×1080 30 cps:
Mod Card SD
filmare 1 GB 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB
[96 kHz/24 bit] 7 min. 15 min. 30 min. 1 h. 2 h. 4 h.
[88.2 kHz/24 bit] 7 min. 15 min. 30 min. 1 h. 2 h. 4 h.
[48 kHz/16 bit] 9 min. 17 min. 35 min. 1 h. 10 min. 2 h. 20 min. 5 h.
RO
[44.1 kHz/16 bit] 9 min. 17 min. 35 min. 1 h. 10 min. 2 h. 20 min. 5 h.

104
Specificaţii

4 1280×720 30 cps:
Mod Card SD
filmare 1 GB 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB
[96 kHz/24 bit] 10 min. 20 min. 45 min. 1 h. 30 min. 3 h. 6 h.
[88.2 kHz/24 bit] 10 min. 20 min. 45 min. 1 h. 30 min. 3 h. 6 h.
[48 kHz/16 bit] 15 min. 30 min. 1 h. 2 h. 4 h. 8 h.
[44.1 kHz/16 bit] 15 min. 30 min. 1 h. 2 h. 4 h. 8 h.

4 640×480 30 cps:
Mod Card SD
filmare 1 GB 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB
[320 kbps 44.1 kHz] 30 min. 1 h. 2 h. 4 h. 30 min. 9 h. 30 min. 19 h.
[256 kbps 44.1 kHz] 30 min. 1 h. 2 h. 4 h. 30 min. 9 h. 30 min. 19 h.
[128 kbps 44.1 kHz] 35 min. 1 h. 15 min. 2 h. 30 min. 5 h. 10 h. 20 h.

Observaţii
• Dacă se efectuează multe filmări de scurtă durată, timpul disponibil pentru filmare poate fi mai scurt
(Valorile afişate pentru timpul disponibil şi timpul consumat pentru filmare sunt indicaţii aproximative.)
• În funcţie de cardul SD, timpul disponibil pentru filmare poate fi diferit datorită diferitelor capacităţi de 6
memorie disponibile.

Specificaţii
Durata maximă de înregistrare per fişier

• Capacitatea maximă a unui singur fişier este limitată la aprox. 4 GB pentru MP3 şi aprox. 2 GB pentru
formatul PCM liniar.
• Indiferent de cantitatea de memorie rămasă, timpul maxim de înregistrare per fişier este limitat la valoarea
următoare.

Format PCM liniar Format MP3


[96 kHz 24 bit] aprox. 55 min. [320 kbps 44.1 kHz] aprox. 26 h.
[88.2 kHz 24 bit] aprox. 1 h. [256 kbps 44.1 kHz] aprox. 32 h.
[48 kHz 16 bit] aprox. 2 h. 45 min. [128 kbps 44.1 kHz] aprox. 62 h. 30min.
[44.1 kHz 16 bit] aprox. 3 h.

RO

105
Specificaţii

Durata maximă de filmare per fişier

• Capacitatea maximă pentru un singur fişier este limitată la aproximativ 4 GB.


• Indiferent de cantitatea de memorie rămasă, timpul maxim de înregistrare per fişier este limitat la valoarea
următoare.

1920×1080 30 cps: 1280×720 30 cps:


[96 kHz 24 bit] aprox. 30 min. [96 kHz 24 bit] aprox. 45 min.
[88.2 kHz 24 bit] aprox. 30 min. [88.2 kHz 24 bit] aprox. 45 min.
[48 kHz 16 bit] aprox. 35 min. [48 kHz 16 bit] aprox. 1 h.
[44.1 kHz 16 bit] aprox. 35 min. [44.1 kHz 16 bit] aprox. 1 h.

640×480 30 cps:
[320 kbps 44.1 kHz] aprox. 2 h.
[256 kbps 44.1 kHz] aprox. 2 h. Specificaţiile şi designul pot fi modificate fără
[128 kbps 44.1 kHz] aprox. 2 h. notificare prealabilă.

6
Specificaţii

RO

106
Asistenţă tehnică
Următoarele date de contact pentru asistenţă tehnică sunt numai pentru reportofoane şi software Olympus.
s Număr pentru asistenţă tehnică în S.U.A. şi Canada
1-888-553-4448
s Adresa de e-mail pentru asistenţă în S.U.A. şi Canada
distec@olympus.com
s Număr pentru asistenţă tehnică în Europa
Număr gratuit: 00800 67 10 83 00
valabil pentru Austria, Belgia, Danemarca, Finlanda, Franţa, Germania, Italia, Luxemburg, Olanda, Norvegia,
Portugalia, Spania, Elveţia, Regatul Unit.
Numere cu taxă pentru restul Europei
+ 49 180 567 1083
+ 49 40 23773 4899
s Adresă e-mail pentru asistenţă în Europa
dss.support@olympus-europa.com

Pentru utilizatorii din Europa


Simbolul „CE” indică faptul că acest produs respectă cerinţele europene pentru siguranţă,
sănătate, protecţia mediului şi a consumatorului.

Acest simbol [pubelă cu două linii întretăiate WEEE Anexa IV] indică faptul că reziduurile
6
echipamentelor electrice şi electronice sunt colectate separat în ţările UE. Vă rugăm să nu aruncaţi

Asistenţă tehnică
acest echipament împreună cu reziduurile menajere. Pentru trecerea la deşeuri a acestui produs,
vă rugăm să folosiţi serviciul special de colectare disponibil în ţara dvs.
Se aplică produsului: LS-20M, adaptor c.a.

Acest simbol [pubelă cu două linii întretăiate indicat în Directiva 2006/66/EC Anexa II] indică faptul
că bateriile epuizate sunt colectate separat în ţările UE. Vă rugăm să nu aruncaţi bateriile împreună
cu reziduurile menajere. Pentru trecerea la deşeuri a bateriilor, vă rugăm să folosiţi serviciul special
de colectare disponibil în ţara dvs.

RO

107
OLYMPUS IMAGING CORP.
Shinjuku Monolith, 3-1 Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku,
Tokyo 163-0914, Japonia. Tel. +81 (0)3-3340-2111
http://www.olympus.com

OLYMPUS IMAGING AMERICA INC.


3500 Corporate Parkway, P.O. Box 610, Center Valley,
PA 18034-0610, S.U.A. Tel. 1-888-553-4448
http://www.olympusamerica.com

OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH


(Sediu/Livrare mărfuri) Wendenstrasse 14-18, 20097 Hamburg, Germania.
Tel. +49 (0)40-237730
(Corespondență) Postfach 10 49 08. 20034 Hamburg, Germania.
http://www.olympus-europa.com

Olympus Imaging Australia Pty Ltd.


82 Waterloo Rd, North Ryde NSW 2113, Australia
TEL: (61) 2-9886-3999
http://www.olympus.com.au

MGT Educational SRL


METAV BUSINESS PARK – Str. Biharia Nr. 67 – 77 Corp E, etaj 1, Sector 1, 013981 Bucuresti
Tel.: +40 21 232 88 94/5/6/7/8

E0462776