Sunteți pe pagina 1din 3

Am ales pentru prezentare o activitate de învățare la disciplina limba și literatura

română, realizată în cadrul unei lecții de însușire a cunoștințelor având ca subiect balada
populară Miorița.
Competențe generale:
1.Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare;
2.Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii
de comunicare monologată şi dialogată ; 3.Receptarea mesajului
scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse.

Competenţe specifică vizată (în principal)

3.1. dovedirea înţelegerii unui text literar, pornind de la cerinţe date;

 Metode si procedee: conversatia, explicaţia, ciorchinele.


 Mijloace: videoproiectorul, tabla, manualul, fişa de lucru.

La momentul dirijării învățării, după audierea baladei, se face porecizarea că


aceasta este o baladă populară și se dă definiția acesteia.

Se subliniază apoi faptul că, deși este scrisă în versuri, balada populară Miorița se
încadrează în genul epic deoarece autorul îşi transmite în mod indirect gândurile şi
sentimentele prin intermediul personajelor şi a acţiunii. De asemenea sunt prezente toate
modurile de expunere şi putem distinge momentele subiectului.

Elevii primesc sarcina de a identifica momentele subiectului, iar pentru a realia această
activitate de învățare se folosește metoda ciorchinelui. Se distribuie elevilor o fisă de lucru în care , sub
forma unui coirchine, sunt redate grafic cele cinci momente ale subiectului. Pe măsură ce se precizează
fiecare moment al subiectului, se completează ciorchinele cu elementele identificate în text. Activitatea
este ghidată de către profesor prin întrebări .

În ce gen literar se încadrează balada populară Mioriţa? Balada populară se încadrează în genul epic deoarece
De ce se încadrează în genul epic, şi nu în autorul îşi transmite în mod indirect gândurile şi
genul liric, având în vedere că este în versuri? sentimentele prin intermediul personajelor şi a acţiunii.
De asemenea sunt prezente toate modurile de expunere
şi putem distinge momentele subiectului.

Momentele subiectului sunt: expoziţiunea, intriga,


Care sunt momentele
subiectului? desfăşurarea acţiunii, momentul culminant,
deznodământul.

1. Ce se prezintă în expoziţiune?
1.Expoziţiunea este partea introductivă a operei
Care sunt indicii spaţiali identificaţi? literare, în care se prezintă cadrul acţiunii şi unele
personaje.
Ce figuri de stil sunt cele două sintagme?
Indicii spaţiali sunt: ”Pe-un picior de plai”, “Pe-o gură
Care este semnificaţia celor două metafore? de rai.”
Cele două sintagme sunt metafore. Acestea sugerează
că spaţiul este unul paradisiac în care stăpânesc calmul
şi seninătatea.
Este plasată temporal acţiunea?
Versul “Se cobor la vale” situează acţiunea în timp, nu
Versul „Se cobor la vale” în spaţiu, deoarece sugerează că întâmplările se petrec
plasează temporal sau spa ţial acţiunea? Argumentaţi toamna, atunci când este momentul coborârii turmelor
la şes pentru iernat.
Care sunt personajele pre zentate în expoziţiune?
Personajele sunt cei trei ciobani veniţi din regiuni
diferite.
1. Ce determină intriga?
De ce este determinată rivalitatea dintre ciobani? 2. Intriga este reprezentată de faptul important care
determină desfăşurarea acţiunii.
Intriga baladei o constituie complotul pus la cale de
ciobanul ungurean şi cel vrâncean împotriva ciobanului
moldovean, complot generat de invidie.
.
3. Ce întâmplări sunt cuprin se în desfăşurarea acţiunii?
3. Desfăşurarea acţiunii începe prin descoperirea
complotului de către mioară care îşi avertizează
stăpânul de pericolul care îl pândeşte. Oiţa năzdrăvană
manifestă o atitudine de îngrijorare, observată de
stăpânul ei.

4. Care este momentul de maximă încordare?


4. Punctul culminant ocupă întinderea cea mai mare
şi este reprezentat de atitudinea ciobanului în faţa
morţi,văzută ca o nuntă cosmic.
5. În ce constă deznodământul?
Deznodământul lipseşte, balada având un final
deschis.
Balada populară Miorița- momentele subiectului

Intriga
Expoziţiune

Momentele
Timp, loc , subiectului Cauza
personaje acţiunii

Desfăşurarea acţiunii Punctul culminant

Deznodământul

Momentul
de maximă
Succesiunea încordare
întâmplărilor

Situaţia
finală