Sunteți pe pagina 1din 1

Executant: SC. PROBILD TOP CONSTRUCT.

SRL
Investitor: KAUFLAND ROMANIA .SCS.
Proiectant: SC. D&C EXPERT PROIECTARE STRUCTURI.SRL

PROCES VERBAL DE RECEPTIE CALITATIVA

Încheiat la data de la lucrarea de construcţii :


CONSTRUIRE GALERIE COMERCIALA, HIPERMARKET KAUFLAND SI CONSTRUCTII ANEXE
(CONTAINER BUFET "IMBISS", BOXA DE RECICLARE, POST TRAFO, BAZIN REZERVA INCENDIU),
AMENAJARI EXTERIOARE INCINTA (PLATFORMA PARCARE), SPATII VERZI, DRUMURI, TROTUARE) ,
ACCESE RUTIERE SI PIETONALE, RACORDURI LA DRUMURI PUBLICE, IMPREJMUIREA TERENULUI,
ORGANIZARE DE SANTIER, RETELE INSTALATII, BARIERE ACCES AUTO.

situată la adresa: Mun. Dej, str. Valcele, nr. 2B, jud. Cluj
* cu ocazia receptiei calitative a :

COTA DE FUNDARE SI DIMENSIUNI FUNDATII


1) La baza verificarilor au stat urmatoarele documente:
- Autorizatia de construire nr. 161 din data 24.05.2019
- Proiectul tehnic de rezistenta nr. 18.41/2019
- NE 012 - 2010 ; C56/85

- Ri.Ob01.00 PLAN SAPATURA


Ri.Ob01.01.14 PLAN COFRAJ FUNDATIE PAHAR F2.3
Ri.Ob01.01.22 PLAN COFRAJ FUNDATIE PAHAR F6

2) Din verificările efectuate pe teren si examinarea documentelor au rezultat următoarele:

- s-a executat sapatura fundatiilor pana la cota ___________fata de cota +/- 0.00 = +241

3) Au fost stabilite urmatoarele masuri (concluzii):

- preliminar s-au verificat dimensiunile in plan si cota de fundare

4) Mentiuni speciale:
- se poate trece la etapa urmatoare si anume turnarea betonului de egalizare in fundatii

Nota: *)
Se completeaza pentru lucrarile ce devin ascunse: cota de fundare; natura terenului de fundare; aspectul betonului dupa decofrare;
etc.

din partea din partea din partea


investitorului proiectantului executantului

Numele si prenumele ing. Lola Liviu ing. Cazacu Marian ing. Moglan Razvan

Semnatura

S-ar putea să vă placă și