Sunteți pe pagina 1din 1

Executant:SC. SERMAR CONSTRUCT.

SRL
Investitor: MAN CLAUDIU SEBASTIAN
Proiectant:SC. BOGART CONSTRUCT.SRL

PROCES VERBAL DE RECEPTIE CALITATIVA

Încheiat la data de la lucrarea de construcţii :


CASA DE VACANTA D+P+M, ACCES, IMPREJMUIRE SI RACORDURI LA UTILITATI

situată la adresa: Com. Risca, sat Fantanele, nr. FN


* cu ocazia receptiei calitative a :
ASPECT BETON DUPA DECOFRARE PLACA PESTE ETAJ TEHNIC
1) La baza verificarilor au stat urmatoarele documente:
- Autorizatia de construire nr. 363 din data 03.08.2018
- Proiectul tehnic de rezistenta nr. 12A/2018
- NE 012 - 2010
- ARMARE PLACA PESTE ETAJ TEHNIC
- ARMARE PLACA PESTE ETAJ TEHNIC
- ARMARE PLACA PESTE ETAJ TEHNIC
- ARMARE PLACA PESTE ETAJ TEHNIC
- ARMARE PLACA PESTE ETAJ TEHNIC
- ARMARE PLACA PESTE ETAJ TEHNIC
- ARMARE PLACA PESTE ETAJ TEHNIC
2) Din verificările efectuate pe teren si examinarea documentelor au rezultat următoarele:
- Suprafata examinata prezinta segregari de suprafata
- Exista defecte minore cu privire la stratul de acoperire al armaturilor

3) Au fost stabilite urmatoarele masuri (concluzii):


- Segregarile existente au adâncimea de maximum 1 cm şi suprafaţa acestora nu depaseste 400 cmp.
Totalitatea acestor defecte nu depaseste 10 % din suprafata elementului analizat, prin urmare se incadreaza
in prevederile proiectului, ale caietelor de sarcini si a normatvelor in vigoare.
- Defectele privind stratul de acoperire cu beton au adancime mai mica decat stratul de acoperire cu beton, nu
este vizibila armatura, aceste defecte au lungimi de maxim 5 cm, iar totalitatea lor nu depasesc 5 % din lungim
muchjiilor, prin urmare se incadreaza in prevederile proiectului, ale caietelor de sarcini si a normatvelor in vig

4) Mentiuni speciale:
- se poate trece la etapa urmatoare si anume aplicarea finisajelor
Nota: *)
Se completeaza pentru lucrarile ce devin ascunse: cota de fundare; natura terenului de fundare; aspectul betonului dupa decofrare; etc.

din partea din partea din partea


investitorului proiectantului executantului
Numele si prenumele ing. Raican Marius ing. Oltean Mihai Grosan Marcel

Semnatura

S-ar putea să vă placă și