Sunteți pe pagina 1din 2

ACTE NECESARE PENTRU RECEPTIA LA TERMINAREA

LUCRARILOR

A. INSPECTORATUL DE STAT IN C-TII :

1. CARTEA CONSTRUCTIEI CAP B DOCUMENTATIA PRIVIND EXECUTIA.


2. DECLARATIA PRIVIND VALOAREA REALA A LUCRARILOR SEMNATA SI STAMPILATA DE
ADMINISTRATOR SI CONTABIL LA CARE SE ATASEAZA BALANTA CONTABILA (IN CAZUL PERS
JURIDICE) / DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT INTOCMIT DE ARHITECT (IN CAZUL PERS FIZICE).
3. DECLARATIA PRIVIND VALOAREA REALA A LUCRARILOR (FORMULAR PRIMARIE) SEMNAT SI
STAMPILAT DE INSPECTORUL DE LA PRIMARIE LA CARE A FOST REPARTIZAT DOSARUL.
4. ANUNT FINALIZARE LUCRARI
5. CERERE DE ELIBERARE ADEVERINTA
6. CONVOCARE PARTICIPARE IN COMISIA DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
7. DOVEZILE DE PLATA A COTELOR 0,1 % SI 0,5 %
8. CF ACTUALIZAT (IN CAZUL IN CARE BENEFICIARUL FINAL ESTE ALTUL FATA DE A.C.)
9. COPIE AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE
10. ANUNTUL DE INCEPERE A LUCRARILOR
11. REFERATUL PROIECTANTULUI GENERAL
12. REFERATUL PROIECTANTULUI DE REZISTENTA
13. REFERATUL PROIECTANTULUI DE INSTALATII (DACA ESTE CAZUL)
14. REFERATUL PROIECTANTULUI DE DRUMURI/SISTEMATIZARE (DACA ESTE CAZUL)
15. REFERATUL DIRIGINTELUI C-TII
16. REFERATUL DIRIGINTELUI INSTALATII
17. REFERATUL DIRIGINTELUI DRUMURI/SISTEMATIZARE (DACA ESTE CAZUL)

B. PRIMARIA CLUJ-NAPOCA :

1. DOCUMENTATIA DE AUTORIZARE.
2. FOTO-FATADE, AMENAJARI EXTERIOARE, PARCARI, DRUM (DACA ESTE CAZUL). ACESTEA
TREBUIE SA FIE SEMNATE SI STAMPILATE DE ARHITECT CU STAMPILA PATRATA SI DE
BENEFICIAR.
3. DOVADA TRANSPORTULUI MATERIALULUI REZULTAT DIN LUCRARILE DE CONSTRUCTII LA
RAMPE AMENAJATE (FACTURA SAU CHITANTA).
4. DOVADA BRANSARII CONSTRUCTIEI LA UTILITATI. DOVADA POATE FI FACUTA CU : A.C. PENTRU
BRANSAMENTE, UTILITATI, INSOTITE DE PROCES VERBAL DE PUNERE IN FUNCTIUNE SAU
RECEPTIE A LUCRARILOR, CONTRACT DE FURNIZARE SAU AVIZ DE RACORD (SC. ELECTRICA.SA).
5. PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI, INTOCMIT DE TOPOGRAF AUTORIZAT,
CF. ANEXEI 1.35 LA ORDINULUI 700/2014 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE AVIZARE,
RECEPTIE SI INSCRIERE IN EVIDENTELE DE CADASTRU SI CARTE FUNCIARA.
6. DECLARATIILE PRIVIND VALOAREA REALA A LUCRARILOR.
7. ADEVERINTA ELIBERATA DE INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII.
8. REFERATUL PROIECTANTULUI GENERAL
9. REFERATUL PROIECTANTULUI DE REZISTENTA
10. REFERATUL PROIECTANTULUI DE INSTALATII (DACA ESTE CAZUL)
11. REFERATUL PROIECTANTULUI DE DRUMURI/SISTEMATIZARE (DACA ESTE CAZUL)
12. REFERATUL DIRIGINTELUI C-TII
13. REFERATUL DIRIGINTELUI INSTALATII
14. REFERATUL DIRIGINTELUI DRUMURI/SISTEMATIZARE (DACA ESTE CAZUL)
15. CONTRACT SALUBRIZARE MENAJERA
16. EXTRAS CF NOU
17. ANUNT INCEPERE LUCRARI
18. PROCES VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR (2 EX)
19. CERTIFICAT DE PERFORMANTA ENERGETICA
20. COPIE CERTIFICAT DE INREGISTRARE A FIRMEI

S-ar putea să vă placă și