Sunteți pe pagina 1din 27

Sal Rachele

Misterul Timpului

Traducere: Adrian Pașcanu

Editura Sananda
Misterul Timpului

©Copyright 2018, Living Awareness Productions


P.O. Box 39, Wentworth, NH 03282

Pot fi retipărite părti din aceasta carte fără permisiunea editorului


dacă includ mai puțin de două pagini, cu condiția să existe o referință
explicită către autorul cărtii.

Tipărit in Statele Unite ale Americii de catre booksjustbooks.com

Nonficțiune: Educație, Spiritualitate

ISBN: 978-0-578-20138-2

Limitarea responsabilității: Nici o parte din conținutul acestei cărți nu


poate fi privită ca oferind sfat medical sau legal. Acest material are
numai scop educativ. Dacă aveți nevoie de consultanță medicală sau
legală, trebuie să apelați la personal specializat, doctori sau avocați.
Sal Rachele și Living Awareness Productions nu își asuma nici o
responsabilitate privind modul în care este folosită informația din
acest material. Nu sunt oferite garanții privind acuratețea sau
vindecarea in raport cu informațiile din carte.

Pentru mai multe informații, vizitați www.salrachele.com


Cuprins

Cuprins.................................................................................................................. i.
Tabela de Diagrame și Figuri ........................................................................... .vi
Cuvânt înainte ....................................................................................................vii
Introducere – Ce este Timpul? ........................................................................... 1
Capitolul 1 –Timpul liniar și neliniar ................................................................. 5
A. Timpul Liniar (Timpul orizontal) ................................................................. 7
Timpul Liniar Fizic ........................................................................................ 7
Timpul Liniar Psihologic ............................................................................... 9
B. Timpul Neliniar (Timpul vertical) ............................................................... 16
Timpul Vertical este întotdeauna ACUM.....................................................17
Tot timpul și spațiul sunt conținute în Eternul Moment Acum .................... 17
Trecutul, Prezentul și Viitorul sunt conținute în Eternul Moment Acum .... 19
Momentul Etern Acum este Singurul Timp care Există. Dovezi. ................ 20
Toate realitățile posibile și probabile sunt conținute de Timpul Vertical .... 21
Toate Dimensiunile și Universurile paralele și înalte sunt conținute de
Timpul Neliniar (Vertical) .......................................................................... 22
Este imposibil să fiți altundeva/altcândva decât în Eternul Acum ............... 23
Principiul Incertitudinii aplicat Timpului..................................................... 24
C. Natura lui Dumnezeu................................................................................... 26
Capitolul 2 – Realități Paralele ......................................................................... 31
O primă privire asupra Realităților Paralele..................................................... 31
Cele două tipuri de realități paralele ................................................................ 33
Teoria Rolei de Film a Timpului și Spațiului................................................... 35
Timpul ca Proiecție Holografică ...................................................................... 35
Alte aplicații ale Principiului Nonlocalizării al Fizicii Cuantice ..................... 36
O a doua privire asupra Ideii de Realități Paralele ........................................... 37
Capitolul 3 – Nonlocalizarea Timpului/Spațiului............................................ 41
Istoria noastră ascunsă ..................................................................................... 43
Ce este Superpoziția (Suprapunerea)? ............................................................. 45
Povestea Dimensiunilor Înalte, Găurilor de Vierme și Plierii Timp/Spațiu ..... 47
Principiul Nonlocalizării aplicat Timpului....................................................... 49

i
Misterul Timpului

Folosirea Principiului Nonlocalizării Timpului în beneficiul vostru și al


altora.... ............................................................................................................ 52
Capitolul 4 – Natura Realităților Alternative .................................................. 53
A. Déjà Vu și Linii Temporale care se Intersectează ....................................... 53
B. Bucle Temporale și Paradoxuri ................................................................... 55
C. Cum să accesați Viețile voastre Paralele ..................................................... 58
Capitolul 5 – O perspectivă detaliată asupra Liberului Arbitru și
Predestinării ....................................................................................................... 63
A 3-a Densitate: Voința Captivă ...................................................................... 63
A 4-a Densitate: Liberul Arbitru (Voința Liberă) ............................................ 65
A 5-a Densitate: Voia lui Dumnezeu ............................................................... 68
Cum accesați Sinele Înalt? ............................................................................... 69
Cazul Predeterminismului ................................................................................ 70
Falsa predare în fața Sinelui Înalt .................................................................... 73
Capitolul 6 – Călătoria în Timp ........................................................................ 79
A.Teoria Călătoriei în Timp ............................................................................. 79
Cum să călătoriți în Timp............................................................................. 81
Călătoria Spațială pe distanțe lungi .............................................................. 82
B. Metodele folosite în Călătoria în Timp ....................................................... 84
Găurile Negre ............................................................................................... 87
Găurile Albe ................................................................................................. 88
Găurile de Vierme ........................................................................................ 89
Vortexuri, Porți Stelare, Portaluri și Linii de Câmp..................................... 90
C. Călătoria Temporală Mentală ...................................................................... 92
Mai multe despre Déjà Vu și Linii Temporale care se intersectează ........... 93
Fragmentarea Sufletului ............................................................................... 96
Integrarea Sufletului..................................................................................... 97
Ce este cu Amintirile Incorecte .................................................................... 98
Reamintirea Selectivă .................................................................................. 99
Reîncadrarea (reframing) ............................................................................. 99
Psihometria ................................................................................................ 100
Capitolul 7 – Vindecarea Liniei Temporale................................................... 107
A. Întrebări obișnuite privind vindecarea Liniei Temporale .......................... 107
B. Vindecarea Liniei Temporale Reversate ................................................... 122
C. Conectarea cu Linia Temporală Viitoare .................................................. 124
Capitolul 8 – Cum să fiți Maeștri ai Timpului și Spațiului .......................... 139
Concepte avansate privind Linia Temporală.................................................. 139

ii
Cuprins

Puteți merge oriunde în Timp și Spațiu și să percepeți ce are loc


acolo……………........................................................................................... 140
La orice moment dat al Timpului Neliniar, puteți avea Multiple Linii
Temporale Dominante – acesta este Timpul în stare de Undă ....................... 142
Fizica Realităților Posibile și Probabile – Principiul Incertitudinii................ 145
Explorarea Realităților voastre Trecute, Prezente, Viitoare și Paralele ......... 145
Capitolul 9 – Psihologia de bază a Vindecării Liniilor Temporale.............. 153
1. Vindecarea Copilăriei Timpurii și a Vieților Trecute ale clientului....... 153
2. Atingerea unui echilibru între încrederea în Sinele vostru Înalt de a realiza
procesul și inițiativa de acțiune personală ...................................................... 155
3. Vindecarea Liniei Temporale efectuată asupra Sinelui (vindecarea
propriei copilării timpurii și a vieților trecute) ............................................... 157
4. Vindecarea celor care nu sunt prezenți .................................................. 158
5. Vindecarea familiei voastre și a prietenilor din această viață ................ 159
6. Informații suplimentare privind vindecarea în lipsa Prezenței Fizice .... 162
7. Vindecarea Grupurilor de Oameni în Timp Prezent (vindecarea colectivă
de persoane care nu sunt prezente fizic, dar se află pe planeta Pământ) ........ 164
8. Vindecarea Grupurilor de Oameni din Trecut (vindecarea traumelor
colective istorice de pe planeta Pământ) ........................................................ 184
9. Vindecarea Liniilor Temporale Viitoare posibile și probabile............... 189
10. Vindecarea Liniilor Temporale Viitoare posibile și probabile pentru alții –
conectarea cu Linia Temporală Viitoare în absența persoanei ....................... 191
11. Vindecarea Liniilor Temporale Viitoare posibile și probabile ale
Pământului ..................................................................................................... 192
Capitolul 10 – Informații adiționale despre Vindecarea Liniei Temporale 197
Vindecarea Liniei Temporale efectuată asupra Sinelui (aplicarea tehnicii
asupra voastră fără asistența unui terapeut) ................................................... 197
Vindecare Genetică și Ancestrală .................................................................. 198
Îndepărtarea sau Modificarea Amprentelor Ancestrale și Genetice din
interiorul vostru (cu ajutorul unui vindecător al liniei temporale) ............. 198
Îndepărtarea sau Modificarea Geneticii de către voi înșivă ....................... 199
Vindecarea în Timp Real a persoanelor din Genetica personală/Arborele
Genealogic personal ................................................................................... 199
Asistarea celorlalți pentru a-și Modifica Genetica ..................................... 200
Vindecarea Genetică în absența persoanei ................................................. 200
Vindecarea Amprentelor și Implanturilor (militare, ET, eterice, astrale,
reziduale)........................................................................................................ 201
Implanturi Fizice ........................................................................................ 201

iii
Misterul Timpului

Implanturi Astrale ...................................................................................... 202


Amprente Eterice ....................................................................................... 203
Aplicații ale Vindecării Liniei Temporale Reversate ..................................... 203
Proiecția Mentală prin Timp și Spațiu ...................................................... 203
Descărcarea Cunoașterii din această viață (accesarea răspunsurilor pentru
examene, reamintirea detaliilor foarte precise, etc) ................................... 205
Descărcarea Înțelepciunii din alte vieți ..................................................... 206
Descărcarea Informației de la Sinele vostru Viitor .................................... 206
Descărcarea Înțelepciunii de la Învățători din Trecut, Prezent și Viitor .... 207
Lucrul cu clienții dificili ................................................................................ 207
Determinarea tehnicilor care se potrivesc cel mai bine pentru clienții care se
află la început (cum ar fi Psihoterapia și Vindecarea Holistică) ............... 208
Ajutați clientul să Îmbrățiseze, Iubească și să Accepte Sinele în starea lui
Prezentă ...................................................................................................... 208
Ajutați clientul să își schimbe Imaginea de Sine ....................................... 209
Mai multe despre folosirea Tehnicilor de Respirație ................................. 209
Combinarea Vindecării Liniei Temporale cu Alte Modalități de vindecare.. 210
Combinarea cu Vindecările prin Poziționarea Palmelor ............................ 210
Împământarea, Vindecarea Aurei și Echilibrarea Chakrelor ..................... 210
Combinarea cu Procesul Iertării și cu Eliberarea Karmică ........................ 210
Mai multe despre Invocarea Ghizilor Spirituali ......................................... 211
Combinarea Meditației Vindecării Liniei Temporale cu alte tehnici de
meditație ..................................................................................................... 211
Îndepărtarea Entităților înainte, în timpul și după Vindecarea Liniei
Temporale .................................................................................................. 211
Capitolul 11 – Activarea Liniilor Temporale Alternative ............................ 213
Cum activăm Liniile noastre Temporale posibile și probabile? ..................... 221
Un proces în 10 pași privind modul în care să vă creșteți vibrația și să deveniți
mai puternici în Activarea Liniilor Temporale .............................................. 223
Colaborarea și Activarea de Grup a Liniilor Temporale ................................ 224
Nivelul vostru de Vibrație determină Puterea de Activare ............................ 226
Bariera de Frecvențe și efectul ei asupra Activării Liniilor Temporale ......... 227
Capitolul 12 – Organizarea Timpului ............................................................ 233
Folosirea eficientă a Timpului Liniar............................................................. 233
Cunoașteți-vă Scopul și Misiunea în Viață .................................................... 234
Tehnică pentru Determinarea Scopului Vieții ............................................... 235
Prioritizați – Determinați ce este cel mai important și cel mai puțin
important…. ................................................................................................... 236

iv
Cuprins

Eliminarea Obiceiurilor Nocive si Adicțiilor .....................………………....239


Recunoașteți Natura Distragerilor……………......………………………….241
Depășirea Rezistenței față de Schimbare.. ..………………………………...244
Gestionați-vă Fricile față de Succes și Eșec........……………..…………….246
Onorați-vă Angajamentul și Persistați.............................……………………248
Crearea Impulsului....................................…………………………………..248
Bariere Adiționale în Calea Organizării Eficiente a Timpului ....…………..249
Obsesia față de Detalii………………………………………………….…249
Procrastinarea și Nerăbdarea...………………………………………..…..250
Eșecul în Afirmarea Granițelor Personale ......……………....……………252
Mai multe despre Natura Distragerilor ..........................………………….253
Mai multe despre Natura Disciplinei .....……………………………….…253
Capitolul 13 - A merge Dincolo de Timp - Natura Atemporalității........…..257
Universul este Multidimensional (revizitat) ...………………………….…...257
Timpul în Planurile Subtile .…………………………………………….…...261
Timpul în Planurile Înalte .……………………………………………….….262
Dimensiunile Non-Duale ...……………………...…………………………..262
Etape ale Iluminării ......……………………………………………………..264
Concluzii ..…………………………………………………………………...274
Anexa A…......…………………………………………………………………277
INDEX................................................................................................................281

v
Misterul Timpului

Tabele de Diagrame și Figuri

Figura 1.1 - Compresia Naturală Armonică a Timpului 10


Figura 1.2 - Axele X-Y 11
Figura 1.3 - Evoluția Sufletului 12
Figura 1.4 - Axele X-Y-Z ale Straturilor Timp/Spațiu 13
Figura 1.5 - Formele de Undă ale Posibilităților 14
Figura 1.6 - Perspectiva Sinelui Înalt 18
Figura 1.7 - Big Bang 19
Figura 1.8 - Dimensiuni 23
Figura 1.9 - Plierea Spațio-Temporală și Găurile de Vierme 48
Figura 1.10 –Seturi și Subseturi 48
Figura 1.11 –Universul Oglindă 87

Transmisiune #1 – Fondatorii despre Timpul Liniar 11


Transmisiune #2 – Fondatorii despre Infinitate și Eternitate 28
Transmisiune #3 – Fondatorii despre Încântarea Explorării Misterelor 38
Transmisiune #4 – Fondatorii despre Paradoxuri 61
Transmisiune #5 – Fondatorii Mesaj 76
Transmisiune #6 – Fondatorii Mesaj 102
Transmisiune #7 – Fondatorii despre a fi Maestru al Spațiului/Timpului 136
Transmisiune #8 – Fondatorii despre Puterea Repetiției 193
Transmisiune #9 – Fondatorii Mesaj 230
Transmisiune #10–Fondatorii Mesaj 254

vi
Cuvânt înainte
Uneori, lucrurile pe care le considerăm implicite în această lume sunt
printre cele mai misterioase și greu de înțeles. Timpul este unul dintre
acestea. El pare să ne guverneze viețile, fie că suntem bogați sau săraci,
educați sau nu.
Cei mai mulți oameni petrec între 80-90 de ani pe Pământ și apoi viața
pe care o cunosc se termină. Progresele din știintă și metafizică sugerează
că există mai multe aspecte ale vieții decât un singur ciclu naștere-moarte.
Probabil că avem sute de șanse să învățăm lecțiile pentru care am venit
aici.
Totuși, chiar dacă reîncarnarea este inevitabil adevărată, apare
întrebarea: “Care este scopul vieții?”. Este, probabil, cea mai frecventă
întrebare a tuturor timpurilor și este cel mai dificil de oferit un răspuns. Nu
există răspunsuri incorecte și nici nu sunt posibile răspunsuri complete.
Viața are însemnătatea care îi este oferită de către Conștiință. Dacă simți
că viața ta nu are sens, va părea că trăiești o existență fără sens. Aceasta
este legea gândului creativ care formează fundația adevărului metafizic.
Este contraproductiv să trăiești o viață fără un sens. Este mai bine să
atribui un scop arbitrar vieții și apoi să te străduiești să trăiești pentru
împlinirea lui. Vei învăța foarte multe astfel, inclusiv cum să-ți concentrezi
si să-ți direcționezi energia.
Istoria lumii este plină de oameni care au avut o viziune personală a
vieții (uneori foarte excentrică și neobișnuită) și au creat lucruri uimitoare.
Fără să realizeze, toți au învățat să folosească timpul ca pe un aliat pentru
a-și atinge obiectivele.
Timpul poate fi prietenul sau inamicul tău, depinzând de modul în care
îl vezi. El te poate elibera sau te poate ține în captivitate, te poate arunca în
întuneric sau îți poate aduce iluminarea, deși, iluminarea, în sine, este
dincolo de timp.
Aceasta carte îți va ridica, probabil, unele provocări privind ideile pe
care le ai despre timp, în vreme ce îți va răspunde multora dintre vechile
tale întrebări. Te rog să nu crezi orbește tot ceea ce se spune în acest
material. Testează. Investighează. Explorează. Fii un adevărat om de
știință și afirmă, “Nu știu, dar voi afla adevărul despre Timp.”
Nu lăsa teoriile existente și dogmele să te împiedice să descoperi

vii
Misterul Timpului

secretele universului. Există foarte puține suflete pe Pământ care s-au


trezit la adevărul Ființei Noastre Unice. Ne poticnim mergând înainte,
crezând ceea ce mass media și societatea ne spun, în vreme ce aceleași
probleme par să revină mereu și mereu. Este clar că nu am descoperit
adevărata cauză a ceea ce par a fi nesfârșitele noastre dificultăți.
Câțiva învățatori înțelepți au sugerat că toate crizele moderne sunt în
conștiința noastră. Fizicieni iluminați spun că totul este conștiință, că nu
există nimic în exteriorul nostru, că tot ceea ce credem că știm este iluzie.
Multe texte spirituale spun că timpul este o iluzie, iar aceasta este adevărat
sau fals depinzând de modul în care il privești.
Indiferent dacă timpul este real sau nu, cartea îți va extinde, probabil,
orizonturile și îți va oferi unele metode practice pentru a gestiona acest
fenomen curios pe care îl numim Timp. Sfatul meu este să citești și să
contempli, apoi să citești si să contempli mai mult.

Sal Rachele

viii
Introducere – Ce esteTimpul?

Introducere – Ce este Timpul?


Scopul acestei cărți este să aducă lumină asupra unuia dintre cele mai
puțin înțelese concepte din lumea de astăzi. Deși toți par să fie afectați de
timp și lumea noastră funcționeză literal pe baza așa-numitului Timp
Liniar, există foarte puține explicații ale timpului care să rezolve multele
mistere ce îl înconjoară.
De exemplu, este posibilă călătoria în timp? Poate fi schimbat
trecutul? Există un tărâm dincolo de timp? Cum diferă timpul în alte lumi?
Există dimensiuni ale timpului (și ale spațiului)? De ce pare timpul să se
accelereze pe măsură ce vârsta noastră crește?
Pentru cei care au mai multe înclinații metafizice, am enumerat
întrebări suplimentare: Gândul creează timp? Ce este memoria? Ce este
atemporalitatea? Cum percep oamenii iluminați timpul?
Și, pentru oamenii de știință: Dacă este aproape imposibil să se
accelereze la viteza luminii (din cauza masei care tinde spre infinit), atunci
cum se explică prezența luminii în universul nostru? A existat ea
dintotdeauna? Cum a apărut lumina dacă nu ar fi pornit de la o stare statică
de viteză zero? Ce forță sau stare a energiei a cauzat Big Bang? Ce a fost
înainte?
Această carte este rezultatul unei colaborări între autor și diverșii săi
ghizi spirituali din dimensiunile înalte. Vi se sugerează să păstrați o minte
deschisă și să explorați subiectele împreună cu ființele care aduc
informații relevante.
Investigăm natura timpului fără a ne baza pe descoperirile tradiționale
mai mult decât este necesar. Ne punem întrebări și investigăm multe dintre
principiile de bază ale științei moderne, inclusiv credința că nimic nu poate
merge mai repede decât viteza luminii. Privim rolul conștiinței în ceea ce
privește percepția timpului.
În această carte vom explora în detaliu subiectul. Dacă sunteți deja
familiari cu celelalte cărți ale autorului, aveți o idee privind percepția sa
asupra timpului și spațiului. Deși nu avem intenția să duplicăm ceea ce a
fost deja scris, vom oferi o mică recapitulare în aceste pagini de început.
Deși vom începe cu câteva concepte de bază, materialul va deveni
gradual mai complex. Sperăm să explicăm conceptele avansate în moduri
pe care să le puteți înțelege ușor, chiar dacă nu aveți prea multă pregătire

1
Misterul Timpului

în științele fizicii. Va fi foarte puțină matematică implicată în discuții, cu


excepția câtorva definiții de baza, în care matematica este inevitabilă.
De exemplu, timpul liniar (descris ca timp “orizontal“ în Capitolul 1)
poate fi definit ca raportul dintre distanță și viteză. Dacă parcurgeți 100
km cu o viteză de 100 km/h, 100/100 = 1h de timp trecut.*
--------------------------
*Această ecuație simplă este relevantă pentru deplasarea cu viteze mici. Dacă vă
deplasați cu viteze apropiate de viteza luminii, trebuie folosit un set mai complicat de
ecuații (transformarea Lorentz). Dacă studiați ecuațiile asociate cu Teoria Specială a
Relativității a lui Eistein, veți observa că, pe măsură ce viteza se apropie de viteza
luminii, timpul tinde către zero (sau se oprește), în vreme ce masa tinde către infinit.

Mai jos sunt câteva idei pe care le vom examina în această carte:

 Creăm constant noi realități în fiecare moment. Liniile temporale


se ramifică în continuu, într-o forma asemănătoare undei. Acesta
este Principiul Incertitudinii al fizicii cuantice aplicat conștiinței și
timpului.

 Dumnezeu este definit ca tot ceea ce este plus sursa a tot ceea ce
este. Dumnezeu trăiește experiența vieții în două moduri diferite –
ca fiecare dintre noi, individual, și ca noi toți, simultan.

 Toată Creația se întâmplă simultan; ca urmare, un număr infinit de


realități posibile au fost create instantaneu (sau sunt create
instantaneu) și noi putem alege să le experimentăm secvențial într-
o durată infinită de timp.

 Există un concept că totul s-a întâmplat deja și că noi alegem, pur


și simplu, să retrăim experiențele – putem retrăi experiența unor
linii temporale care au mai fost explorate, de câte ori dorim, sau
putem să comutăm pe noi linii temporale care au fost deja create și
să le trăim ca experiență. La un nivel înalt de conștiință, putem să
creăm ceva care nu a mai existat în timp liniar.

 Să reformulăm ideea de mai sus într-un mod ușor diferit: un număr


infinit de linii temporale/realități paralele a fost deja creat, iar
liberul arbitru înseamnă, pur și simplu, că putem sa alegem pe care

2
Introducere – Ce esteTimpul?

să o/le trăim ca experiență. În multe niveluri/dimensiuni, pare că


noi creăm ceva “nou“, când, de fapt, explorăm, mai degrabă, o
realitate care a fost deja creată. Poate într-adevăr să existe un tărâm
în care să fie create linii temporale cu totul noi, dar acest nivel de
conștiință este mult deasupra nivelului celor mai mulți oameni de
pe Pământ.

În următoarele pagini, răspunsurile pentru aceste enigme, paradoxuri și


mistere vor fi revelate printr-un efort comun al acestui autor, al ghizilor săi
spirituali și a fiecăruia dintre voi, cei care citiți această carte. Nu contează
cât timp a trecut din momentul în care autorul a creat cartea și momentul
în care o citiți – simpla voastră prezență, ca cititori, contribuie la crearea
modelelor de realitate ilustrate în acest material.
Autorul lucrează cu un grup de ființe din dimensiunile înalte,
cunoscute sub numele de “Fondatori“. Ei vor adăuga ocazional mesaje pe
parcursul cărții. Vă rugăm să păstrați o minte deschisă cu tot ceea ce citiți,
indiferent de unde vine. Fiți doritori să investigati orice spun autorul si
Fondatorii. Cercetați. Explorați cu o minte deschisă, punându-vă întrebări,
după cum este potrivit. Aceasta înseamnă investigarea cu o minte pură,
calmă si rațională, fără să vă poziționați implicit pe o atitudine contrară
sau să priviți excesiv de analitic.
Subiectul timpului este uimitor de complex și dificil de cuprins
deoarece mințile noastre intelectuale sunt un produs al timpului/spațiului
tridimensional și liniar, iar multe dintre conceptele conținute în aceasta
carte nu pot fi înțelese în totalitate intelectual. Trebuie să angajați abilități
mai profunde și mai intuitive pentru a obține o viziune a naturii
dimensiunilor înalte, timpului vertical, liniilor temporale paralele etc.
Pentru a evita ca acest material să devină prea teoretic, am inclus unele
aplicații practice ale ideilor prezentate, inclusiv o prezentare a tehnicii
vindecării liniei temporale, o terapie nouă și puternică, ce are capacitatea
de a depăși cu mult tradiționala psihoterapie. Citiți în continuare pentru a
învăța mai multe despre această tehnică.
Vă invit să călătoriți împreună cu mine, nu numai să mă urmați.
Explorăm împreuna țesătura timpului si spațiului și găsim informatii utile
care ne vor ajuta cu adevărat să ne înțelegem rolul în povestea Creației.
Va fi necesară o anumită perioadă de timp pentru a citi cartea. S-ar
putea să aveți nevoie să o recitiți de câteva ori pentru a cuprinde totul.

3
Misterul Timpului

Vorbind despre paradoxuri, iată unul: nu este nevoie de nici un fel de


durată de timp ca să fiți ceea ce sunteti, dar pare că necesită mult timp să
conștientizați cine sunteți.
În primul capitol vom oferi unele elemente științifice și psihologice de
bază pe care oricine le poate înțelege. Cei mai mulți dintre voi ați studiat
aceste concepte în școala generală și în liceu, dar, probabil, nu cu același
accent pe care noi îl folosim aici. Pe măsură ce continuăm, ne vom referi
la unele concepte mai radicale, care eu fost prezentate în materialele
precedente. Dacă nu ați citit cărțile precedente, este în regulă, dar ar fi de
ajutor să întelegeți conceptele de multiple dimensiuni și aspecte ale Sinelui
care au fost oferite acolo. Accesați site-ul web al autorului pentru
informații privind publicațiile anterioare (http://www.salrachele.com).

Mulțumesc pentru că sunteți deschiși să călătoriți împreună cu mine


pentru a dezvălui misterele timpului.

Sal Rachele

4
Capitolul 1 – Timpul Liniar si Neliniar
Pentru a vă ajuta să înțelegeți subiectul complex al timpului, vă oferim
urmatoarele definiții:

 Timpul liniar (orizontal) – Este o măsură a mișcării relative între


două sau mai multe obiecte sau stări ale realității. Acesta este
timpul ilustrat de ceasuri și calendare și este folositor în
evenimentele și situațiile zilnice.

 Timpul Neliniar (vertical) – Este starea eternului ACUM care


există pe întinsul tuturor dimensiunilor realității, Dintr-o anumită
perspectivă, acesta este singurul timp care există, iar timpul liniar
este conținut de universul mai larg al eternului ACUM.

 Condensatul Bose-Einstein – Este starea statică a universului care


există la temperatura zero absolut. În Condensatul Bose-Einstein
nu există, în principiu, timp liniar deloc, deoarece nu există
mișcare.

 Compresia Naturală Armonică a Timpului – Este tendința timpului


psihologic de a curge mai rapid la niveluri mai înalte de conștiință
sau în dimensiunile înalte. Nu trebuie confundată cu iluzia curgerii
mai rapide a timpului care apare mai târziu în viață (aceasta este
descrisă cu mai multe detalii ulterior).

 Expansiunea Naturală Armonică a Timpului – Se referă la


abilitatea de a dilata timpul psihologic (a încetini timpul), așa cum
se întâmplă în starea de vis, sau expansiunea naturală a timpului în
dimensiunile joase. Este, de asemenea, posibilă manipularea
timpului cu scopul de a îndeplini mai multe într-o perioadă dată de
timp liniar.

 Linie Temporală Dominantă – Modul în care se manifestă, de fapt,


lucrurile în lumea materială. Cuprinde atât nivelurile personale cât
si colective ale realității. Puteți avea multiple linii temporale

5
Misterul Timpului

dominante deoarece există multiple dimensiuni timp-stațiu.

 Linie Temporală Posibilă – O idee concepută de conștiință, care are


potențialul să se manifeste în viitorul timpului liniar (orizontal). În
timpul neliniar, toate liniile temporale posibile au deja un anumit
grad de realitate (existență).

 Linie Temporală Probabilă – O idee concepută de conștiință, care


este probabil să se manifeste în lumea materială (linia temporală
dominantă) la un anumit moment în timpul liniar.

 Linii Temporale Trecute și Viitoare – Linii temporale posibile și


probabile, care există într-o zonă a fabricii timp-spațiu, zonă care
nu este asociată cu timpul liniar prezent.

 Straturi ale Timpului – Secvențe sau coordonate ce corespund


diverselor niveluri și dimensiuni ale timpului.

 Straturi ale Spațiului – Niveluri vibratorii diferite (densități,


dimensiuni sau planuri ale existenței).

 Realități Paralele – Cunoscute și sub numele de “Linii Temporale


Paralele”, se referă la toate realitățile posibile și probabile care
coexistă cu linia temporală dominantă în acest moment etern
ACUM. Se referă, de asemenea, la linii temporale paralele
dominante care există în diverse planuri și subplanuri simultan cu
linia temporală dominantă percepută în prezent de conștiința
colectivă umană.

 Momentul Eternul de ACUM – Este o stare a timpului neliniar


(vertical), care există pe întinsul întregului spațiu și timp orizontal,
precum și dincolo de acesta.

 Activare – Procesul infuzării continuumului timp-spațiu cu


conștiință prin intenție, vizualizare sau direcționarea energiei forței
de viață prin folosirea voinței, dorinței, emoțiilor etc.

6
Capitolul 1 – Timpul Linear și Nelinear

 Principiul Incertitudinii – Cunoscut, de asemenea, sub numele


Principiul Incertitudinii al lui Heisenberg. Este o lege a mecanicii
cuantice care ilustrează faptul că realitatea poate exista într-o
formă de potențial (o formă de undă a posibilităților) sau ca o stare
discretă a materiei (o particulă). În laborator, starea neobservată a
unui electron este în forma unei unde, în vreme ce starea observată
este în forma unei particule.

 Superpoziția – O derivată a principiului incertitudinii care


sugerează că realitatea poate avea două stări în același timp. Un
exemplu este Pisica lui Schrodinger, care este și în viață și moartă
în același timp.

 Nonlocalizarea – (Principiul Nonlocalizării al mecanicii cuantice)


– care este direct relaționat cu ideea de inseparabilitate
(entanglement) – starea materiei și energiei în care totul este
interconectat în mod intim în univers. Aceasta se referă, de
asemenea, la un plan de existență care este prezent peste tot în
continuumul timp-spațiu. Sugerează conținerea continuumului
timp-spațiu de către o realitate înalt dimensională mai
cuprinzătoare.

A. Timpul Liniar (Timpul Orizontal)

Timpul Liniar Fizic

În această subsecțiune vom explora natura timpului liniar fizic,


definit ca o măsură a mișcării relative. Apoi vom examina relația
dintre timp și spațiu, precum și natura variabilă a timpului fizic.

Cu excepția cazului în care trăiți sub o stâncă, aveți, probabil, un


sentiment foarte acut al timpului. Nu numai că puteți interpreta afișajul
unui ceas, dar depindeți, probabil, într-o mare măsură, de un calendar, o
agendă, un telefon sau alt dispozitiv care măsoară timpul. Dar ce este,
oare, timpul?
Timpul liniar sau orizontal este o măsura a mișcării relative între două
sau mai multe obiecte sau stări ale realității. Această formă a timpului are

7
Misterul Timpului

două componente: (1) timpul fizic; și (2) timpul psihologic.

Măsurarea fizică a Timpului

Cel mai ușor de înțeles concept al timpului implică măsurarea mișcării


relative între două sau mai multe obiecte sau stări ale realității. Ceasurile
și calendarele noastre moderne se bazează pe trei măsurători simple –
rotația Pământului în jurul axelor sale, poziția lunii și revoluția Pământului
în raport cu Soarele.
Fără a intra în prea mari detalii privind modul în care au apărut aceste
măsurători, să spunem, pur și simplu, că o rotație (o zi) a fost împărțită în
unități mai mici (ore, minute, secunde etc), pozițiile lunii au fost exprimate
în săptămâni și luni, iar o revoluție (un an) a determinat apariția decadelor,
secolelor și mileniilor.
Desigur există și alte sisteme, precum calendarele Mayaș si Toltec, dar
nu vom discuta despre ele acum, deoarece nu este scopul acestei cărți să
analizeze elemente ale măsurătorii timpului.
Timpul fizic este variabil, așa cum a demonstrat Einstein în Teoria
Specială a Relativității. Pentru viteze și distanțe obișnuite, timpul pare să
fie destul de constant, dar, în cazul deplasării cu viteze apropiate de viteza
luminii, timpul pare să se comporte cu totul altfel. Pentru simplitate, să
spunem că atunci când ne apropiem de viteza luminii, timpul pare să
încetinească. Vă sugerăm să faceți o cercetare în subiectul relativității
pentru a avea o explicație mai detaliată și științifică a timpului fizic ca
variabilă.
Timpul fizic există numai atunci când este prezentă mișcarea.
Universul cuprinde atât timp cât și atemporalitate, depinzând de existența
sau nu a unei mișcări a ceva în raport cu altceva.
Există două componente principale ale continuumului timp-spațiu:
(1) starea dinamică în care aspectele universului sunt în continuă
mișcare; și (2) starea statică, numită și Condensat Bose-Einstein. Există
legile mișcării și ale termodinamicii care descriu starea dinamică. Energia
în această stare este compusă din doua tipuri, energie potențială și energie
cinetică. În starea statică, energia există în echilibru perfect. Vom vorbi
mai multe despre cele două stări ale energiei în timpul discuției privind
Legea Conservării Energiei, mai târziu, în această carte.

8
Capitolul 1 – Timpul Linear și Nelinear

Timpul Liniar Psihologic

În această subsecțiune vom examina natura timpului liniar psihologic,


sau modul în care trăim experiența timpului orizontal, incluzând ideea că
nivelul nostru de atenție și nivelul compozit de vibrație determină viteza
cu care simțim că trece timpul. Vom investiga, de asemenea, ideea
compresiei si expansiunii naturale, armonice, a timpului, precum și ce se
întâmplă în starea de iluminare a minții.

Timpul psihologic se referă la percepția noastră asupra trecerii


timpului. Avem o idee cum se simte timpul; de exemplu, cei mai mulți
dintre noi concepem ce înseamnă 5 minute. Dacă spun “Am să te apelez în
5 minute“, vă puteți imagina un interval de timp care trece înainte de apel.
Aveți o idee despre trecut și viitor bazată pe experiențele pe care vi le
puteți aminti (trecutul) sau anticipa (viitorul).
La fel ca timpul fizic, timpul psihologic este o variabilă. Dacă sunteți
plictisiți, timpul pare să curgă foarte încet; dacă sunteți intens angajați într-
o activitate, timpul pare să zboare.
Există câteva idei interesante în legătură cu timpul psihologic. De
exemplu, pe masură ce creșteți în vârstă, timpul pare, în general, să curgă
mai rapid. Aceasta se datorează parțial fenomenului ”amintirii selective”.
De exemplu, dacă aveți 10 ani, v-ați putea aminti 7 sau 8 aniversari ale
zilei de naștere. Dacă ele sunt destul de diferite, mintea voastră le va trata
individual si va părea că a trecut mult timp de la prima aniversare până în
prezent. Însă, dacă aveți 60 de ani, s-ar putea să vă amintiți numai câteva
dintre cele mai emoționante aniversări. Dacă aniversările semnificative au
apărut la un interval de 10 ani, ați putea simți ca și cum nu a trecut mult
timp între ele. Așadar, 60 de aniversări pot părea să fie 6. Evenimentele
care aparțin ”rutinei” sau care implică multă repetiție tind să fie uitate și,
astfel, timpul pare să treacă mai repede.
Există și un alt motiv pentru care timpul pare să treacă mai repede pe
măsură ce omul atinge vârste mai înaintate și acesta se referă la ceea ce
este numit ”compresia naturală armonică a timpului”. Pe măsură ce vă
creșteți vibrația (ca rezultat natural al evoluției), starea voastră dominantă
de conștiință percepe ceea ce corespunde celei mai înalte stări pe care ați
atins-o. Timpul tinde să curgă mai rapid în stările înalte. De exemplu, în

9
Misterul Timpului

cea de-a 6-a dimensiune, ceea ce pare a fi o săptămână poate fi echivalent


cu un an în cea de-a 4-a dimensiune. Atunci când Biblia spune că
Dumnezeu a creat Cerurile și Pământul în 6 zile, ar putea exprima cât a
simțit cu adevărat Dumnezeu că a durat. O ființă din cea de-a 12-a
dimensiune poate trăi experiența a 1 milion de ani pământești într-o
clipită.
Vedeți Figura 1.1 pentru o imagine reprezentativă a
expansiunii/compresiei naturale armonice a timpului pentru 7 dimensiuni.
Echivalentele temporale din ilustrație sunt aproximative (o lună în ce-a de-
a 5-a dimensiune, probabil, nu este exact echivalentă cu un an din cea de-a
4-a dimensiune).

Un concept înrudit implică ideea de ”expansiune naturală armonică a


timpului”. Un exemplu - se întâmplă în timpul stării de somn în fiecare
noapte. Ați putea avea câteva săptămâni exprimate de un singur vis, dar,
când vă treziți, realizați că au trecut numai 60 până la 90 de minute.
În momentul în care sufletele ating un anumit nivel de vibrație, ele au
abilitatea de a dilata sau contracta timpul în mod conștient. Acesta este
modul în care Arhanghelii sunt capabili să viziteze câteva mii de oameni
în același timp. Puteți spune că ei expandează (dilată) timpul pentru a oferi
tuturor o vindecare și apoi îl contractă când au terminat. Astfel, ei pot oferi
mii de vindecări, acordând atenție personală fiecărei persoane, dar, când se

10
Capitolul 1 – Timpul Linear și Nelinear

întorc după mii de ore de vindecare, numai câteva secunde au trecut în


fluxul lor temporal normal.
Venind vorba de ființele înalt dimensionale, din când în când vom
permite ghizilor spirituali ai acestui autor, Fondatorii, să vorbească din
perspectiva lor asupra planului pământesc. Următorul mesaj este oferit de
Fondatori.

Transmisiune #1 de la Fondatori – Timpul Liniar


Salutări, dragi Creatori. Noi suntem Fondatorii. Cu mare plăcere
împărtășim cu voi multiple concepte privind timpul. Poate nu ne credeți,
dar este foarte provocator pentru ființele înalte, indiferent de nivelul lor
de vibrație, să trateze acest subiect. Aceasta nu are legătură cu o lipsă de
cunoaștere din partea noastră, ci, mai degrabă, este pentru că limbajul
vostru e extrem de limitat și cei mai mulți dintre voi nu v-ați dezvoltat
deplin abilitățile telepatice.
Timpul vostru fizic (liniar) poate fi privit ca parte a continuumului
spațiu-timp sau a matricei. Imaginați-va timpul ca un câmp de coordonate
x în cadrul modelului matematic, iar spațiul ca un câmp de coordonate y
în cadrul modelului. Asemănător unui grafic standard x-y, puteți găsi
puncte specifice în timp și spațiu pe întinsul continuumului. Observați, va
rugăm, Figura 1.2.
Figura 1.2

11
Misterul Timpului

După cum puteți vedea, există patru sectoare, pe care le vom numi :
”Dimensiuni Înalte Trecute”, ”Dimensiuni Joase Trecute”, ”Dimensiuni
Înalte Viitoare” și ”Dimensiuni Joase Viitoare”. Punctul central al
graficului x-y (0,0) reprezintă momentul prezent și locația așa numitului
vostru spațiu tridimensional normal.
Aveți ceea ce se cheamă ”Linie Temporală Dominantă” care se
desfășoară din trecut către viitor și de la dimensiunile joase către cele
înalte. Graficul de mai jos seamănă oarecum cu o serie de trepte care urcă
(într-o situație ideală). Vedeți Figura 1.3.

Figura 1.3

Starea de conștiență în general crescătoare cu timpul este numită


”Evoluția Sufletului”. Deși ea poate ocazional sau periodic să scadă
temporar, pentru o perioadă lungă de timp tendința generală este către o
mai mare conștiență și înțelepciune. Cu alte cuvinte, linia graficului se
deplasează dinspre dimensiunile joase trecute (Sector 2) către
dimensiunile înalte viitoare (Sector 3) odată cu trecerea timpului.
Forma graficului reprezintă starea de conștiință ”compozită” a unui
suflet în continuumul timp-spațiu. Este posibil pentru un suflet să
proiecteze conștiință în orice parte a continuumului, la orice moment. Un

12
Capitolul 1 – Timpul Linear și Nelinear

aspect al sufletului călătorește în trecut, când rememorează evenimente


care s-au întâmplat. Când își imaginează viitorul, o parte a energiei
sufletului se deplasează către sectoarele viitorului din grafic.
În realitate, continuumul timp-spațiu este mult mai complex decât ceea
ce este ilustrat în figurile de mai sus. De exemplu, imaginați-vă că
diagrama este 3D. Figura 1.4 ilustrează realități timp-spațiu
”stratificate”. Axa x reprezintă timpul liniar, axa y reprezintă spațiul
liniar, iar axa z- realități posibile și probabile. Vă puteți deplasa oriunde
în timpul și spațiul fizic pentru a percepe ce are loc acolo. Observați că
am folosit timpul prezent, precum în ”se întâmplă acum”. Aceasta
deoarece, dintr-o perspectivă mai înaltă, tot timpul este ACUM. Vă puteți
duce oriunde în timpul și spațiul fizic sau oriunde în dimensiunile joase
sau înalte ale timpului și spațiului și să percepeți ce are loc acolo.

Figura 1.4

13
Misterul Timpului

Într-un model 3D al continuumului timp-spațiu (Figura 1.4) aveți o


axa z care reprezintă ceea ce se numesc “realități posibile și probabile”.
Le puteți numi, de asemenea, “realități paralele”. Linia temporală
dominantă este cea care se manifestă în așa numitul timp și spațiu
“normal”. Cu toate acestea, există un număr infinit de realități posibile
care coexistă cu linia temporală dominantă, dar nu au suficientă energie
pentru a se manifesta în sensul fizic.
Dacă un suflet direcționează suficientă intenție de energie înaltă într-o
realitate posibilă, ea devine o realitate probabilă. Aceasta se numește
”activarea liniei temporale”. De fapt, este posibil ”saltul” într-o nouă
linie temporală dominantă pe baza intenției puternice de a crea ceva
diferit de modul în care par să se desfășoare lucrurile. În esență, acestea
sunt mecanici ale liberului arbitru. (Vom avea o întreagă secțiune privind
modul de ”activare” a liniilor temporale sau aducerea realităților
paralele în timpul liniar, mai târziu în această carte). Observați Figura
1.5 mai jos.

Figura 1.5

14
Capitolul 1 – Timpul Linear și Nelinear

Pentru a face lucrurile mai complexe, imaginați-vă continuumul


vostru timp-spațiu personal fuzionat cu continuumul timp-spațiu al
fiecărui suflet din Creație. Acolo unde continuumurile se intersectează,
aveți realități ”împărtășite” sau linii temporale colective. De exemplu, toți
oamenii de pe Pământ trăiesc o realitate colectivă de a avea un corp pe
Pământ, deși experiența multor suflete din cadrul acestei realități
colective poate diferi foarte mult de a voastră.
Să descriem aceasta într-un mod diferit. Linia voastră temporală
dominantă cuprinde ceea ce creați individual, în cea mai mare parte la
nivelele 3 si 4 ale conștiinței (planurile minții înalte, subconșientului, ego-
ului, imaginației, sentimentelor, dorințelor, voinței, intenției etc.),
combinat cu creațiile individuale ale tuturor celorlalte forme de viață cu
care împărtășiți partea voastră a continuumului timp-spațiu.
În vreme ce, din cel mai înalt punct de vedere, fiecare suflet din
Creație le afectează pe toate celelalte, este evident că numai o mică parte
a sufletelor din univers afectează continuumul vostru într-un mod
semnificativ (și viceversa). Acestea vor include familia, prietenii și
relațiile personale semnificative împreună cu, în mai mică măsură, fiecare
suflet pe care îl întâlniți în cale, de la casier până la ofițerul care
direcționează traficul.
Linia voastră personală dominantă interacționează/se intersectează cu
cele ale familiei și prietenilor. Acolo unde ele sunt parțial fuzionate aveți
realități colective – lucruri împărtășite de multiple suflete. Dacă
împărtășiți cu o persoană apropiată un apus de soare, apusul există în
ambele voastre realități dominante. Dacă împărtășiți idei cu o persoană
apropiată, care nu s-au manifestat în planul pământesc, aceste realități
există într-o linie temporală colectivă posibilă. Linia voastră temporală
individuală posibilă se intersecteaza acum cu linia temporală posibilă a
persoanei apropiate. Cu alte cuvinte, aveți o realitate paralelă care se
intersectează cu realitatea paralelă a persoanei apropiate. Dacă este
infuzată suficientă energie acestei linii temporale împărtășite posibile,
devine mai probabil ca realitatea voastră paralelă împărtășită să
”pătrundă” în linia voastră temporală dominantă împărtășită.
O aplicație evidentă a acestei idei este situația a doi parteneri asociați
într-o afacere. Afacerea există în mințile partenerilor mai întâi și, astfel,
într-o linie temporală posibilă împărtășită. Atunci când multă energie și
efort sunt direcționate pentru manifestarea realității împărtășite, ea devine

15
Misterul Timpului

o linie temporală împărtășită ”probabilă”. Va rămâne o realitate


probabilă până când activitățile partenerilor rezultă într-un obiectiv
manifestat, precum demararea afacerii, cumpărarea sau fabricarea
produselor, vânzarea etc. La acel moment, afacerea devine parte a liniei
temporale dominante (realitate manifestă).
Vom vorbi mai multe despre liniile temporale personale și colective
mai târziu. Pentru moment mai degrabă stimulăm conștiența voastră și vă
pregătim pentru continuarea explorării acestei teme. Noi suntem
Fondatorii. O zi bună.

B. Timpul Neliniar (Vertical)

În această secțiune vom explora ideea de timp neliniar (sau vertical)


incluzând natura paradoxală a eternului ACUM (conținând tot timpul
și fiind, de asemenea, dincolo de timp). Alte teme asociate includ:
(a) ideea de realități paralele, (b) teoria timpului formulată de Julian
Barbour, (c) timpul, ca proiecție holografică și (d) Principiul
Nonlocalizării aplicat timpului (ideea că noi suntem simultan
pretutindeni).
Discuția noastră se va concentra acum pe conceptul timpului
neliniar/vertical. Urmează un sumar de caracteristici ale timpului vertical.

1. Timpul Vertical este întotdeauna ACUM.


2. Tot timpul și spațiul sunt conținute în momentul etern de ACUM.
3. Trecutul, Prezentul și Viitorul sunt conținute în momentul etern de
ACUM.
4. Momentul etern ACUM este singurul timp care există. Aceasta
afirmație poate fi dovedită.
5. Toate realitățile posibile și probabile sunt conținute în timpul
vertical.
6. Toate dimensiunile și universurile paralele și înalte sunt conținute
în timpul neliniar.
7. Este imposibil să fiți altundeva/altcândva decât în eternul ACUM.
8. În eternul ACUM este posibilă intrarea în atemporalitate – un
tărâm de dincolo de timp și spațiu.

Să aruncăm o privire acum asupra caracteristicilor de mai sus.

16
Înapoi la site: revistacosmos.com/salrachele

Comandă cartea direct de la Editura Sananda


Adresă: Str. Liviu Rebreanu 5 - Bl. 52 sc. 2 et. 2 ap. 55, Bucureşti
Telefon: +04 (0) 722 352 832
Email: contact@revistacosmos.com

S-ar putea să vă placă și