Sunteți pe pagina 1din 27

S.C. MAXIPROOF SECURITY SYSTEMS S.R.L.

J.../......./.......
CUI RO .....................
LICENŢĂ NR. ......./T/........... Exemplar nr. ½

PROIECT SISTEM TEHNIC DE SECURITATE


SISTEM ALARMĂ ANTIEFRACŢIE
SISTEM CONTROL ACCES
SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO

Beneficiar: Primăria Orașului Comarnic – str. Republicii nr. 104 , 0244 360 076 , Obiect de avtivitate :
Primărie ; Termen de realizare : 19.10.2018

Cod proiect:
Data: 19.10.2018
Intocmit: Moraru Alexandru Lucian
Aprobat:

Executant: S.C. MAXIPROOF SECURITY SYSTEMS S.R.L

Prezentul proiect contine 14 file si 3 anexe.

ATENŢIE! Deţinerea fără drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautonzate sunt
INTERZISE!
Cod proiect: ……. Document confidenţial Pagina …. din …..
Data executare lucrare:
……..
S.C. MAXIPROOF SECURITY SYSTEMS S.R.L.
J.../......./.......
CUI RO .....................
LICENŢĂ NR. ......./T/........... Exemplar nr. ½

PREAMBUL

În conformitate cu prevederile art. 2, alin. (3) din Anexa la H.G. nr. 301/2012, adoptarea prezentelor
măsuri de securitate se realizează în baza Analizei de risc la securitate fizică, pusă la dispoziţie de către
PRIMĂRIA ORAȘULUI COMARNIC şi care este anexată la prezentul plan.
Analiza de risc la securitatea fizică constituie fundamentul adoptării măsurilor de securitate ale
obiectivului, transpuse în prezentul proiect !
Documentaţia aferentă Analizei de risc la securitate fizică este înregistrată la PRIMĂRIA ORAȘULUI
COMARNIC cu nr. 22 din data 15/10./2018, fiind asumată de către conducătorul PRIMĂRIEI ORAȘULUI
COMARNIC.

CAPITOLUL I. DATE GENERALE

Prezentul proiect este întocmit în conformitate cu prevederile art. 28, alin. (7) din Legea nr. 333/2003,
respectiv, art. 5, alin. (3) şi art. 6 din Anexa 7 la H.G. nr. 301/2012.
Acesta cuprinde detaliile de execuţie şi montaj pentru SISTEMUL DE DETECTIE SI SEMNALIZARE
EFRACTII, SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO si SISTEM CONTROL ACCES la PRIMĂRIE, in care isi
desfasoara activitatea PRIMĂRIA ORAȘULUI COMARNIC.
PRIMĂRIA ORAȘULUI COMARNIC are sediul social declarat în Comarnic .
PRIMARIA este situată în Comarnic., unde desfăşoară activităţi de administrație publcă;

Prezenta documentaţie s-a elaborat având la baza următoarele:

a) contractul nr. …./……… î ncheiat î ntre S.C. MAXIPROOF SECURITY SYSTEMS SRL ş i PRIMĂRIA
ORAȘULUI COMARNIC;
b) Legea nr. 333/2003;
c) H.G. nr. 301/2012;
d) Legea nr. 182/2002;
e) Legea nr. 319/2006;
f) SR CEI 839-1-2;
g) Familia de standarde SR EN 50131. Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă împotriv efracţiei şi
jafului armat;
h) Familia de standarde SR EN 50132. Sisteme de alarmă. Sisteme de supraveghere TVCI care se
utilizează în aplicaţiile de securitate;
i) Familia de standarde SR EN 50133. Sisteme de alarmă. Sisteme de control al accesului pentru
utilizare în aplicaţii de securitate.

ATENŢIE! Deţinerea fără drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautonzate sunt
INTERZISE!
Cod proiect: ……. Document confidenţial Pagina …. din …..
Data executare lucrare:
……..
S.C. MAXIPROOF SECURITY SYSTEMS S.R.L.
J.../......./.......
CUI RO .....................
LICENŢĂ NR. ......./T/........... Exemplar nr. ½

CAPITOLUL II. DESCRIEREA GENERALA A LUCRARILOR

II. 1 Amplasamentul:
Obiectivul se învecinează cu:
 Nord: Biblioteca Orașului Comarnic
 Sud: str. Secăriei ;
 Est: Proprietate particulară;
 Vest: DN 1;
Schiţa de dispunere a obiectivului, a clădirilor învecinate şi a st răzil or adiacent e este prezentată î n
detaliu în Anexa nr.1;

II. 2 Elementele privind constructia:

Obiectvul este construcţie cu regim de înălţime pe un singur nivel şi cuprinde: birouri, casierie, cameră
tehnică, hol public, toaletă. Accesul in locație se face prin două intrări , una principală pentru clienți și una
principală pentru personalul angajat. Cele două intrări au uși din geam termopan , iar tavanul este la o înălțime de
2.5 m.
Planurile obiectivului sunt prezentate în planşele desenate Anexa2.1 , Anexa 2.2 , Anexa 2.3.
Construcţia imobilului este realizată pe structură de stâlpi, grinzi şi planşee de beton, compartimentări din
zidări. Suprafeţele vitrate sunt din geam termopan.

II. 3 Subsistemele componente:

În conformitate cu prevederile Anexei 1 la H.G. nr. 301/2012, privind cerinţele minimale de securitate, pe
zone funcţionale şi categorii de unităţi, obiectivele din această categorie trebuie să aibă de următoarele măsuri de
securitate:
- alarmare în caz de efracţie;
- alarmare în caz de agresare a personalului;
- alarmare în cazul intervenţiei neautorizate în sistem;
- controlul accesului persoanelor în zonele restricţionate (casierie);
- supravegherea video a punctelor de interes operativ: spaţiu public, circulaţii, casierie.

ATENŢIE! Deţinerea fără drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautonzate sunt
INTERZISE!
Cod proiect: ……. Document confidenţial Pagina …. din …..
Data executare lucrare:
……..
S.C. MAXIPROOF SECURITY SYSTEMS S.R.L.
J.../......./.......
CUI RO .....................
LICENŢĂ NR. ......./T/........... Exemplar nr. ½

În conformitate cu prevederile art. 1, alin. (2) din Anexa 1 la H.G. nr. 301/2012, la nivelul obiectivului au fost
identificate următoarele zone funcţionale:

a) zona de acces în unitate şi zona perimetrală;


b) zona de tranzacţionare;
c) zona de depozitare;
d) zona de expunere;
e) zona de transfer;
f) zona de procesare;
g) zona echipamentelor de securitate;
h) zona de tranzacţii cu automate bancare.
i) alte zone cu regim de securitate ridicat;

II. 4 Amenajările şi elementele mecano-fizice existente:

Casa de bani din casierie este încastrată. În casierie accesul este restricţionat. Contactul între public şi
casier se realizează la ghişeul casieriei.

La intrarea in casierie este usa din PVC, cu geam dublu, si care este prevazuta cu cititor de card, buton exit
si yala electromagnetica.

II. 5 Sursele de alimentare cu energie electrică:

Principala sursă de alimentare cu energie electrica e s t e Reţeaua Naţională de Energie Electrică.


În tabloul de alimentare cu energie electrică al obiectivului intră curent monofazat (220 V ~, 50Hz),
repartizat pe 4 circuite de consum (2 pentru prize, 1 pentru centrala termică şi 1 pentru iluminat). Amplasarea
acestuia este figurată în planşele desenate, conform prevederilor art. 5, alin. (3), lit. h din Anexa 7 la H.G. nr.
301/2012.
Sistemul de securitate este alimentat de la unul dintre circuitele pentru prize.
De asemenea, sistemul de securitate dispune de surse de alimentare de rezervă, formate din acumulatori.

II. 6 Reţelele de comunicaţii disponibile:

Reţeua de comunicaţie este formată dintr-o linie telefonica fixa (0238), de la rețeaua locală Telesat
Comarnic , pentru servicii de telefonie, fax şi internet.
În ceea ce priveşte comunicatia cu dispeceratul firmei SC BIDEPA SRL, transferul de date se face
printr-un comunicator GPRS în reţeaua Vodafone.

ATENŢIE! Deţinerea fără drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautonzate sunt
INTERZISE!
Cod proiect: ……. Document confidenţial Pagina …. din …..
Data executare lucrare:
……..
S.C. MAXIPROOF SECURITY SYSTEMS S.R.L.
J.../......./.......
CUI RO .....................
LICENŢĂ NR. ......./T/........... Exemplar nr. ½

CAPITOLUL III. MEMORII TEHNICE

Analiza de risc la securitatea fizică a urmărit stabilirea de măsuri de securitate şi protecţie pentru bunurile
şi valorile deţinute la nivelul obiectivului.
Analiza de risc la securitate fizică asigură identificarea vulnerabilităţilor şi a riscurilor, determinarea
nivelului de expunere la producerea unor incidente de securitate fizică şi indică măsurile de protecţie necesare
obiectivului.
Este obligatorie conectarea sistemului de alarmare la un dispecerat de monitorizare, în cazul în care nu
există instituită pază fizică permanentă. (în funcţie de măsurile minime stabilite în Anexa 1 din HG nr. 301/2012)

Subsistemul de alarmare la efracţie


Structura subsistemului de alarmare la efracţie este alcătuită din: centrala de alarmă cu tastaturile de
operare, elementele de detecţie, echipamentele de avertizare şi semnalizare şi alte componente specifice acestui tip
de aplicaţii.
Rolul funcţional al subsistemului este de a detecta pătrunderea în spaţiile protejate a persoanelor
neautorizate şi de a sesiza stările de pericol din unitate.
Sistemul de alarmare împotriva efracţiei realizează o supraveghere şi comandă unică asistată de unitatea
centrală, precum şi alarmare (acustică, optică şi pe linie telefonică) în scopul aplicării în timp util a măsurilor de
securitate asigurate prin societatea de pază.
Detecţia la efracţie este realizată cu contacte magnetice (CM), detectori de prezenţă în infraroşu (IR),
detectori de prezenta în dublă tehnologie (IR+MW), care pot fi însoţiţi de detectori cu funcţii speciale (geam
spart (GS), şoc (DS), detector de fum (DF), bariere cu infraroşu (BI), etc).
La ieşire, angajatul care părăseşte locaţia ultimul, tastează codul de armare şi beneficiază de timpul de
ieşire de 30 sec.
Centrala sistemului de alarmare va fi amplasată la o înălţime de aproximativ 2 m.
Tastatura va fi amplasată în apropierea intrării, într-o zonă ferită, care să asigure condiţiile de securitate
optime tastării codului de dezarmare, astfel încât timpul de întârziere să nu depăşească 30 secunde.
Echipamentele de avertizare acustică şi optică vor fi amplasate în interior şi exterior, sirena de exterior va fi
amplasată în zona de acces principală, pe zid, la aproximativ 3 m înălţime, astfel încât anihilarea ei să fie cât mai
dificilă, iar sirena de interior va fi montată astfel încât să nu poată fi identificată de către posibili agresori.
Centrala de alarmare împotriva efracţiei se alimentează de la un circuit d e d i c a t , fără alţi
consumatori, r a c o r d a r e a l a tabloul electric fiind efectuată de un electrician autorizat
Stabilirea zonelor protejate a fost făcută prin analiza de risc la securitate fizică şi asumată de către de
beneficiar, în functie de cofiguratia obiectivului si cerintele actuale ale acestuia.
Manipularea sistemului se va realiza de catre personalul angajat al societatii. Aceste persoane vor fi
instruite de catre instalatorul sistemului privind modul de utilizare, aspect materializat prin incheierea unui
document, conform prevederilor art. 9, alin. (1) din Anexa 7 la H.G. nr. 301/2012.
Senzorii vor fi conectati pe iesiri “N.C.” (normal inchis) si vor fi prevazuti cu rezistente de capat EOL
ATENŢIE! Deţinerea fără drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautonzate sunt
INTERZISE!
Cod proiect: ……. Document confidenţial Pagina …. din …..
Data executare lucrare:
……..
S.C. MAXIPROOF SECURITY SYSTEMS S.R.L.
J.../......./.......
CUI RO .....................
LICENŢĂ NR. ......./T/........... Exemplar nr. ½

conectate conform figurii de mai jos.

Subsistemul de control acces


Subsistemul de control al accesului cuprinde unitatea centrală, care gestionează punctele de control,
unităţile de comandă, cititoarele, încuietorile sau dispozitivele electromagnetice de acţionare a uşilor, şi are rolul
de restricţionare a accesului neautorizat în spaţiile protejate.

Subsistemul de supraveghere video


În conformitate cu prevederile art. 3, alin. (3) din Anexa 1 la HG nr. 301/2012, sistemul de monitorizare
video cu circuit inchis este alcatuit dintr-un DVR (Digital Video Recorder), un număr de 4 camere video de
exterior cu IR, 3 camere video de interior, 1 monitor şi 1 UPS, iar stocarea imaginilor video se realizează pe un
HDD de 2 Tb.
Imaginile preluate permit observarea/recunoaşterea/identificarea persoanelor şi autovehiculelor din zonele
funcţionale stabilite în analiza de risc.
DVR-ul este marca HikVision , model DS-7108HQHI-K1 , cu 8 canale.
Camerele au fost montate la o inaltime suficient de mare pentru a impiedica un acces facil a
persoanelor neautorizate, fiind montate astfel incat sa corespunda normelor de montare in vigoare.

În conformitate cu prevederile art. 67, alin. (2), în unitate sunt afişate semne de avertizare cu privire la
existenţa sistemului de supraveghere video.
Amplasarea camerelor video se va face in functie de cadrul pe care vrem sa-l observam.
Tinand cont de relatiile dintre distanta focala a lentilelor si cadrul pe care vrem sa-l urmarim, avem
marimile:

ATENŢIE! Deţinerea fără drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautonzate sunt
INTERZISE!
Cod proiect: ……. Document confidenţial Pagina …. din …..
Data executare lucrare:
……..
S.C. MAXIPROOF SECURITY SYSTEMS S.R.L.
J.../......./.......
CUI RO .....................
LICENŢĂ NR. ......./T/........... Exemplar nr. ½

W w
H h

L f

unde:
W = latimea obiectului
H = inaltimea obiectului
w = latimea formatului camerei ½ format = 6,4mm
⅓ format = 4,8mm
¼ format = 3,6mm
h = inaltimea formatului ½ format = 4,8mm
⅓ format = 3,6mm
¼ format = 2,7mm

f = distanta focala
L = distanta pana la obiect

Avand in vedere relatia de calcul:

w/W = h/H = f/L

pentru o anume valoare a distantei focale, avem urmatoarele date:

Distanta focala 2,8 mm 4 mm 6 mm 8 mm 12 mm


Apertura F2 F2 F2 F2 F2
Camp vizual 101,19 76,16 51,38 42 28,16
orizontal
(grade)
Distanta minima 0,2 m 0,2 m 0,2 m 0,2 m 0,2 m
la obiect
Montura 1/3” 1/3” 1/3” 1/3” 1/3”

ATENŢIE! Deţinerea fără drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautonzate sunt
INTERZISE!
Cod proiect: ……. Document confidenţial Pagina …. din …..
Data executare lucrare:
……..
S.C. MAXIPROOF SECURITY SYSTEMS S.R.L.
J.../......./.......
CUI RO .....................
LICENŢĂ NR. ......./T/........... Exemplar nr. ½

La dispunerea camerelor se va tine cont de caracteristicile camerelor video precum si de modul de


functionare a acestora, astfel:
 inaltime intre 2 si 3 metri;
 pozitie optima care sa permita vizualizarea fetei clientilor;
 se va avea in vedere unghiurile din care vine lumina.

CAPITOLUL IV. CAIETELE DE SARCINI

Procurarea materialelor

Echipamentele şi materialele utilizate respectă standardele europene şi naţionale de profil, respectiv SR


EN 50130 – Cerinţe generale pentru sistemele de alarmă, SR EN 50131 - Sisteme de alarmare împotriva
efracţiei utilizate în aplicaţiile de securitate, SR EN 50132 - Sisteme de supraveghere TVCI, SR EN 50136 -
Sisteme şi echipamente de transmitere a alarmei, SR EN 1143-1 - Unităţi de depozitare de securitate.
Toate materialele şi echipamentele sunt achiziţionate de la furnizori autorizaţi pentru comercializare şi
sunt însoţite de certificate / declaraţii de conformitate, fişe tehnice (prospecte producător), fişe de garanţie,
condiţiile de exploatare şi utilizare.

Teste, probe, verificări, punere în funcţiune şi exploatare subansamble

La baza testelor, probelor şi verificărilor echipamentelor vor sta rapoartele de încercări-verificări, iar odată
stabilit domeniul în care se vor utiliza aceste echipamente, în funcţie de caracteristicile tehnice, executându-se
verificarea individuală a echipamentelor, în cadrul subsistemului şi respectiv al sistemului.
Prin exploatarea subsistemelor se înţelege, pe lângă operaţiunile de întreţinere şi service, inclusiv modul
de utilizare al acestora de către utilizatorul de drept, acesta având obligaţia de a proceda şi acţiona în
conformitate cu domeniul de utilizare a echipamentulor ce răspund la acţiunile directe şi indirecte ale
utilizatorului. Prin aceste operaţiuni stabilite de către instalator împreună cu beneficiarul de drept, se va asigura
manipularea şi gestionarea corectă a echipamentelor şi se va reduce riscul defectării, prin comenzi neadecvate din
punct de vedere al funcţionării hardware şi software.
De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 12, alin. (1) din Anexa 7 la H.G. nr. 301/2012, personalul
tehnic implicat în activitatea de proiectare, instalare, modificare sau întreţinere a sistemelor de alarmare împotriva
efracţiei înştiinţează beneficiarul despre eventualele vicii de funcţionare.

ATENŢIE! Deţinerea fără drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautonzate sunt
INTERZISE!
Cod proiect: ……. Document confidenţial Pagina …. din …..
Data executare lucrare:
……..
S.C. MAXIPROOF SECURITY SYSTEMS S.R.L.
J.../......./.......
CUI RO .....................
LICENŢĂ NR. ......./T/........... Exemplar nr. ½

Breviarele de calcul prin care se justifică dimensionarea echipamentelor şi a


elementelor componente

I. Calculul energetic al sistemului de alarmare

Ct = 1.25x(As x Ts + Aa x Ta)

Legendă:
Ct – capacitate necesară susţinerii sistemului de alarmă la efracţie (Ah)
As – curentul total consumat în stand-by (A)
Aa – curentul total consumat în alarmă (A)
Ts – timpul de funcţionare în stand-by (h)
Ta – timpul de funcţionare în alarmă (h)

Eleme Nr Consu Consu Tot Tot


nt . m m al al
bu veghe alarma consum consum
c. (mAh) (mAh) veghe alarma
Centrala alarma Paradox Spectra SP 5500 1 70 70 (mAh)
70 (mAh)
70

Tastatura comandă Paradox K32LCD+ 1 43 85 43 85


Senzor PIR Paradox 476 PRO 8 15 31 120 248
Buton de panica fix 1 0 5 0 5
Sirenă de interior cu flash LD95 1 0 200 0 200
Sirenă de exterior Paradox 1 0 250 0 250
Contact magnetic aplicat 1 0 5 0 0
Total curent consumat (A) 2,33 8,58

Se efectuează calcul de mai sus în funcţie de consumurile componentelor sistemului de alarmare, fără sirena de
exterior, care este prevăzută cu acumulator propriu !

Pentru asigurarea timpului de back–up se vor utiliza 1 acumulator de 7 Ah, c a r e v a f i montat în


carcasa centralei antiefracţie.

II. Calculul capacităţii de stocare a înregistrărilor video

Conform cerinţelor m i n i m e de securitate prevăzute în A n e x a 1 l a H.G. nr. 301/2012, pentru


anumite categorii de obiective, stocarea imaginilor video trebuie să se asigure pentru o perioadă de minim 20
zile.
Astfel, în vederea determinării capacităţii HDD-ului din dotarea DVR-ului, vom folosi următoarea formulă:

ATENŢIE! Deţinerea fără drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautonzate sunt
INTERZISE!
Cod proiect: ……. Document confidenţial Pagina …. din …..
Data executare lucrare:
……..
S.C. MAXIPROOF SECURITY SYSTEMS S.R.L.
J.../......./.......
CUI RO .....................
LICENŢĂ NR. ......./T/........... Exemplar nr. ½

Varianta I de calcul: (folosirea formulei pe bază de frame)

((((((Nfps x Dfps) x 3600 sec) x 24 h) x 20) x Ncam)/1.048.576 = CHDD


((((((6 x 6075) x 3600 sec) x 24 h) x 20) x 7)/1.048.576 = CHDD
420.474,24= CHDD

Legendă:
Dfps – dimensiunea (mărimea) unui frame (KBytes);
Nfps – numărul de frame-uri pe secundă setat sau ales;
20 – numărul de zile pentru care trebuie stocate înregsitrările;
Ncam – numărul de camere video;
CHDD – capacitate HDD (GB)

Pentru calcularea dimensiunii unui frame, vom folosi următorea formulă:

Dfps = (Pv x PH x RGB)/1024


Dfps = (1080 x 1920 x 3)/1024
Dfps = 6075

Legendă:
Pv – număr de pixeli pe verticală;
PH – număr de pixeli pe orizontală;
RGB – numărul de componente de culoare (3 – color, 2 – alb/negru)

Varianta II de calcul: (folosirea formulei pe bază de Bit-Rate)

CHDD = (BR x 3600 sec x 20 x Nfps)/ 1.048.576


CHDD = (5120 x 3600 sec x 20 x 6)/ 1.048.576
CHDD =2.109,37

Legendă:
BR – Bit Rate-ul setat sau ales (KBps);
Nfps – numărul de frame-uri pe secundă setat sau ales;
CHDD – capacitate HDD (GB)

Ambele variante de calcul conduc la obţinerea capacităţii de stocare în condiţii de înregistrare continuă,
fără algoritm de compresie.
Din teste s-a stabilit că în regim "motion detection" se înregistrează imagini pentru fiecare cameră,
în medie, 8 ore pe zi.

ATENŢIE! Deţinerea fără drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautonzate sunt
INTERZISE!
Cod proiect: ……. Document confidenţial Pagina …. din …..
Data executare lucrare:
……..
S.C. MAXIPROOF SECURITY SYSTEMS S.R.L.
J.../......./.......
CUI RO .....................
LICENŢĂ NR. ......./T/........... Exemplar nr. ½

DVR-ul va fi echipat cu HDD cu o capacitate de 2000 Gb se asigură o perioada de arhivare mai mare de 30
zile, respectându-se prevederile legale.

III. Calculul energetic al sistemului de supraveghere video

Puterea reală a sistemului de supravghere se calculeaza pe baza consumului DVR-ului şi a camerelor


video în cazul cel mai defavorabil (IR alimentat).
Puterea consumată de sistem este:

PTVCI = PCAM x NCAM + PDVR


PTVCI = 4 x 7 + 12 + 15
PTVCI = 55 W

Legendă:
PTVCI – puterea reală consumată de sistemul de supraveghere video (W);
PCAM - puterea reală consumată de o cameră video (W);
PDVR - puterea reală consumată de DVR (W);

ATENŢIE !
Puterea consumată de DVR, nu conţine şi puterea consumată de HDD !

În general, HDD-urile cele mai performante consumă între 15-20 W !

În condiţiile în care fişele tehnice ale echipamentelor nu conţin informaţii despre puterea consumată,
aceasta se poate obţine în baza formulei:

P =UxI
Legendă:
U – tensiunea de alimentare a echipamentului (V);
I – curentul maxim consumat de echipament (A);

Funcţionarea sistemului de supraveghere video în condiţiile întreruperii alimentării de la reţeaua naţională, va


fi asigurată de una sau mai multe surse neîntreruptibile UPS.
UPS-urile sunt comercializate având puterea exprimată în Volt-Amperi (VA), care este unitatea de
mădură a puterii aparente !
Relaţia dintre puterea reală (W) şi cea aparentă (VA) este dată de formula:

ATENŢIE! Deţinerea fără drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautonzate sunt
INTERZISE!
Cod proiect: ……. Document confidenţial Pagina …. din …..
Data executare lucrare:
……..
S.C. MAXIPROOF SECURITY SYSTEMS S.R.L.
J.../......./.......
CUI RO .....................
LICENŢĂ NR. ......./T/........... Exemplar nr. ½

KVA = KW/PF

unde,
PF – defazajul dintre cele 2 puteri sau Factorul de putere;

În mod uzual PF este considerat 0,55.

Prin urmare rezultă:


PUPS = PTVCI / 0,55
PUPS = 55 / 0,55

Astfel, pentru un consum energetic de 55 W, se va asigura un UPS de 600 VA.

Conform caracteristicii de backup a UPS-ului reprezentatã în figura de mai jos, rezultă un timp de
funcţionare, în lipsa energiei electrice, de peste 70 de minute.

Instrucţiuni de exploatare şi întreţinere

Exploatarea sistemului de detectare şi alarmare a efracţiei se va face în conformitate cu


instrucţiunile prevăzute în cartea tehnică a produsului.
În conformitate cu prevederile art. 9, alin. (1) din Anexa 7 la HG nr. 301/2012, personalul beneficiarului
va fi instruit de către specialişti din cadrul firmei instalatoare, privind utilizarea sistemului, aspect materializat
prin încheierea unui document.
Periodic se va controla starea elementelor de detecţie, a surselor de alimentare, acumulatorilor,
elementelor de alarmare (sirene), a legăturilor cu instalaţiile cu care sistemul de detectare şi alarmare la efracţie
prezintă intefeţe.
Se recomandă verificarea trimestrială a sistemului de detecţie efracţie conform procedurilor specifice.
ATENŢIE! Deţinerea fără drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautonzate sunt
INTERZISE!
Cod proiect: ……. Document confidenţial Pagina …. din …..
Data executare lucrare:
……..
S.C. MAXIPROOF SECURITY SYSTEMS S.R.L.
J.../......./.......
CUI RO .....................
LICENŢĂ NR. ......./T/........... Exemplar nr. ½

Lucrările de întreţinere şi reparaţii se vor executa numai cu personal calificat, având echipamente de
protecţie adevat, cu instalaţia scoasă de sub tensiune, respectându-se legile şi normativele în vigoare.
Apariţia oricărui eveniment trebuie consemnata in Jurnalul de Service al sistemului de alarmare împotriva
efracţiei, întomit conform modelului de la Anexa nr. 2l) din HG nr. 301/2012.

Norme de exploatare
Limitele de funcţionare si acces
Limitele specificate de funcţionare ale echipamentelor ( umiditate, temperature, ambianta, praf, agenţi
chimici, etc.) nu trebuie depăşite.
Se interzice executarea oricăror operaţiuni de către personalul neautorizat la componentele
sistemului.
Durata funcţionarii sistemului
Sistemul de securitate trebuie sa funcţioneze in permanenta. O parte din funcţiunile sistemului se
realizeaza automat, iar pentru alte funcţiuni deciziile trebuiesc luate de operator.

Norme de întreţinere
Intretinerea sistemului este prevăzută si are rolul de a pastra intacte funcţiunile sistemului pe toata
durata de viata a acestuia. Intretinerea sistemului se face doar de personalul autorizat.
Reviziile tehnice periodice includ toate operatiunile necesare pentru mentinerea in stare de functionare a
subsistemelor tehnice instalate la parametrii proiectati

Masuri de sănătate şi securitate în muncă

Documentaţia de proiectare a fost astfel întocmita incat sa permită executarea si utilizarea insalatiei
proiectate in condiţiile in care, la o exploatare normala a sistemelor, sa prevină accidentele de munca, precum si
îmbolnăvirile profesionale.

Legislaţia de securitate a muncii

La întocmirea lucrărilor de proiectare s-a tinut seama de legislaţia de securitatea muncii aflata in vigoare.
Se atrage atentia executantului lucrării si in secial beneficiarului, ca utilizator al instalatiei proiectate,
ca trebuie sa respecte intocmai legislaţia, care prevede ca neluarea vreuneia din masurile prevăzute de dispoziţiile
legale referitoare la protectia muncii sau nerespectarea de către orice persoana a masurilor stabilite cu privire la
protectia muncii, constituie infracţiune si se pedepseste ca atare.
Beneficiarul si executantul trebuie de asemenea sa elaboreze si instrucţiuni proprii de securitatea muncii,
specific e instalatiei.
• Legea protectiei muncii nr. 319/2006;
• Normele metodologice de aplicare a Legii 316/2006;
• HG 1146/2006 Echipamente de munca;
ATENŢIE! Deţinerea fără drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautonzate sunt
INTERZISE!
Cod proiect: ……. Document confidenţial Pagina …. din …..
Data executare lucrare:
……..
S.C. MAXIPROOF SECURITY SYSTEMS S.R.L.
J.../......./.......
CUI RO .....................
LICENŢĂ NR. ......./T/........... Exemplar nr. ½

• HG 1028/2006 Utilizarea echipamentelor cu ecrane de vizualizare;


• HG 1048/2006 Echipamente individuale de protectie;
• HG 971/2006 Semnalizările de securitate si sanatate in munca;

Factorii de risc la executarea lucrării

Factorii de risc avuţi in vedere la elaborarea documentaţiei sunt următorii:


• Cădere obiecte de la inaltime;
• Curent electric: atingere indirectă si directa;
• Lucru la inaltime;
• Proiectare de corpuri sau particule;
• Deplasari pe suprafaţa inclinata sau alunecoasa;
• Lucru in spatii inguste;
• Contact cu corpuri ascutite;
Proiectantul a avut in vedere aceşti factori de risc care pot apare la îndeplinirea sarcinilor de
munca. Beneficiarul este obligat sa refaca aceasta analiza cu datele concrete, conform Legii 319/2006, sa
identifice complet toate riscurile si sa ia toate masurile pentru diminuarea sau evitarea lor. Contractul de execuţie
va cuprinde si clauze privind securitatea muncii cu raspunderea părţilor.

Masurile individuale si colective de securitatea muncii la execuţia lucrării

Fata de factorii de risc estimaţi pentru execuţia lucrării, indicaţi mai sus, se impun urmatoarele sortimente
de mijloace individuale de protectia muncii care pot fi acordate conform legilor in vigoare:
• Casca de protectie rezistenta la foc si penetratie;
• Manusi de protectie electroizolante ;
• Incaltamine de protectie electroizolanta ;
• Centura de siguranţa pentru lucrul la inaltime sau platformă de lucru la inaltime;
• Ochelari de protective la praf;
• Masca de protectie la praf;
• Salopeta de protectie.
Personalul de execuţie va utiliza numai utilaje sigure din punct de vedere al securitatii muncii, care au
certificate de conformitate, sunt cumparate cu declaratie de conformitate relativă la securitatea muncii si sunt
marcate de conformitate pentru securitatea muncii.
Sculele utilizate vor avea mânere electroizolante; ele vor fi apucate numai de zona izolata, iar personalul
trebuie sa fie dotat si sa utilizeze echipamentul individual de protectie, respectând principiul "cel puţin 2 mijloace
electroizolante inseriate pe calea de current".
Ca mijloace colective de protectie se recomanda: semnalizarea locurilor periculoase si atenţionarea vizibila
ATENŢIE! Deţinerea fără drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautonzate sunt
INTERZISE!
Cod proiect: ……. Document confidenţial Pagina …. din …..
Data executare lucrare:
……..
S.C. MAXIPROOF SECURITY SYSTEMS S.R.L.
J.../......./.......
CUI RO .....................
LICENŢĂ NR. ......./T/........... Exemplar nr. ½

a lor cu placute de semnalizare, instructajul specific si periodic de protectia muncii, elaborarea si respectarea unui
program de securitate si sanatate in munca, dotarea locurilor de munca cu trusa sanitara de prim ajutor, utilizarea
de scule si utilaje certificate, controlul permanent in vederea verificării ca au fost luate masurile privind
respectarea regulilor de securitate muncii, etc.
La tablourile electrice de joasa tensiune, pentru evitarea electrocutării prin atingere indirectă, s-au aplicat
doua masuri de protectie: una prinicipala care este legarea la nulul de protectie si o masura suplimentara care este
legarea la instalatia de legare la pamant.
In timpul execuţiei este interzisa folosirea instalaţiilor si a echipamentelor improvizate sau
necorespunzatoare.
Pentru lucrul la inaltime, executantul va folosi numai personal atestat medical pentru aceasta si va utiliza
(platforme, etc) sau mijloace individuale de protective (centuri, etc.) pentru lucru la inaltime.

Obligaţiile executantului
Executantul răspunde de realizarea lucrărilor de instalatii in condiţii care sa asigure evitarea
accidentelor de munca. In acest scop este obligat:
• Sa analizeze documentaţia tehnica din punct de vedere al securitatii muncii;
• Sa aplice prevederile cuprinse in legislaţie si de securitatea muncii specifice lucrării;
• Sa execute toate lucrările, in scopul exploatarii ulterioare a instalaţiilor in condiţii depline
de securitatea muncii, respectând normele / instructiunile/ prescriptiile / standardele;
• Sa remedieze toate deficientele constatate cu ocazia probelor si recepţiei astfel ca
lucrarea executata sa poata fi utilizata in condiţii de securitate maxima posibila;

Obligaţiile beneficiarului
Beneficiarul răspunde de preluarea si apoi de exploatarea lucrărilor de instalatiii in condiţii care sa
asigure securitatea muncii. In acest scop este obligat:
• Sa analizeze proiectul din punct de vedere al securitatii muncii;
• Sa respecte si sa aplice toate normele si normativele de securitatea muncii;
• Sa respecte instrucţiunile de securitatea muncii ale echipamentelor livrate;
• Sa faca analiza factorilor de risc de accident si sa ia masurile corespunzătoare;
• Pentru lucrările de reparaţii care se executa in paralel cu desfasurarea procesului de producţie, sa
incheie cu executantul un protocol anexa la contract in care sa delimiteze zolene de lucru pentru care
raspunderea privind asigurarea masurilor de securitatea muncii revin executantului;
• Sa prevada mijloace de prim ajutor eficace;
• Sa prevada si sa aplice masuri de prevenire si stingere a incendiilor;
• Sa nu permită accesul persoanelor neautorizate in instalaţiile electrice;
Beneficiarul trebuie sa verifice ca instalatia de legare la pamant este corespunzătoare, sa se ingrijeasca sa
faca măsurători periodice a rezistentei prizei de pamant si sa obtina buletine de măsurători care sa ateste ca priza
de pamant este in parametrii normali, conform legislaţiei.
ATENŢIE! Deţinerea fără drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautonzate sunt
INTERZISE!
Cod proiect: ……. Document confidenţial Pagina …. din …..
Data executare lucrare:
……..
S.C. MAXIPROOF SECURITY SYSTEMS S.R.L.
J.../......./.......
CUI RO .....................
LICENŢĂ NR. ......./T/........... Exemplar nr. ½

CAPITOLUL V. LISTELE CU CANTITATILE DE


ECHIPAMENTE SI MATERIALE

V.1 Structura sistemului de detectie si semnalizare efractii.

Nr. Denumire Firma Aviz


Tip echipament Cant Furnizor
Crt. echipament producatoare calitate
1. Centrală de alarmă Spectra SP5500 1 Paradox SC A2tech SRL CE
2. Tastatură K32LCD+ 1 Paradox SC A2tech SRL CE

3. Senzor PIR 576PRO 8 Paradox SC A2tech SRL CE

4. Contact magnetic CM32 1 OEM SC A2tech SRL CE

5. Buton de panică BT28 1 OEM SC A2tech SRL CE

6. Sirena de exterior PS128 1 Paradox SC A2tech SRL CE

7. Sirena de interior LD95 1 Bentel SC A2tech SRL CE

8. Acumulator 12V/7Ah HGL12-7 1 FBInternational SC A2tech SRL CE

9. Acumulator 12V/5Ah HGL12-5 1 FBInternational SC A2tech SRL CE

ATENŢIE! Deţinerea fără drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautonzate sunt
INTERZISE!
Cod proiect: ……. Document confidenţial Pagina …. din …..
Data executare lucrare:
……..
S.C. MAXIPROOF SECURITY SYSTEMS S.R.L.
J.../......./.......
CUI RO .....................
LICENŢĂ NR. ......./T/........... Exemplar nr. ½

V.2 Structura sistemului de supraveghere video

Nr. Denumire Firma Aviz


Tip echipament Cant Furnizor
Crt. echipament producatoare calitate
1. DS-7108HQHI-K1 1 HikVision SC Telesystem SRL CE
DVR
Cameră video de
2. DS-2CE56DOT 3 HikVision SC Telesystem SRL CE
interior
Cameră video de
3. DS-2CE16D8T-IT3 4 HikVision SC Telesystem SRL CE
exterior
4. HDD 2Tb ST2000VX 1 Seagate SC Telesystem SRL CE

5. UPS 600VA TM-LI-OK6 1 Asytech SC Telesystem SRL CE


Sursă de alimentare
6. SDC-12D5E 1 Asytech SC Telesystem SRL CE
12V 5Ah
7. Monitor 21,5” LCD LS22F350FH 1 Samsung SC Telesystem SRL CE

V.3 Structura sistemului de control acces

Nr. Denumire Firma Aviz


Tip echipament Cant Furnizor
Crt. echipament producatoare calitate

1. KR101M 1 ZKTeco SC Telesystem SRL CE


Cititor de proximitate
Electromagnet
2. CSE-180-S 1 YLI SC Telesystem SRL CE
180 Khf
Centrală de control
3. C3-100 1 ZKTeco SC Telesystem SRL CE
acces
4. Buton exit CSB-61D 1 OEM SC Telesystem SRL CE

5. Tag de proximitate CST-EM125-B 10 ZKTeco SC Telesystem SRL CE

ATENŢIE! Deţinerea fără drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautonzate sunt
INTERZISE!
Cod proiect: ……. Document confidenţial Pagina …. din …..
Data executare lucrare:
……..
S.C. MAXIPROOF SECURITY SYSTEMS S.R.L.
J.../......./.......
CUI RO .....................
LICENŢĂ NR. ......./T/........... Exemplar nr. ½

VI. DESCRIEREA ZONELOR PROTEJATE

Nr. Element Descrierea


Zona detectie Zonei Amplasare Cod Tip zona
crt.

1 1 Contact magnetic Ușă intrare Ușă intrare C.M. Intrare/iesire


secundară
Ușă intrare
2 2 Detector PIR principală Perete nord PIR2 Urmărire

3 3 Detector PIR Birou 1 Perete nord PIR5 Urmărire

4 4 Detector PIR Birou 2 Perete nord PIR7 Urmărire

5 5 Detector PIR Birou 3 Perete sud PIR4 Urmărire

6 6 Detector PIR Birou 4 Perete sud PIR3 Urmărire

7 7 Detector PIR Birou 5 Perete sud PIR1 Urmărire

8 8 Detector PIR Cameră tehnică Perete est PIR8 Urmărire

9 9 Detector PIR Casierie Perete sud PIR6 Urmărire


10 10 Buton de panică Casierie Birou BP 24h efracție

Nr. Partitie
Simbol schita Zona vizualizata Element detective/ tip Focalizare
crt. DVR
Zona nordică din
1 Input1 CAM1 AICE24-NSHD Plan general
exteriorulul clădirii
Zona estică din
2 Input2 CAM2 exteriorul clădirii( AICE24-NSHD Plan general
Intrarea secundară )
Zona sudică din
3 Input3 CAM3 exteriorul clădirii ( AICE24-NSHD Plan general
Intrarea principală)
Zona estică din exteriorul
4. Input4 CAM4 AICE24-NSHD Plan general
clădirii
5 Input5 CAM5 Casierie AICE24-NSHD Plan general
6 Input6 CAM6 Hol Intrare principală AICE24-NSHD Plan general
7 Input7 CAM7 Hol Intrare secundară AICE24-NSHD Plan general

ATENŢIE! Deţinerea fără drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautonzate sunt
INTERZISE!
Cod proiect: ……. Document confidenţial Pagina …. din …..
Data executare lucrare:
……..
S.C. MAXIPROOF SECURITY SYSTEMS S.R.L.
J.../......./.......
CUI RO .....................
LICENŢĂ NR. ......./T/........... Exemplar nr. ½

VII. FISELE TEHNICE ALE ECHIPAMENTELOR

VII.1 Subsistemul de detecție si semnalizare efracții

1. Centrala Paradox Spectra SP5500


Zone 5 - 32 zone; Suport StayD / 5 intrari de zona sau 10 cu
ATZ
Iesiri 2 pe placa, extensibila la 16 iesiri PGM
Coduri utilizatori 32
Partitii 2
Memorie 256 locatii de memorie pentru evenimente
Telefon Numere de telefon multiple; 3 pentru dispecerare de
monitorizare; 5 pentru apelare personal ; 1 pentru raportare
pager
Conectare Directa la 9.6K cu Winload
Sursa Sursa alimentare in comutatie 1.1 A
Tastaturi compatibile K10, K32, K35, K32LCD
Altele Meniu de programare pas cu pas pentru conturi
Actualizare locala
Schimbare automata a orei
Include Centrala, cutie metalica ( cu traf )
Consum Stand-by: 70kw , alarmă : 70 kw

2. Tastatură Paradox K32LCD+


- LCD albastru cu 32 de caractere si etichete programabile
- Afisare in timp real a alarmei pe zona (pana la dezarmare)
- Upgrade de firmware local prin intermediul a 307USB si WinLoad
- LED cu status StayD
- Programare prin intermediul meniului pentru configurare usoara de sistem (atat pentru instalator cat si
pentru utilizatorul destinat)
- O zona de intrare pentru tastatura
- Zone chime setate independent
- Are 7 butoane de actiune tip One-touch
- Detine 3 alarme de panica activate prin tastatura
- Ajustabilitate pentru lumina de fundal, contrast si viteza de scroll
- Se conecteaza la port de comunicare de tip 4-Wire(cu 4 fire)
- Este compatibila cu centralele MG5000, MG5050 si cele din seria Spectra SP de la V2.31 in sus
- Compatibila cu SP4000 si SP65 de la V4.90 in sus.

ATENŢIE! Deţinerea fără drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautonzate sunt
INTERZISE!
Cod proiect: ……. Document confidenţial Pagina …. din …..
Data executare lucrare:
……..
S.C. MAXIPROOF SECURITY SYSTEMS S.R.L.
J.../......./.......
CUI RO .....................
LICENŢĂ NR. ......./T/........... Exemplar nr. ½

3. Detector de mișcare PIR Paradox 476PRO


- aria supravegheata - 11m x 11m
- unghiul de detectie al miscarii este de 110 grade
- tipul de detectie - volumetrica
- senzorul are scut metalic ceea ce ajuta la protectia impotriva interferentelor electromagnetice (EMI) si de
radiofrecventa (RFI)
- protectie la sabotaj (deschiderea capacului) prin iesirea de tamper cu releu NC (normal close)
- jumper de activare/dezactivare a ledului care indica detectarea miscarii
- jumper de setare a modului de operare Slow (pentru medii ostile) / Fast (pentru medii normale)
- lentila Fresnel de generatie 2
- procesarea semnalului se face analogic
- alimentare 12Vcc
- consum maxim 31mA
- inaltimea recomandata pentru montaj este intre 2.1m - 2.7m
- temperatura de functionare -20C pana la +50C

4. Buton de panică incastrabil BT-28


- Buton de panica incastrabil, din plastic
- Revenire cu cheie
- Dimensiuni: 86x86x32 mm
- Functionare: 3 fire, normal deschis/normal inchis

5. Contact magnetic CM32


- Contact magnetic aplicabil (NC), autoadeziv
- Dimensiuni: 34x41x6.5 mm
- Interspatiu 20±5 mm
- Functionare: 2 fire, normal inchis
- Alte caracteristici: plastic alblb

6. Sirenă de exterior Paradox PS128


Presiune 128 dB
acustica
Protectie Cutie de plastic dublata cu tabla, contine tamper,antisabotaj
Avertizare Optica, acustica
Alarma 7 tonuri de alarma selectabile din jumperi
Intrari 2 intrari separate de comanda
Comanda Pozitiva sau negativa
universala
Acumalator Accepta acumulator 4 Ah/12V sau 7 Ah/12V
Altele Test dinamic al bateriei selectabil la 6 ore sau 24 ore
Comanda suplimentare pentru flash
Comanda de service ( inhibare sirena in mod service )

ATENŢIE! Deţinerea fără drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautonzate sunt
INTERZISE!
Cod proiect: ……. Document confidenţial Pagina …. din …..
Data executare lucrare:
……..
S.C. MAXIPROOF SECURITY SYSTEMS S.R.L.
J.../......./.......
CUI RO .....................
LICENŢĂ NR. ......./T/........... Exemplar nr. ½

7. Sirenă de interior Bentel LD95


- Presiune acustica: 104 dB
- Tensiune de alimentare: 10 - 14 V ( 12 V nominal)
- Consum: sirena 200 mA
- Flash : 250 mA
- Putere: 110 dB
- Dimensiune: 122 x 72 x 35 mm
- Comanda independenta

8. Acumulator 12v 7Ah


- Tensiune nominala 12V
- Capacitate nominala 7Ah
- Placa pozitiva Dioxid de plumb
- Placa negativa Plumb
- Monobloc si capac ABS
- Supapa Cauciuc
- Terminal Cupru
- Tip terminal F1 (4.7x6.35) grosime 0.8 mm
- Separator AGM
- Electrolit Sulfat de acid
- Dimensiuni 151 x 65 x 101 mm
- Greutate 2.15kg +/-100g

9. Acumulator 12v 5Ah


- Tensiune nominala 12V
- Capacitate nominala 5Ah
- Placa pozitiva Dioxid de plumb
- Placa negativa Plumb
- Monobloc si capac ABS
- Supapa Cauciuc
- Terminal Cupru
- Tip terminal F1 (4.7x6.35) grosime 0.8 mm
- Separator AGM
- Electrolit Sulfat de acid
- Dimensiuni 90 x 70 x 107 mm
- Greutate 1.55kg +/-50g

ATENŢIE! Deţinerea fără drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautonzate sunt
INTERZISE!
Cod proiect: ……. Document confidenţial Pagina …. din …..
Data executare lucrare:
……..
S.C. MAXIPROOF SECURITY SYSTEMS S.R.L.
J.../......./.......
CUI RO .....................
LICENŢĂ NR. ......./T/........... Exemplar nr. ½

VII.2 Subsistemul de supraveghere video

1. DVR HIKVISION DS-7108HQHI-K1


- Compresie H.265 Pro + / H.265 Pro / H.265 / H.264 + / H.264 pentru fluxul principal si H.265 / H.264
pentru fluxul secundar
- Intrare semnal HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS auto-adaptiva
- Rezolutie de pâna la 4 MP lite la înregistrare
- Suporta 1080p lite real-time, imaginea fiind similara cu 1080p cand optiunea este activata
- Transmisie la distanta prin UTP sau cablu coaxial: max. 800m pentru 1080p si 1200m pentru semnal
HDTVI de 720p
- redare sincrona 8 canale
- Model / producator HIKVISION
- Inregistrare 4 MP lite/3 MP/1080p/1080p lite/720p
- Camere suportate HDTVI 4MP/3MP/1080p/720p; AHD,CVI 1080p/720p; Analog + 4 ch. IP max 6MP
- Compresie H265+/H265/H264/H264+
- Redare 1-8 canale sincronizate
- Intrari 8 x BNC; 1 x audio, LAN 10/100, 2xUSB, RS485
- Iesiri CVBS, HDMI, VGA - (simultan); 1 audio
- Stocare 1 x HDD SATA max 6TB
- Stream 3MP-CH1 /1080P/ 720P/WD1/D1
- Alimentare 12V DC
- Consum 12W (fara HDD)
- Dimensiuni 200 × 200 × 45mm
- Altele: Cautare inteligenta VCA "Video Content Analysis", VQD (Video Quality Diagnostics), Hik Cloud
P2P & HiDDNS (Dynamic Domain Name System), analiza video "cross line detection", "perimeter
intrusion detection"

2. Cameră video de interior DS-2CE56D0T-IRMF


- Posibilitatea de a comuta intre tehnologiile TVI/AHD/CVI/CVBS
- Senzor de 2 MP Progressive Scan, rezolutie video 1920 x 1080 pixeli
- Lentila fixa de 2.8 mm, asigura unghi vizual de 103°
- Distanta IR pe timp de noapte pana la 20 metri
- Temperatura de functionare de la - 40°C pana la + 60°C, clasa protectie IP67
- Doza montaj compatibila DS-1280ZJ-XS
- Model / producator HIKVISION
- Senzor 2MP CMOS Image Sensor
- Rezolutie 1920(H)x1080(V)
ATENŢIE! Deţinerea fără drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautonzate sunt
INTERZISE!
Cod proiect: ……. Document confidenţial Pagina …. din …..
Data executare lucrare:
……..
S.C. MAXIPROOF SECURITY SYSTEMS S.R.L.
J.../......./.......
CUI RO .....................
LICENŢĂ NR. ......./T/........... Exemplar nr. ½

- Lentila 2.8 mm, unghi vizualizare 103°


- Iluminare minima 0.01 Lux (F1.2,AGC ON), 0 Lux IR pornit
- Distanta IR pana la 20 metri, IR Cut Filter
- Alimentare 12 VDC±15%, consum max. 4W
- Carcasa metalica culoare alba - tip "Dome", IP66
- Dimensiuni ø 89.47 × 67.6 mm
- Greutate 340 gr.
- Altele raport S/N >62dB, 1080p@25fps, iesire HD (TVI/AHD/CVI/CVBS), temperatura de functionare -
40°C~60°C, Smart IR

3. Cameră video de exterior DS-2CE16D8T-IT3


- Iluminare minima 0.005 Lux,
- Senzor imagine 2MP CMOS Image Sensor ULTRA LOW-LIGHT
- Posibilitatea de a comuta intre tehnologiile TVI/AHD/CVI/CVBS
- Lentila fixa de 2.8 mm, asigura unghi vizual de 103.5°
- Distanta IR pe timp de noapte pana la 40 metri
- Temperatura de functionare de la - 40°C pana la + 60°C, clasa protectie IP67
- Doza montaj compatibila DS-1280ZJ-XS
- Model / producator HIKVISION
- Senzor 2MP CMOS Image Sensor, Ultra Low-Light
- Rezolutie 1920(H)x1080(V)
- Lentila 2.8 mm, unghi vizualizare 103.5°
- Iluminare minima 0.005 Lux (F1.2,AGC ON), 0 Lux IR pornit
- Distanta IR tehnologie led IR EXIR pana la 40 metri, IR Cut Filter
- Alimentare 12 VDC±15%, consum max. 3.6W
- Carcasa metalica culoare alba - tip "bullet", IP67
- Dimensiuni 86.7 x 81.6 x 226 mm
- Greutate 680 gr.
- Altele WDR >120dB, 1080p@25fps, iesire HD (TVI), suport reglabil pe 3 axe, temperatura de functionare
-40°C~60°C, Smart IR;

4. HardDisk Seagate ST2000VX

- Model / producator Seagate


- Tip Surveillance (special pentru sisteme de supraveghere video)
- Capacitate 2 TB
- Buffer 64 MB

ATENŢIE! Deţinerea fără drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautonzate sunt
INTERZISE!
Cod proiect: ……. Document confidenţial Pagina …. din …..
Data executare lucrare:
……..
S.C. MAXIPROOF SECURITY SYSTEMS S.R.L.
J.../......./.......
CUI RO .....................
LICENŢĂ NR. ......./T/........... Exemplar nr. ½

- Timp de acces 2.9 ms


- Interfata SATA 3
- Consum 5.6W
- Temperatura de operare 0°C ~ +70°C
- Greutate cca. 610 g

5. UPS TM-LI-0k6
- Sursa de alimentare neintreruptibila 600VA/360W, acumulator 12V/7Ah incorporat. Echipat cu 2 prize
schuko ce permite conectarea directa a echipamentelor.
- Plaja larga de tensiuni de alimentare
- Reglaj automat dupa tensiunea de alimentare (AVR)
- Pornire la rece (DC)
- Control CPU
- Circuite electronice realizate prin tehnologie SMD
- Protectie la suprasarcina si scurtcircuit
- Alarma acustica si vizuala
- Curent de incarcare controlat automat si protectia acumulatorilor la supraincarcare/ descarcare
- Plaja larga de frecvente de intrare, compatibilitate cu generatoare mici
- Gestionare inteligenta a acumulatorilor
- Repornire automata
- Tensiune de alimentare 230Vac ± 25%, 50/60 Hz ± 0,5%Hz
- Plaja tensiunii de alimentare 162~290 VAC
- Frecventa 60/50 Hz
- Tensiune la iesire (mod acumulator) ± 10%
- Forma de unda (mod acumulator) dreptunghiular
- Frecventa (mod acumulator) 60 Hz sau 50 Hz± 1 Hz
- Timp transfer 2-6 ms, 10 ms max.
- Tip acumulator Plumb acid fara intretinere, 1 buc. x 12V/7Ah
- Temperatura de functionare 0 -40 °C (fara condens)
- Dimensiuni 298 x 101 x 142 mm
- Greutate cca. 4.5 kg

6. Sursă de alimentare 12v 7Ah SDC-12D5E


- Sursa de alimentare de tip Desktop cu cablu de alimentare si stecher pentru priza.
- Protectie automata la scurt-circuit, supratensiune, supraincalzire.
- Producator ASYTECH
- Tensiune intrare 110-240VAC, 50-60Hz
ATENŢIE! Deţinerea fără drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautonzate sunt
INTERZISE!
Cod proiect: ……. Document confidenţial Pagina …. din …..
Data executare lucrare:
……..
S.C. MAXIPROOF SECURITY SYSTEMS S.R.L.
J.../......./.......
CUI RO .....................
LICENŢĂ NR. ......./T/........... Exemplar nr. ½

- Tensiune iesire 12Vcc, +/- 10%, 5A, (max. 60W)


- Dimensiune conector tata 5.5×2.1mm
- Dimensiuni 110×62×32mm

7. Monitor LCD Samsung


Diagonala 21.5 inch

Tehnologie display TN

Tip rezolutie Full HD

Rezolutie optima 1920 x 1080

Tip iluminare fundal LED

Aspect imagine 16:9

Format ecran Wide

Luminozitate 200 cd/m²

Timp de raspuns 5 ms

Contrast dinamic Mega Contrast

Numar culori 16.7 milioane

ATENŢIE! Deţinerea fără drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautonzate sunt
INTERZISE!
Cod proiect: ……. Document confidenţial Pagina …. din …..
Data executare lucrare:
……..
S.C. MAXIPROOF SECURITY SYSTEMS S.R.L.
J.../......./.......
CUI RO .....................
LICENŢĂ NR. ......./T/........... Exemplar nr. ½

VII.3 Subsistemul de control acces

1. Cititor de proximitate KR101M

- Cititor de proximitate de dimensiuni reduse pentru utilazare exterior/interior, IP65, compatibil cu centralele
de control acces care utilizeaza conectivitate wiegand 34.
- Buzzer si led de indicare acces (rosu-respins / verde-accept) incorporat.
- Producator ZKTeco
- Cartele suportate MIFARE 13.56MHz
- Alimentare 6-14V CC
- Consum Max.70mA
- Conectivitate 34bit Wiegand
- Distanta de citire max. 5 cm
- Timp citire max. 300 ms
- Temperatura de functionare -20-65°C, IP65
- Dimensiuni 77.5x42.8x16.5 mm
- Greutate 50gr

2. Electromagnet aplicabil 180kgf, CSE-180-S


- Putere retentie 180kgf
- Alimentare 12Vcc/300mA
- Dimensiuni 170x38x21mm
- Dimensiuni contraplaca 130x30x9mm
- Accesorii CSE-180-ZL, CSE-180-L

3. Centrala de control acces pentru o usa ZKtecho C3-100


- Centralele de control acces C3-100 / 200 / 400 sunt construite pe paltforma software ZKAccess: flexibila si
deschisa pentru a oferi un management de monitorizare si control al sistemului de control al accesului în
timp real.
- Conectivitate TCP/IP si RS485;
- Suporta diferite cititoare Wiegand (EM, Mifare si HID);
- Dispune de intrari/iesiri pentru conectarea de contacti magnetici usa, senzori alarma, yale si electromagneti
si butoane de iesire sau urgenta;
- Monitorizarea în timp real a starii usilor
- aplicatie ZKAccess tip server inclusa;
- interfata web securizata, cu acces de la distanta;
- deschidere card / card + parola;
ATENŢIE! Deţinerea fără drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautonzate sunt
INTERZISE!
Cod proiect: ……. Document confidenţial Pagina …. din …..
Data executare lucrare:
……..
S.C. MAXIPROOF SECURITY SYSTEMS S.R.L.
J.../......./.......
CUI RO .....................
LICENŢĂ NR. ......./T/........... Exemplar nr. ½

- raportare pontaj
- Model/Producator ZKTeco
- Nr. de usi controlabile 1 usa bidirectionala
- Capacitate cititoare 2 cititoare Wiegand 26/34
- Iesire releu 1 iesire releu SPDT-5A@36VDC sau 8A@30VAC
- Conectare TCP/IP si RS485
- Baud Rate RS485 9600-3840
- Capacitate memorie interna 30,000 utilizatori, 100,000 evenimente
- Tensiune alimentare 12VDC, minim 1.5A
- Temperatura de functionare 0-55°C
- Umiditate 10-80%
- Dimesiune 145mm×106mm

4. Buton de iesire incastrabil CSB-61D


- Buton de iesire NO/NC din plastic, folosit in instalatii de control acces.
- Dimensiuni 86x86x20 mm
- Tip contacte NO/NC/COM
- Curent suportat 10A @ 230Vcc
- Temperatura de utilizare -10° ~ +55 °C
- Umiditate maxima 0-95%, fara condensare
- Altele contructie din PVC rezistent la foc

5. Tag de proximitate CST-EM125-B


- Dimensiuni: 35x28x6.5 mm
- Culoare: albastru

VIII. PIESELE DESENATE

Acestea sunt:
1. Anexa nr. 1 - planşa de încadrare în zonă, în care se nominalizează şi străzile adiacente);
2. planşe distincte pentru fiecare subsistem component, întocmite la o scară convenabilă, în
care se figurează amplasarea fiecarui echipament şi element component, utilizând simboluri
standardizate sau de firmă, traseele de cabluri aferente subsistemelor, precum şi tabloul de
alimentare cu energie electrica.

ATENŢIE! Deţinerea fără drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautonzate sunt
INTERZISE!
Cod proiect: ……. Document confidenţial Pagina …. din …..
Data executare lucrare:
……..