Sunteți pe pagina 1din 33

PROIECTARE

S.R.L.
Cod document: ARTS Data: Aprilie 2018 Page 1 of 33

SISTEM DETECTIE SI SEMNALIZARE INCENDIU


Pentru:

S.C. BANCA S.A.


CONSTANTA

PROIECT nr.: 01.2018

Întocmit: ing. Zaharia Constantin Adrian

Aprobat: ing.

Cod Beneficiar Intocmit Zaharia C-tin


Proiectare proiect Sistem tehnic de securitate pentru Verificat Adrian C-tin
Zaharia
Denumire S.C. Banca, Constanta S.C. Banca
S.R.L. t Adrian
proiect Subsistem antiincendiu. SA Aprobat Zaharia C-tin
PROIECTARE
S.R.L.
Cod document: ARTS Data: Aprilie 2018 Page 2 of 33

2. BORDEROUL DOCUMENTATIEI

Nr. Tip Total Nr.


PARTE SCRISĂ
crt. coală pag. pag.
1. FOAIE DE CAPĂT A4 1 1
2. BORDEROUL DOCUMENTAŢIEI A4 1 2
3. OBIECTUL PROIECTULUI A4 1 2
4. BAZA DE PROIECTARE A4 1 3
5. DESCRIEREA OBIECTIVULUI A4 2 4
5.1 Amplasament şi împrejurimi A4 1 4
5.2 Elemente privind construcţia A4 2 4
6. DESCRIEREA SOLUTIEI TEHNICE A4 24 5
6.1 Generalităţi A4 4 5
6.2 Structura subsistemului de detecţie şi semnalizare incendiu A4 4 8
6.3 Descrierea zonelor protejate A4 4 11
6.4 Amplasamentul componentelor A4 2 14
6.5 Calculul energetic A4 3 15
6.6 Date tehnice de catalog A4 9 17
6.7 Jurnal de cabluri A4 4 25
7. ASIGURAREA SERVICE-ULUI A4 6 28
8. CERTIFICATE DE ATESTARE A CALITĂŢII PRODUSELOR A4 26
PARTE DESENATĂ
9. ANEXE
9.1 Plan de situaţie A4 1 -
9.2 Plan de amplasare echipamente A3 3 -

3. OBIECTUL PROIECTULUI

Prezenta documentaţie tratează la nivel de DTAC descrierea instalaţiei de detecţie


si avertizare în caz de incendiu pentru S.C. BANCA S.R.L. – Constanta, str. Strada 2,
nr. 1, judeţul Constanta.

Cod Beneficiar Intocmit Zaharia C-tin


Proiectare proiect Sistem tehnic de securitate pentru Verificat Adrian C-tin
Zaharia
Denumire S.C. Banca, Constanta S.C. Banca
S.R.L. t Adrian
proiect Subsistem antiincendiu. SA Aprobat Zaharia C-tin
PROIECTARE
S.R.L.
Cod document: ARTS Data: Aprilie 2018 Page 3 of 33

4.BAZA DE PROIECTARE

Proiectarea instalaţiei de detectie si avertizare in caz de incendiu s-a realizat in


conformitate cu următoarele acte legislative, normative şi documente elaborate de
specialişti:
La baza intocmirii prezentei lucrari au stat:
- Tema de proiectare si planurile aferente cladirii puse la dispozitie de ARTS -
BUCURESTI; planuri si piesa scrisa,
Legea nr. 307/2006– LEGEA FOCULUI privind apararea impotriva incendiilor
Ordin130/2007-Ordin pentru aprobarea metodologiei de elaborarea scenariilor de
securitate la incendiu
Standardele S.R.C.E.I. seria 839;
Standard European armonnizat–EN54/2÷15–referitor la instalatii de detectare-semnalizare
Standard European – SR EN-50200; referitor cabluri rezistente la foc
Normele tehnice privind proiectarea, instalarea, intretinerea si utilizarea sistemelor de
alarma impotriva incendiului;
STAS12604/4-87 protectia contra electrocutarii.Prescriptii generale
STAS12604/5-90 protectia contra electrocutarii prin atingere indirect la instalatiile
electrice fixe.Proiectare si executie
Normativ P118/3-2015- Normativ pentru proiectarea si executia instalatiilor de
semnalizare a incendiilor si a sistemelor de alarmare contra efractiei din cladiri
Normativ NP-I7-02- Normativ pentru proiectarea si executia instalatiilor electrice cu
tensiuni pana la 1 kV in c.a si 1.5 kV in c.c.
P118-1999 - Normativ de siguranta la foc a constructiei.
Legea 10/1995 – Calitatea in constructii
Legislatie: H.G. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în constructii
Au fost consultate si :
-Norme si reglementari emise de catre Comunitatea Europeana (EURO NORM - EN 5x)
-Normele si standarde BS 5839 Part1, 4/1988 , BS 5445)
-Norme UL pentru semnalizarea incendiilor Standard 864
-Norme UL pentru stingerea incendiilor NFPA 12,12A,12B, 13,15,16.
-Norme UL pentru monitorizarea proceselor critice
-Manualele de instalare ale echipamentului editate de producator.

Toate echipamentele sunt produse sub standardul calitatii ISO 9001.

Cod Beneficiar Intocmit Zaharia C-tin


Proiectare proiect Sistem tehnic de securitate pentru Verificat Adrian C-tin
Zaharia
Denumire S.C. Banca, Constanta S.C. Banca
S.R.L. t Adrian
proiect Subsistem antiincendiu. SA Aprobat Zaharia C-tin
PROIECTARE
S.R.L.
Cod document: ARTS Data: Aprilie 2018 Page 4 of 33

5. DESCRIEREA OBIECTIVULUI

5.1 Amplasament şi împrejurimi

Sediul obiectivul care urmează a fi protejat este prezentat în planșele atasate


proiectului, cu cote si vecinatati și are următoarele caracteristici generale:
Este realizat într-o clădire nouă, cu regim de construcție P+E;
Clădirea este amplasată la intersecția străzilor Strada 1 și Strada 2, lipit de o clădire
existentă, cu regim de construcție P+4E, cu destinație spațiu de birouri;
Vecinătățile sediului:
-la nord – o grădină proprietate particulară, de care este delimitat printr-un gard realizat
din plasă bordurată cu h=2,5m, fără supraînălțare, sprijinit pe stâlpi metalici cu profil
pătrat 50x50x2mm montați la fiecare 2,5m. Între gard și zidul sediului se află un trotuar
pavat cu pavele decorative;
-la est – clădire de birouri cu regim de înălțime P+4E;
-la sud – Strada 2, de care este delimitată prin trotuar pentru circulație pietonală;
-la vest - Strada 1, de care este delimitată prin trotuar pentru circulație pietonală.
Perimetrul este închis la extermitatea de nord, pe laturile de est și vest, cu segmente
de gard realizate din plasă bordurată cu h=2,5m, fără supraînălțare, după cum este
reprezentat în plan parter.

5.2 Elemente privind construcţia

Obiectivul are următoarea structură:


Clădire civilă (publică) ce nu indeplineşte condiţiile pentru clădire înaltă, foarte înaltă
sau cu aglomerări de persoane, cu regim de înălţime P+E.
Se precizează categoria de importanţă a construcţiei stabilită conform Regulamentului
privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 766/1997, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 352 din 10 decembrie
1997, şi în conformitate cu metodologia specifică.
Categoria de importanţă „C”
Se precizează clasa de importanţă a construcţiei privind reglementările tehnice, corelată
cu categoria de importanţă.
Clasa de importanţă III

Cod Beneficiar Intocmit Zaharia C-tin


Proiectare proiect Sistem tehnic de securitate pentru Verificat Adrian C-tin
Zaharia
Denumire S.C. Banca, Constanta S.C. Banca
S.R.L. t Adrian
proiect Subsistem antiincendiu. SA Aprobat Zaharia C-tin
PROIECTARE
S.R.L.
Cod document: ARTS Data: Aprilie 2018 Page 5 of 33

Obiectivul este într-o clădire nouă, cu regim de înălţime P+E.


Pereţii exteriori sunt realizaţi din cărămidă cu grosimea de 25cm, sprijiniţi pe o structură
de rezistenţă realizată din stâlpi şi grinzi din beton armat.
Etajul este construit pe aceeaşi structură de rezistentă, la care se adaugă stâlpii de
sprijin pentru terasa circulabilă, delimitată de balustradă spre golul de la parter.
Pereţii interiori sunt realizaţi din zidărie uşoară (15 cm grosime), cu uşi decorative din
tâmplărie metalică. Excepţie fac zidurile şi uşile din zon casierie.
Obiectivul este prevăzut cu tavan fals casetat, montat pe tije de 50 cm, în partea de
birouri, cu excepţia tezaurului şi a garajului de valori. Plafonul în zona terasei circulabile
de la etaj va fi acoperit cu tavan fals nevizitabil, montat la 50 cm sub plafon..

6. DESCRIEREA SOLUTIEI TEHNICE

6.1Generalitati

Banca se incadreaza (conform scenariului la incendiu) in categoria C de importanta


(normala), clasa de importanta III (HG 766/1997), grad de rezistenta la foc II, categoria
E(BE1b), risc de incendiu mic.
In conformitate cu prevederile scenariului la incendiu si normativului P118/3-2015,
imobilul va fi dotat cu un sistem de detectie, semnalizare si alarmare la incendiu de tip A
cu acoperire totala.
Sistemul propus este de tip adresabil, programabil, corespunzand integral
standardelor din seria EN 54. Toate incaperile cu exceptia grupurilor sanitare vor fi
protejate cu detectoare de fum simpli sau duali (fum si temperatura), iar pe toate caile
de evacuare si in spatiile tehnologice vor fi amplasate butoane de incendiu.
Sistemul de detectie si alarmare la antiincendiu se compune din următoarele
echipamente:
- centrala de detectie si alarmare la incendiu adresabila;
- detectori de fum optici adresabili;
- detector multisenzor de temperatura optic adresabil (in tavanul fals) cu semnalizare
- detector multisenzor de temperatura optic adresabil (in garaj)
- butoane manuale adresabile ;
- sirene de interior;
- sirena de exterior ;
- sursa de alimentare;
Sistemul este proiectat astfel incat fiecare detector de de fum optic sa asigure o
detectie rapida a inceputurilor de incendiu. Detectoarele optice de fum asigura o
suprafata de detectie a inceputurilor de incendiu de 110m 2, iar cele combinate
temperatura –optic - fum 30 m2. La amplasarea detectoarelor se ia in considerare o
Cod Beneficiar Intocmit Zaharia C-tin
Proiectare proiect Sistem tehnic de securitate pentru Adrian C-tin
Verificat Zaharia
Denumire S.C. Banca, Constanta S.C. Banca
S.R.L. t Adrian
proiect Subsistem antiincendiu. SA Aprobat Zaharia C-tin
PROIECTARE
S.R.L.
Cod document: ARTS Data: Aprilie 2018 Page 6 of 33

valoarea mai mica: pentru primele 60m², respectiv 30 m2 pentru al doilea caz. S-a luat
in calcul o suprafata mai mica pentru o mai buna rezolutie de detectie.
Detectoarele optic-fum, detectoarele multisenzor (combinate optic-fum-temperatura)
se vor monta in centrul geometric al incaperii, pe tavanul fals, respectiv sub tavanul fals
– pe tavanul de beton al incaperilor, in birouri precum si in celelalte spatii destinate
personalului obiectivului si pe tavanul de beton acolo unde este cazul, la inaltimea de
3,5m pe tavanul fals si respectiv 4m pe tavanul de beton. Detectoarele optic-fum si
multisenzor montate in tavanul fals (pe tavanul de beton) sunt prevazute cu o lampa
rosie de semnalizare pozitie detector. Aceasta lampa se monteaza pe tavanul fals in
dreptul detectorului respectiv pentru a fi remarcata amplasarea lui.
In cazul in care centrul incaperii este ocupat de instalatia de iluminat, detectoarele se
vor amplasa cit mai aproape de locul ideal, dar la cel putin 300mm de acestea, conform
normativ I18/02/02.
Butoanele manuale pentru semnalizarea incendiului vor fi prevazute pe toate caile de
acces-evacuare respectand normativele interne si internationale in vigoare.
Amplasarea butoanelor de semnalizare se va face în locuri vizibile şi uşor accesibile,
la o înălţime de circa 1,40 m, măsurată de la o pardoseală, fixate pe elemente verticale
de construcţie (stâlpi, pereţi etc.).
Este indicat, ţinând cont de comportamentul uman în caz de pericol, ca butoanele de
semnalizare să fie amplasate pe căile de evacuare, de preferinţă lângă uşi şi la fiecare
ieşire în casa scărilor. În cazul spaţiilor mari, este recomandabil ca butoanele să fie
astfel amplasate încât, la părăsirea locului protejat, orice ocupant să poată trece prin
faţa unui buton, fără a străbate o distanţă mai mare de 30 m în cel mult 30 secunde conform
BS 5839.
La confirmarea unei situatii reale de incendiu se vor declansa automat sirenele de
semnalizare atat acustic cat si optic si se va transmite, prin intermediul centralei de
alarmare la efractie, un semnal de alarma la dispeceratul (SERVERUL + PC
performant), care va monitoriza sistemul de securitate al obiectivului.
In intervalul orar 08-19 (cu exceptia zilelor libere si a sarbatorilor legale, cand
unitatea bancara va fi inchisa), perioada in care exista personal in sediul unitatii,
avertizarea va fi locala si dupa doua minute, daca alarma nu va fi reseteta, va fi
transmisa prin intermediul sistemului integrat de securitate, catre dispecerat.
Deoarece semnalul de alarmare se va genera intotdeauna pentru intreaga cladire nu
a fost necesara impartirea cladirii in zone de alarma (cf. P118/3-2015).
Semnalizatoarele acustice se vor monta la h=2,2...2,5 m, in locuri cit mai vizibile.
Centrala de semnalizare incendiu va realiza pe linga functiile proprii ale sistemului si
urmatoarele functii:
-Comunicarea la centrala de semnalizare efractie a detectarii unei situatii de incendiu;
-Comunicare detectie incendiu la punct pompieri;
-Comanda de oprire a instalatiei de ventilatie pe fiecare nivel in caz de incendiu;
-Comanda de pornire a instalatiei de evacuare a fumului si a noxelor;

Cod Beneficiar Intocmit Zaharia C-tin


Proiectare proiect Sistem tehnic de securitate pentru Verificat Adrian C-tin
Zaharia
Denumire S.C. Banca, Constanta S.C. Banca
S.R.L. t Adrian
proiect Subsistem antiincendiu. SA Aprobat Zaharia C-tin
PROIECTARE
S.R.L.
Cod document: ARTS Data: Aprilie 2018 Page 7 of 33

Instalatia se realizeaza cu cablu de semnalizare incendii cu intarziere la propagarea


flacarii timp de 30min. tip JY(ST)Y 2x2x0.8mmp.
Cablurile se vor poza prin tub PVC IPEY Ø20mm sau canal cablu PVC MCSE1÷
MCSE3; prin plafonul fals sau direct pe tavan acolo unde situatia din teren o permite.
Pe traseele de cabluri s-a tinut cont de urmatoarele:
Protectia cablului de la patul de cablu la verticala locului de montare a elementului se
va face cu tub PVC flexibil (gofrat),
Pentru trecerea cablurilor de la parter la etaj, s-a prevazut un gol de montaj continuat la
etaj cu o ghena de cabluri pentru protectia si pozarea cablurilor pana la tavan pe pat de
cablu, separat pentru traseul de incendiu, de celelalte instalatii de curenti slabi.
S-a prevazut doză de conexiuni cu montare aparentă, cu capac şi 4 deschideri
corespunzător numărului de cabluri de trecere, montată la verticala locului de
amplasare a elementului vizat;
Pentru protecţie cablurilor montat aparent s-a prevazut tub PVC ø20mm de cu
coliere metalice sau din plastic, pe verticală sau orizonală, după caz, de la doza de
conexiune până la element;
Pentru zonele în care nu există pat de cabluri (de exemplu pe tavan, pentru
detectoarele subsistemului antiincendiu), cablurile se vor poza protejate în tuburi PVC
ø20mm, montate aparent. La ramificaţii se vor prevedea doze de conexiuni cu capac,
montate aparent. Amplasarea elementelor de detectie ale instalatiei de incendiu este
prezentata in partea desenata a proiectului, in plansele: plan parter, plan etaj,
subsistem de detectie si semnalizare antiincendiu si schema bloc subsistem de detectie
si semnalizare antiincendiu.

Alegerea echipamentului:

Sol. UTC Aritech UTC Airtech


teh./Spec. Bentel J-408-8 Bentel FC 520 2X-F1-FB2-99 2X-F2-FB2-45

2 bucle X X
Centrala X
adresabila
Port TCP IP X X
Afisaj LCD
Acumulator
inclus
Port RS232
Culoare alba

Verde- cerinte obligatorii

Cod Beneficiar Intocmit Zaharia C-tin


Proiectare proiect Sistem tehnic de securitate pentru Verificat Adrian C-tin
Zaharia
Denumire S.C. Banca, Constanta S.C. Banca
S.R.L. t Adrian
proiect Subsistem antiincendiu. SA Aprobat Zaharia C-tin
PROIECTARE
S.R.L.
Cod document: ARTS Data: Aprilie 2018 Page 8 of 33

Galben-cerinte optionale

Alb- fara importanta

Alegerea mea este centrala UTC Fire&Security Airtech 2X-F2-FB2-45, deoarece este
singura, din cele prezentate mai sus, care corespunde in totalitate cerintelor obligatorii
impuse.

6.2 Structura subsistemului de detecţie şi semnalizare

Centrala antiincendiu adresabila va fi de tip multiprocesor si este echipata cu 2 bucle


de detectie si semnalizare cu capacitate de 250 de componente/bucla; 1 in functiune si 1 de
rezerva.
Sistemul acopera intreaga cladire, reteaua de semnalizare fiind pozata ingropat
pentru butoanele de incendiu si pentru tastatura si aparent, in tub PVC si pat de cablu,
pentru celelalte componente. Sunt acoperite integral cerintele EN 54, functiile de
stocare/inregistrare evenimente (stari/alarme/defecte).
Sistemul de detectie, semnalizare si alarmare la incendiu realizeaza urmatoarele functii:
- detectarea rapida automata a incendiilor, atat pe caile de circulatie cat si in incaperile
si spatiile in care incendiul ar putea evolua fara a fi observat in timp util;
- afisarea zonei si adresei detectorului aflat in alarma ;
- semnalizarea manuala a incendiului de la butoanele de alarmare;
- autotestare a echipamentului central si a detectorilor;
- anuntarea incendiului la punctul de supraveghere permanenta (dispecerat de
monitorizare, prin intermediul sistemului de avertizare la efractie), automat si/sau prin
butoanele manuale de semnalizare a incendiului;
- alarmarea operativa a personalului de serviciu, care trebuie sa organizeze si sa asigure
prima interventie si evacuarea utilizatorilor in conformitate cu planurile de actiune stabilite;
- avertizarea ocupantilor din cladire asupra pericolului de incendiu;
- semnalizarea/comanda altor instalatii auxiliare;
- memorarea de evenimente (alarme, defecte, lipsa alimentare).

Amplasarea echipamentelor de detectie se va face astfel:

Cod Beneficiar Intocmit Zaharia C-tin


Proiectare proiect Sistem tehnic de securitate pentru Verificat Adrian C-tin
Zaharia
Denumire S.C. Banca, Constanta S.C. Banca
S.R.L. t Adrian
proiect Subsistem antiincendiu. SA Aprobat Zaharia C-tin
PROIECTARE
S.R.L.
Cod document: ARTS Data: Aprilie 2018 Page 9 of 33

-centrala de detectie si avertizare la incendiu CI, se va instala pe perete, in camera


server cu doua repetoare, unul instalat in zona postului de paza, zona hol clienti de la
parter si celelalr aproape de iesire, in zona hol intrare;
-detectoarele adresabile optice de fum vor fi amplasate in toate incaperile
si pe holurile de acces, pe tavanul fals casetat acolo unde exista si sub tavanul fals, pe
tavanul de beton;
detectoarele adresabile multisenzor (combinate temperatura-fum) vor fi amplasate in
tavanul fals acolo unde exista, pe tavanul de beton si garaj masina transport valori;
-butoanele de incendiu se vor amplasa pe holuri si/sau caile de acces ;
-sirenele de semnalizare opto-acustice de interior se vor amplasa la parter si etaj langa
scara de legatura pe verticala si pe hol casierie;
-sirena de semnalizare opto-acustice de exterior, se vor amplasa la intrarea principala,
pe fatada cladiri, cat mai sus posibil.

Subsistemul detectie si semnalizare incendiu, este realizat cu urmatoarele


echipamente:

- Centrala de alarma tip Airtech 2X-F2-FB2-45, cu 2 bucle, 250 elemente /bucla,


producator UTC Fire & Security , corespunzând din punct de vedere al calitatii
normelor Comunitatii Europene – SR EN 54-2+AC2000;
-Detector optic-fum adresabil tip DP2061N; UTC Fire & Security, corespunzând din
punct de vedere al calitatii normelor Comunitatii Europene – SR EN 54-7:2002;
-Detector multisenzor (combinat temperatura-optic-fum) adresabil tip DP2061T; UTC
Fire & Security, corespunzând din punct de vedere al calitatii normelor Comunitatii
Europene – SR EN 54-7/5:2002;
-Detector de temperatura adresabil tip DT2063; UTC Fire & Security, corespunzând din
punct de vedere al calitatii normelor Comunitatii Europene – SR EN 54-7/5:2002;
-Buton de alarmare manual adresabil tip DM2010 rosu; UTC Fire & Security,
corespunzând din punct de vedere al calitatii normelor Comunitatii Europene – SR EN
54-11:2002;
-Acumulatori de 12V/26 Ah si12v/2.1Ah;; corespunzând din punct de vedere al calitatii
normelor Comunitatii Europene – SR EN 54-4+AC::2000/A2-2007;
-Sirene de interior opto acustica tip AS2366;, corespunzând din punct de vedere al
calitatii normelor Comunitatii Europene – SR EN 54-3:2002;
-Sirene de exterior opto acustica tip CALL 24; BENTEL SECURITY, corespunzând din
punct de vedere al calitatii normelor Comunitatii Europene – SR EN 54-3:2002

Cod Beneficiar Intocmit Zaharia C-tin


Proiectare proiect Sistem tehnic de securitate pentru Verificat Adrian C-tin
Zaharia
Denumire S.C. Banca, Constanta S.C. Banca
S.R.L. t Adrian
proiect Subsistem antiincendiu. SA Aprobat Zaharia C-tin
PROIECTARE
S.R.L.
Cod document: ARTS Data: Aprilie 2018 Page 10 of 33

Specificatie echipament

Nr.
Denumire produs Tip Buc Producător Furnizor Observ.
crt.
Centrala de alarma Airtech 2X- UTC Fire & UTC Fire &
1. 1 -
Incendiu adresabila F2-FB2-45 Security Security
Detector optic-fum UTC Fire & UTC Fire &
2. DP2061N 79 -
adresabil Security Security
Detector multisenzor UTC Fire & UTC Fire & Camera
3. DP2061T 1
adresabil Security Security server
Detector de UTC Fire & UTC Fire &
4. temperatura DT2063 3 Security Security Garaj
adresabil
Buton de alarmare UTC Fire & UTC Fire &
5. DM2010 5
manual adresabil Security Security
Acumulatori Bentel Bentel Security Pentru
6. SL2 1 Romania
12V/2.1Ah Security sirena
UTC Fire & UTC Fire &
7 Repetor FR1216N 2
Security Security
Pentru
8. Acumulatori 12V/7Ah SL 7 1
centrala
Sirene de interior UTC Fire & UTC Fire &
9. AS2366 3 -
opto acustica Security Security
Sirene de exterior opto Bentel Bentel Security
10. Bentel Call 24 1 Romania -
acustica compact alarm Security
UTC Fire & UTC Fire &
11. Indicator optic AI672 49 -
Security Security
UTC Fire & UTC Fire &
12. Soclu detectori DB2002 83 -
Security Security
Modul adresabil UTC Fire & UTC Fire &
13. IU2055C 1 -
detectori conventionali Security Security
JY(St)Y 900 Bentel Bentel Security
14. Cablu 4 fire -
2x2x0,8 m Security Romania
Cablu alimentare 3 CYY-F S.C. OBRE Mondoplast
15. 50m -
fire 3x1.5mmp SOFT S.R.L. ROMANIA
CSYEY-F 200 S.C. OBRE Mondoplast
16. Cablu comanda 2 fire -
2x1mmp m SOFT S.R.L. ROMANIA
100 S.C. OBRE Mondoplast
17. Tub flexibil-gofrat IPEY D=20mm -
m SOFT S.R.L. ROMANIA
800 S.C. OBRE Mondoplast
18. Tub PVC - IPEY D=20mm -
m SOFT S.R.L. ROMANIA

Cod Beneficiar Intocmit Zaharia C-tin


Proiectare proiect Sistem tehnic de securitate pentru Verificat Adrian C-tin
Zaharia
Denumire S.C. Banca, Constanta S.C. Banca
S.R.L. t Adrian
proiect Subsistem antiincendiu. SA Aprobat Zaharia C-tin
PROIECTARE
S.R.L.
Cod document: ARTS Data: Aprilie 2018 Page 11 of 33

Specificatii de materiale.
Reteaua de interconectare intre elementele sistemului reprezinta infrastructura de
cabluri de diferite tipuri ce asigura legaturile electrice intre toate elementele instalatiei,
astfel:
- interconectarea centralei de detectie incendiu cu detectoarele adresabile si cu
butoanele manuale de incendiu adresabile se realizeaza pe o bucla inchisa, folosind
cablu de cupru special pentru incendiu tip JY(St)Y 2x2x0,8 mm2, ecranat, torsadat, izolatie cu
intarziere in propagarea flacarii.
- sirenele de alarmare de interior si de exterior sunt alimentate cu cablu tip CSYY-F 2x1
mm2.
- alimentarea centralei CSAI de la tabloul TG, s-a facut cu cablu CYY-F 3x1.5 mm2;
- traseele de cablu sunt protejate prin tub flexibil PVC tip Copex Ø20mm (pentru
traseele situate deasupra plafonului fals si la trecerea de la jgheab la aparat) si prin
tubPVC-IPEY Ø20mm, ingropat sau aparent pentru coboririle la butoanele de comanda
manuala si acolo unde este cazul.
Caracteristicile cablurilor utilizate în sistemul antiincendiu sunt:
dimensiuni (conductori litati): 4x 0,80mm2;
izolaţie externă cu întârziere la propagarea flăcării (flame retardant)
fiecare conductor interior are izolatia de culoare diferita
dimensiuni cablu conectare reţea 230 Vca: 3 x 1,5 mm 2 (verde/galben, roşu, alb) masiv.

6.3 Descrierea zonelor protejate


Pentru protejarea compartimentelor bancii impotriva aparitiei unor incendii si detectarea
- semnalizarea lor la timp, s-a procedat la amplasarea diferitelor tipuri de detectoare
dupa cum urmeaza:

TABEL REPARTIZARE ECHIPAMENTE PE ZONE DE PROTECTIE

Nr. Denumire Bucla Adresa Cant. Reper Tip echipament


crt. zona aparat
1 Server 1 1 1 1.1 DTF
2 Server 1 2 1 1.2 DOF(T)
3 Sala intalniri 1 3 1 1.3 DOF(T)
4 Sala intalniri 1 4 1 1.4 DOF
5 Casier sef 1 5 1 1.5 DOF(T)
6 Casier sef 1 6 1 1.6 DOF
7 Hol clienti 1 7 1 1.7 DOF(T)
8 Hol clienti 1 8 1 1.8 DOF
9 Oficiu parter 1 9 1 1.9 DOF(T)
Cod Beneficiar Intocmit Zaharia C-tin
Proiectare proiect Sistem tehnic de securitate pentru Verificat Adrian C-tin
Zaharia
Denumire S.C. Banca, Constanta S.C. Banca
S.R.L. t Adrian
proiect Subsistem antiincendiu. SA Aprobat Zaharia C-tin
PROIECTARE
S.R.L.
Cod document: ARTS Data: Aprilie 2018 Page 12 of 33

10 Oficiu parter 1 10 1 1.10 DOF


11 Birou 1 neg. 1 11 1 1.11 DOF
12 Birou 1 neg. 1 12 1 1.12 DOF(T)
13 Birou 2 neg. 1 13 1 1.13 DOF
14 Birou 2 neg. 1 14 1 1.14 DOF(T)
15 Terasa circulabila 1 15 1 1.15 DOF(T)
16 Terasa circulabila 1 16 1 1.16 DOF(T)
17 Creditare contr. 1 17 1 1.17 DOF
18 Creditare contr. 1 18 1 1.18 DOF(T)
19 Oficiu etaj 1 19 1 1.19 DOF(T)
20 Oficiu etaj 1 20 1 1.20 DOF
21 Arh. curenta 1 21 1 1.21 DOF(T)
22 Arh. curenta 1 22 1 1.22 DOF
23 Terasa circulabila 1 23 1 1.23 DOF(T)
24 Terasa circulabila 1 24 1 1.24 DOF
25 Arhiva 1 25 1 1.25 DOF
26 Arhiva 1 26 1 1.26 DOF(T)
27 Arhiva 1 27 1 1.27 DOF(T)
28 Arhiva 1 28 1 1.28 DOF
29 Terasa circulabila 1 30 1 1.30 DOF(T)
30 Terasa circulabila 1 31 1 1.31 DOF
31 Terasa circulabila 1 32 1 1.32 BM
32 Birou 4 1 33 1 1.33 DOF(T)
33 Birou 4 1 34 1 1.34 DOF
34 Birou 3 1 35 1 1.35 DOF(T)
35 Birou 3 1 36 1 1.36 DOF
36 Birou 2 1 37 1 1.37 DOF(T)
37 Birou 2 1 38 1 1.38 DOF
38 Contabilitate 1 39 1 1.39 DOF(T)
39 Contabilitate 1 40 1 1.40 DOF
40 Director general 1 41 1 1.41 DOF(T)
41 Director general 1 42 1 1.42 DOF
42 Director general 1 43 1 1.43 DOF(T)
43 Terasa circulabila 1 44 1 1.44 DOF
44 Terasa circulabila 1 45 1 1.45 DOF(T)
45 Gol parter 1 46 1 1.46 DOF
46 Gol parter 1 47 1 1.47 DOF(T)
47 Secretariat 1 48 1 1.48 DOF
48 Secretariat 1 49 1 1.49 DOF(T)
49 Terasa circulabila 1 50 1 1.50 DOF
Cod Beneficiar Intocmit Zaharia C-tin
Proiectare proiect Sistem tehnic de securitate pentru Verificat Adrian C-tin
Zaharia
Denumire S.C. Banca, Constanta S.C. Banca
S.R.L. t Adrian
proiect Subsistem antiincendiu. SA Aprobat Zaharia C-tin
PROIECTARE
S.R.L.
Cod document: ARTS Data: Aprilie 2018 Page 13 of 33

50 Terasa circulabila 1 51 1 1.51 DOF(T)


51 Director adjunct 1 52 1 1.52 DOF(T)
52 Director adjunct 1 53 1 1.53 DOF
53 Gol parter 1 55 1 1.55 DOF
54 Gol parter 1 56 1 1.56 DOF(T)
55 Terasa circulabila 1 57 1 1.57 DOF(T)
56 Terasa circulabila 1 58 1 1.58 DOF
57 Terasa circulabila 1 59 1 1.59 BM
58 Scara 1 60 1 1.60 DOF
59 Scara 1 61 1 1.61 DOF(T)
60 Hol clienti 1 62 1 1.62 DOF(T)
60 Hol clienti 1 63 1 1.63 DOF
62 Hol clienti 1 64 1 1.64 BM
63 Hol clienti 1 66 1 1.66 DOF(T)
64 Hol clienti 1 67 1 1.67 DOF
65 Sala numarare 1 68 1 1.68 DOF(T)
66 Sala numarare 1 69 1 1.69 DOF
67 Tezaur 1 70 1 1.70 DOF(T)
68 Hol casierie 1 71 1 1.71 DOF
69 Hol casierie 1 72 1 1.72 DOF(T)
70 Sala prel. numerar 1 73 1 1.73 DOF
71 Sala prel. numerar 1 74 1 1.74 DOF(T)
72 Garaj 1 75 1 1.75 DT
73 Casa 2 1 76 1 1.76 DOF(T)
74 Casa 2 1 77 1 1.77 DOF
75 Casa 1 1 78 1 1.78 DOF(T)
76 Casa 1 1 79 1 1.79 DOF
77 Hol clienti 1 80 1 1.80 BM
78 Hol intrare 1 82 1 1.82 DOF
79 Hol intrare 1 83 1 1.83 DOF(T)
80 Hol intrare 1 84 1 1.84 BM
81 Self banking 1 86 1 1.86 DOF
82 Self banking 1 87 1 1.87 DOF(T)
83 Birou IT 1 88 1 1.88 DOF(T)
84 Birou IT 1 89 1 1.89 DOF
85 Birou IT 1 90 1 1.90 DOF(T)
86 Hol clienti 1 91 1 1.91 DOF(T)
87 Hol clienti 1 92 1 1.92 DOF
88 Hol clienti 1 94 1 1.94 DOF(T)
89 Hol clienti 1 95 1 1.95 DOF
Cod Beneficiar Intocmit Zaharia C-tin
Proiectare proiect Sistem tehnic de securitate pentru Verificat Adrian C-tin
Zaharia
Denumire S.C. Banca, Constanta S.C. Banca
S.R.L. t Adrian
proiect Subsistem antiincendiu. SA Aprobat Zaharia C-tin
PROIECTARE
S.R.L.
Cod document: ARTS Data: Aprilie 2018 Page 14 of 33

Legenda:

DOF – detector optic de fum


DOF(T) – detector optic de fum montat deasupra tavanului fals
DT – detector de temperatura
DTF – detector optic de fum si temperatura
BM – Buton de actionare manual

6.4 Amplasamentul componentelor


HOL INTRARE – tavan fals– s-au amplasat 2 detectoare optice de fum, unul in tavanul
fals si unul pe tavanul fals; 1 buton pentru comanda manula in cazul observarii de catre
personalul magazinului sau de clienti, a unui focar incipient si a unui repetor.
SELF BANKING - tavan fals - s-au amplasat 2 detectoare optice de fum, unul in
tavanul fals si unul pe tavanul fals;
BIROU IT – tavan fals– s-au amplasat 3 detectoare optice de fum, doua in tavanul fals
si unul pe tavanul fals;
SERVER – tavan fals– s-au amplasat 2 detectoare: 1 detectoare optic-fum si 1 detector
multisenzor , unul in tavanul fals si unul pe tavanul fals;
SALA INTALNIRI – tavan fals - s-au amplasat 2 detectoare optice de fum, unul in
tavanul fals si unul pe tavanul fals;
CASIER SEF – tavan fals - s-au amplasat 2 detectoare optice de fum, unul in tavanul
fals si unul pe tavanul fals;
OFICIU – tavan fals - s-au amplasat 2 detectoare, unul de temperatura amplasat pe
tavanul fals si unul optic de fum amplasat in tavanul fals;
HOL CLIENTI – s-au amplasat 10 detectoare optic-fum, 5 in tavan si 5 pe tacanul fals, 2
butoane, 1 sirena de interior si un repetor in zona paznicului;
HOL CASIERIE - tavan fals - s-au amplasat 2 detectoare optice de fum, unul in
tavanul fals si unul pe tavanul fals;
SALA NUMARARE tavan fals - s-au amplasat 2 detectoare optice de fum, unul in
tavanul fals si unul pe tavanul fals;
TEZAUR - s-au amplasat 1 detector optic-fum,
SALA PRELUARE NUMERAR tavan fals - s-au amplasat 2 detectoare optice de fum,
unul in tavanul fals si unul pe tavanul fals;
CASA 1 - tavan fals - s-au amplasat 2 detectoare optice de fum, unul in tavanul fals si
unul pe tavanul fals;
CASA 2 - tavan fals - s-au amplasat 2 detectoare optice de fum, unul in tavanul fals si
unul pe tavanul fals;

Cod Beneficiar Intocmit Zaharia C-tin


Proiectare proiect Sistem tehnic de securitate pentru Verificat Adrian C-tin
Zaharia
Denumire S.C. Banca, Constanta S.C. Banca
S.R.L. t Adrian
proiect Subsistem antiincendiu. SA Aprobat Zaharia C-tin
PROIECTARE
S.R.L.
Cod document: ARTS Data: Aprilie 2018 Page 15 of 33

GARAJ MASINA VALORI - s-au amplasat 1 detector de temperatura;


DIRECTOR ADJUNCT - tavan fals - s-au amplasat 2 detectoare optice de fum, unul in
tavanul fals si unul pe tavanul fals;
SECRETARIAT - tavan fals - s-au amplasat 2 detectoare optice de fum, unul in tavanul
fals si unul pe tavanul fals;
DIRECTOR GENERAL - tavan fals - s-au amplasat 3 detectoare optice de fum, doua in
tavanul fals si unul pe tavanul fals;
CONTABILITATE tavan fals - s-au amplasat 2 detectoare optice de fum, unul in tavanul
fals si unul pe tavanul fals;
BIROU 2 tavan fals - s-au amplasat 2 detectoare optice de fum, unul in tavanul fals si
unul pe tavanul fals;
BIROU 3 tavan fals - s-au amplasat 2 detectoare optice de fum, unul in tavanul fals si
unul pe tavanul fals;
BIROU 4 tavan fals - s-au amplasat 2 detectoare optice de fum, unul in tavanul fals si
unul pe tavanul fals;
ARHIVA - tavan fals - s-au amplasat 4 detectoare optice de fum, doua in tavanul fals si
doua pe tavanul fals;
ARHIVA CURENTA - tavan fals - s-au amplasat 2 detectoare optice de fum, unul in
tavanul fals si unul pe tavanul fals;
OFICIU - tavan fals - s-au amplasat 2 detectoare, unul de temperatura amplasat pe
tavanul fals si unul optic de fum amplasat in tavanul fals;
CREDITE CONTRACTE - tavan fals - s-au amplasat 2 detectoare optice de fum, unul
in tavanul fals si unul pe tavanul fals;
BIROU 2 NEGOCIERE tavan fals - s-au amplasat 2 detectoare optice de fum, unul in
tavanul fals si unul pe tavanul fals;
BIROU 1 NEGOCIERE - tavan fals - s-au amplasat 2 detectoare optice de fum, unul in
tavanul fals si unul pe tavanul fals;
TERASA CIRCULABILA - tavan fals– s-au amplasat 12 detectoare optice de fum, 6 pe
tavanul fals si 6 in tavanul fals, 2 butoane de incendiu si doua sirene de interior.

6.5 CALCULUL ENERGETIC.

Unitatea centrala a sistemului de detectie si alarmare incendiu CSIA, va fi alimentata


la tensiunea de 230 V, 50 Hz, 6A din TES - tabloul electric pentru instalatiile de
securitate, inainte de intrerupatorul general, fiind singurul consumator pe circuit.
Sursa de alimentare de rezerva (bateria) sistemului este dimensionata astfel incat sa
asigure autonomia in functionare a instalatiei pe o durata de 48 ore in conditii normale
(stare de veghe) cu 30 minute in conditii de alarma generala de incendiu (toate
dispozitivele de alarma sonora in functiune), la o tensiune de 24V, cc; conf. I18/02/02.

Cod Beneficiar Intocmit Zaharia C-tin


Proiectare proiect Sistem tehnic de securitate pentru Verificat Adrian C-tin
Zaharia
Denumire S.C. Banca, Constanta S.C. Banca
S.R.L. t Adrian
proiect Subsistem antiincendiu. SA Aprobat Zaharia C-tin
PROIECTARE
S.R.L.
Cod document: ARTS Data: Aprilie 2018 Page 16 of 33

Calculul se efectueaza pentru fiecare sursa back-up suplimentara.


Numarul de acumulatori tampon necesari sistemului este data de relatia:
N = [n] + 1 unde
N – numarul de acumulatoare necesar
[n] – partea intreaga a numarului n calculat cu ajutorul formulei:
n = ( Iv x 48 + Imax x 0,5 ) / C x 0,86
In care :
N – numar acumulatori
Iv – curentul consumat in stare de veghe
Imax – curentul consumat in stare de alarma
C – capacitatea nominala a acumulatorilor de 12v utilizati

Tabel calcul energetic – subsistem antiincendiu.

Tensiune Nr.
Consum / bucata Consum total
Nr. alimentare buc.
Echipament
Crt. De
rezarva Veghe Alarma Veghe Alarma
baza
Centrala UTC
1. Fire & Security 230V 24V 300mA 500mA 1 300 mA 500 mA
2X-F2-FB2
Detector optic
35.55
2. fum adresabil 24V 24V 0.45 mA 4 mA 79 316 mA
mA
DP2061N
Detector
3. multisenzor 24V 24V 0.45 mA 4 mA 1 0.45 mA 4 mA
DP2061T
Detector de
4. temperatura 24V 24V 0.15 mA 2 mA 3 0.9 mA 6 mA
adresabil DT2063
Buton de
alarmare manual
5. 24V 24V 0.25 mA 2.5 mA 5 1.25 mA 12.5 mA
adresabil
DM2010
Sirene de interior
6. opto- acustica 24V 24V 0.31 mA 45 mA 3 0.93 mA 135 mA
AS2366
Sirene de exterior
7. opto acustica 24V 24V 10 mA 1400 mA 1 10 mA 0
Bentel Call 24R

Cod Beneficiar Intocmit Zaharia C-tin


Proiectare proiect Sistem tehnic de securitate pentru Verificat Adrian C-tin
Zaharia
Denumire S.C. Banca, Constanta S.C. Banca
S.R.L. t Adrian
proiect Subsistem antiincendiu. SA Aprobat Zaharia C-tin
PROIECTARE
S.R.L.
Cod document: ARTS Data: Aprilie 2018 Page 17 of 33

Indicator optic
8. 24V 24V 0 4 mA 49 196 mA
AI672
Modul adresabil
pentru detectori
9. 24V 24V 15 mA 35mA 1 15 mA 35 mA
conventionali
IU2055C
TOTAL 364.08 1204.5
mA mA

n = (0.364.08x48 + 1.204x0.5)/26x0.86 =(17.47 + 0.6)/ 26x0.86=0.55


N = 1 +1 = 2
Pentru asigurarea unei autonomii de aproximativ 48 ore cu 30 minute în stare de
alarma s-au prevazut 2 acumulatori de 12V/26Ah, care vor acoperi 24V/26Ah.

Calculul pentru o autonomie de funcţionare timp de 30 minute în stare de alarmă a


sirenei exterioare:
Curent consumat: 1400mA
n=(0x48 + 1,4x0,5)/2x0,86 = 0,7/1,72=0,41
Sirena exterioara are o baterie de 12V cu o capacitate de 2.1 Ah.

6.6 Date tehnice de catalog

-Centrala analog adresabila UTC Fire & Security 2X-F2-FB2

-avizate CPD, EN54 si VdS


-pana la 40 de zone afisate cu LED pe panoul frontal
-port ethernet TCP/IP pentru programare si diagnosticare de la distanta
-3 porturi USB cu suport pentru memory stick
-3 porturi RS232
-istoric de evenimente cu memorarea de pana la 9999 evenimente
-iesire auxiliara pentru 24VDC cu resetare
-centralele pot fi conectate in retea pe RS 485 si se pot crea sisteme pana la 32 de
noduri sau 32 bucle default si se poate ajunge pana la 64 noduri si 256 bucle cu 2010-
2-PAK-NET128/256.
Cod Beneficiar Intocmit Zaharia C-tin
Proiectare proiect Sistem tehnic de securitate pentru Adrian C-tin
Verificat Zaharia
Denumire S.C. Banca, Constanta S.C. Banca
S.R.L. t Adrian
proiect Subsistem antiincendiu. SA Aprobat Zaharia C-tin
PROIECTARE
S.R.L.
Cod document: ARTS Data: Aprilie 2018 Page 18 of 33

-se pot conectate si in retea cu BMS prin 2010-2-PAK-RMBN protocol BACNET over IP
sau 2010-2-PAK-RMMB Modbus over IP
-acesta centrala acopera segmentul de piata de echipamente de incendiu, pornind de la
sisteme mici pana la sisteme medii de supraveghere incendiu.
-aceste sisteme contin centrale de supraveghere si repetoare.
-pentru toate acestea exista programe software prietenoase pentru configurare,
intretinere si aplicatii grafice.
-centrala utilizeaza cele mai noi tehnologii, avand ecran LCD mare si buton jog pentru
selectarea meniurilor, de asemenea costurile de achizitie si intretinere sunt mici.

-Repetor/emulator FR1216N LCD, 16 zone, alimentare 220Vca

-afisaj 8 x 40 caractere
-RS232
-Modul retea NC2011 instalat
-16 zone afisate
-220Vca alimentare

-Detector de fum optic adresabil, tip 2061N UTC Fire & Security

Detectoarele de incendiu sunt de tip inteligent, cu functie de autotestare, se adapteaza


automat la conditiile de mediu si pot functiona chiar si in cazul defectarii
microprocesorului.
Detectorul va fi capabil sa alarmeze la detectia rapida a inceputurilor de incendiu cu
acuratete pentru toate tipurile de foc, iar rata de alarme false este minima.
Caracteristci tehnice:
-detectie fum printr-un ansamblu emitator-receptor in infrarosu;
Cod Beneficiar Intocmit Zaharia C-tin
Proiectare proiect Sistem tehnic de securitate pentru Verificat Adrian C-tin
Zaharia
Denumire S.C. Banca, Constanta S.C. Banca
S.R.L. t Adrian
proiect Subsistem antiincendiu. SA Aprobat Zaharia C-tin
PROIECTARE
S.R.L.
Cod document: ARTS Data: Aprilie 2018 Page 19 of 33

-conexiune pe doua fire,(bucla) ;


-comunicare stabila cu imunitate mare la zgomot;
-tensiune de alimentare: 15 – 32V;
-consum in stand-by: 350 μA la 24V;
-consum in alarma: 4 mA la 24V;
-suprafata protejata la o inaltime de 4 m – aprox. 80mp;
-posibilitate de testare locala cu magnet;
-iesire semnalizare LED la distanta;
-baza compatibila B501;
-detectorul corespunde standardelor EN54-7:2000;
-detectorul este avizat LPCB cu nr. Aviz 199m/02;
-temperatura de functionare: -10 / +60 grade Celsius;
-umiditatea relativa :10-93% (fara condens);
-dimensiuni: diametru 100 mm, inaltime 50 mm; greutate :115 g;

-Detector de temperatura optic fum adresabil, tip DP2061T UTC Fire &
Security

Detectoarele de incendiu combinate (multisenzor) temperatura –optic-fum sunt de tip


inteligent,
cu functie de autotestare, se adapteaza automat la conditiile de mediu si pot functiona
chiar si in cazul defectarii microprocesorului. Detectorul este capabil sa alarmeze la
detectia rapida a inceputurilor de incendiu cu acuratete pentru toate tipurile de foc, iar
rata de alarme false este minima, datorita faptului ca el compara trei parametri pana da o alarma.

Caracteristci tehnice:
- detectie fum printr-un ansamblu emitator-receptor in infrarosu si senzor de
temperatura
- tensiune de alimentare : 17-28V,VDC,
- consum in alarma : 4 mA la 24V
- consum in stand-by 350 μA la 24V;
Cod Beneficiar Intocmit Zaharia C-tin
Proiectare proiect Sistem tehnic de securitate pentru Verificat Adrian C-tin
Zaharia
Denumire S.C. Banca, Constanta S.C. Banca
S.R.L. t Adrian
proiect Subsistem antiincendiu. SA Aprobat Zaharia C-tin
PROIECTARE
S.R.L.
Cod document: ARTS Data: Aprilie 2018 Page 20 of 33

- timp de resetare : 2 - 5sec


- conexiuni : prin cablu de 2 x 1mm2
- dimensiunea produsului : diametru de 109 mm si inaltime de 43 mm
- dimensiune cu soclu: diametru 109 mm , inaltime : 43 + 41.5 mm
- suprafata protejata la o inaltime de 4 m – aprox.60 - 80mp;
- detectorul corespunde standardelor de compatibilitate electromagnetica : EN50130-4
- detectorul este conform standardului EN 54/2000
- categoria de exploatare: mediu neindustrial
- temperatura minima de utilizare : -10 grade C,
- temperatura maxima de utilizare: + 60 grade C
- umiditate relativa : 0 -95% (fara condens);greutate : 115 g;
S-au prevazut 28 detectori de temperatura-optic-fum adresabil, conform desen: pl.1 ÷ 3.

-Detector de temperatura adresabil, tip DT2063 UTC Fire & Security

Caracteristci tehnice:
- detectie fum printr-un ansamblu emitator-receptor in infrarosu si senzor de
temperatura
- tensiune de alimentare : 17-28V,VDC,
- consum in alarma : 2 mA la 24V
- consum in stand-by 150 μA la 24V;
- timp de resetare : 2 - 5sec
- conexiuni : prin cablu de 2 x 1mm2
- dimensiunea produsului : diametru de 100 mm si inaltime de 50 mm
- suprafata protejata la o inaltime de 4 m – aprox.60 mp;
- detectorul corespunde standardelor de compatibilitate electromagnetica : EN50130-4
- detectorul este conform standardului EN 54/2000
- categoria de exploatare: mediu neindustrial
- temperatura minima de utilizare : -10 grade C,

Cod Beneficiar Intocmit Zaharia C-tin


Proiectare proiect Sistem tehnic de securitate pentru Verificat Adrian C-tin
Zaharia
Denumire S.C. Banca, Constanta S.C. Banca
S.R.L. t Adrian
proiect Subsistem antiincendiu. SA Aprobat Zaharia C-tin
PROIECTARE
S.R.L.
Cod document: ARTS Data: Aprilie 2018 Page 21 of 33

- temperatura maxima de utilizare: + 60 grade C


- umiditate relativa : 0 -95% (fara condens);greutate : 115 g;

-Indicator optic de alarma pentru detectoarele montate in tavanul fals


tip AI672 Fire & Security

Caracteristici tehnice:
-conecteaza pana la 4 detectoare
-protejat impotriva inversarii polaritatii
-vizibila in mod clar, LED-uri mari
-placa de montare universala
-tensiunea larga de operare
-alimentare: 12-28 Vdc
-consum: 4 mA
-dimensiuni (latime/inaltime/adancime): 80 x 30 x 80 mm
-5 terminale
-frecventa flash-ului: 1.3 Hz
-intensitatea luminii: 200 mcd
-frecventa: 3600 Hz

-Soclu detector adresabil, seria 2000, 4 terminale DB2002

Caracteristici tehnice:
-diametru 100mm
-5 contacte
-permite montarea indicatoarelor la distanta

Cod Beneficiar Intocmit Zaharia C-tin


Proiectare proiect Sistem tehnic de securitate pentru Verificat Adrian C-tin
Zaharia
Denumire S.C. Banca, Constanta S.C. Banca
S.R.L. t Adrian
proiect Subsistem antiincendiu. SA Aprobat Zaharia C-tin
PROIECTARE
S.R.L.
Cod document: ARTS Data: Aprilie 2018 Page 22 of 33

-Buton de alarmare manual adresabil: DM2010 UTC Fire & Security

Butonul manual inteligent de alarmare se conecteaza cu centrala de detectie si


alarmare la incendiu in bucla..
Caracteristci tehnice:
-tensiune alimentare maxima 17-28VDC;
-consum in stand-by: 250 μA la 24V;
-consum in alarma: 2.5 mA la 24V ;
-posibilitate testare locala cu cheie;
-compatibil cu protocolul System Sensor;
-cablare pe doua fire, instalare simpla;
-proiectare conform standardului EN54-11;
-umiditate relativa 0-95% (fara condens);
temperatura de functionare -10 / +55 grade Celsius;
greutate: 188g; dimensiuni:93x89x27,5mm.

-Sirena de interior cu flash adresabila cu alimentare din bucla AS2366


UTC Fire & Security

Pentru avertizarea personalului si a clientilor firmei in caz de incendiu, a fost


prevazute 3 sirene de interior piezo cu flash amplasata pe fluxul de acces (parter-etaj)

Caracteristici tehnice:
-tensiune de alimentare17 - 32 Vdc;
-putere acustica maxima 97 dB la 1m distanta;
-flash luminos 12Vcc/ 40mA;
Cod Beneficiar Intocmit Zaharia C-tin
Proiectare proiect Sistem tehnic de securitate pentru Verificat Adrian C-tin
Zaharia
Denumire S.C. Banca, Constanta S.C. Banca
S.R.L. t Adrian
proiect Subsistem antiincendiu. SA Aprobat Zaharia C-tin
PROIECTARE
S.R.L.
Cod document: ARTS Data: Aprilie 2018 Page 23 of 33

-consum stand-by 0.31mA;


-consum mediu total 45mA;
-frecventa sonora 400-2850 Hz;
-umiditate 95% (fara condens)
-dimensiuni: 208x252x98 mm
-emperatura functionare: -10... +55 grade Celsius;
-protectie IP21

-Sirena de exterior tip CALL-24R; BENTEL SECURITY

Semnalizarea exterioara se realizeaza prin 2 sirene de exterior cu flash in protectie IP66.

Caracteristici tehnice:
-tensiune de alimentare 27,6 V;
-putere acustica maxima 103 db la 3m distanta;
-flash luminos 12Vcc/18w;
-consum stand-by 10ma;
-consum mediu pe sirena 1,4A;
-frecventa sonora 900-2400 Hz;
-acumulator utilizat: 12/2,3 Ah
-carcasa ABS protejata cu carcasa interioara de otel. IP54 .
-umiditate 95% (fara condens)
-dimensiuni: 208x252x98 mm
-Temperatura functionare: -25... +55 grade Celsius; Masa (fara baterie):2.3 Kg;

-Modul adresabil pentru detectori conventionali IU2055C UTC Fire &


Security

Cod Beneficiar Intocmit Zaharia C-tin


Proiectare proiect Sistem tehnic de securitate pentru Verificat Adrian C-tin
Zaharia
Denumire S.C. Banca, Constanta S.C. Banca
S.R.L. t Adrian
proiect Subsistem antiincendiu. SA Aprobat Zaharia C-tin
PROIECTARE
S.R.L.
Cod document: ARTS Data: Aprilie 2018 Page 24 of 33

Pentru conectarea sirenei exterioare, folosim un modul adresabil de tip IU2055C, cu


urmatoarele caracteristici:

-circuit zona supervizat


-iesire pentru LED semnalizare aditional
-alarme de tip Latch
-permite verificarea alarmelor
-tehnologia - Clean Me Compatible
-mod functionare selectabil: normal si IS (cu GBX2000)
-tensiunea de alimentare : 18÷39 V, dc.
-curent stand-by: 15mA
-curent alarma: 35mA
-rezistenta de capat de linie 3.9 kohmi
-temperatura de operare -5÷40 grade C
-protectie IP40
-permite conectarea pana la 20 detectori conventionali ESL(pana la 2mA)

-Trasee.
Modul de pozare a circuitelor de interconectare prezentat anterior este urmatorul:
- intre locul unde este amplasata centrala CSIA si zonele protejate, este realizat un
traseu principal pentru curenti slabi, montat atasat pe perete. La elementele de
comanda circuitele sunt realizate protejat in tub PVC montat in plafonul fals si ingropat
de la plafonul fals la echipament sau pozat pe perete. Traseul de cabluri este prevazut
cu doze de ramificatie acolo unde instalatia o cere. Realizarea retelei este specificata in
jurnalul de cabluri iar montarea echipamentelor este realizata conform tabelului de
repartizare a echipamentelor pe zonele de protectie din cadrul proiectului.
Pentru trecerea cablului de bucla de la centrala de incendiu adresabila, amplasata la
parter la detectoarele de la etaj, s-a prevazut o ghena de cabluri in zona scarii, pe
verticala, pentru trecerea tuturor cablurilor de curenti slabi, avind o dimensiune de: 500
x 500mm. Toate trecerile de cabluri prin pereti si plansee se vor etansa impotriva
propagarii focului, flacarilor, trecerii fumului si a gazelor.in caz de incendiu cu dopuri
ignifuge, rezistente la foc minim 30 minute.

OBSERVATIE IMPORTANTA: In toate instalatiile de curenti slabi trebuiesc respectate


urmatoarele reguli:
- Ecranul circuitelor trebuie sa fie permanent si continuu si nu se conecteaza la pamint
decit la centrala (nu si pe traseu), pentru a se evita formarea de bucle multiple cu
pamintul, care pot influenta propriul sistem de comunicatii.
- Se va evita instalarea cablurilor in lungul conductelor calde, interzicindu-se instalarea
pe suprafete calde. De asemenea, se vor evita traseele expuse la umezeala.

Cod Beneficiar Intocmit Zaharia C-tin


Proiectare proiect Sistem tehnic de securitate pentru Verificat Adrian C-tin
Zaharia
Denumire S.C. Banca, Constanta S.C. Banca
S.R.L. t Adrian
proiect Subsistem antiincendiu. SA Aprobat Zaharia C-tin
PROIECTARE
S.R.L.
Cod document: ARTS Data: Aprilie 2018 Page 25 of 33

- Pe portiuni reduse ale traseelor apropiate de suprafete calde sau la incrucisari cu


acestea, distanta minima intre traseele de cablu si elementele calde trebuie sa fie de 12 cm
sau se vor lua masuri de izolare termica.
- Distanta intre traseele de cablu ale sistemului si cele electrice cu frecventa de 50 Hz si
tensiuni pina la 1000V trebuie sa fie de minim 30 cm, cu conditia ca izolatia sa fie
corespunzatoare si sa nu existe inadiri la conductoarele electrice pe portiunea de paralelism.
- Pe trasee comune, circuitele sistemului se vor monta sub cele ale instalatiilor electrice.
- Se va evita instalarea traseelor de cablu in tuneluri sau canale tehnice in care se
gasesc cabluri electrice cu tensiuni mai mari de 1000V; in cazul in care nu este posibila
o alta solutie, cablurile se vor instala pe peretii opusi ai tunelului sau canalului, sau pe
acceasi parte cu cablurile electrice, dar la o distanta de cca 40 cm, sub cele electrice.

6.7 JURNAL DE CABLURI

Nr. COD CABLU DE LA PRIN PANA LA TIP CABLU


Crt.
CI1 CI DFT1.1 JY(St)Y 2x2x0,8
CI2 DFT1.1 DOF(T)1.2 JY(St)Y 2x2x0,8
CI3 DOF(T)1.2 DOF(T)1.3 JY(St)Y 2x2x0,8
CI4 DOF(T)1.3 DOF1.4 JY(St)Y 2x2x0,8
CI5 DOF1.4 DOF(T)1.5 JY(St)Y 2x2x0,8
CI6 DOF(T)1.5 DOF1.6 JY(St)Y 2x2x0,8
CI7 DOF1.6 DOF(T)1.7 JY(St)Y 2x2x0,8
CI8 DOF(T)1.7 DOF1.8 JY(St)Y 2x2x0,8
CI9 DOF1.8 DOF(T)1.9 JY(St)Y 2x2x0,8
CI10 DOF(T)1.9 DOF1.10 JY(St)Y 2x2x0,8
CI11 DOF1.10 DOF1.11 JY(St)Y 2x2x0,8
CI12 DOF1.11 DOF(T)1.12 JY(St)Y 2x2x0,8
CI13 DOF(T)1.12 DOF1.13 JY(St)Y 2x2x0,8
CI14 DOF1.13 DOF(T)1.14 JY(St)Y 2x2x0,8
CI15 DOF(T)1.14 DOF(T)1.15 JY(St)Y 2x2x0,8
CI16 DOF(T)1.15 DOF1.16 JY(St)Y 2x2x0,8
CI17 DOF1.16 DOF1.17 JY(St)Y 2x2x0,8
CI18 DOF1.17 DOF(T)1.18 JY(St)Y 2x2x0,8
CI19 DOF(T)1.18 DOF(T)1.19 JY(St)Y 2x2x0,8
CI20 DOF(T)1.19 DT1.20 JY(St)Y 2x2x0,8
CI21 DT1.20 DOF(T)1.21 JY(St)Y 2x2x0,8
CI22 DOF(T)1.21 DOF1.22 JY(St)Y 2x2x0,8
CI23 DOF1.22 DOF(T)1.23 JY(St)Y 2x2x0,8
CI24 DOF(T)1.23 DOF1.24 JY(St)Y 2x2x0,8

Cod Beneficiar Intocmit Zaharia C-tin


Proiectare proiect Sistem tehnic de securitate pentru Verificat Adrian C-tin
Zaharia
Denumire S.C. Banca, Constanta S.C. Banca
S.R.L. t Adrian
proiect Subsistem antiincendiu. SA Aprobat Zaharia C-tin
PROIECTARE
S.R.L.
Cod document: ARTS Data: Aprilie 2018 Page 26 of 33

CI25 DOF1.24 DOF1.25 JY(St)Y 2x2x0,8


CI26 DOF(T)1.25 DOF(T)1.26 JY(St)Y 2x2x0,8
CI27 DOF(T)1.26 DOF(T)1.27 JY(St)Y 2x2x0,8
CI28 DOF(T)1.27 DOF1.28 JY(St)Y 2x2x0,8
CI29 DOF1.28 SI1.29 JY(St)Y 2x2x0,8
CI30 SI1.29 DOF(T)1.30 JY(St)Y 2x2x0,8
CI31 DOF(T)1.30 DOF1.31 JY(St)Y 2x2x0,8
CI32 DOF1.31 BM1.32 JY(St)Y 2x2x0,8
CI33 BM1.32 DOF(T)1.33 JY(St)Y 2x2x0,8
CI34 DOF(T)1.33 DOF1.34 JY(St)Y 2x2x0,8
CI35 DOF1.34 DOF(T)1.35 JY(St)Y 2x2x0,8
CI36 DOF(T)1.35 DOF1.36 JY(St)Y 2x2x0,8
CI37 DOF1.36 DOF(T)1.37 JY(St)Y 2x2x0,8
CI38 DOF(T)1.37 DOF1.38 JY(St)Y 2x2x0,8
CI39 DOF1.38 - DOF(T)1.39 JY(St)Y 2x2x0,8
CI40 DOF(T)1.39 - DOF1.40 JY(St)Y 2x2x0,8
CI41 DOF1.40 - DOF(T)1.41 JY(St)Y 2x2x0,8
CI42 DOF(T)1.41 DOF1.42 JY(St)Y 2x2x0,8
CI43 DOF1.42 DOF(T)1.43 JY(St)Y 2x2x0,8
CI44 DOF(T)1.43 DOF1.44 JY(St)Y 2x2x0,8
CI45 DOF1.44 DOF(T)1.45 JY(St)Y 2x2x0,8
CI46 DOF(T)1.45 DOF1.46 JY(St)Y 2x2x0,8
CI47 DOF1.46 DOF(T)1.47 JY(St)Y 2x2x0,8
CI48 DOF(T)1.47 DOF1.48 JY(St)Y 2x2x0,8
CI49 DOF1.48 DOF(T)1.49 JY(St)Y 2x2x0,8
CI50 DOF(T)1.49 DOF1.50 JY(St)Y 2x2x0,8
CI51 DOF1.50 DOF(T)1.51 JY(St)Y 2x2x0,8
CI52 DOF(T)1.51 DOF(T)1.52 JY(St)Y 2x2x0,8
CI53 DOF(T)1.52 DOF1.53 JY(St)Y 2x2x0,8
CI54 DOF1.53 SI1.54 JY(St)Y 2x2x0,8
CI55 SI1.54 DOF1.55 JY(St)Y 2x2x0,8
CI56 DOF(T)1.56 DOF(T)1.57 JY(St)Y 2x2x0,8
CI57 DOF(T)1.57 DOF1.58 JY(St)Y 2x2x0,8
CI58 DOF1.58 BM1.59 JY(St)Y 2x2x0,8
CI59 BM1.59 DOF1.60 JY(St)Y 2x2x0,8
CI60 DOF1.60 DOF(T)1.61 JY(St)Y 2x2x0,8
CI61 DOF(T)1.61 DOF(T)1.62 JY(St)Y 2x2x0,8
CI62 DOF(T)1.62 DOF1.63 JY(St)Y 2x2x0,8
CI63 DOF1.63 BM1.64 JY(St)Y 2x2x0,8
CI64 BM1.64 RI 1.65 JY(St)Y 2x2x0,8
Cod Beneficiar Intocmit Zaharia C-tin
Proiectare proiect Sistem tehnic de securitate pentru Verificat Adrian C-tin
Zaharia
Denumire S.C. Banca, Constanta S.C. Banca
S.R.L. t Adrian
proiect Subsistem antiincendiu. SA Aprobat Zaharia C-tin
PROIECTARE
S.R.L.
Cod document: ARTS Data: Aprilie 2018 Page 27 of 33

CI65 RI 1.65 DOF(T)1.66 JY(St)Y 2x2x0,8


CI66 DOF1.67 DOF(T)1.68 JY(St)Y 2x2x0,8
CI67 DOF(T)1.68 DOF1.69 JY(St)Y 2x2x0,8
CI68 DOF1.69 DOF1.70 JY(St)Y 2x2x0,8
CI69 DOF1.70 DOF1.71 JY(St)Y 2x2x0,8
CI70 DOF1.71 DOF(T)1.72 JY(St)Y 2x2x0,8
CI71 DOF(T)1.72 DOF1.73 JY(St)Y 2x2x0,8
CI72 DOF1.73 DOF(T)1.74 JY(St)Y 2x2x0,8
CI73 DOF(T)1.74 DT1.75 JY(St)Y 2x2x0,8
CI74 DT1.75 DOF(T)1.76 JY(St)Y 2x2x0,8
CI75 DOF(T)1.76 DOF1.77 JY(St)Y 2x2x0,8
CI76 DOF1.77 DOF(T)1.78 JY(St)Y 2x2x0,8
CI77 DOF(T)1.78 DOF1.79 JY(St)Y 2x2x0,8
CI78 DOF1.79 BM1.80 JY(St)Y 2x2x0,8
CI79 BM 1.80 MA 1.81 JY(St)Y 2x2x0,8
CI80 MA 1.81 DOF1.82 JY(St)Y 2x2x0,8
CI81 DOF1.82 DOF(T)1.83 JY(St)Y 2x2x0,8
CI82 DOF(T)1.83 BM 1.84 JY(St)Y 2x2x0,8
CI83 BM 1.84 RI 1.85 JY(St)Y 2x2x0,8
CI84 RI 1.85 DOF1.86 JY(St)Y 2x2x0,8
CI85 DOF1.86 DOF(T)1.87 JY(St)Y 2x2x0,8
CI86 DOF(T)1.87 DOF(T)1.88 JY(St)Y 2x2x0,8
CI87 DOF(T)1.88 DOF1.89 JY(St)Y 2x2x0,8
CI88 DOF1.89 DOF(T)1.90 JY(St)Y 2x2x0,8
CI89 DOF(T)1.90 DOF(T)1.91 JY(St)Y 2x2x0,8
CI90 DOF(T)1.91 DOF(T)1.92 JY(St)Y 2x2x0,8
CI91 DOF(T)1.92 SI 1.93 JY(St)Y 2x2x0,8
CI92 SI 1.93 DOF(T)1.94 JY(St)Y 2x2x0,8
CI93 DOF(T)1.94 DOF1.95 JY(St)Y 2x2x0,8
CI94 DOF1.95 CI JY(St)Y 2x2x0,8
CI95 MA1.81 SE1 JY(St)Y 2x2x0,8

LEGENDA:

Legenda:

DOF – detector optic de fum


DOF(T) – detector optic de fum montat deasupra tavanului fals
DT – detector de temperatura
DTF – detector optic de fum si temperatura

Cod Beneficiar Intocmit Zaharia C-tin


Proiectare proiect Sistem tehnic de securitate pentru Verificat Adrian C-tin
Zaharia
Denumire S.C. Banca, Constanta S.C. Banca
S.R.L. t Adrian
proiect Subsistem antiincendiu. SA Aprobat Zaharia C-tin
PROIECTARE
S.R.L.
Cod document: ARTS Data: Aprilie 2018 Page 28 of 33

BM – Buton de actionare manual


MA – modul adresabil pentru conectare detectori conventionali
SI – sirena alarmare incendiu de interior
SE – sirena alarmare incendiu de exterior

7. Garantia echipamentelor si asigurarea service-ului

Garantia echipamentelor instalate de IS.R.L.. este de doi ani de la data punerii in


functiune.
În aceasta perioada EXECUTIE S.R.L.. asigura gratuit repararea sau înlocuirea
oricarui subansamblu care se defecteaza ca urmare a unor vicii de fabricatie sau de
proiectare.
Gratuitatea nu se aplica în cazul în care defectiunea provine ca urmare a
nerespectarii instructiunilor de exploatare.
EXECUTIE S.R.L. poate asigura întretinerea instalatiilor realizate si în perioada de
post-garantie, pe baza de contract de service.
Se vor efectua revizii periodice la cel mult « 3 » luni, constând în:
a. verificarea unităţilor centrale şi a surselor auxiliare de alimentare;
b. verificarea senzorilor şi a dispozitivelor anexe ale sistemului;
c. verificarea legăturilor cablate ale sistemului;
d. ştergerea de praf şi curăţarea componentelor active ale sistemului;
e. verificarea fixării mecanice a componentelor şi a subansamblelor sistemului;
f. verificarea generală împreună cu beneficiarul a funcţionării sistemului;
g. întocmirea raportului de service.
In orice situatie, echipa de service intervine în maxim 12 ore în Constanta (24 de ore în
provincie) de la sesizarea defectiunii.
În cazul unor defectiuni minore acestea vor fi remediate pe loc, iar în celelalte cazuri
subansamblul defect va fi înlocuit si adus la sediul societatii pentru depanare.
Fiecare interventie va fi consemnata în jurnalul de evenimente al sistemului.

Masuri de protectie a instalatiei


Protectia la actiunea factorilor externi
Carcasele compartimentelor instalatiei sunt executate din materiale compozite
rezistente la actiunea factorilor externi (temperatura, umiditate, agenti corozivi). Toate
elementele mecanice auxiliare (suruburi, console etc.) sunt acoperite electrochimic
(nichel, cadmiu) si sunt rezistente la coroziune iar toate cablurile sunt ecranate si
rezistente la umiditate, mucegai si sunt protejate de tuburi din material plastic rezistent
la actiunea rozatoarelor.
Protectia la perturbatii electromagnetice
Cod Beneficiar Intocmit Zaharia C-tin
Proiectare proiect Sistem tehnic de securitate pentru Adrian C-tin
Verificat Zaharia
Denumire S.C. Banca, Constanta S.C. Banca
S.R.L. t Adrian
proiect Subsistem antiincendiu. SA Aprobat Zaharia C-tin
PROIECTARE
S.R.L.
Cod document: ARTS Data: Aprilie 2018 Page 29 of 33

Toate componentele instalatiei sunt conectate prin cabluri ecranate si protejate la


actiunea campurilor electromagnetice pana la o amplitudine de 64 V / m, iar in
functionare nu se produc comutatii de curenti tari care sa genereze perturbatii
electromagnetice.
Instalatia are prevazuta legatura de impamantare pentru protectie in cazul atingerilor
accidentale cu reteaua electrica de joasa tensiune.
Protectia impotriva incercarilor de sabotaj
Componentele instalatiei de protectie antiefractie sunt prevaute cu detectie antisabotaj
24 ore si orice incercare de sabotaj produce stare de alarma.

Norme privind utilizarea sistemului


Avand in vedere ca acest proiect este confidential cel putin din punct de vedere al
sistemului de securitate, modul de utilizare al acestuia va face obiectul unui instructaj pe
care instalatorul il va face persoanelor indicate de beneficiar. Odata cu acest instructaj
se va inmana un set complet de instructiuni de folosire pe care beneficiarul le poate
multiplica si inmana persoanelor ce lucreaza direct cu acest sistem.
Cu toate acestea, amintim cateva din normele de baza care duc la o buna utilizare a sistemului:
- nu se vor lasa geamuri deschise nesupravegheate deoarece in zonele armate curentii
de aer pot genera alarme false (mai ales in perioadele cu intensificari ale vantului);
- din acelasi motiv, nu vor fi lasate in functiune, nesupravegheate, aparate de incalzire
cu functionare intermitenta;
- nu se vor instala aparate de ventilatie sau conditionare a aerului fara a consulta in
prealabil instalatorul;
- aparatele de tip FAX vor fi plasate de comun acord cu instalatorul.
- pentru impiedicarea sabotajelor se va verifica intotdeauna inaintea armarii unei zone
gradul de curatenie al mastii detectorului, obturarea acestuia facand PIR-ul
nefunctional.

-Norme de exploatare si intretinere.


Personalul de exploatare
Exista doua categorii de personal de exploatare a sistemului de securitate:
personal neautorizat;
personal autorizat;
Personalul neautorizat are rolul de a asigura supravegherea functionarii sistemului.
Personalul autorizat, pe langa rolul de supraveghere a sistemului, poate executa si
functiuni de configurare si intretinere a sistemului. Pe durata perioadei de garantie,
functiunile de configurare vor fi asigurate numai de catre personalul firmei ce a instalat
sistemul.

Cod Beneficiar Intocmit Zaharia C-tin


Proiectare proiect Sistem tehnic de securitate pentru Verificat Adrian C-tin
Zaharia
Denumire S.C. Banca, Constanta S.C. Banca
S.R.L. t Adrian
proiect Subsistem antiincendiu. SA Aprobat Zaharia C-tin
PROIECTARE
S.R.L.
Cod document: ARTS Data: Aprilie 2018 Page 30 of 33

Norme de exploatare
Limitele specificate de functionare ale echipamentelor (umiditate, temperatura
ambianta, praf, agenti chimici, etc) nu trebuie depasite.
Se interzice executia oricaror operatiuni de catre personalul neautorizat la
componentele sistemului. Cheile de la centrala vor trebui sa se afle in permanenta in
dispeceratul sistemului, la operatorul de sistem.

Norme de intretinere
Intretinerea sistemului este prevazuta si are rolul de a pastra intacte functiunile
sistemului pe toata durata de viata a acestuia.
Intretinerea sistemului se face doar de personalul autorizat.
Se recomanda urmatoarele operatiuni de intretinere:
intretinere curenta - lunar
intretinere generala - trimestrial
Rezultatele si observatiile privitoare la operatiunile executate se vor trece in fisa de revizie generala.

Criterii de acceptare a instalatiei


Punerea in functiune a instalatiei proiectate se va face in urma urmatoarelor verificari:
simulari ale echipamentelor componente si a ansamblului instalatiei atat in stare de
veghe cat si in stare de alarma;
testari ale cablurilor si echipamentelor folosind aparate de masura si control.

Protectia muncii.
Instalatiile ce fac obiectul prezentului proiect s-au proiectat in conformitate cu
prevederile din normele si normativele pentru tehnica securitatii muncii in vigoare.
Se mentioneaza:
-Legea 90/1996- Norme generale de protectia muncii
-Legea 319/2006- Legea securitatii si sanatatii in munca
-HG 1425/2006 – pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor
legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006.
-HG 300/2006 - privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele
temporare sau mobile.
-HG 1876/2005 – privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la
expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii
-HG 493/2006 - privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la
expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot
-HG 971/2006 - privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de
sanatate la locul de munca.
-HG 1048/2006 - privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de
catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca.

Cod Beneficiar Intocmit Zaharia C-tin


Proiectare proiect Sistem tehnic de securitate pentru Verificat Adrian C-tin
Zaharia
Denumire S.C. Banca, Constanta S.C. Banca
S.R.L. t Adrian
proiect Subsistem antiincendiu. SA Aprobat Zaharia C-tin
PROIECTARE
S.R.L.
Cod document: ARTS Data: Aprilie 2018 Page 31 of 33

-HG 1091/2006 - privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de


munca.
-HG 1146/2006 - privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in
munca de catre lucratori a echipementelor de munca.
-Ordin 753/2006 – privind protectia tinerilor in munca.
-SR EN 12154/2006 – Instalatii electrice in constructii. Partea 4:Masuri pentru
asigurarea securitatii. Capitolul 47:Utilizarea de protectie pentru asigurarea securitatii.
Sectiunea de protectie impotriva socurilor electrice
-SR EN 12154/2006 – Instalatii electrice in constructii. Partea 4:Masuri de protectie
pentru asigurarea securitatii. Capitolul 47:Utilizarea masurilor de protectie pentru
asigurarea securitatii. Sectiunea 470:Generalitati. Sectiunea 471:Masuri de protectie
impotriva socurilor electrice.
-SR EN 12179:2006 - Instalatii electrice in constructii. Partea 4:Protectie pentru
asigurarea securitatii. Capitolul 46:Sectionare si comanda.
-SR EN 12274-7:2006 - Instalatii electrice in constructii.Partea 4:Protectie pentru
asigurarea securitatii. Capitolul 44:Protectie impotriva supratensiunilor de origine
atmosferica sau de comutatie.
-SR EN 12326-1:2006 - Instalatii electrice in constructii. Partea 4:Protectie pentru
asigurarea securitatii. Capitolul 43:Protectia impotriva supracurentilor.
- SR EN 12697-41:2006 - Instalatii electrice in constructii. Partea 4:Masuri de protectie
pentru asigurarea securitatii. Capitolul 41:Protectia impotriva socurilor electrice.
- SR EN 10224/A1:2006*- Sisteme de detectare si de alarma la incendiu. Partea 3 :
Dispozitive sonore de alarma la incendiu.
- SR HD 384.7.702 S2 CEI 60364-7-702:2004 - Protectia impotriva trasnetului. Partea
1:Principii generale.
- SR HD 60364-7-703:2006 - Vocabular electrotehnic international. Partea 195:Legare
la pamant si protectie impotriva socurilor electrice.
- SR.CEI/TS 60479:2006 - Vocabular electrotehnic international. Partea 195:Legare la
pamant si protectie impotriva socurilor electrice.
-Normativ I7/2002
-Normativ I18-1/2001, I18-2/2004
-STAS 12604-4/89, -5/90 - Protectia impotriva electrocutarii
-STAS 2612/87 - Protectia impotriva electrocutarii. Limite admise-STAS 4102/85 - Piese
pentru instalatii de protectie prin legare la pamant sau la nul.
Obiectivele proiectate nu se vor pune in functiune partial sau total nici macar pe timp
limitat , inainte de executarea integrala a tuturor instalatiilor si a constructiilor si numai
dupa asigurarea tuturor masurilor de tehnica securitatii si igiena muncii in vigoare si
obtinerea autorizatiei de constructie si functionare.
In cazul in care beneficiarul si constructorul considera ca masurile luate prin proiect nu
sunt suficiente, vor cere odata cu observatiile ce trebuie facute la proiect si in acelasi
termen legal, sa se introduca in proiect masurile suplimentare de tehnica securitatii si
igiena muncii pe care le considera necesare.
Cod Beneficiar Intocmit Zaharia C-tin
Proiectare proiect Sistem tehnic de securitate pentru Adrian C-tin
Verificat Zaharia
Denumire S.C. Banca, Constanta S.C. Banca
S.R.L. t Adrian
proiect Subsistem antiincendiu. SA Aprobat Zaharia C-tin
PROIECTARE
S.R.L.
Cod document: ARTS Data: Aprilie 2018 Page 32 of 33

De asemenea se va asigura instructajul personalului de exploatare si executie pentru a


se preintampina eventuale accidente sau imbolnaviri , facandu-se si verificarile
medicale necesare.
Beneficiarul va asigura personalului de exploatare toate echipamentele si mijloacele de
protectia muncii necesare prevazute in normativele in vigoare.
Beneficiarul si constructorul vor intocmi instructiuni proprii, speciale si specifice tuturor
locurilor de munca ce considera ca au un caracter deosebit sau pentru care normele
existente nu dau prescriptii suficiente care sa conduca la securitatea investitiei si a
personalului.

Masuri de prevenire si stingerea incendiilor.


La intocmirea prezentului proiect s-au respectat prevederile P.S.I. din legislatia tehnica
in vigoare specifice lucrarilor proiectate:
Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;
HGR nr. 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se
supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu;
HGR nr. 537/2007 privind sanctionarea contraventionala in domeniul apararii impotriva
incendiilor;
OMAI nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor
in domeniul situatiilor de urgenta modificat si completat cu OMAI 786/2005;
OMAI nr. 130/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de
securitate la incendiu;
OMAI nr. 163/2007 pentru aprobarea normelor generale de aparare impotriva
incendiilor;
OMIRA nr. 252/2007 pentru aprobarea Metodologiei de atestare a persoanelor care
proiecteaza, executa, verifica, intretin si/sau repara sisteme si instalatii de aparare
impotriva incendiilor, efectueaza lucrari de termoprotectie si ignifugare, de verificare,
intretinere si reparare a autospecialelor si/sau a altor mijloace tehnice destinate apararii
impotriva incendiilor;
OMAI nr. 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiza si
acoperirea riscurilor si a Structurii-cadru a Planului de analiza si acoperirea a riscurilor;
OMAI nr. 210/2007 pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea si
controlul riscurilor de incendiu;
OMAI nr. 105/2007 pentru modificarea OMAI 585/2005 pentru aprobarea unor masuri
privind functionarea Comisiei de recunoastere a organismelor pentru atestarea
conformitatii produselor pentru constructii cu rol in satisfacerea cerintei de securitate la
incendiu;
OMAI nr. 106/2007 pentru aprobarea Criteriilor privind stabilirea consiliilor locale si
operatorilor economici care au obligatia de a angaja cel putin un cadru tehnic sau
personal de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor;

Cod Beneficiar Intocmit Zaharia C-tin


Proiectare proiect Sistem tehnic de securitate pentru Verificat Adrian C-tin
Zaharia
Denumire S.C. Banca, Constanta S.C. Banca
S.R.L. t Adrian
proiect Subsistem antiincendiu. SA Aprobat Zaharia C-tin
PROIECTARE
S.R.L.
Cod document: ARTS Data: Aprilie 2018 Page 33 of 33

OMAI nr. 1474/2006 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare,


pregatire si desfasurare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta.
La terminarea activitatilor, in unitate trebuie organizata (de catre beneficiar) verificare
spatiilor in vederea eliminarii surselor potentiale de initiere a incendiilor si asigurarea
functionarii instalatiei de semnalizare incendiu.

Inocmit:
Ing. Zaharia C-tin Adrian 12.04.2018

Cod Beneficiar Intocmit Zaharia C-tin


Proiectare proiect Sistem tehnic de securitate pentru Verificat Adrian C-tin
Zaharia
Denumire S.C. Banca, Constanta S.C. Banca
S.R.L. t Adrian
proiect Subsistem antiincendiu. SA Aprobat Zaharia C-tin