Sunteți pe pagina 1din 4

Temă seminar 2

Integrala curbilinie

1. Să se calculeze integrala curbilinie I = ∫ xy dl , unde


γ

⎧ x = cos t 2
γ =⎨ t ∈ [ 0, 2π ] .
⎩ y = cos t
2. Să se calculeze integrala curbilinie I = ∫ ( x 2 + y 2 ) ln z dl , unde
γ

⎧ x = et cos t

γ = ⎨ y = et sin t t ∈ [ 0, π ] .
⎪ z = et

3. Să se calculeze integrala curbilinie I = ∫ xy d x + d y , unde curba
Γ

Γ = {( x, y ) ∈ \ 2 | x = 9 cos t ; y = 9 sin t ; t ∈ [ 0, 2π ]} .
4. Să se calculeze integrala curbilinie I = ∫ x dy + y dx , unde
γ

⎧ x = 2 cos 2 t
γ =⎨ t ∈ [ 0, π ] .
⎩ y = sin 2t
5. Să se calculeze I = ∫ye d x + 2 y e x d y , unde capetele segmentului AB
2 x

___
AB

sunt A ( 0, 2 ) , B ( 2, 0 ) .
x dx + y dy + z dz
6. Să se calculeze I = ∫ 3
, unde capetele segmentului AB sunt
___
AB (x 2
+y +z2
)
2 2

A (1, −2, 2 ) , B ( 0,3, 4 ) .


y x xy
7. Să se calculeze I = ∫
___ z
d x + d y − 2 d z , unde capetele segmentului
z z
AB

AB sunt A ( −1,3,1) , B ( 2, 6,3) .

8. Să se calculeze în două moduri integrala curbilinie


I =∫
Γ
⎣⎢ (
x 2 + y 2 d x + y ⎡ xy + ln x + x 2 + y 2 ⎤ d y ,
⎥⎦ ) unde curba

Γ= {( x, y ) ∈ \ 2
| ( x − 1) + ( y − 1) = 1 .
2 2
}

1
9. Să se calculeze în două moduri integrala curbilinie
I = ∫ ( e cos y + xy ) d x − ( e sin y + x y ) d y ,
x 2 x 2
unde curba
Γ

Γ = {( x, y ) ∈ \ 2 | x 2 + y 2 = 2 x} .

10. Să se calculeze I = ∫
( x + y)d x − ( x − y)d y , unde curba C este parcursă în
C
x2 + y2
sens direct şi este definită de ecuaţia x + y = a .
2 2 2

11. Să se calculeze I = ∫ ( 2 y + 3z ) d x + ( z − x ) d y + ( x + y ) d z ,
ABCA

de-a lungul triunghiului ABC, cu vârfurile


A (1, 0, 0 ) , B ( 0,1, 0 ) , C ( 0, 0,1) .
12. Să se calculeze I = ∫ xy 2 d x + 2 x 2 y d y , unde curba C este definită de ecuaţia
C
2 2
x y
2
+ 2 − 1 = 0.
a b

13. Să se calculeze I = ∫ x d x + y d y + ( x + y − 1) d z , unde capetele segmentului


___
AB
____
AB sunt A (1,1,1) , B ( 2,3, 4 ) .

14. Să se calculeze integrala curbilinie I = ∫ − ye x


2
+ y2 2
+ y2
d x + xe x d y , unde curba
Γ

Γ = {( x, y ) ∈ \ 2 | x 2 + y 2 = a 2 a > 0} .

15. Să se calculeze integrala curbilinie


I = ∫ ( e sin y − my ) d x + ( e x cos y + mx3 ) d y ,
x 3
unde curba
Γ

Γ = {( x, y ) ∈ \ 2 | x 2 + y 2 = 2 x} .
16. Să se calculeze integrala curbilinie I = ∫ x 2 + y 2 + z 2 d l , unde curba
Γ

Γ = {( x, y, z ) ∈ \ | x = a cos t ; y = a sin t ; z = at , t ∈ [ 0, 2π ] , a ∈ \*+ }


3

2
Temă seminar 2
Integrale pe domenii plane.
Integrale de suprafaţă

17. Să se calculeze I = ∫∫ xy d x d y , unde domeniul D este mărginit de curbele


D

x + y = 2 y şi x + y = 2
2 2
( x > 0) .
18. Să se calculeze I = ∫∫ ln ( x 2 + y 2 ) d x d y , unde domeniul D este mărginit de
D

curbele x + y = 4 şi x 2 + y 2 = 9 .
2 2

I = ∫∫ ( x + y ) d x d y
2
19. Să se calculeze unde domeniul D este
D

D = {( x, y ) ∈ \ 2 | x 2 + y 2 ≤ 4 x} .
20. Să se calculeze I = ∫∫ x 2 + y 2 d x d y unde domeniul D este
D

D = {( x, y ) ∈ \ | ax ≤ x + y 2 ≤ a 2 ; x ≥ 0; y ≥ 0; a > 0} .
2 2

y
21. Să se calculeze I = ∫∫ arctg d xd y unde domeniul D este
D
x
D= {( x, y ) ∈ \ 2
|1 ≤ x 2 + y 2 ≤ 9; x ≤ 3 y ≤ 3x . }
22. Să se calculeze aria suprafeţei x 2 + y 2 + z 2 = a 2 situată în exteriorul cilindrilor
x 2 + y 2 = ± ax a > 0 .
23. Să se calculeze I = ∫∫ x d y d z + y d z d x + z d x d y , unde suprafaţa S este
S

definită de S = {( x, y, z ) ∈ \ | z = 1 −
3
}
x 2 + y 2 ; z ∈ [ 0,1] .

24. Să se calculeze I = ∫∫ ( xy + yz + zx ) d σ , , unde S este suprafaţa decupată din


S

z = x 2 + y 2 de x 2 + y 2 = 2ax .
25. Să se calculeze I = ∫ ( y 2 − z 2 ) d x + ( z 2 − x 2 ) d y + ( x 2 − y 2 ) d z unde C este
C

curba obţinută prin secţionarea cubului 0 < x < a , 0 < y < a , 0 < z < a a > 0
3
cu planul x + y + z = a parcursă în sens trigonometric.
2
x2 y2 z 2
26. Să se calculeze I = ∫∫ 4 + 4 + 4 d σ , a > b > c > 0 , unde S este
S
a b c
x2 y 2 z 2
suprafaţa exterioară a elipsoidului de ecuaţie 2 + 2 + 2 = 1.
a b c

3
d yd z d zd x d xd y
27. Să se calculeze I = ∫∫ + + , relativ la faţa exterioară a
S
x y x
emisferei de ecuaţie z = a 2 − x 2 − y 2 .
28. Să se calculeze aria şi volumul corpului limitat de suprafeţele 2z = ( x 2 + y 2 )
şi z = 4 − x 2 + y 2 .
29. Utilizând formula Gauss-Ostrogradski, să se calculeze
I = ∫∫ x d y d z + y d z d x + z d x d y , unde suprafaţa S este definită de
2 2 2

S = {( x, y, z ) ∈ IR 3 / x 2 + y 2 + z 2 = 1} .
30. Să se calculeze I = ∫∫ ( xy + yz + zx ) d σ , unde S este suprafaţa decupată din
S

z = x 2 + y 2 de x 2 + y 2 = 2ax .