Sunteți pe pagina 1din 1

Numele:____________________ Data:________________

Exerciții și probleme
1. Calculează:

a) 484 - 192 = b) 500 – 182 = c) 199 + 194 =

379 + 485 = 600 – 392 = 800 - 570 =

2. Din cel mai mare număr de trei cifre scade cel mai mic număr par de două cifre.

3. Diferența a două numere este 134 . Un număr este 345. Cât este celălalt?

*4. Numărului 314 adaugă-i răsturnatul său, scade suma cifrelor numărului astfel obținut
apoi adună cel mai mic număr par de trei cifre care are suma cifrelor 15.
Cât ai obținut?

5. Din 978 kilograme de mere, s-au vândut în prima zi 432 kilograme, iar a doua zi 315
kilograme.
Câte kilograme de mere au rămas?
Modul I

Modul II