Sunteți pe pagina 1din 1

CLASA__a VIII-a___

NUME ŞI PRENUME_____________________

TEST DE EVALUARE
Deteriorarea şi protecţia mediului
 Subiecte1:

I. Enumeraţi căile de deteriorare a mediului.2 p


II. Daţi 4 exemple de surse de poluare a apei din localitatea voastră.
2p

III. Ce efecte are vânatul excesiv şi supraexploatarea masei lemnoase a pădurilor?


1p
Prezentaţi cel puţin două efecte pe care le au acţiunile omului asupra naturii.
IV. Găsiţi soluţii pentru înlăturarea efectelor negative ale unor acţiuni ale omului în
natură. Scrieţi soluţiile voastre în locul semnelor de întrebare:
Folosirea în exces a îngrăşămintelor chimice —› ? 2p

Combaterea dăunătorilor şi a bolilor plantelor numai prin metode chimice —› ?

V. Alegeţi răspunsurile corecte.


Reciclarea deşeurilor se realizează deoarece:
a) aşa este la modă; 1p
b) se economisesc resurse naturale;
c) se evită poluarea mediului.

®

1
Se acordă 2p. din oficiu ; Prof. Fotescu Claudia Șc. cu cls. I-VIII Nr. 4 „ Mircea cel Bătrân”
Curtea de Argeş