Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE LECŢIE

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ

1
Unitatea :

Data: 18.05.2018 Ora : 11.00 – 11.50

Clasa : I

Propunător : Dumitru Alexandra Elena

Aria curriculară : Limba si comunicare

Disciplină : Comunicare în limba română

Tipul lecţiei: Recapitulare şi sistematizare a cunoştinţelor şi deprinderilor intelectuale

 Competenţe generale :

1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute

2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare

3. Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în contexte de comunicare cunoscute

4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare

 Competenţe specifice :
1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar şi rar

1.2. Identificarea sunetului iniţial şi/ sau final dintr-un cuvânt, a silabelor şi a cuvintelor din propoziţii rostite clar şi rar

2.1. Pronunţarea clară a sunetelor şi a cuvintelor în enunţuri simple

3.1. Recunoaşterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat, scrise cu litere mari şi mici de tipar

3.2. Identificarea semnificaţiei unei/ unor imagini care prezintă întâmplări, fenomene, evenimente familiare

4.2. Redactarea unor mesaje simple, în contexte uzuale de comunicare

2
 Obiective operaţionale:

O1 – Să citească fluent, conştient, ritmic textul „ Incredibilul băieţel mâncător de cărti” pe baza modelului .

O2 – Să identifice corect componentele unui enunţ ( cuvinte, silabe) pe baza cunoştinţelor anterioare.

O3 – Să identifice corect formele de plural ( mai multe ) şi sensurile cuvintelor asematoare/ opuse ( sinonime / antonime ) ale
cuvintelor date pe baza jocului de şotron.

O4 – Să formuleze adecvat enunţuri despre personajele cunoscute pe baza imaginilor de pe cub.

O5 – Să scrie corect , citeţ , lizibil , enunţurile date respectând condiţiile de scriere.

 Strategiile didactice:
1. Metode si procedee didactice :
2. Mijloace si materiale de invatare:
3. Forme de organizare a activitaţii:

 Bibliografie :
- Manualul
- Ghid cadrului didactic”-clasa I, Editura Sinapsis 2013;
- Curriculum

3
Etapele lecției Conținutul științific Strategii didactice Evaluare
Metode si Mijloace Forme de
procede organizare
1.Moment Asigurarea unui climat educaţional favorabil.
organizatoric Întâlnirea de dimineaţă: salutul, prezenta, calendarul naturii, ştirea zilei.
Se vor evidenţia absenţii zilei,
Se pregătesc materialele pentru activitatea didactică.
2.Captarea Se va realiza prin intermediul a trei ghicitori despre Primăvara, scoală . .
atenției
Ani la rând de dimineaţă Conversația Aprecieri
Voioşi noi ne îndreptăm vebale
Spre locul unde învăţăm Ghicitori
În viaţă să ne descurcăm. Problematiza- Frontal
(Şcoala) rea

Are pagini colorate


Şi scrie în ea de toate.
Şi cu cât o îndrăgeşti,
Tot mai mult o foloseşti
( Cartea )

Se va realiza jocul exerciţiu – „ JOCUL LITERELOR” : Joc didactic Fişa cu tabel Frontal
3.Reactualizarea C O P E R T Ă cu jocul
cunoştinţelor. A C A I E T E literelor.
I A R B A D R
Plansa
E Ş C O A L Ă
suport cu
T P I X C G V
jocul
literelor.
Un elev va ieşi la tablă identificând in tabel un singur cuvant. ( anexa 1 )

4
4.Anunțarea Se anunţă şi se scrie la tabla tema lecţiei „Recapitulare de cunoştinţe” , Discuţia Frontal.
temei iar la finalul orei se vor acorda recompense elevilor care au fost atenţi si
celor care rezolvă sarcinile de lucru in mod corect.
5.Dirijarea Elevii vor primii câte o fişă de muncă independentă pe care este scris
învațării textul „ Timpul într-o ramă” de Cezar Nicolae Vizireanu. ( anexa 2 )
Se realizează citirea textului pentru analiza şi identificarea semnificaţiei
O1 lui ( metoda lecturii active ):
a) Citirea model de catre profesor. Demonstratia Fişa de lucru Frontal
b) Citirea in gând de catre elevi Exerciţiul Fişa de lucru Individual
c) Citirea cu voce tare, in lanţ de catre elevi Exerciţiul Fişa de lucru Individual Orală
d) Citirea selectiva ( ultimul enunt, al treilea enunţ .. ) Exerciţiul Fişa de lucru Individual

Se va realiza o conversaţie pe baza textului pentru întelegerea si


aprofundarea acestuia:
- Care este titlul textului prezentat? ( Timpul într-o
ramă)
- Care este autorul texului ? ( Cezar Nicolae Vizireanu)
- Despre ce este vorba in text ? ( o fotografie care
aduce amintiri ) Conversaţia Fişă de lucru Frontal Orală
- Ce işi aduce aminte copilul vazând aceasta
fotografie? ( isi aduce aminte de clasa I )
- Cum este imbracat copilul in fotografie ? ( uniforma
de culoare albastră )
- Ce învăţase sa faca copilul la sfarşitul clasei I ? ( sa
scrie si sa citească )
- Cum se simtea copilul la terminarea clasei I ?
( emoţionat, bucuros )

O2 Un elev va ieşii la tablă şi va scrie , dupa dictare, un enunţ din text , iar Exerciţiul Individual Scrisă
celilalti vor scrie in caiete. ( primul enunţ )
Se analizează prin metoda analitico – sintetică acest enunţ : Exerciţiul Frontal Scrisă
- Câte cuvinte are? ( 10 cuvinte )
- Care este primul , al treilea, dar ultimul cuvânt al
enunţului ? ( din , cu , fotografie )
- Desparte fiecare cuvant in silabe ( fo-to-gra-fi-e) .
Câte un elev va ieşii la tabla pentru fiecare cerinţă în parte.

5
6.Obținerea Se realizează jocul didactic „ Cutiuţa fermecată” : Exerciţiul - joc Plicuri frontal Orală
performanței O3 a) Explicarea şi demonstrarea regulilor jocului: Le prezint elevilor Şotron
cutiuţa fermecată care va umbla printre ei pana profesorul va
spune „STOP” , la banca unde s –a oprit , elevul respectiv extrage
din cutiuţa o cerinţa, o citeste cu voce tare apoi o rezolva. Un
elev va iesii in faţa clasei unde este desenat şotronul ( cifre de la
1 la 10 ) cifrele sunt reprezentate si pe plicuri in interiorul carora
se afla cerinte de lucru , acesta va sari in ordine peste acestea
pana profesorul va spune „STOP” , cifra unde s –a oprit ii va oferii
acestuia o cerinţa de lucru.
b) Realizarea jocului de proba de catre un elev.
c) Executare jocului de catre elevi.
Reguli de joc : Elevul joacă şotronul, se opreşte la indemnul
profesorului in drepul unei cifre, primeste plictul cu cerinta
respectiva cifrei unde s-a oprit şi o rezolvă.

7. Retenţie şi O4 Se realizează un exerciţiu joc cu ajutorul unui cub : Exerciţiul - joc Cub ul Frontal Orală
transfer Se aduce elevilor un cub , pe feţele căruia se afla imagini cu personaje din
poveştile copilariei ( Albă ca Zăpada, Capra cu trei iezi , Scufiţa Roşie,
Ursul pacalit de vulpe, Pinochio şi Cenuşăreasa )
Cate un elev va ieşii la tabla, va arunca cubul , iar pe baza imaginii care
va fi aleasă va alcătuii câte un enunţ.

8 . Realizarea O5 Elevii vor primii o fişă de evaluare ( 2 sarcini ) Exerciţiul Fişa de Frontal Scrisă
feedback-ului 1. Transcrie ultima propoziţie a textului. evaluare
2. Trascrie trei cuvinte din textul dat care indică sentimentele traite
de elev.

7.Evaluare Se acorda stickere în funcţie de cum au rezolvat sarcinile de lucru. recompense

8.Încheierea Se multumeşte elevilor pentru participarea in cadrul lecţiiei si se fac Aprecieri


activității aprecieri generale asupra comportamentului elevilor, se evidențiază verbale
elevii care au fost activi pe tot pacursul lecției.

6
7