Sunteți pe pagina 1din 1

Aplicație practică Nr.

Tema: “Descrierea unei zone climatice în baza hărții climatice și a climatogramelor”

Obiective operaționale. Elevii vor fi capabili:

O1. Să descrie o zonă climatică în baza algoritmului, utilizînd harta climatică;

O2. Să interpreteze climatogramele în descrierea unei zone climatice;

O3. Să explice relațiile dintre elementele climatice în cadrul unei zone climatice.

Materiale didactice: pix, atlas geografic, harta climatică, climatograme.

Desfășurarea lucrării: