Sunteți pe pagina 1din 1

Str. Anton Pann, nr.

20
Tel. 0335 711 027 mobil 0728 154 400, 0735 551 841
Email: r_vicol@yahoo.com

EVALUARE SUMATIVĂ SEM. I


2019-2020
La sfârșitul semestrului I se va organiza evaluarea sumativă a
învățământului clinic (stagiu de practică) la care vor participa toți elevii școlii.
Neprezentarea la evaluare are drept consecință neîncheierea situției școlare .
Evaluarea se va realiza pe module prevăzute în tematica învățămîntului
clinic( AMG) și a instruirii practice ( BFK).

Evaluarea va consta în :
 Test de evaluare la disciplinele prevăzute pentru fiecare an de studiu;
 Aprecierea caietului de practică;
 Interviu privind cunoștințele și deprinderile însușite în timpul
învățământului clinic și instruirii practice .

Pentru fiecare disciplină se va acorda notă , ca medie aritmetică a notelor


obtinute la :
 Test;
 Caiet de practică;
 Interviu;

Modulele la care se va face evaluarea :


An I AMG – 17.02.2020, ora 15:00 :
 Nursing general 1;
 Semiologie medicală;
 Igiena, prevenirea și controlul infecțiilor.

An II AMG – 18.02.2020, ora 15:00 :


 Medicină internă șii nursing specific;
 Chirurgie și nursing specific;
 Dermatologie și nursing specific.

Anul III AMG- 19. 02. 2020, ora 15


 Ginecologie;
 Obstetrică;
 Anestezie.

***Fiecare elev se va prezenta in ziua de examen în echipament de


practica si cu caietul de stagiu completat.
***Se va respecta prezența pe sectii conform graficului, întrucât Tutorele de
stagiu (maistrul instructor desemnat de scoala!) începe de luni evaluarea in
spital cu fise de evaluare personalizate!!!
Director, Prof. Muștiuc Mirela