Sunteți pe pagina 1din 11

Sistemul Integrat de Management COD: PTE 22

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Editie Nr.


EXECUTAREA PILOTILOR FORATI DE DIAMETRU
Pagina 1 din 11
MARE

1.SCOP

Procedura are drept scop sa precizeze conditiile tehnice generale, fazele tehnologice,
utilajele si materialele necesare pentru executia pilotilor forati de diametru mare.

2. DOMENIUL DE APLICARE

Prezenta procedura se aplica la realizarea pilotilor executati pe loc, prin forare, utilizati la
fundatiile podurilor si pasajelor rutiere si feroviare. Procedura se aplica la pilotii care raman in
intregime ingropati in teren, sub nivelul platformei de lucru, precum si la zona de piloti aflati
sub nivelul platformei de lucru si care, ulterior, se continua utilizind un cofraj. Acesti piloti sunt
denumiti generic “ piloti tip Benotto”.

3. DOCUMENTE DE REFERINTA
 STANDARD SR EN ISO 9001/2015- Sistem de management al calitatii ,
Cerinte , specifica cerintele de management al calitatii pentru organizatiile care este
necesar sa demonstreze capabilitatea lor de a furniza produse care sa indeplinesca
cerintele clientilor , precum si cerintele de reglementare aplicabile , avand drept
scop cresterea satisfactiei clientului .
 STANDARD SR EN ISO 9000/2015 – Sistem de management al calitatii Principii
fundamentale si vocabular care descrie notiunile fundamentale ale sistemului de
management al calitatii si specifica terminologia pentru sistemele de management al
calitatii .
 STANDARD SR EN ISO 9004 / 2015 Sistem de management al calitatii . Linii
directoare pentru imbunatatirea performantelor , care furnizeaza , pe baza celor 8
principii de management al calitatii , indrumari pentru imbunatatirea performantei
organizatiei si cresterea satisfactiei atat a clientilor , precum si a altor parti interesate
 Legea Nr. 10/1995 privind calitatea in constructii.
 Hotarârea Guvernului României Nr. 766/1997 – Anexa nr.2 - Regulamentul
privind asigurarea si conducerea calitatii in constructii.

3.1. Proiectul tehnic cu detaliile de executie aferente.

3.2. Caietele de sarcini generale si specifice


3.3. Standardele si normativele tehnice in vigoare in Romania:

 STAS 1243-88 Teren de fundare. Clasificarea si identificarea pamanturilor.


 STAS 2561/1-83 Teren de fundare. Piloti. Clasificare si terminologie.
 STAS 2561/4-90 Teren de fundare. Piloti forati de diametru mare.Prescriptii generale de
proiectare, executie si receptie.
 NE 012-99 Executarea lucrarilor din beton si beton armat si precomprimat
 Normativ C 160-75 Alcatuirea si executarea pilotilor pentru fundatii.

Elaborat Verificat Aprobat Revizia Exemplar


Numele si 1 2 3 nr.
prenumele 4 5 6
Functia Data intrarii Data ultimei
Semnatura în vigoare modificari
Data
Sistemul Integrat de Management COD: PTE 22
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Editie Nr.
EXECUTAREA PILOTILOR FORATI DE DIAMETRU
Pagina 2 din 11
MARE

4. DEFINITII SI PRESCURTARI

Pilotii forati de diametru mare sunt piloti realizati prin forarea unei gauri cu diametrul de
600 mm sau mai mare, introducerea unei carcase de armatura si umplerea gaurii forate
cu beton. Prin efectul pe care il are executia asupra terenului din jur, pilotii forati de
diametru mare sunt denumiti piloti de dislocuire. In text, in continuare, se va utiliza si
termenul prescurtat “pilot” în loc de “pilot forat de diametru mare”. Termenii tehnici
utilizati sunt în conformitate cu STAS 2561/4 – 90.

5. DESCRIEREA PROCEDURII

5.1. Conditii prealabile

Inceperea executiei pilotilor, conform prezentei proceduri , presupune ca sunt indeplinite


urmatoarele:

5.1.1. Existentata la constructor proiectul tehnic, detaliile de executie si instructiunile de


lucru aferente procedurii tehnice de proces.
5.1.2. Personalul este instruit în scopul însusirii detaliilor de executie, caietelor de
sarcini, standardelor si normativelor si a prezentei proceduri de proces.
5.1.3. Caile de acces la amplasament si la depozitele de materiale sunt executate
(exista).
5.1.4. Efectivul de utilaje si mijloacele de transport necesare exista si sunt in stare de
functionare.
5.1.5. Materialele sunt aprovizionate si existã procese verbale de receptie calitativa.
5.1.6. Laboratorul de santier exista si este dotat cu aparatura si personalul necesar
pentru prelevarea si pastrarea probelor si verificarea calitatii materialelor.
5.1.7. A fost emis ordinul de începere a lucrarilor.
5.1.8. Amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcini, a fost predat.
5.1.9. Lucrarea a fost trasata si exista proces verbal cu reperajul pichetilor de trasare si
ai reperilor de nivel.
5.1.10.Sunt executate probele de laborator pentru determinarea retetei betonului din
corpul pilotilor .

5.2. Masuri preventive

5.2.1. Se verifica existenta in dotarea personalului executant a echipamentului de


protectie specific , corespunzator normelor de tehnica securitatii muncii.
5.2.2. Se verifica cunoasterea de catre personalul executant a normelor de protectia
muncii, a normelor PSI si a regulamentului intern de circulatie în zona santierului.

5.3. PROCEDURA DE EXECUTIE

Elaborat Verificat Aprobat Revizia Exemplar


Numele si 1 2 3 nr.
prenumele 4 5 6
Functia Data intrarii Data ultimei
Semnatura în vigoare modificari
Data
Sistemul Integrat de Management COD: PTE 22
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Editie Nr.
EXECUTAREA PILOTILOR FORATI DE DIAMETRU
Pagina 3 din 11
MARE

Executia fundatiilor pe piloti forati de diametru mare necesita, în general, urmatoarele


operatii:
 executia platformei de lucru
 trasarea pilotilor
 forarea gaurii
 armarea
 betonarea
 pregatirea capetelor pilotilor
 executia radierului.

5.3.1. Executia platformei de lucru


Pentru executia pilotilor este necesara o platforma de lemn, de pe care se executã toate
operatiile. Platforma de lemn poate avea caracter provizoriu sau definitiv, dupa care
este inglobata in lucrarile definitive sau nu.
Cota superioara a platformei de lucru se stabileste pe baza urmatoarelor elemente:
 cota varfului pilotului;
 cota superioara pana la care se betoneaza pilotul ( inclusiv inaltimea suplimentara peste
cota de incastrare in radier);
 cota maxima probabila a apelor de suprafata ( atunci cand se executa in sau pe malul
raurilor, lacurilor) pe durata executiei fundatiei. Acest element se are in vedere atunci
cand nu se iau alte masuri pentru protejarea incintei de lucru.
 modelarea în tronsoane a tubajului recuperabil, în cazul forarii cu instalatii tip Benotto.
 existenta caracterului ascensional al apei subterane. Cand exista acest fenomen, este
necesar sã se asigure o coloana suplimentara de apa peste nivelul la care ajunge apa
subterana.

Dimensiunile in plan ale platformei de lucru se stabilesc pe baza urmatoarelor criterii:


 numarul total al pilotilor;
 spatiul necesar manevrelor instalatiei de forat;
 spatiul necesar manevrelor utilajelor auxiliare si ale mijloacelor de transport, a pamantului
excavat si a betonului;
 spatiile de depozitare strict necesare executarii operatiilor ( tubulatura de inventar pentru
foraj si betonare , carcase de armatura, etc.);
 spatiile necesare pentru circulatia in siguranta a personalului de executie.
Platforma de lucru suporta sarcinile utilajelor de constructie si ale mijloacelor grele de
transport. De calitatea executiei platformei de lucru depinde pozitionarea corecta a
pilotilor si in buna masura calitatea corpului lor.
Platforma de lucru se compune din doua parti:
 terasamentul;
 sistemul rutier al platformei.

5.3.2. Terasamentul

Elaborat Verificat Aprobat Revizia Exemplar


Numele si 1 2 3 nr.
prenumele 4 5 6
Functia Data intrarii Data ultimei
Semnatura în vigoare modificari
Data
Sistemul Integrat de Management COD: PTE 22
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Editie Nr.
EXECUTAREA PILOTILOR FORATI DE DIAMETRU
Pagina 4 din 11
MARE

In functie de cotele terenului inconjurator, terasamentul poate fi umplutura, sapatura .


Dupa trasarea amprizei terasamentului, pichetul care marcheaza centrul de trasare al
pilotilor se repereaza cu borne fixe, pe cele doua directii, în afara amprizei.
Executia terasamentului se va face conform procedurilor tehnice de proces specifice
lucrãrilor de terasamente.

5.3.3. Sistemul rutier al platformei

Alcatuirea sistemului rutier al platformei este conform detaliilor de executie si caietului


de sarcini. In principal se utilizeaza trei tipuri de sistem rutier si anume:
 un strat de balast;
 un strat de beton turnat , monolit, pe un strat de nisip si în care sunt lasate alveole în
pozitia pilotilor;
 sistem rutier alcatuit din dale prefabricate din beton armat, care se utilizeaza curent
pentru drumuri de santier .
Executia sistemului rutier se face conform procedurilor tehnice de proces specifice
pentru executia suprastructurii drumurilor.

5.3.4. Trasarea pilotilor

In vederea trasarii pozitiei pilotilor, se reconstituie pe platforma de lucru centrul de


trasare si directiile dupã care se dezvoltã pilotii. Trasarea se face conform STAS
9824/1-75 “ Trasarea pe teren a constructiilor civile, industriale si agrozootehnice ” si
Normativ C 83 / 75.
La trasarea randurilor de piloti, cat si a pozitiei fiecarui pilot, nu se admit abateri mai
mari de 1 cm fatã de proiect. Pilotii se marcheaza prin reperi fixi si se repereaza în afara
amprizei fundatiei, in locuri in care nu exista pericol de degradare sau miscare a lor pe
timpul executiei lucrarilor. În cazul utilizarii sistemului rutier dintr-un strat de beton
monolit sau din dale prefabricate, reperii sunt chiar alveolele practicate în sistemul rutier
al platformei.
Dupa trasarea pilotilor se face si numerotarea lor. Numerotarea va cuprinde obligatoriu
numarul (denumirea) infrastructurii si numarul de ordine ( pozitia) al pilotului in cadrul
acesteia, intr-un anumit sens de parcurs. Aceasta numerotare se va regasi in toate
certificatele de calitate si procesele verbale care se intocmesc in legatura cu calitatea
pilotilor.

5.3.5. Forarea

Conditiile de foraj sunt conform precizarilor din detaliile de executie si caietul de sarcini.
Modul de forare este precizat prin tipul utilajului de forat ( FA12, Benotto,etc.).
Dupa modalitatea de sustinere a peretilor forajului, se disting urmatoarele tipuri de
foraje:
 forarea în uscat, fara tubarea gaurii;
 forarea sub noroi tixotropic ( noroi bentonitic);
 forarea sub apa, cu tubaj recuperabil sau nerecuperabil.

Elaborat Verificat Aprobat Revizia Exemplar


Numele si 1 2 3 nr.
prenumele 4 5 6
Functia Data intrarii Data ultimei
Semnatura în vigoare modificari
Data
Sistemul Integrat de Management COD: PTE 22
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Editie Nr.
EXECUTAREA PILOTILOR FORATI DE DIAMETRU
Pagina 5 din 11
MARE

Conditiile tehnice pentru executia forajului si respectiv pentru curatirea talpii forajului
sunt conform STAS 2561/4-90 , punctele 6.2 si 6.3 si Normativ C 160-75. In timpul
forarii se va urmãri cantitatea de pamant extrasa , in concordanta cu cota masurata a
varfului forajului, pentru a depista eventualele refulari. Aceste masuratori se fac si in
perioadele de pauza a forarii. Probele recoltate si formularul de forare vor fi prezentate
la receptia forajului.Totodata, vor fi prezentate si observatiile privind nivelul panzei
freatice si eventual tendinta ascensionala a acesteia. In cazul în care apar fenomene
care pun în pericol stabilitatea forajului, amploarea lor depasind competenta de decizie
a sefului punctului de lucru, va fi solicitat proiectantul.

5.3.6. Armarea

Armarea pilotilor forati de diametru mare este precizata in detaliile de executie si caietul
de sarcini. Confectionarea barelor de armatura si montarea lor in carcasa se face
conform NE 012-99. Barele de armatura se monteaza pe stelaje speciale, sub forma de
carcasa sudat sau legate cu sarma, dupa cum prevad detaliile de executie. In functie de
lungimea pilotului si de caracteristicile armaturii prevazute, intreaga armatura se poate
asambla din unul sau mai multe tronsoane, urmand ca acestea sa fie innadite prin
sudura pe masura ce se lanseaza in gaura forata. Deoarece în acest caz pozitia de
sudare este dificila si necesita un timp tehnologic mare, este preferat sa se execute de
la inceput o singura carcasa de armatura sau sa se innadeasca tronsoanele pe
platforma, inainte de lansare. In functie de cerintele proiectului, pe carcasa de armatura
se fixeaza dispozitivul pentru controlul calitatii si continuitatii betonului din pilot si de
injectare la baza pilotului. Acest dispozitiv este alcãtuit din 2 ¸ 4 tevi metalice, în
sectiunea transversalã a pilotului, dispuse în interiorul carcasei, echidistante pe
perimetru. Tevile se dispun în lungul armaturii longitudinale si se fixeaza pe cercurile de
rigidizare. La partea inferioara comunica cu o toba metalica. La partea superioara tevile
ies deasupra platformei pentru a permite accesul în vederea controlului si respectiv al
injectarii. Detaliile privind alcatuirea si dispunerea dispozitivului de control si injectare
sunt precizate prin proiect.
Lansarea carcasei de armatura se face conform STAS 2561/4-90, punctul 6.4 si
Normativ C 160-75.

5.3.7. Betonarea

In vederea inceperii operatiei de betonare este necesar sa se obtina informatii


referitoare la regimul de temperatura a mediului, pentru a se lua masurile necesare de
lucru la temperaturi extreme ( frig sau canicula ).

Reteta betonului se stabileste, pe baza cerintelor proiectului si caietului de sarcini,


caietului de sarcini, conform metodologiei prevazute in NE 012-99.

La stabilirea retetei betonului trebuie avut in vedere faptul ca punerea in opera a


betonului, specifica tehnologiei de betonare a pilotilor forati, se caracterizeaza prin
urmatoarele :
 durata de punere in opera a betonului este mare relativ la cantitatea de beton turnata
Elaborat Verificat Aprobat Revizia Exemplar
Numele si 1 2 3 nr.
prenumele 4 5 6
Functia Data intrarii Data ultimei
Semnatura în vigoare modificari
Data
Sistemul Integrat de Management COD: PTE 22
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Editie Nr.
EXECUTAREA PILOTILOR FORATI DE DIAMETRU
Pagina 6 din 11
MARE

( 2¸6 ore , în functie de lungimea pilotului);


 masa betonului turnat este în continua miscare,pe aproape toata lungimea pilotului, pana
la terminarea betonarii;
 primele sarje de beton turnat sunt impinse succesiv si fractionate catre partea superioara
a pilotului. La o executie corecta, betonul turnat ca amorsa ajunge in capatul superior al
pilotului.
Daca la cele de mai sus adaugam si durata de transport a betonului, in timpul careia pot
interveni negativ conditiile climatice, rezulta ca este necesar ca la stabilirea retetei
betonului sa se ia in considerare prevederea unui intarzietor de priza, care sa conduca
la realizarea clasei betonului din pilot. Cantitatea de intarzietor se va determina pe baza
estimarii duratei de betonare, cu acceptul proiectantului.
Betonarea pilotului se face conform prevederilor STAS 2561-90 si Normativ C 160-75.
Partea superioara a pilotului se va betona in exces fata de cota inferioara a radierului,
pe inaltimea prevazuta in caietul de sarcini si detaliile de executie.

In situatia in care, prin proiect si caietul de sarcini , este prevazuta injectarea la baza a
pilotilor, aceasta operatie se executa dupa controlul continuitatii si calitatii betonului din
corpul pilotilor. Operatia de injectare consta in introducerea sub presiune, prin una din
tevile prevazute in pilot, a unui amestec de apa-ciment si adaosuri care asigura
fluiditatea si stabilitatea compozitiei. Tehnologia de injectare si reteta amestecului sunt
conform caietului de sarcini.

5.3.8. Pregatirea capetelor pilotilor

Aceasta operatie se executa inainte de inceperea lucrarilor prevazute in capatul pilotilor.


Pregatirea capetelor pilotilor consta in indepartarea betonului turnat in exces si
prelucrarea armaturilor conform detaliilor din proiect. Spargerea betonului se face cu
atentie, utilizand unelte de mica mecanizare, pentru a nu deteriora armaturile care
asigura incastrarea pilotului in elementul ce se executa in capatul lui. In cazul incastrarii
pilotului intr-un radier din beton armat, lungimea pilotului care patrunde nesparta in
radier este precizata in detaliile de executie si caietul de sarcini. De regula, aceasta
lungime este de 10 cm.

5.3.9. Executia radierului

Capetele pilotilor se incastreaza intr-un radier din beton armat, turnat monolit. Forma si
dimensiunile radierului sunt conform detaliilor de executie si corespund prevederilor
constructive din STAS 2561/4-90.

Etapele care se parcurg pentru realizarea radierului sunt:


 saparea gropii de fundatie;
 turnarea betonului de egalizare;
 executia cofrajului;
 fasonarea si montarea armaturilor;
 betonarea;
Elaborat Verificat Aprobat Revizia Exemplar
Numele si 1 2 3 nr.
prenumele 4 5 6
Functia Data intrarii Data ultimei
Semnatura în vigoare modificari
Data
Sistemul Integrat de Management COD: PTE 22
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Editie Nr.
EXECUTAREA PILOTILOR FORATI DE DIAMETRU
Pagina 7 din 11
MARE

 protectia betonului pe timpul intaririi;


 protectia suprafetelor de beton care vin in contact cu pamantul.

Operatiile se executa conform detaliilor de executie si caietului de sarcini, respectand


prevederile NE 012-99.
Tehnologia de executie este conform procedurii tehnice de proces pentru realizarea
fundatiilor din beton si beton armat.

5.3.10. Controlul calitatii lucrarilor

Controlul calitatii lucrarilor se realizeaza prin :


 controlul calitatii materialelor;
 controlul calitatii executiei lucrarilor;
 controlul calitatii dupa executie.

5.3.11. Controlul calitatii materialelor

Calitatea materialelor se verifica de catre laboratoarele de specialitate, pe baza de


contract. Materialele supuse controlului sunt :
 armaturile;
 cimentul;
 agregatele;
 apa de amestec;
 aditivii.

In cazul in care betonul este aprovizionat ca beton marfa, controlul calitatii se refera la
aceasta.
Frecventa si determinarile necesare pentru controlul calitatii sunt conform STAS 2561/4-
90 si NE 012-99. Rezultatele determinarilor se inscriu in buletinele de analiza specifice
iar rezultatul controlului de calitate se certifica prin referatul laboratorului. Atat buletinele
de analiza cat si referatele laboratorului se ataseaza la cartea tehnica a constructiei.

5.3.12. Controlul calitatii executiei lucrarilor

Pe parcursul executiei lucrarilor se fac verificari privind calitatea executiei si a lucrarilor


executate ce devin ascunse, pe faze de executie, dupa cum urmeaza:

5.3.13. Forajul

La inceperea primului foraj al fiecarei fundatii, se verifica calitatea platformei de lucru si


materializarea fiecarui pilot. Rezultatul verificarii se consemneaza in registrul de
evidenta a lucrarii.

Pe parcursul forajului se verifica urmatoarele:


Elaborat Verificat Aprobat Revizia Exemplar
Numele si 1 2 3 nr.
prenumele 4 5 6
Functia Data intrarii Data ultimei
Semnatura în vigoare modificari
Data
Sistemul Integrat de Management COD: PTE 22
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Editie Nr.
EXECUTAREA PILOTILOR FORATI DE DIAMETRU
Pagina 8 din 11
MARE

 adancimea forajului in concordanta cu cantitatea de pamant excavat si cu pozitia cutitului


( in cazul forajelor tubate);
 identificarea straturilor de pamant intalnite si cotele care le delimiteaza;
 starea fundului forajului in perioadele de intrerupere a lucrului;
 cota la care se intalneste panza de apa freatica si caracterul acesteia (stationara sau
ascendenta);
 inaltimea coloanei de apa deasupra panzei freatice, care reprezinta suprapresiunea de
apa ceruta prin caietul de sarcini.
 atat primul tronson al tubulaturii de foraj, cat si celelalte care se adauga pe parcursul
forarii se verifica daca au depuneri pe fata interioarã . In cazul existentei depunerilor de
orice fel, ele se îndeparteaza.
 pozitia utilajului în timpul forajului fata de pozitia pilotului, prevazuta in documentatia de
executie.
Rezultatul verificarilor se consemneaza in registrul de evidenta si pe baza lor se
completeaza fisa forajului care este prezentata la receptie.

5.3.14. Armare pilot

Asigurarea calitatii executiei lucrarilor de armare a pilotului se realizeaza prin


urmatoarele verificari:
 forma si dimensiunile barelor de armatura;
 incercari de laborator la tractiune pentru sudura barelor longitudinale , rezultatele fiind
consemnate in buletinul de analiza ;
 prinderea barelor, forma si dimensiunile carcaselor de armatura;
 paralelismul dintre tevile pentru control si injectare;
 lumina minima necesara a tevilor pentru control si injectare pe toata lungimea lor ( lumina
este precizata de laboratorul care face determinãrile de continuitate si calitate a
betonului );
 etanseitatea tobei de injectare, a imbinarilor dintre aceasta si tevile pentru control si a
imbinarilor dintre tronsoanele care realizeaza tevile la lungimea prevazuta in
documentatie;
 modul de manipulare a carcasei de armatura la transportul si lansarea in foraj;
 modul de sustinere a carcasei de armatura la gura forajului;
 cota capatului superior al carcasei de armatura ( implicit se asigura cota capatului
inferior ) .

Rezultatele verificarilor se consemneaza in registrul de evidenta al lucrarii si in procesul


de receptie al armaturii.

5.3.15. Betonarea pilotului

Inainte de incepere si pe parcursul betonarii se fac urmatoarele verificari :

 existenta retetei de preparare a betonului;

Elaborat Verificat Aprobat Revizia Exemplar


Numele si 1 2 3 nr.
prenumele 4 5 6
Functia Data intrarii Data ultimei
Semnatura în vigoare modificari
Data
Sistemul Integrat de Management COD: PTE 22
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Editie Nr.
EXECUTAREA PILOTILOR FORATI DE DIAMETRU
Pagina 9 din 11
MARE

 existenta tubulaturii si a palniei de betonare in stare buna de functionare ( sa corespunda


operatiei de betonare , sa fie curata si sa fie prevazute cu mijloace de imbinare sigure si
etanse ) ;
 existenta dopului care asigura realizarea amorsei;
 tasarea betonului proaspat;
 aspectul betonului comparativ cu reteta de preparare;
 durata de transport a betonului;
 adancimea cu care tubulatura de betonare patrunde in masa betonului turnat;
 cantitatea de beton turnata comparativ cu volumul corpului pilotului;
 modul de prelevare a probelor;
 cota superioara la care a ajuns betonul dupa turnare.

Rezultatele verificarilor se consemneaza in registrul de evidenta si in fisa de betonare


care se prezinta la receptie.

5.3.16. Pregatirea capetelor pilotilor


Dupa spargerea betonului din capatul pilotului pana la cota de incastrare in radier se
verifica urmatoarele :
 inaltimea de patrundere a corpului pilotului in radier;
 forma si dimensiunile barelor care patrund in radier.

Rezultatul verificarilor se consemneaza impreuna cu verificarile privind cofrarea si


armarea radierului.

5.3.17.Injectarea la baza a pilotilor

Pentru asigurarea calitatii lucrarilor de injectare se verifica:


 existenta în stare de functionare a utilajelor si dispozitivelor prevazute in caietul de sarcini
speciale;
 compozitia amestecului de injectare, prin masurarea densitatii si a vascozitãtii aparente;
 modul in care se aplica tehnologia de injectare.
Rezultatul verificarilor se consemneaza in registrul de evidenta a lucrarii si in fisa de
injectare.

5.3.17. Executia radierului

Verificarile de calitate ce se fac pentru executia radierului sunt cele prevazute in


procedura tehnica de proces pentru realizarea fundatiilor directe din beton si beton
armat.

Elaborat Verificat Aprobat Revizia Exemplar


Numele si 1 2 3 nr.
prenumele 4 5 6
Functia Data intrarii Data ultimei
Semnatura în vigoare modificari
Data
Sistemul Integrat de Management COD: PTE 22
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Editie Nr.
EXECUTAREA PILOTILOR FORATI DE DIAMETRU
Pagina 10 din 11
MARE

Verificãrile prevãzute la punctele 9.2.1. ¸ 9.2.5. se incadreazã, din punct de vedere al


frecventei, in prescriptiile STAS 2561/4-90 si NE 012-99 si C 160-75 si caietelor de
sarcini.
5.3.18. Controlul calitatii dupa executie
Controlul calitatii lucrarilor se face in doua faze astfel :
 dupa executia tuturor pilotilor unei fundatii conform STAS 2561/4 – 90;
 dupa executia radierului conform NE 012-99.

Aprecierea calitatii lucrarilor se face pe baza rezultatelor prezentate in buletinele de


analiza, a inregistrarilor din registrul de evidenta a masuratorilor privind forma si
dimensiunile elementelor realizate. Incadrarea abaterilor in tolerantele admisibile se
face conform STAS 2561/4-90, NE 012-99 si C 160-75 si caietelor de sarcini.
Rezultatele verificarilor se inscriu in registrul de evidenta a lucrarii.

5.3.19 Receptia lucrarilor

Receptia interna a lucrarilor se face pentru fiecare fundatie, in doua etape distincte :
 Receptia pilotilor forati de diametru mare. Aceasta receptie se efectueaza conform
prevederilor STAS 2561/4-90, pe baza analizei proceselor verbale de receptie a
lucrarilor ascunse ( fisa de forare-betonare, receptia armaturii, fisa de injectare ), a
documentelor de control al calitatii si a concluziilor controlului calitatii dupa executie.
 Receptia radierului. Receptia se efectueaza conform prevederilor NE 012-99 pe baza
acelorasi documente ca la receptia pilotilor.

6. RESPONSABILITATI

6.1.Seful punctului de lucru rãspunde de aplicarea corectã a prezentei proceduri si a


detaliilor de executie, de aprovizionarea si calitatea materialelor folosite si de evidenta,
integritatea si conservarea înregistrarilor de calitate.
6.2.Seful laboratorului de santier raspunde de prelevarea probelor si intocmirea
inregistrarilor de calitate.
6.3.Responsabilul cu controlul calitatii (CQ) pe lucrare urmareste aplicarea intocmai a
prezentei proceduri, a proiectului tehnic si detaliilor de executie, precum si intocmirea
corecta a inregistrarilor de calitate si evidenta acestora.
6.4. Responsabilul calitatii (RQ) din cadrul unitatii are obligatia verificarii prin sondaj a
calitãtii lucrãrilor executate.
6.5. Seful compartimentului mecanic raspunde de asigurarea si buna functionare a
utilajelor si mijloacelor de transport necesare executiei.

7. INREGISTRARI

Elaborat Verificat Aprobat Revizia Exemplar


Numele si 1 2 3 nr.
prenumele 4 5 6
Functia Data intrarii Data ultimei
Semnatura în vigoare modificari
Data
Sistemul Integrat de Management COD: PTE 22
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Editie Nr.
EXECUTAREA PILOTILOR FORATI DE DIAMETRU
Pagina 11 din 11
MARE

7.1. Receptia materialelor la primirea pe santier


7.2. Nota de refuz la receptia materialelor formular
7.3. Proces Verbal de receptie calitativa pe faza ale lucrarii
7.4. Raport de neconformitate
7.5. Raport de actiun

Elaborat Verificat Aprobat Revizia Exemplar


Numele si 1 2 3 nr.
prenumele 4 5 6
Functia Data intrarii Data ultimei
Semnatura în vigoare modificari
Data