Sunteți pe pagina 1din 2

ANEXA 5

Denumire
Furnizor ....................................

STRUCTURA DE
PERSONAL

MEDICI/FARMACIȘT
Asigurare
Contract munca Certificat CMR*/ CFR/CMDR
Nr malpraxis Speciali
Nume si prenume Cod parafa
crt. Tip Data Valabilă până tatea
Nr contract Nr.
contract eliberării la

Total medici/farmaciști=
* aviz de practică temporară/ocazională conform reglementărilor în vigoare pentru medicii străini

ASISTENTI MEDICALI
certificat membru Asigurare
Contract munca
Nr OAMGMAMR malpraxis
Nume si prenume Specialitatea
Crt. Tip Data Valabilă până
Nr contract Nr
contract eliberării la

Total asistenti medicali


=

ALTE CATEGORII DE PERSONAL


Certificat Asigurare
Contract munca
Nr OBBCSSR/CPR/Certificat BLS* malpraxis Specialitatea
Nume si prenume
Crt. Tip Data Valabilă până /Calificarea
Nr contract Nr
contract eliberării la

Total alte categorii de personal =


*se va completa dacă este cazul

Răspundem de corectitudinea și exactitatea datelor

Reprezentant legal

Nume și prenume, semnătură,


ștampilă
Data întocmirii

ANEXA 6

la metodologie

Denumire Furnizor ....................................

APARATURA DIN DOTARE


Act detinere Verificare
Denumire Service/
Nr. Categorie/ Nr si serie Termen de metrologica/
aparat/ verificare
Crt Tip aparat aparat Tip act Nr. act valabilitate calibrare/
dispozitiv periodică
act etalonare

Răspundem de corectitudinea și exactitatea datelor

Reprezentant
legal

Nume și prenume, semnătură, ștampilă

Data întocmirii