Sunteți pe pagina 1din 5

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ LA DISCIPLINA LIMBA ENGLEZĂ

ANUL ȘCOLAR 2019-2020

CLASA a V-a
SEMESTRUL al II-lea

Nr. ore: trunchi comun-2


Nr. ore/săptămână-2
Semestrul I: 15x2=30 ore
Semestrul II: 20x2=40 ore
Conf. Programei aprobate prin OMEN 3393/28.02.2017
Manual utilizat: ”Limba modernă 1 – Limba engleză”, cls. a V-a, Ed. Uniscan, 2017
Profesor:Panuta Romelia
Unitatea de învățământ:Liceul Teoretic „George Valsan” Faurei

NR. UNITATEA DE CONŢINUTURI COMPETENŢE SPECIFICE NR. SĂPT. OBS.


CRT. ÎNVĂŢARE ORE
1. EVERY DAY School days in the UK 1.2 Identificarea semnificaţiei unor schimburi verbale
Vocabulary: School uzuale şi clar articulate, în situaţia în care interlocutorul
Present Simple (Aff and neg) oferă ajutor pentru a facilita înţelegerea;
Free-time activities 2.1 Prezentarea simplă a unei persoane/a unui S1-5
Asking for/giving directions personaj; 10 13 – 7.01
Adverbs of frequency 2.2 Stabilirea de contacte sociale pe baza unor formule
Present simple (int and short conversaţionale simple; 20 –24.01
answers) 2.3 Exprimarea preferinţelor
Across Cultures (National Sport) 3.2 Extragerea informaţiilor dintr-un text scurt, însoţit 27 -31.01
Vocabulary: Sports de ilustraţii;
CLIL (Citizenship: School Rules) 4.1 Redactarea de mesaje simple şi scurte; 3 – 07.02
Project Time: A famous sportsperson
10– 14.02
Progress Check
2. ALL ABOUT Vocabulary: Food and drinks 1.1 Identificarea sensului global al unor mesaje şi
FOOD Speaking: Expressing likes and dialoguri uzuale, clar articulate;
dislikes – preferences 2.2 Stabilirea de contacte sociale pe baza unor formule
Sweet Food conversaţionale simple;
Reading: Celebrations 2.3 Exprimarea preferinţelor
Grammar: A/An – Some/Any 2.4 Manifestarea disponibilităţii pentru participarea la
Partitives dialog;
Food Preparation, Giving 3.1 Identificarea informaţiilor din panouri şi semne
instructions aflate în locuri publice pentru facilitarea orientării;
Quantifiers 3.2 Extragerea informaţiilor dintr-un text scurt, însoţit 10 S6-10
Can/Can't – May/May not de ilustraţii; 17 – 1.02
Across Cultures: Street Food Around 3.4 Manifestarea curiozităţii pentru lectura de orientare;
the World 4.1 Redactarea de mesaje simple şi scurte; 24 –28.02
Happy
Vocabulary: Food 4.3 Manifestarea disponibilităţii pentru schimbul de Mother's
CLIL (Food Tehn: The Eatwell Guide) mesaje scrise simple; 02 -06.03
Day!
Project Time: Healty/Unhealty eating
habits 9.- 13.03
Progress Check
16 –20.03

3. LET'S HAVE FUN! Vocabulary: Free-time outdoor 1.1 Identificarea sensului global al unor mesaje şi
activities dialoguri uzuale, clar articulate;
Reading: Holiday Fun 2.2 Stabilirea de contacte sociale pe baza unor formule
Vocabulary/Speaking: The Weather conversaţionale simple;
Grammar: Present Continuos (Aff) 2.3 Exprimarea preferinţelor
Present Continuos (Neg) 2.4 Manifestarea disponibilităţii pentru participarea la
Clothes/Accessories/Footwear dialog;
Vocabulary: Shopping 3.1 Identificarea informaţiilor din panouri şi semne
Present Cont (int. and short aflate în locuri publice pentru facilitarea orientării; 8 S11-15

“Scoala altfel”
answers) 3.2 Extragerea informaţiilor dintr-un text scurt, însoţit 23 –27.03

30.03-03.04
Object personal pronouns/Pos de ilustraţii;
pronouns 3.4 Manifestarea curiozităţii pentru lectura de orientare; 30 –03.04
Across Cultures: Famous writer 4.1 Redactarea de mesaje simple şi scurte;
(Escape to Narnia) 4.3 Manifestarea disponibilităţii pentru schimbul de
Vocabulary: Types of books mesaje scrise simple; 22– 24.04
CLIL (ICT: How to print a lot of
photos from an email at once) 27.04–
Project Time: Celebrations in 01.05
Romania
Progress Check 04– 08.05
4. WORLD TALES The Fisherman and the Fish 2.4 Manifestarea disponibilităţii pentru participarea la
Lord of the Greenwood dialog; 4 S16-17
3.2 Extragerea informaţiilor dintr-un text scurt, însoţit de 11– 15.05
ilustratii
18– 22.05

FINAL REVISION Modules 4-6 Reluari din continuturile anterioare 6 S18-20 1 iunie –
25 – 9.05 zi liberă

01– 05.06

08.-12.06

X
de ilustraţii;
5. Modules 4-6 Reluări din conţinuturile anterioare 6 XVIII-
XX