Sunteți pe pagina 1din 11

Liceul Teoretic « George Valsan » Faurei

Programa de curs opțional


Clasa a V-a
Limba 1
1oră/săptămână
An scolar 2019-2020

SUCCESSFUL COMMUNICATION

Prof. Panuta Romelia

1
Argument

In conditiile transformarilor pe care le cunoaste lumea contemporana, in


perioada globalizarii, a interferentelor si interdependentelor de tot felul, invatarea,
cunoasterea si folosirea limbilor straine reprezinta o conditie a progresului, a unei
integrari reusite, atat la nivelul individual, cat si la scara sociala, in structurile de succes
ale mileniului III.
Cunoasterea unei limbi straine, inseamna pentru viitor o capacitate sporita de
comunica, inseamna un acces mai larg la sursele de documentare si e incarcata, in
plus,de o pregnanta valenta educativa.
Una din cele mai frecvente optiuni ale elevilor este de a comunica in limba
engleza, de a-si dezvolta competente de comunicare atat in formă orală cât și scrisă.
De aceea ne-am gandit sa oferim acest curs optional, adaptat cerintelor si nevoilor
elevilor de gimnaziu. Acest curs isi propune să dezvolte abilitățile de ascultare și
vorbire în limba engleză, de citire și scriere, precum și a competențelor specifice în
vederea utilizării structurilor de limbă , al lexis-ului, al funcțiilor limbii și aspectelor
fonologice în diferite situații și contexte de comunicare. Cursul se va desfasura pe
perioada unui an școlar, de-a lungul căruia vor fi abordate diferite tematici: viața
personală, universul familiei, hobbiuri si activități zilnice, stiluri de viață ale
adolescenților. Fiecare capitol cuprinde o varietate de activități în care accentul va
cădea pe elev și autonomia sa în procesul de învățare. Astfel vor fi favorizate metode
și tehnici active de predare -învățare: role- plays, hot seated chair, turul galeriei,
metoda interviului, metoda cubului, proiecte. Un aspect caracteristic acestui curs este
atentia deosebita acordata activitatilor pe grupe si perechi, care isi propun punerea
elevilor in contexte reale de comunicare. Se va pune accent pe dezvoltarea abilităților
de citire, ascultare, scriere și mai ales pe cele de exprimare orală în limba engleză .
Activitatile din fiecare capitol sunt variate si ofera posibilitatea imbogatirii
cunostintelor prin exercitii atractive, communicative, care stimuleaza independenta si
creativitatea elevilor. La sfarsitul fiecarui capitol exista o sectiune de recapitulare si
consolidare care ofera posibilitatea sistematizarii si aprofundarii cunostintelor.

2
COMPETENŢE GENERALE

1. Receptarea de mesaje orale în situaţii de comunicare uzuală


2. Exprimarea orală în situaţii de comunicare uzuală
3. Receptarea de mesaje scrise în situaţii de comunicare uzuală
4. Redactarea de mesaje în situaţii de comunicare uzuală

COMPETENTE SPECIFICE SI ACTIVITATI DE INVATARE

COMPETENTE SPECIFICE ACTIVITATI

1. Receptarea de mesaje orale în situaţii de - Identificarea situaţiei de comunicare


comunicare uzuală - Selectarea imaginii corespunzătoare dintr-un set (cu
1.1. Identificarea sensului global al unor mesaje și distractori plauzibili)
dialoguri uzuale, clar articulate - Oferirea de răspunsuri scurte la întrebarea: „Despre ce
1.2. Identificarea semnificaţiei unor schimburi este vorba …?”
verbale uzuale și clar articulate, în situaţia în care - Căutarea de clipuri/ filme pe youtube care aparţin
interlocutorul oferă ajutor pentru a facilita înţelegerea spaţiului cultural al limbii studiate
- Participarea cu replici simple adecvate la un dialog - Realizarea unor afișe de sărbători specifice pe baza
- Trasarea unui itinerariu pe un plan, după instrucţiuni unui document audio-video
de orientare simple
- Oferirea de răspunsuri simple / reacţii nonverbale în
interacţiuni uzuale (de exemplu: la piaţă, pe
stradă, timp liber).
1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de unele elemente
specifice spaţiului cultural al limbii studiate
- Relatarea pe baza unei imagini și / sau a unor texte
lacunare
2. Exprimarea orală în situaţii de comunicare - Oferirea de răspunsuri simple la întrebări de sprijin:
uzuală cine e în fotografie? Ce se întâmplă?
2.1. Prezentarea simplă a unei persoane / a unui - Realizarea unui organizator grafic (de exemplu: Arbore
personaj genealogic) și realizarea prezentării pe
2.2. Stabilirea de contacte sociale pe baza unor baza acestuia
formule conversaţionale simple (salut, bun rămas, - Conversaţii simple, de tipul: „Bună”, „Ce mai faci”,
prezentare, mulţumire, instrucţiuni) „Ţi-l/o prezint pe...”, „Scuză-mă”, „Îmi pare rău”
2.3. Exprimarea preferinţelor - Solicitarea / oferirea de indicaţii de orientare pe baza
2.4. Manifestarea disponibilităţii pentru participarea unei hărţi (de exemplu: „Cum pot ajunge
la dialog la..”)
- Jocuri de rol pe tematici amuzante: de exemplu: ”Ești
Albă ca Zăpada și te întâlnești cu
Rapunzel. Ce îi spui?”, ”Ești Prinţul și dai nas în nas cu
Harry Potter/ Asterix/ Manolito/
Pinocchio/Fraţii Grimm etc. Ce spui?”
- Formularea în propoziţii / fraze simple a preferinţei
- Realizarea și prezentarea unui top al preferinţelor din

3
clasă
- Realizarea unui tabel în grup pentru a relaţiona
preferinţele cu membrii grupului
3. Receptarea de mesaje scrise în situaţii de - Utilizarea unor formule conversaţionale simple
comunicare uzuală adecvate situaţiei
3.1. Identificarea informaţiilor din panouri și semne - Jocuri de rol tematice: de exemplu: La cumpărături,
aflate în locuri publice pentru facilitarea activităţi pentru timpul liber, în excursie etc.
orientării - Exerciţii de identificare a unor informaţii vitale de
3.2. Extragerea informaţiilor dintr-un text scurt, securitate (Pericol, Nu traversaţi, Drum blocat,
însoţit de ilustraţii Drum în construcţie, Ocolire etc.)
- Tur de galerie cu afişe realizate de grupuri
3.3. Identificarea informaţiilor din mesaje scrise - Ordonarea/ gruparea unor imagini pe baza
simple de la prieteni sau de la colegi informaţiilor din text
3.4. Manifestarea curiozităţii pentru lectura de - Oferirea de răspunsuri scurte la întrebări care vizează
orientare detalii, de exemplu: Cine? Ce? Unde?
Când?
- Efectuarea unei activităţi în funcţie de instrucţiunile
dintr-un mesaj primit (pe bileţel, prin e-mail/
sms)
- Identificarea expeditorului în cadrul unui schimb de
bileţele în clasă
- Jocuri de orientare pe hartă, plan, în spaţiul clasei, în
funcţie de instrucţiuni

4. Redactarea de mesaje în situaţii de comunicare - Scrierea unei etichete pentru o imagine


uzuală - Redactarea unei invitaţii / unui mesaj de mulţumire
- Realizarea unui album cu hobby-urile personale sau ale
4.1. Redactarea de mesaje simple și scurte membrilor familiei sau ale clasei
4.2. Descrierea unor aspecte ale vieţii cotidiene (însoţite de o descriere elementară)
(oameni, locuri, școală, familie, hobby-uri), - Realizarea unui poster de grup cu o scurtă prezentare a
folosind propoziţii scurte eroilor preferaţi;
4.3. Manifestarea disponibilităţii pentru schimbul de - Propunerea de teme stimulative pentru redactare
mesaje scrise simple - Concurs de mesaje amuzante după 1-2 exemple oferite
de profesor: Donald răţoiul e
președintele clubului dansatorilor; mâine începe
Războiul Stelelor

Domenii de conţinut
1. Suporturi de învăţare - Semne și indicatoare curente (locuri publice)
- Anunţuri sau mesaje scrise în locuri publice
- Pagini web ale unor locaţii turistice, planuri de oraș / muzeu,
pliante, hărţi, afișe turistice
2. Sugestii de contexte de
comunicare/ vocabular
- Domenii de prioritate imediată: propria persoană, cumpărături,
activităţi curente, timp liber, preferinţe, relaţii sociale
- Personaje preferate
- Orașe și locuri din spaţiul cultural respectiv
- Sărbători naţionale
3. Gramatică funcţională
(acte de vorbire / funcţii ale
limbii, inclusiv convenţii
socio-culturale)

4
Teme: Going Places, Holidays, Personal Profile, Spare Time, People, Books, Pets, Food and Drink,
Characters, Interpersonal Relationships, Daily Life, Shopping, The Natural World, Animals, Celebrations,
My World, World and Tales
Elemente de construcţie a comunicării
• Expressing instructions, giving directions - The Present Tense Simple;
• Writing invitations, e-messages, thank you notes, labels/tags - The Present Tense Simple;
• Describing actions in progress, present temporary activities- The Present Tense Continuous;
• Expressing instructions, giving directions, performing commands - The Imperative;
• Expressing ability - The Modal Verbs (can, can’t);
• Expressing permission -The Modal Verbs (can, can’t, may, may not);
• Expressing amount/quantity/numbers - Countable and uncountable nouns;
• Matching information - Countable and uncountable nouns;
• Identifying objects - Definite and Indefinite Article;
• Identifying objects – The Demonstrative pronouns and adjectives (this/that/ these/those) ;
• Describing places, people (characters, family members), hobbies - The Adjective;
• Expressing possession - The Possessive Adjective;
• Expressing order, date - The Ordinal Numeral;
• Making up questions, finding information – Wh-questions;
• Placing objects - Prepositions of place and movement;
• Placing objects - Structures with there.
MODALITĂŢI DE EVALUARE:
- răspunsuri la întrebările profesorului
- dialoguri simple, pe perechi
- descriere de imagini, prezentare de mini-proiecte pe teme date
- concursuri
- jocuri didactice
VALORI ŞI ATITUDINI:
- atitudinea deschisă faţă de ceilalţi
- interesul faţă de ideile şi rezultatele muncii celorlalţi
- respectul faţă de ceilalţi
- promovarea creativităţii
- cooperare
- competitivitate

BIBLIOGRAFIE:

1. D. Seymour, M. Popova – “700 Classroom Activities”, Macmillan, 2003


2. G. Lewis, G. Bedson- “Games for Children”, Oxford University Press
3. M. Stephens – “Pictures for Writing”, Longman
4. Snapshot Starter, students’ book, Brian Abbs, Chris Barker, Freebairn Ingrid, 2001,
Longman
5. Snapshot Starter, workbook, Brian Abbs, Chris Barker, Longman

5
SCOALA : LICEUL TEORETIC „GEORGE VALSAN“ FAUREI
PROFESOR: PANUTA ROMELIA
Director,
DISCIPLINA: ENGLEZA( L1 ) Petrovici Gabriela Claudia
CLASA: A V–A B
MANUAL: SNAPSHOT STARTER Responsabil comisie,
CURS OPTIONAL:SUCCESSFUL COMMUNICATION Panuta Romelia
NR. ORE / SAPTAMANA: 1

PLANIFICARE CALENDARISTICA
ANUL SCOLAR 2019- 2020
CONFORM O.M. NR. 3393/28.02.2017

Nr Continuturi ale U.I. Competente specifice Nr. Saptamana Observatii


U.I. ore
1. It’s great to be here 1.2 Identificarea semnificaţiei unor 2 S1-2
Language focus: the verb to be, articles schimburi verbale uzuale şi clar articulate, 09-20.09
Vocabulary: countries and nationalities în situaţia în care interlocutorul oferă
Reading: introducing people ajutor pentru a facilita înţelegerea;
Writing : Penfriends wanted Prezentarea simplă a unei persoane/a unui
Communication: Introducing people personaj;
Speaking: asking for and giving personal Stabilirea de contacte social pe baza unor
information formule conversaţionale simple;
2.1 Exprimarea preferinţelor
3.2 Extragerea informaţiilor dintr-un text
scurt, însoţit de ilustraţii;
4.1 Redactarea de mesaje simple şi scurte;
2 Who’s Em? 1.1 Identificarea sensului global al unor 2 S 3-4
Language focus: to be, question words, mesaje şi 23.09-04.10
possessive adjectives, genitive apostrophe, dialoguri uzuale, clar articulate;
prepositions: in, on, at 1.2 Identificarea semnificaţiei unor
Vocabulary: common adjectives, colours, schimburi verbale uzuale şi clar articulate,
titles în situaţia în care interlocutorul oferă
Reading: a letter about members of the ajutor pentru a facilita înţelegerea;
family 3.1 Identificarea informaţiilor din
Writing: write about a person in your family panouri şi semne aflate în locuri publice
Communication: greetings, saying good-bye pentru facilitarea orientării;
3.4 Manifestarea curiozităţii pentru lectura
de orientare
4.2. Descrierea unor aspecte ale
vieţii cotidiene (oameni, locuri,
școală, familie, hobby-uri), folosind
propoziţii scurte
5888
3 I’m French-Canadian 2 S5-6
Language focus: plural of nouns , verb to be 1.2 Identificarea semnificaţiei unor 07-18.10
revision all forms schimburi verbale uzuale şi clar articulate,
Vocabulary: countries and nationalities în situaţia în care interlocutorul oferă
Reading: ajutor pentru a facilita înţelegerea;
Writing: a letter to a friend about your 1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de unele
favourite star elemente specifice spaţiului cultural al limbii

6
Communication: asking for and giving studiate
addresses and phone numbers 2.2 Exprimarea preferinţelor
Listening: listening to a conversation 2.3Redactarea de mesaje simple şi scurte;
Speaking: Introducing each other, asking 3.1 Identificarea informaţiilor din panouri
about nationality and address. şi semne aflate în locuri publice pentru
facilitarea orientării;
3.4 Manifestarea curiozităţii pentru lectura
de orientare
4.2. Descrierea unor aspecte ale vieţii
cotidiene (oameni, locuri, școală, familie,
hobby-uri), folosind propoziţii scurte
4 Can you spell that, please? 1.1 Identificarea sensului global al unor 2 S7-8
Language focus: possessive case, possessive mesaje şi 21.10-01.11
adj/ pronouns., verb can (requests) dialoguri uzuale, clar articulate;
Whose/who’s 1.2 Identificarea semnificaţiei unor
Vocabulary: numbers, 1-1000, the alphabet, schimburi verbale uzuale şi clar articulate,
days of the week în situaţia în care interlocutorul oferă
Reading: letters to pen-friends ajutor pentru a facilita înţelegerea;
Writing: write an email to a friend giving 2.3 Exprimarea preferinţelor
personal information ( nationality, address, Redactarea de mesaje simple şi scurte;
languages you speak, favourite stars 3.2. Extragerea informaţiilor dintr-un text
Communication: identifying people scurt, însoţit de ilustraţii
Listening: days you like/hate 3.3. Identificarea informaţiilor din mesaje
Speaking: requesting and asking for scrise simple de la prieteni sau de la colegi
personal information 4.1. Redactarea de mesaje simple și scurte
4.2. Descrierea unor aspecte ale
vieţii cotidiene (oameni, locuri,
școală, familie, hobby-uri), folosind
propoziţii scurte

5 Revision I –Units 1,2,3,4 toate 2 S9-10


Wide angle on the world 04-15.11
Snapshot of me
6 I’ve got two sisters 1.1 Identificarea sensului global al unor 2 S11-12
Language focus: adverbs of frequency, mesaje şi 18-29.11
prepositions of time dialoguri uzuale, clar articulate;
Vocabulary:physical appearance family 1.2 Identificarea semnificaţiei unor
members schimburi verbale uzuale şi clar articulate,
Listening: text about a family member în situaţia în care interlocutorul oferă
Writing: write a letter to a penfriend about ajutor pentru a facilita înţelegerea;
family members 1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de unele
Communication: asking and answering elemente specifice spaţiului cultural al limbii
about family members studiate
Speaking: talk about your family 3.1. Identificarea informaţiilor din panouri și
semne aflate în locuri publice pentru
facilitarea orientării
3.2. Extragerea informaţiilor dintr-un text
scurt, însoţit de ilustraţii
3.3. Identificarea informaţiilor din mesaje
scrise simple de la prieteni sau de la colegi

7 Do you like heavy metal? 1.2. Identificarea semnificaţiei unor 2 S13-14


Language focus: present simple, adverbs of schimburi verbale uzuale și clar articulate, în 02-13.12
degree: very much, a lot, at all, object situaţia în care interlocutorul oferă ajutor
pronouns pentru a facilita înţelegerea
Vocabulary: Types of music 2.1. Prezentarea simplă a unei persoane / a
Listening: a text about music unui personaj
Reading : a text about a famous artist 2.2. Stabilirea de contacte sociale pe baza
Communication: talk about likes and

7
dislikes unor formule conversaţionale simple (salut,
Write : an article about your favourite bun rămas, prezentare, mulţumire,
band/music artist/musical instrument instrucţiuni)
3.1. Identificarea informaţiilor din panouri și
semne aflate în locuri publice pentru
facilitarea orientării
3.3. Identificarea informaţiilor din mesaje
scrise simple de la prieteni sau de la colegi

8 Christmas time 1 S15 Winter


Singing Christmas carols 16-20.12 Holiday-
23.12-
10.01

SEMESTRUL AL II-LEA
9 Can I come too? 1.1 Identificarea sensului global al unor 2 S16-17
Language focus: present simple with fixed mesaje şi 13-17.01
times dialoguri uzuale, clar articulate;
Prepositions of time: at, on ,in 1.2 Identificarea semnificaţiei unor
Vocabulary: clock times, fast food and schimburi verbale uzuale şi clar articulate,
drinks, English money în situaţia în care interlocutorul oferă
Reading: ajutor pentru a facilita înţelegerea;
Writing: project – different seasons in your 1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de unele
country, a postcard to a friend elemente specifice spaţiului cultural al limbii
Communication: buying in a fast food, studiate
asking about price of food and drinks, 2.1. Prezentarea simplă a unei persoane / a
asking for permission unui personaj
2.2. Stabilirea de contacte sociale pe baza
unor formule conversaţionale simple (salut,
bun rămas, prezentare, mulţumire,
instrucţiuni)
2.3. Exprimarea preferinţelor
2.4. Manifestarea disponibilităţii pentru
participarea la dialog
4.1. Redactarea de mesaje simple și scurte
4.2. Descrierea unor aspecte ale
vieţii cotidiene (oameni, locuri,
școală, familie, hobby-uri), folosind
propoziţii scurte

10 Welcome to Brighton Language focus: 1.1 Identificarea sensului global al unor 2 S18-19
prepositions of place in/on, next to, behind, mesaje şi 29.01-07.02
in front of, prepositions of movement: dialoguri uzuale, clar articulate;
across, along, under, there is, there are 1.2 Identificarea semnificaţiei unor
Vocabulary: Places in towns schimburi verbale uzuale şi clar articulate,
Reading: Read a text about famous places in în situaţia în care interlocutorul oferă
a town ajutor pentru a facilita înţelegerea;
Writing: project- Snapshot of my town 2.3. Exprimarea preferinţelor
Communication: ordering food, 3.1. Identificarea informaţiilor din panouri și
accepting/refusing offers semne aflate în locuri publice pentru
Listening: song “The girl from Ipanema” facilitarea orientării
Speaking: Asking for and giving directions 3.2. Extragerea informaţiilor dintr-un text
scurt, însoţit de ilustraţii
3.3. Identificarea informaţiilor din mesaje
scrise simple de la prieteni sau de la colegi
3.4. Manifestarea curiozităţii pentru lectura
de orientare
4.2. Descrierea unor aspecte ale

8
vieţii cotidiene (oameni, locuri,
școală, familie, hobby-uri), folosind
propoziţii scurte

11 Revision 2- Units 6, 7,8,9, 10 2 S20-21


10-21.02

12 I never go straight home 1.1 Identificarea sensului global al unor 2 S22-23 project
Language focus: present simple for daily mesaje şi 24.02-
routines dialoguri uzuale, clar articulate; 06.03
Adverbs of frequency: always, never, 1.2 Identificarea semnificaţiei unor
sometimes, often, usually, schimburi verbale uzuale şi clar articulate,
Vocabulary: daily activities, collocations în situaţia în care interlocutorul oferă
with go, play, do ajutor pentru a facilita înţelegerea;
Writing: an article” My daily routine” 2.3. Exprimarea preferinţelor
3.1. Identificarea informaţiilor din panouri și
semne aflate în locuri publice pentru
facilitarea orientării
3.2. Extragerea informaţiilor dintr-un text
scurt, însoţit de ilustraţii
3.3. Identificarea informaţiilor din mesaje
scrise simple de la prieteni sau de la colegi
3.4. Manifestarea curiozităţii pentru lectura
de orientare
4.2. Descrierea unor aspecte ale
vieţii cotidiene (oameni, locuri,
școală, familie, hobby-uri), folosind
propoziţii scurte

13 Can you scuba-dive? 1.1 Identificarea sensului global al unor 2 S24-25


Language focus: can for abilities , How mesaje şi 09-20.03
often….? Gerund (-ing form) for likes and dialoguri uzuale, clar articulate;
dislikes 2.1. Prezentarea simplă a unei persoane / a
Vocabulary: unui personaj
Reading: A text about the life of a champion 2.3. Exprimarea preferinţelor
Speaking: Asking and giving information 2.4. Manifestarea disponibilităţii pentru
about yourself: your daily routine, your participarea la dialog
habits, hobbies and leisure time 3.1. Identificarea informaţiilor din panouri și
semne aflate în locuri publice pentru
facilitarea orientării
3.2. Extragerea informaţiilor dintr-un text
scurt, însoţit de ilustraţii
3.3. Identificarea informaţiilor din mesaje
scrise simple de la prieteni sau de la colegi
3.4. Manifestarea curiozităţii pentru lectura
de orientare
4.2. Descrierea unor aspecte ale
vieţii cotidiene (oameni, locuri,
școală, familie, hobby-uri), folosind
propoziţii scurte

14 What’s Daniel doing? 2 S26-28 S27


Language focus: Present continuous, 1.1 Identificarea sensului global al unor 23.03- 30.03-03.04
imperatives, there is , there are mesaje şi 10.04 “Scoala
Vocabulary: Rooms and parts of a house dialoguri uzuale, clar articulate; altfel”
Reading: 1.2 Identificarea semnificaţiei unor
Writing: an article describing your room schimburi verbale uzuale şi clar articulate,

9
Speaking: talk about home în situaţia în care interlocutorul oferă
ajutor pentru a facilita înţelegerea;
1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de unele
elemente specifice spaţiului cultural al limbii
studiate
2.1. Prezentarea simplă a unei persoane / a
unui personaj
2.2. Stabilirea de contacte sociale pe baza
unor formule conversaţionale simple (salut,
bun rămas, prezentare, mulţumire,
instrucţiuni)
3.1. Identificarea informaţiilor din panouri și
semne aflate în locuri publice pentru
facilitarea orientării
3.2. Extragerea informaţiilor dintr-un text
scurt, însoţit de ilustraţii
3.3. Identificarea informaţiilor din mesaje
scrise simple de la prieteni sau de la colegi
3.4. Manifestarea curiozităţii pentru lectura
de orientare
4.2. Descrierea unor aspecte ale
vieţii cotidiene (oameni, locuri,
școală, familie, hobby-uri), folosind
propoziţii scurte

15 What are you going to wear? 1.1 Identificarea sensului global al unor 2 S29-30 Spring
Language focus: going to for future plans mesaje şi 13.04- holiday
and intentions dialoguri uzuale, clar articulate; 08.05 20.04-01.05
Vocabulary: clothes, patterns, size and 2.2. Stabilirea de contacte sociale pe baza
colour unor formule conversaţionale simple (salut,
Communication: making comments, bun rămas, prezentare, mulţumire,
making suggestions instrucţiuni)
Reading: a text about a fashion model
3.2. Extragerea informaţiilor dintr-un text
Speaking: talking about future plans and
scurt, însoţit de ilustraţii
intentions
16 Were you out last night? 1.1 Identificarea sensului global al unor 2 S31-32
Language focus: verb to be, past simple mesaje şi 11-22.05
Vocabulary: Past time adverbials: last night, dialoguri uzuale, clar articulate;
yesterday evening 1.2 Identificarea semnificaţiei unor
Communication: Ask about past events schimburi verbale uzuale şi clar articulate,
Speaking: ask for and give information în situaţia în care interlocutorul oferă
about your last Saturday ajutor pentru a facilita înţelegerea;
3.1. Identificarea informaţiilor din panouri și
semne aflate în locuri publice pentru
facilitarea orientării
3.2. Extragerea informaţiilor dintr-un text
scurt, însoţit de ilustraţii
4.1. Redactarea de mesaje simple și scurte

17 Did you talk about me? 1.1 Identificarea sensului global al unor 2 S33-34
Language focus: past simple of regular mesaje şi 25.05-
verbs, past simple with questions, short dialoguri uzuale, clar articulate; 05.06
answers and negative statements, 2.1. Prezentarea simplă a unei persoane / a
Vocabulary: Past time adverbials: last night, unui personaj
yesterday evening 2.3. Exprimarea preferinţelor
Communication: Ask about past events 2.4. Manifestarea disponibilităţii pentru
Express opinions participarea la dialog
Reading: Write an email about your last 3.1. Identificarea informaţiilor din panouri și

10
holiday semne aflate în locuri publice pentru
facilitarea orientării
3.2. Extragerea informaţiilor dintr-un text
scurt, însoţit de ilustraţii
3.3. Identificarea informaţiilor din mesaje
scrise simple de la prieteni sau de la colegi
3.4. Manifestarea curiozităţii pentru lectura
de orientare
4.2. Descrierea unor aspecte ale
vieţii cotidiene (oameni, locuri,
școală, familie, hobby-uri), folosind
propoziţii scurte

18 Final revision -All units taught throughout toate 2 S35 Final test
the year 08-12.06 Project:
Snapshot of
my lifestyle

11