Sunteți pe pagina 1din 1

CLASA a IX-a / matematică

Întrebãri de nivel mediu

1. Urmãtoarea afirmaţie : Adevãratã Falsã


,,50% din 40 este 20 ”
este
2. Urmãtoarea afirmaţie : Adevãratã Falsã
,,Orice dreptunghi este paralelogram. ”
este
3. Urmãtoarea afirmaţie : Adevãratã Falsã
2 2 2
,,2 +3 =(3+2) ,,
este
4. Urmãtoarea afirmaţie : Adevãratã Falsã
,,Produsul a două numere reale opuse
este 0,,
este
5. Urmãtoarea afirmaţie : Adevãratã Falsã
,, 1 dm3 = 1 litru”
este
6. Urmãtoarea afirmaţie : Adevãratã Falsã
,,un hectar are 1000 metri pătrați”
este
7. Urmãtoarea afirmaţie : Adevãratã Falsã
√2+√8=√18
este
8. Completeazã propoziția următoare: “Cubul numărului 1000
10 este”
9. Completeazã propoziția următoare: ,, Numărul 90
numerelor de două cifre este egal cu … ”
10. Completeazã propoziția următoare: ,,Suma primelor 5050
100 de numere naturale consecutive este…. ”