Sunteți pe pagina 1din 2

NR.

1 TEST DE EVALUARE
TERMODINAMICĂ. CĂLDURĂ
Clasa a VIII-a
I.Stabiliţi care afirmaţie este adevărată şi care este falsă: (15 puncte)
a. Temperatura este o mărime fizică de proces;
b. Temperatura de vaporizare a apei este mereu aceeaşi.
c. Căldura latentă specifică de topire şi puterea calorică au aceeaşi unitate de măsură;

II. Asociază litera frazei din coloana stângă cu un număr din coloana dreaptă . (15 puncte)
A.Trecerea unui corp din stare de vapori în stare
lichidă. (……) 1. Propagarea prin conducție
B. Corpuri care împiedică propagarea căldurii. 2. Propagarea prin convecție
(…..) 3. Izolatori termici
C. Propagarea căldurii în apa aflată într-un vas 4. Solidificarea
care se încălzeşte. (….) 5. Temperatura de topire
6. Condensarea
III. Scrie litera corespunzătoare răspunsului corect. (20 puncte)
1. a) Din 25 g de apă prin solidificare se obţin 26 g de gheaţă.
b) Din 25 g de gheaţă se obţin, prin topire 25 g de apă.
2. Prin solidificare volumul unui corp din fontă:
a) scade;
b) rămâne neschimbat;
c) creşte.
3. Un pahar conţine un amestec de apă cu alcool. Cele două componente ale amestecului pot fi separate
prin:
a) fierbere; b) condensare; c) evaporare; d) distilare

4. Graficul temperaturii unui solid în timpul încălzirii până la topire este:

a) b) c) d)

IV. Indicaţi răspunsul corect, justificându-l prin rezolvare: (20 puncte)


1.Un corp cu temperatura de 290 K se încălzeşte astfel încât temperatura lui creşte cu 200 C. Temperatura
finală a corpului este:
a. 3100 C b. 270 K c. 37 K d. 370 C
2. Un corp cu capacitatea calorică de 189 J/K cedează o cantitate de căldură de 1,17 KJ. Corpul se răceşte
cu :
a. 27,6 °C b. 0,619°C c. 61,9 °C d. 6,19°C

V. Calculaţi căldura necesară pentru a transforma în vapori o bucată de gheaţă cu masa de 200 g,
aflată la temperatura de -10°C. Se cunosc cg=2090J/kgK, ca=4185J/kgK, λt=330kJ/kg, λv=23·105 J/kg.
(20 puncte)

NOTĂ. Se acordă 10 puncte din oficiu.


TEST DE EVALUARE
NR.2 TERMODINAMICĂ. CĂLDURĂ
Clasa a VIII-a
I. Stabiliţi care afirmaţie este adevărată şi care este falsă: (15 puncte))
a. Temperatura unui corp se citeşte pe termometru imediat după ce acestea sunt puse în contact termic;
b. Capacitatea calorică este o mărime fizică specifică combustibililor;
c. Temperatura de vaporizare a apei este mereu aceeaşi.

II. Asociază litera frazei din coloana stângă cu un număr din coloana dreaptă . (15 puncte)
A. Este aceeaşi cu temperatura la care se
solidifică un corp. (…..) 1. Propagarea prin conducție
B. Propagarea căldurii printr-o tijă metalică 2. Propagarea prin convecție
aflată (la unul din capete) în contact cu un corp 3. Izolatori termici
cald. (…..) 4. Solidificarea
C. Prin răcire un corp lichid trece în stare solidă. 5. Temperatura de topire
(…..) 6. Condensarea
III. Scrie litera corespunzătoare răspunsului corect. (20 puncte)
1. Două pahare în care se află cantităţi egale de apă sunt puse unul la soare şi altul la umbră. în fiecare
pahar se pun câteva picături de cerneală.
a) Apa din paharul aflat la umbră se va colora mai repede decât apa din celălalt pahar.
b) Apa din cele două pahare se va colora la fel de repede.
c) Apa din paharul aflat la soare se va colora mai repede.

2. Prin topire volumul unui corp din fontă:


a) scade;
b) rămâne neschimbat;
c) creşte.
3. Un pahar conţine un amestec de nisip şi naftalină. Cele două componente ale amestecului pot fi
separate prin:
a) fierbere; b) evaporare; c) sublimare; d) distilare

4. Graficul temperaturii unui lichid în timpul încălzirii până la fierbere este:

a) b) c) d)

IV. Indicaţi răspunsul corect, justificându-l prin rezolvare: (20 puncte)


1.Un corp cu temperatura de 290 K se încălzeşte astfel încât temperatura lui creşte cu 200 C. Temperatura
finală a corpului este:
a. 3100 C b. 270 K c. 37 K d. 310 K
0
2. Pentru a topi 100g de gheata (λtopire= 335 KJ/Kg ) aflată la 0 C, avem nevoie de :
a. 33,5 KJ b. 335 KJ c. 3350 KJ d. 335 J

V. Calculaţi căldura necesară pentru a transforma în vapori o bucată de gheaţă cu masa de 200 g,
aflată la temperatura de -10°C. Se cunosc cg=2090J/kgK, ca=4185J/kgK, λt=330kJ/kg, λv=23·105 J/kg.
(20 puncte)
NOTĂ. Se acordă 10 puncte din oficiu.