Sunteți pe pagina 1din 1

Numele şi prenumele………………………………………………… 5.

Ce cantitate de apă a fost încălzită cu Q = 4185 J dacă temperatura


ei a crescut cu 5 C ? ( c = 4185 J/Kg.K ) 1,5p

Test de evaluare – căldura

1. La aceeaşi temperatură, intervalul de timp în care are loc difuzia


este cel mai scurt în starea de agregare: 1p
a. Solidă
b. Lichidă
c. Gazoasă
d. Este acelaşi, indiferent de starea de agregare
2. De-a lungul unei bare metalice, transmiterea căldurii se face în
special prin: 1p
a. conducţie
b. convecţie 6. Ce temperatură iniţială a avut un corp de masă m=2 kg şi c=250
c. radiaţie J/Kg.K care atunci când a primit căldura Q = 6 KJ a ajuns la
d. conducţie şi convecţie temperatura de 52 C ? 1,5p
3. Între două corpuri aflate în vid, căldura se transmite prin: 1p
a. conducţie
b. convecţie
c. radiaţie
d. conducţie şi radiaţie

4. Completează textul: Coeficienţii calorici sunt ..........................care


fac legătura dintre ..................................primită sau .............................de
un corp şi ....................................temperaturii. Căldura specifică este
mărimea egală cu ............................primită sau cedată de .......................
....................................................a unui corp pentru a-şi modifica .........
...............................cu un Kelvin. 2p
Scrie formula şi unitatea de măsură a căldurii specifice.