Sunteți pe pagina 1din 3

GRUPUL ŞCOLAR „ŞERBAN VODĂ” SLĂNIC

Strada SLĂNICULUI, nr.13, LOC. SLĂNIC, Jud. Prahova


Tel: 0244/240709 ; Fax 0244/240651
gsslanic@yahoo.com

RAPORT DE ACTIVITATE
AL COMISIEI METODICE
Matematică şi Ştiinţe.

Componenta comisiei: Matematică şi Ştiinţe

Numele şi Gradul didactic


prenumele Studii
cadrului didactic (Universitatea, Debutant Doctor
Facultatea) Def. II I în Necalificat
ştiinţe
Facultatea de
Alionte Tănase x
Fizică
Pavel Facultatea de
x
Florentina Fizică
Facultatea de
Melnic Florica x
Fizică UPG
Constantin Universitatea
x
Dorina București
Universitatea
Pavel Florin x
București
Rusişoru Universitatea
x
Magdalena Craiova
Universitatea
Mocanu Ana x
București
Universitatea
Popa Florentina x
București
Universitatea
Dumitru Robert
Iasi x
Universitatea
Dumitru Olguta x
București

Situaţia inspecţiilor pentru obţinerea gradelor didactice:

Nr. crt. Numele şi prenumele cadrului Gradul Tipul Calificativul/nota


didactic inspecţiei
1.
2.
3.

Alte cursuri/activităţi de formare continuă şi de perfecţionare:


Nr. Numele şi prenumele cadrului Cursul/activitatea Perioada
crt. didactic
1.
2.
3.
4.

Activităţi desfăşurate în cadrul comisiei metodice:

 Lecţie deschisă în cadrul Cercului pedagogic sau al Comisiei metodice;


 Referat susţinut în cadrul Cercului pedagogic sau al Comisiei metodice;
 Proiecte educaţionale (locale, judeţene, naţionale, internaţionale);
 Parteneriate;
 Concursuri şcolare (locale, judeţene, naţionale, internaţionale);
 Activităţi educative desfăşurate cu ocazia unui eveniment;
 Serbări;
 Excursii; etc.

Nr. Denumirea proiectului/activității Numele şi Perioada


crt. prenumele cadrului
didactic
1. Lectie deschisa Dumitru Olguta ianuarie
2.
3.

Situaţia la învăţătură a elevilor:

Nr. Numele şi prenumele Disciplina predată Nr. elevi Nr. elevi


crt. cadrului didactic corigenți participanți la
olimpiadă/
concursuri
1. Alionte Tatian Fizica 0 0
2. Pavel Florentina Fizica 0 4
3. Rusisoru Magda Matematica 5 5
4 Pavel Florin Matematica 25 8
5 Dumitru Olguta Matematica 4 16
6 Mocanu Ana Matematica 14 4
7 Constantin Dorina Chimie 18 0
8 Melnic Florica Chimie 0 0
9 Popa Florentina Biologie 0 0
10 Dumitru Robert Biologie 0 0

Puncte tari:
`-Realizarea pregatirilor suplimentare pt evaluare nationala si bacalaureat atit
la matematica cat si la fizica si biologie
-Realizarea documentelor scolare:planificari ,optionale
- Realizarea ,analizarea testelor initiale
-Pregatire suplimentara cu elevii participanti la fazele locale si judeţene ale
olimpiadelor şcolare.
Puncte slabe:
-Lipsa bateriei de teste