Sunteți pe pagina 1din 14

Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei

Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar- Bucuresti

Educatia incluziva...CES

INVATAREA
-activitate explicita a actului didactic-
Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei
Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar- Bucuresti

Educatia incluziva...CES

➢ CE ESTE INVATAREA?

➢ o anumită modificare de conduită


➢ modificare profunda, selectiva, care se produce sistematic, stabil, intr-o directie
determinata
➢ modificare adaptativa provocata de intalnirea constanta, repetata cu una si aceeasi
situatie stimulativa
Educatia incluziva...CES

➢ CE ESTE INVATAREA?

ψ R.S.Woodworth: “Capacitatea de a invata, atat a omului cat si a animalului este una


dintre cele mai remarcabile acte naturale, alaturi de reproducere si ereditate” (Woodwoth,
Marquis, 1965)
ψ “Probabil cea mai interesanta caracteristica a comportamentului uman este aceea ca poate
fi modificat prin confruntarea cu noi situatii, ca prin generalizarea invatarii anterioare la
noile situatii se pot dezvolta concepte si strategii de a face fata atat situatiilor curente cat si
celor care urmeaza sa apara. Acest caracter flexibil, adaptativ al comportamentului uman
accentueaza importanta fundamentala a invatarii (Ellis, 1978)

ψ D.Fontana: 1.invatarea trebuie sa schimbe individul intr-un anume mod; 2.schimbarea


trebuie sa se produca ca rezultat al experientei; 3.aceasta schimbare trebuie sa se exprime in
comportament si sa modifice potentialul comportamental. (Fontana, 1995).
Educatia incluziva...CES

➢ DE CE ANUME TREBUIE SA DIFERENŢIEM ÎNVĂŢAREA?

➢ aspectele înnăscute ale sferei comportamentale (reflexe, tropisme, instincte);


➢ maturizare (intrarea în funcţiune a unor forme de comportament la anumite etape
de vîrstă ale organismului);
➢ oboseală (scăderea curbei performanţei ca urmare a repetării îndelungate a aceleiaşi
activităţi);
➢ obişnuinţă (reducerea modului de a reacţiona la un stimul repetat);
➢ modificarea conduitei ca urmare a modificării stării organismului, survenită sub
acţiunea drogurilor;
➢ modificările funcţionale
Educatia incluziva...CES

➢Invatarea presupune

✓ mereu definita la nivelul individului (chiar si cand se produce in contexte


sociale…)
✓ are o dubla procesualitate: informativ şi formativ,
✓ acţionează pentru realizarea perfecţionării legăturilor sistemului viu cu mediul; ea
însăşi un, proces perfectibil;
✓ nu poate fi redusă la veriga eferentă a comportamentului (include veriga aferentă
şi intermediară);
✓substrat material: creierul- organul specializat de primire păstrăre şi prelucrare
informaţională;
✓ sa devina o strategie de răspuns a organismului nu doar faţă de situaţiile constante
din mediu, cît, mai ales, variabile, schimbătoare, fiind îndreptată spre captarea
noului

❖ profesorul Golu P
Educatia incluziva...CES

ψ se vorbeste despre invatare “numai in masura in care un rezultat


(cunostinta sau performanta) este achizitionat in functie de
experienta, aceasta experienta putand fi de tip fizic sau de tip
logico-matematic” (Piaget, 1972)

ψ M.Golu: “in sens larg, prin invatare se intelege trecerea unui sistem
instruibil dintr-o stare initiala A0, de neinstruire (slaba organizare,
absenta experientei necesare pentru abordarea eficienta a “situatiilor
problematice”, absenta unor informatii, a unor operatii etc.) intr-o
forma finala An, de instruire (pregatire), care permite realizarea
unor obiective specifice de reglare.” (M.Golu, 2000)
Educatia incluziva...CES
TEORII
Educatia incluziva...CES

➢Învăţarea angajează întregul Sistem Psihic Uman

❑ Pentru a ajunge din starea A0 în starea An, individul trebuie sa


parcurgă multiple etape....
❑ etape care se structurează în cadrul unei activităţi, complexe,
dinamice, evolutivă în timp (termen scurt, mediu, lung)

ÎNVĂŢARE DEZVOLTARE
Educatia incluziva...CES

➢Învăţarea centrată pe elev


Ce argumente am avea pentru această abordare?
• unicitatea personalităţii
• desfăşurarea diferită a activităţilor
• prioritizări diferite
• percepţii, reprezentări, operaţii ale gândirii diferite/ diferit
desfăşurate
• capacităţi, însuşiri diferite
• motivaţii, struccturi motivaţionale, trăiri afective individuale
Educatia incluziva...CES

➢Învăţarea centrată pe elev


Învăţarea eficientă

• Are scopuri clare privitoare la ceea ce învaţă,


• Are o gamă largă de strategii de învăţare şi ştie când să le utilizeze,
• Foloseşte resursele disponibile în mod eficace,
• Ştie care îi sunt punctele forte şi punctele slabe,
• Înţelege procesul de învăţare,
• Îşi controlează sentimentele în manieră adecvată,
• Îşi asumă responsabilitatea pentru procesul lor de învăţare
• Îşi planifică, îşi monitorizează, îşi evaluează şi îşi adaptează procesul
de învăţare

Harpe, Kulski şi Radloff


Educatia incluziva...CES

• Lecţia pleacă de la experienţele elevilor şi cuprinde întrebări sau activităţi care să îi


implice pe elevi.
• Elevii sunt lăsaţi să aleagă singuri modul cum se informează pe o anumită temă şi cum
prezintă rezultatele studiului lor.
• Aptitudinea elevilor de a găsi singuri informaţiile căutate este dezvoltată – nu li se oferă
informaţii standardizate.
• Pe lângă învăţarea specifică disciplinei respective, li se oferă elevilor ocazia de a
dobândi aptitudini fundamentale transferabile, cum ar fi aceea de a lucra în echipă.
• Se fac evaluări care permit elevilor să aplice teoria în anumite situaţii din viaţa reală,
cum ar fi studiile de caz şi simulările.
• Lecţiile cuprind o combinaţie de activităţi, astfel încât să fie abordate stilurile pe care
elevii le preferă în învăţare (vizual, auditiv, practic / kinetic)
• Lecţiile înlesnesc descoperirile făcute sub îndrumare şi solicită participarea activă a
elevilor la învăţare.
• Lecţiile se încheie cu solicitarea adresată elevilor de a reflecta pe marginea celor
învăţate, a modului cum au învăţat şi de a evalua succesul pe care l-au avut metodele de
învăţare în cazul lor
Educatia incluziva...CES

Exerciţiu:
Ce criterii
am folosit în
colorarea
discurilor?
Educatia incluziva...CES
Învăţarea

Relaţia strânsă între procesele, mecanismele, … şi … psihice şi învăţare- ca activitate


umană.

Care sunt posibilele întârzieri, dificultăţi care pot


apare în funcţie procesele, mecanismele psihice?
Educatia incluziva...CES

Intrebari si Discutii …