Sunteți pe pagina 1din 1

Clasa a VI-a

Fișă de lucru – instrucțiunea „for”


1. Se consideră următoarea secvență de program:
cin>>n;
p=1;
for (i=1; i<n; i++)
p=p*i;
cout<<p;

a) Ce se va afișa pentru n=5? .........


b) Pentru ce valoare a lui n se va afișa 120? .........
2. Se dă următorul program ce verifică dacă un număr întreg n este sau nu prim. Găsiți cele 7
greșeli de sintaxă.
#include <iostream>
using namespace std;
float n, i, ok;
int main();
{
cin>>n;
ok=0;
for (i=2; i<=n/2; i++)
if (n%i=0) ok=0;
if (ok=1) cout>>”prim”;
else cout>>”nu e prim”;
return 0;
}

3. Transformați următoarea secvență de program astfel încât să folosiți instrucțiunea „for”.


s=0; _______________________________
i=1; _______________________________
while (i<=n) _______________________________
{s=s+i; _______________________________
i=i+2; _______________________________
} _______________________________
4. Să se calculeze suma 1*1+2*2+3*3+...+n*n.
5. Se dă un număr întreg n, urmat de un șir de n numere întregi. Să se calculeze suma elementelor
pare.
ex: pentru n=6 și numerele: 7, 18, 21, 2, 104, 37 se va afișa suma 124
6. Se dă un număr întreg n, urmat de un șir de n numere întregi. Să se calculeze cel mai mare
element dintre cele n citite.
ex: pentru n=7 și numerele: 26, 35, 18, 3, 45, 29, 38 se va afișa 45