Sunteți pe pagina 1din 1

APROBAT

Șef departament MANAGEMENT


prof. univ., dr. Angela Solcan
_________________________
Proces Verbal nr. 5
din 27 noiembrie 2019

Planul calendaristic de elaborare a tezei de licență

(numele şi prenumele studentului)


Tema tezei ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Etapele elaborării și prezentării tezei:
Termenul de realizare
Nr. Etapele PLAN REALIZAT
(data limită) (data realizării)

1. Studierea surselor bibliografice permanent

2. Stabilirea obiectivelor
16.12.2019

3. Aprobarea planului tezei 28.01.2020


4. Elaborarea și prezentarea capitolului I 16.03.2020
5. Elaborarea și prezentarea capitolului II 06.04.2020
6. Elaborarea și prezentarea capitolului III 04.05.2020
Prezentarea variantei finale a tezei 12.05.2020
7.
coordonatorului
Acceptul coordonatorului pentru plasarea 17.05.2020
8. tezei în Sistemul Antiplagiat și
prezentarea la departament
9. Predarea tezei în original la departament 18.05.2020
Plasarea tezei, în format electronic, în 18.05.2020
10.
Repozitoriu ASEM

Subsemnatul(a), îmi asum responsabilitatea să realizez toate activitățile planificate


în cadrul elaborării tezei de licență în termenii specificați mai sus. În cazul
nerespectării termenilor nu voi pretinde a fi admis(ă) la susținerea tezei de licență în
cadrul Comisiei.

Data ___________
Student _______________
Conducător științific .________________________________