Sunteți pe pagina 1din 13

STRUCTURĂ MANUAL cls.

A VIII-a

Nr Unității Detaliere capitol nr.

Parte introductivă (prezentare manual, cuprins, competențe) 8

RECAPITULARE inițială 2

1 Cânt vocal si instrumental. 1 16 pag


Elemente de tehnică vocală și instrumentală
(competențe vizate, si sectiunea După parcurgerea acestei unități elevul va știi să:)

1.1 L1 Cânt vocal: respirație, dicție și emisie vocală, controlul intonației, precizie ritmică și frazare 4

1.2 L2 Gesturi dirijorale (tactarea măsurii, pregătirea intrărilor, urmărirea intrărilor succesive, 2
închideri, diferențe dinamice și agogice)

1.3 L3 Măsuri compuse eterogene (mixte) 2

1.5 L4 Elemente de tehnică instrumentală* - emisie, acuratețea intonației, diferențieri timbrale și 4


dinamice, precizie ritmică
(blockflote/chitară, percuție)

17.L5 Recapitulare. 1/2

Evaluare 1/2

1
Unitatea 2 Organizări sonore modale. 1 8 pag
Moduri diatonice de 6 și 7 sunete.
Modurile octaviante
(competențe vizate, si sectiunea După parcurgerea acestei unități elevul va știi să:)

2.1 L.6 Sisteme sonore. Sistemul modal (recapitulare, trăsături generale) 2

2.2 L7 Moduri diatonice de 6 și 7 sunete (la ex.de pus cântece de dragoste și cântece de cătănie) 2

2.3 L8 Moduri diatonice octaviante*(ionian, dorian, firgian, lidian, mixolidian, eolian, locrian) 2

2.4 L9 Recapitulare. Test Evaluare 1

Unitatea 3. Elemente de folclor muzical: tradiții și obiceiuri populare 1 16 pag


(competențe vizate, si sectiunea După parcurgerea acestei unități elevul va știi să:)

3.1 L11 Genuri muzical folclorice - clasificare (recapitulare) 2

3.2 L12 Elemente de folclor. Tradiții și obiceiuri. 6


Genuri ocazionale: Folclorul anotimpurilor (oblig în conținutui lecției trb să apară ritualuri de
alungare a secetei)

3.3 L13 Elemente de folclor. Tradiții și obiceiuri. 4


Genuri ocazionale: Ciclul familial- nuntă, botez, înmormântare

3.4. L14 Elemente de folclor. Dansuri din diferite zone geografice. 2


Genuri folclorice neocazionale. (cântcce de dragoste și cântece de cătănie)

2
3.5 L15 Recapitulare. Test Evaluare 1

Unitatea 4 Organizări sonore tonale. Tonalități cu 2 alterații constitutive 1 8 pag


(competențe vizate, si sectiunea După parcurgerea acestei unități elevul va știi să:)

4.1 L16 Sisteme sonore. Sistemul tonal (recapitulare, trăsături generale) 2

4.2 L17 Tonalități cu 2 alterații constitutive: Tonalitatea RE major/ tonalitatea si minor cu variantele 2
sale

4.3 L18 Tonalități cu 2 alterații constitutive: Tonalitatea Si bemol major/ tonalitatea sol minor cu 2
variantele sale

4.4 L19 Recapitulare. Evaluare 1

Unitatea 5 Procedee variaționale ritmice și melodice 1 8 pag


(competențe vizate, si sectiunea După parcurgerea acestei unități elevul va știi să:)

5.1 L20 Ritmul - recapitulare. 1

5.2 L21 Procedee variaționale ritmice: ritmul punctat, ritmul sincopat 2

5.3 L22 Procedee variaționale melodice: ornamentarea unei linii melodice date 2

5.4 L23 Conceperea unor aranjamente/ acompaniamente ritmice sau melodice 1

Unitatea 6. Genuri și forme muzicale 1 16 pag

3
(competențe vizate, si sectiunea După parcurgerea acestei unități elevul va știi să:)

6.1 L24 Genuri și forme muzicale: clasificări (recapitulare) 1

6.2 L25 Elemente de structură formală: Forma de Rondo 1

6.3 L26 Elemente de structură în genul Concert instrumental (forma de sonată) 2

6.4 L27 Elemente de structură în genul Simfonie 2

6.5 L28 Elemente de structură în genul Operă 4

6.6 L29 Genurile muzical-dramatice (operă, operetă, balet, musical) aspecte structurale* 4

6.7.L30 Recapitulare. Evaluare 1

Unitatea 7 Muzica secolului XX: Genuri de divertisment 1 8 pag

7.1 L31 Aspecte ale muzicii în societatea de astăzi. Muzica de divertisment -istoric, trăsături generale, 1
clasificări

L32 Aspecte ale muzicii în societatea de astăzi. Genuri: 5

7.2 Jazz/Blues 1

7.3 Rock/Metal 1

4
7.4 Disco/Pop 1

7.5 Folk/ Country 1

7.6. Hip Pop/ Muzica Electronică 1

7.7 L33 Evoluții în context socio-politic ale muzicii: observarea diferitelor rolurile sociale ale muzicii 2

7.8 L34 Evoluții în context socio-politic ale muzicii: Tema războiului în muzica 2

7.9 L35 Recapitulare. Evaluare 1

Portofoliul elevului – conținut,/checklist 2

Recomandări de redactare:
Evaluarea va ține cont de:
● Calitatea și corectitudinea conținutului științific
● Corelarea conținutului științific cu imaginile/exemple propuse
● Coerența și fluiditatea informației în pagină/segment/unitate

Fiecare subcapitol va avea​: conținut științific, exemple muzicale, imagini reprezentative, (scheme, diagrame - opțional)
Cerințe redactare: Doc Word, A4, Portrait, Times New Roman 12, 1,5 spacing, Justify,
Titlurile în TNR 14, bold; subtitluri TNR, 12, bold, aliniat stânga

5
Fiecare subcapitol va a avea zone delimitate vizual/cromatic

Elemente obligatorii la fiecare lecție/unitate:


● REACTUALIZAREI! (pentru elementele de recapitulare)
● REȚINE! (definiții/concepte noi)
● ȘTIAȚI CĂ? (zone de aprofundare/extindere. COMPOZITORI/GENURI/TRUPE)
● APLICAȚII! (exerciții aplicative/teme/elemente de portofoliu)
● AUDIȚIE MUZICALĂ ​(lista sugestiilor este atasata, pe măsură ce folosiți o lucrare vă rog să o tiați/subliniați în listă
- ca să avem o imagine completă a elementelor folosite)
● ACTIVITĂȚI INDEPENDENTE: portofoliu, proiect, fișe de audiție, fișe de compozitori
● Repertoriu - ​alegem din lista atasata si pe măsură ce folsoim elemente din listă le eliminam prin taiere/subliniere

Testele pot avea itemi obiectivi cu alegere multiplă (grilă), itemi de tip completare de frază sau itemi cu răspunsuri deschise
scurte

Obs:​ SUNT 35 DE LECȚII cu tot cu lecțiile de recapitulare ÎN CONTEXTUL ÎN CARE GRUPĂM DISCO/ROCK/POP
ÎNTR-O SINGURA LECȚIE.
După ce stabilim conținutul științific va trebui să decidem ce comprimăm

6
Sugestii repertoriale
1. Repertoriu pentru audiții
a. muzica în momentele importante ale vieții: cântec de leagăn, serenada, cântece de dragoste, cântece
de cătănie, cântec de nuntă, bocet, marș funebru, requiem
- W. A. Mozart - Cântec de leagăn
- J. Brahms – Cântec de leagăn
- F. Chopin - Berceuse
- W. A. Mozart - Mica serenadă
- R. Wagner - Marșul nupțial din Lohengrin
- F. Mendelssohn - Marșul nupțial din Visul unei nopți de vară
- M. de Falla - Amorul vrăjitor
- W. A. Mozart - Requiem (Lacrimosa)
- G. Fauré - Requiem (Libera me, Domine, In paradiso)
- F. Chopin - Marșul funebru din Sonata nr. 2;
b. muzica și diversele obiceiuri/ritualuri:
- cântece românești și din repertoriul universal, de Crăciun, de Anul Nou, de Paști
- P. Constantinescu – fragment din Oratoriul de Crăciun
- P. I. Ceaikovski - Spărgătorul de nuci (Crăciunul)
- G. F. Haendel - oratoriul Messiah
ritualuri de alungare a secetei etc.
c. muzica în momente cotidiene sau în dialogul omului cu sine
- G. F. Haendel - Fierarul vesel
- J. Haydn - Ceasornicul
- W. A. Mozart - Tartina cu unt

7
- Ch. Gounod - Ave Maria (de comparat cu preludiul in Do major din Clavecinul bine temperat de J. S.
Bach)
- F. Chopin - Nocturne; Studiul op.10 nr.3 - Tristețe, Studiul op. 25 nr. 3 - Călărețul
- F. Schubert - Momente muzicale, Ave Maria
- R. Schumann - Kinderszenen, piese din Album pt tineret
- A. Dvorak - Humoresca
- L. v. Beethoven - Simfonia a V-a (a destinului)
- P. I. Ceaikovski – Simfonia a VI-a, Patetica
- H. Berlioz - Simfonia fantastică
- R. Strauss - Simfonia Domestica
d. muzică și aristocrație:
- G. F. Haendel - Muzica apelor, Focuri de artificii
- J. Haydn - Simfoniile Surpriza, Despărțirea
ritualuri de alungare a secetei etc.
c. muzica în momente cotidiene sau în dialogul omului cu sine
- G. F. Haendel - Fierarul vesel
- J. Haydn - Ceasornicul
- W. A. Mozart - Tartina cu unt
- Ch. Gounod - Ave Maria (de comparat cu preludiul in Do major din Clavecinul bine temperat de J. S.
Bach)
- F. Chopin - Nocturne; Studiul op.10 nr.3 - Tristețe, Studiul op. 25 nr. 3 - Călărețul
- F. Schubert - Momente muzicale, Ave Maria
- R. Schumann - Kinderszenen, piese din Album pt tineret
- A. Dvorak - Humoresca

8
- L. v. Beethoven - Simfonia a V-a (a destinului)
- P. I. Ceaikovski – Simfonia a VI-a, Patetica
- H. Berlioz - Simfonia fantastică
- R. Strauss - Simfonia Domestica
d. muzică și aristocrație:
- G. F. Haendel - Muzica apelor, Focuri de artificii
- J. Haydn - Simfoniile Surpriza, Despărțirea
ritualuri de alungare a secetei etc.
c. muzica în momente cotidiene sau în dialogul omului cu sine
- G. F. Haendel - Fierarul vesel
- J. Haydn - Ceasornicul
- W. A. Mozart - Tartina cu unt
- Ch. Gounod - Ave Maria (de comparat cu preludiul in Do major din Clavecinul bine temperat de J. S.
Bach)
- F. Chopin - Nocturne; Studiul op.10 nr.3 - Tristețe, Studiul op. 25 nr. 3 - Călărețul
- F. Schubert - Momente muzicale, Ave Maria
- R. Schumann - Kinderszenen, piese din Album pt tineret
- A. Dvorak - Humoresca
- L. v. Beethoven - Simfonia a V-a (a destinului)
- P. I. Ceaikovski – Simfonia a VI-a, Patetica
- H. Berlioz - Simfonia fantastică
- R. Strauss - Simfonia Domestica
d. muzică și aristocrație:
- G. F. Haendel - Muzica apelor, Focuri de artificii

9
- J. Haydn - Simfoniile Surpriza, Despărțirea
Structuri modale și tonale în muzica pop – rock
a.modală, cu 6 sunete
- Tears For Fears – Mad World
- The Bengals – Walk Like An Egyptian
- ABBA – Gimme! Gimme! Gimme!
b. modală, cu 7 sunete
- modul dorian: Simon and Garfunkel - Scarborough Fair
- modul frigian: Pink Floyd - Set The Controls For The Heart Of The Sun
- modul lidian: REM - Man On The Moon
- modul mixolidian: The Beatles- Norwegian Wood
- modul eolian: Take That – Kidz
- modul locrian: Black Sabbath - Symptom Of The Universe
c. tonală
- The Beatles – Michelle
- Bee Gees – How Deep is your Love
- Gotye – Somebody that I used to Know
- Hozier – Take me to Church
- Coldplay – Hymn for the Weekend
Diferențieri între genuri muzicale de divertisment
Pop
- George Michael – Last Christmas
- Elton John – I’m still standing
- Coldplay – Hymn for the Weekend.

10
Hip Hop:
- Eminem – Relapse, Recovery
- Public Enemy – Fight the Power.
Electronica
- Jean Michelle Jarre – Oxygene 8
- Vanghelis - Blade Runner
- Carpenter Brut - Hang'Em All
- Skrillex –Bangarang
Blues:
- B.B. King - The Thrill Is Gone
- Muddy Waters - Mannish Boy
- Beth Hart - Caught Out In The Rain.
Rock
- Deep Purple – Smoke on The Water
- Rainbow: Since You've Been Gone
- Queen – The Prophet’s song
- Arctic Monkeys –R U Mine?
- OneRepublic – Waking Up
OneRepublic – Waking Up
- Muse – Bliss
Metal
- Metallica – Master of Puppets
- Iron Maiden – Hallowed be thy Name
- Linkin Park - Guilty All The Same

11
- Dream Theater –Constant Motion
Jazz:
- Dave Brubeck - Take Five
- Miles Davis – So What
- Charlie Parker- Confirmation
- Kenny G - G-Bop
Folk:
- Simon and Garfunkel - The Sound of Silence
- Bob Dylan – Like a Rolling Stone
- Judy Collins - Both Sides Now.
Country:
- Johnny Cash - Ring of Fire
- Loretta Lynn - Don't Come Home A-Drinkin'
- Willie Nelson - Blue Eyes Crying In The Rain
2. Repertoriu de cântece pentru interpretare vocală
- Gaudeamus igitur
- Al. Cristea - Limba noastră
- I. Chirescu - Doruleţule
- I. Ivanovici - Valurile Dunării
- L. van Beethoven - O, lume, ce frumoasă eşti!
- G. Verdi - Corul sclavilor din Opera Nabucco
- W.A. Mozart - Canon (Soare de vară)
- E. Grieg - Cântecul lui Solveig din Suita Peer Gynt
- F. Schubert - Trandafirul

12
- J. Strauss - Arii din opereta Liliacul
- Beatles - Obla-di, Obla-da
- Beatles - Yesterday
- G. Gershwin - Summertime
- S. C. Forster - April
- I. Axel, C. King - Say Something
- Simon and Garfunkel - Bridge Over Troubled Water
- Simon and Garfunkel - The Sound of Silence
- O. Osbourne, Z. Wylde - Mama, I’m Coming Home
- E. Clapton, W. Jennings - Tears in Heaven
- Sting - Fragile
- Sting - Englishman in New York
- M. Jackson - Heal the World
- Swing Low (negro spiritual)
- N. Alifantis, text N. Stănescu - Ce bine că ești
- E. Imre, text. A. Păunescu - Nebun de alb
- Colinde populare
- N. Lungu - Mărire-ntru cele nalte (3 voci)
- F. Gruber - Stille nacht (Noapte de vis)

13