Sunteți pe pagina 1din 5

Unitatea de învăţământ: Colegiul Economic „Petre S.

Aurelian” Avizat,
Profilul: Servicii Director
Domeniul de pregătire de bază: Comerciant Vanzator
Modulul: M1 - Contabilitatea unităţii economice
Nr de ore/an: 192
Nr. ore /săptămână: din care: T:64 LT: 64 IP: 64
Clasa: a-X-a Profesionala Comert
Profesor: Constantinescu Natalia Avizat,
Plan de învăţământ aprobat prin Ordinul M.E.C.T.S.: 3684 din 08.04.2015 Şef catedră
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2015 - 2016
Nr UNITATE DE COMPETENŢE OBIECTIVE DE REFERINŢĂ PERIOADA OBSERVAŢII
NR
ÎNVĂŢARE SPECIFICE ORE
crt SĂPTĂMÂNA

I. PRINCIPII ŞI PROCEDEE SPECIFICE METODEI CONTABILITĂŢII

Recapitulare 3

1.1 Principiile Prezentarea procedeelor Principiile contabilităţii – termeni şi definiţii specifice 3 Instrumente de evaluare :
1.1
contabilităţii metodei contabilităţii
- fişe de observaţie
1.2 Procedeele specifice Prezentarea principiilor Procedeele specifice metodei contabilităţii – contul, 2
1.2 - fişe test
metodei contabilităţii metodei contabilităţii balanţa de verificare şi bilanţul contabil

1.2.1 Bilanţul si dubla Prezentarea structurii Bilanţ – definiţie , importanta, structura 3 - fişe de lucru
reprezentare bilanţului.
Transpunerea si ordonarea elementelor patrimoniale in 2 - fişe de autoevaluare
Ordonarea elementelor bilanţ
patrimoniale în bilanţ. -teste de verificare
Variaţia posturilor bilanţiere 1
Explicarea tipurilor de - proiectul
Contul de profit si pierdere; calculul rezultatelor 1
modificări bilanţiere.
intermediare si finale - portofoliul
Aplicaţii practice privind modificările bilanţiere. 2

Determinarea rezultatelor
intermediare şi a rezultatului
Contul – definiţie, structură, formă 1

Identificarea elementelor şi Asemănări şi deosebiri între cont şi bilanţ 1


formelor contului
Reguli de funcţionare ale conturilor 1
Aplicarea regulilor de Dubla înregistrare şi corespondenţa conturilor 1
funcţionare a conturilor METODE DIDACTICE:
Felurile şi clasificarea conturilor 2
Stabilirea corespondenţei - Exerciţiul dirijat
conturilor pe baza dublei Registrele contabile – formulare specifice pentru 2
- conversaţia
înregistrări înregistrarea operaţiilor în conturi
1.2.2 Contul - procedeu
de lucru al contabilităţii - explicaţia
Parcurgerea etapelor analizei Analiza contabilă 3
contabile - analiza
Formula contabilă şi articolul contabil 2
Întocmirea articolului contabil Sistemul de conturi si planul general de conturi 3 - comparaţia

Clasificarea conturilor Aplicaţii practice privind contul 2 - problematizarea

Utilizarea planului general de Registrele contabile (formulare specifice pentru 2 - dialogul


conturi înregistrarea operaţiilor în conturi)
- proiectul

-
Definiţie, importanţă şi clasificare 2
Clasificarea balanţelor de
verificare după felul Etapele întocmirii balanţei de verificare 1
1.2.3. Balanţa de conturilor şi numărul de
verificare Întocmirea balanţei de verificare 3
egalităţi
Întocmirea balanţei de
verificare

II. REGLEMENTĂRI LEGISLATIVE PRIVIND EVALUREA, CALCULAŢIA ŞI INVENTARIEREA


Definiţie, importanta , principii 2

Metode de evaluare
Utilizarea metodelor de
- Evaluare la intrare 2
evaluare a patrimoniului Instrumente de evaluare :
2.1 Evaluarea patrimoniului
- Evaluare la ieşire 2
- fişe de observaţie
- Evaluare la inventar 2
- fişe test
- Evaluarea la încheierea exerciţiului 2
- fişe de lucru
Definiţie, clasificare, principii 3
- fişe de autoevaluare
Exemple de calculaţii :
-teste de verificare
- Calculaţii pe baza costului de achiziţie 2
Aplicarea sistemului de - proiectul
2.2 Calculaţia costuri, preţuri şi tarife în - Calculaţii pe baza costului de producţie 2
evaluarea patrimoniului - portofoliul
- Calculaţii pe baza costului de producţie parţial 2

- Calculaţii pe baza sistemului de preturi si tarife 2

- Calculaţii privind impozitul pe profit 2

Cunoaşterea etapelor Definiţie, importanţă şi clasificare 2


inventarierii
Inventarierea gestiunii Desfăşurarea inventarierii 2
2.3
unităţii economice Determinarea rezultatelor
Rezultatele inventarierii 2
inventarierii

III. ANALIZA PREŢURILOR MĂRFURILOR ŞI ÎNREGISTRAREA ACESTORA ÎN CONTABILITATE PE BAZA DOCUMENTELOR


SPECIFICE

Preţurile en-gross şi cu Calcularea preturilor en-gorss Preţurile en-gross ( cost de achiziţie şi preţ de vanzare ) 2 METODE DIDACTICE:
3.1
amănuntul şi cu amănuntul Preţul cu amănuntul (cost de achiziţie + adaos comercial) 2 - Exerciţiul dirijat
3.2 Calcularea reducerilor de preţ Reducerile comerciale ( rabaturile, remizele, risturnurile) 2
Reducerile de preţ oferite Reducerile finaciare ( sconuturile). 2 - conversaţia
clienţilor
- explicaţia
Factura fiscală 2 .
- analiza
Nota de receptie şi constatare de diferenţe 1
- comparaţia
Chitanţa fiscală 1
- problematizarea
Monetarul 1
- dialogul
Raportul de casă general 1
- proiectul
Raport de gestiune zilnic 1

Borderou de vanzare 1
Documente specifice
3.3 Întocmirea documentelor
mărfurilor Aviz de expediere 1

Aviz de însoţire marfă 1

Bon de consum 1

Bon de predare – primire – transfer – restituire 1

Proces verbal de recepţie 1

Fişă de magazie 1

Dispoziţia de livrare 1

Organizarea contabilităţii sintetice şi analitice a mărfurilor 4


Contabilizarea operaţiilor Utilizează planul general de
economice specifice conturi pentru înregistrarea Monografie contabilă privind mărfurile la unităţile 4
3.4 mărfurilor (achiziţii de evenimentelor şi tranzacţiilor comerciale cu amănuntul
mărfuri, vanzări de Înregistrează evenimentele şi
mărfuri) tranzacţiile în contabilitate. Monografie contabilă privind mărfurile la unităţile 4
comerciale cu ridicata

Recapitulare 4
Recapitulare finala

Nr sapt 32

Sapt. Scoala Altfel 18-22 aprilie 2016