Sunteți pe pagina 1din 2

FIŞA RECAPITULATIVĂ

I. ACTIVUL PATRIMONIAL

Imobilizări necorporale

ACTIVE IMOBILIZATE Imobilizări corporale


A
C
T Imobilizări financiare
I
V
U
L Stocuri

P
A Creanţe
ACTIVE CIRCULANTE
T
R Investiţii pe termen scurt
I
M
O Casa şi conturi la bănci
N
I
A
L

CHELTUIELI ÎN
AVANS

II.PASIVUL PATRIMONIAL (SURSELE DE FINANŢARE ale activului – surse proprii şi străine)


Capital social

Prime legate de capital


P
CAPITALURI PROPRII
A
(Surse proprii) Rezerve din reevaluare
S
I
V
Rezerve
U
L
PROVIZIOANE PENTRU Rezultatul reportat
P RISCURI ŞI CHELTUIELE
A
T Rezultatul exerciţiului
R
I Datorii financiare
M
O DATORII
N (Surse străine) Datorii comerciale
I
A
Datorii salariale
L

Datorii sociale
VENITURI ÎN AVANS
Datorii fiscale

Datorii faţă de acţionari


sau asociaţi

Creditorii diverşi