Sunteți pe pagina 1din 1

Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Matematică şi Informatică

Consultaţii la Matematică pentru pregătirea concursului de admitere 2020


7 decembrie 2019 Conf. dr. Tiberiu Trif

Limite de funcţii

Probleme rezolvate

x − sin x
1. lim .
x→0 x3
 
1 1
2. lim − x .
x→0 sin x e −1
1 x
   
3. lim x 1 + − ex .
x→∞ x
π 1/ ln x
4. lim − arctg x .
x→∞ 2
 
3 1 1 1
5. lim x sin − 2 sin + sin .
x→∞ x+2 x+1 x
sin (xn ) − sinn x
6. lim .
x→0 xn+2
7. Pentru orice număr ı̂ntreg n ≥ 1 şi orice x ∈ (0, ∞) notăm
···x
fn (x) = xx ,

unde numărul de apariţii ale lui x ı̂n expresia lui fn (x) este n. De exemplu, f1 (x) = x, f2 (x) = xx ,
x
f3 (x) = xx etc. Să se determine

fn+1 (x) − fn (x)


lim , n ∈ N∗ .
x→1 (1 − x)n+1

(O. Furdui, Concursul liceelor partenere UTCN, 2013/3)