Sunteți pe pagina 1din 8

SIMULAREA CONCURSULUI DE

ADMITERE
7 MARTIE 2020

BIOINGINERIE
Matematică
Varianta C
1.  2 − 1 1 0 
Fie ecuaţia matriceală : X    =   .
 − 1 1  1 0 
Care este suma elementelor matricei X ?

A. S = −4
B. S =4
C. S =3
D. S = −3
E. S =0
2. 
6
Să se calculeze : I =  cos 3 xdx .
0

5
A. I =
24
7
B. I=
24
11
C. I=
24
13
D. I=
24
1
E. I= .
24

3.  1 1
Se consideră matricea: A =   . Să se calculeze matricea An , n  2 .
 0 1 
1 n
A. A n =  
0 1
1 n + 1
B. A n =  
0 1 
1 n − 1
C. A n =  
0 1 
1 n + 2
D. A n =  
0 1 
1 n + 3
E. A n =  
0 1 
4. x  e2x + x  e x − 2  e2x + 2  e x
Să se calculeze : l = lim
x →0 (e x − 1) 3
1
A. l =
4
1
B. l =
3
1
C. l =
6
1
D. l =
2
1
E. l =
5
5. Se consideră funcţia : f : R → R, f ( x) = x 3 + ax 2 + bx + c . Să se determine suma parametrilor a, b, c ,
1
astfel încât : f ' (−1) = f ' (1) = 0 ,  f ( x)dx = 4
−1
.

A. a +b + c =1
B. a + b + c = −2
C. a+b+c = 0
D. a+b+c = 2
E. a + b + c = −1
6. 3x x + 5
Rezolvaţi ecuaţia: = 0.
−2 −2

5
A. x =
2
3
B. x=
2
7
C. x=
2
9
D. x=
2
11
E. x=
2
7.  1 0
2 A + 3B =  
 0 1 
Să se rezolve sistemul : 
4 A − 5B =  0 1

 1 0 
 

 5 3   2 1
 −   − 
A. A =  22 22 , B =  11 11 
 3 5   − 1 2 
 22 22   11 11 
 5 3   2 1
   
B. A =  22 22 , B =  11 11 
 3 5 
  − 1 2 
 22 22   11 11 
 5 3  2 1
   − 
C. A =  22 22 , B =  11 11 
 3 5   1 2 
 22 22   11 11 
 5 3   2 1
   − 
D. A =  22 22 , B =  11 11 
 3 5   − 1 2 
 22 22   11 11 
 5 3  2 1
   
E. A =  22 22 , B =  11 11 
 3 5 
  1 2 
 22 22   11 11 

8. 2  − 5
 
Fie : A =   3 − 1  . Să se determine produsul valorilor parametrilor  ,  astfel încât : rangA = 1 .
0 0 0 

A.    = 4
B.    = 6
C.    = 0
D.    = 16
E.    = 12
9. 
2 x +  , x  2

Fie : f : R → R , f ( x) = 0, x = 2 .
x−
 ,x  2
 2x + 1

Să se determine valoarea produsului    astfel încât funcţia să fie continuă în punctul x = 2 .

A.    = −8
B.    = 1
C.    = −1
D.    = 2
E.    = −2
10. e2x + 1
Fie : f : R → R, f ( x) = . Atunci o primitivă a funcţiei f este de forma:
ex

ex −1
A. F ( x) = +C
ex
e2x − 2
B. F ( x) = +C
ex
2e 2 x − 1
C. F ( x) = +C
ex
e2x − 1
D. F ( x) = +C
ex
− e2x − 1
E. F ( x) = +C
ex
11. 2
ln x
Să se calculeze : I =  dx .
1 x + x +1
2

A. I =e
B. I = e2
C. I = 2e
D. I =0
E. I = 2e 2
12. e
ln x
Să se calculeze : I =  ( + x)dx .
1
x
2
e
A. I =
6
e2
B. I =
2
2
e
C. I =
5
e2
D. I =
4
e2
E. I =
3
13. 1 2 −1 −1 1 
 
Fie : A =  0 4 − 3 5 − 1 matricea extinsă a unui sistem de ecuaţii liniare. Atunci sistemul de
2 − 2 0 3 1 

ecuaţii liniare este de forma :

x + 2 y − z − t = 1

A. 4 y − 3z + 5t = −1
2 x − 2 y − 3t = 1

 x + 2 y − −t = 1

B. 4 y − 3z + 5t = −1
2 x − 2 y + 3t = 1

x + 2 y − z − t = 1

C. 4 y − 3z + 5t = −1
2 x − 2 y + 3t = 1

x + 2 y − z − t = 1

D. 4 y − 3z + 5t = −1
2 x − 2 y = 1

x + 2 y − z = 1

E. 4 y − 3z + 5t = −1
2 x − 2 y + 3t = 1

14. x 2 + ( + 2) x, x  1
Fie : f : R → R , f ( x) =  .
3 x , x  1

Să se determine constanta negativă  astfel încât funcţia să aibă limită în punctul x 0 = 1 .

1
A.  = −
6
1
B.  = −
5
1
C.  = −
4
1
D.  = −
3
1
E.  = −
2
15. f ( x)
Fie : f : R → R, f ( x) = x 2 − 5x + 4 . Să se calculeze : l = lim .
x → f ( x + 1)
2
A. l =
3
4
B l=
3
5
C. l =
3
D. l = 1
7
E. l =
3