Sunteți pe pagina 1din 1

Numele şi prenumele.......................................

Clasa..........................
TEST DE VERIFICARE- NOŢIUNI DE TERMOCHIMIE

I. Alegeţi răspunsul corect:


1. În cazul reacţiilor exoterme :
a. nu se modifică temperatura b. se absoarbe căldură c. se degajă căldură
2.Se amestecă soda caustica cu apă. Căldura degajată în urma procesului se numeşte:
a. căldură de combustie b. căldură de neutralizare c. căldură de dizolvare
1 punct
II. Completaţi spaţiile punctate, folosind varianta corectă din paranteză:
1. Reacţiile exoterme au loc cu ................................. de căldură (absorbţie/degajare).
2. Reacţiile endoterme au loc cu ................................de căldură (absorbţie/degajare).

1 punct
. III. Faceţi legătura între termenii coloanelor A şi B:
A B
1. Căldură de dizolvare a. topirea gheţii
2. Căldură de neutralizare b. NaOH+ HCl
3. Proces endoterm c. arderea gazului metan
4. Proces exoterm d. zahăr + apă
1 punct
IV. Calculaţi entalpia de formare a etanolului (C2H5OH) ţinând cont de următoarele date:

1. C2H5OH(l) + 3O2(g) → 2CO2(g) + 3H2O(l) H1=-1365Kj/mol


1
2. O2(g) + H2(g) → H2O(l) H2=-285,5Kj/mol
2
3. C(s) + O2(g) → CO2(g) H3=-393,2Kj/mol

1
4. 2C(s) + 3H2(g) + O2(g) → C2H5OH(l) H4= ...............Kj/mol
2

2 puncte
V. Calculaţi variaţiile de entalpie în cazul reacţiilor :
C(s) + O2 (g)→ CO2(g)
C2H4(g) + 3O2 (g)→2CO2(g) + 2H2O(g) 1 punct

VI. Calculaţi cantitatea de căldură degajată la reacţia unui mol de oxid de fier(III) şi aluminiu, cunoscând variaţiile de
entalpie la reacţii:
2Al(sz) + 3/2 O2 (g)→ Al2O3(sz) ΔH1 = -1672kJ/mol
2Fe(sz) + 3/2 O2 (g)→ Fe2O3(sz) ΔH2 = -836kJ/mol
1 punct
Se dau entalpiile de formare: ∆fH0C(s)=0kJ/mol, ∆fH0O2(g)=0kJ/mol, ∆fH0 CO2(g)=-393,2kJ/mol, ∆fH0 C2H4(g)=52,25kJ/mol,
∆fH0H2O(g)=-214,6kJ/mol, ∆fH0Al(s)=0kJ/mol, ∆fH0Al2O3(s)=-1670kJ/mol, ∆fH0Fe(s)=0kJ/mol, ∆fH0Fe2O3(s) =-821,4kJ/mol

VII. Calculaţi masa de apă, exprimată în grame, ce se încălzește la temperatura t 2= 70 0C de la temperatura t 1= 20 0C,
ştiind că se consumă 2090 kJ. Se considerăcă nu au loc pierderi de căldură. (c apă= 4,18 kJ/ kg·K )
1 punct

VIII. Scrieţi formulele următoarelor substanţe: CH3OH(l), C2H5OH(l),CHCl3(l),în ordinea crescătoare a stabilităţii moleculei.
Justificaţi. Se cunosc entalpiile molare de formare standard:
∆fH0 CHCl3(l)=- 101,15 kJ, ∆fH0 CH3OH(l)= - 238,26 kJ, ∆fH0 C2H5OH(l)= - 276,72 kJ. 1 punct

Notă: Se acordă 1 punct din oficiu. Timpul de lucru este de 50 minute.